32677

De Hamburgerij

€ 170.000  |  8,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 174
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 5-08-2019 in 1 uur volgeschreven door 174 investeerders

Samenvatting

Toon Rutjens start in Eindhoven, in de woonwijk Gestel, een afhaal- en bezorgrestaurant voor heerlijke en betaalbare hamburgers, salades, spareribs, friet en meer. Toon heeft een uitgebreid onderzoek naar de behoefte van een afhaal- en bezorghamburgerrestaurant voor Eindhoven en omgeving gedaan en diverse stages gevolgd bij verschillende hamburgerrestaurants in o.a. Utrecht en ’s-Hertogenbosch. 

Het bedrijf wordt gestart vanuit de bestaande eenmanszaak van Toon, waarin hij vanaf 2005 verschillende activiteiten heeft gevoerd. Toon heeft een ICT achtergrond en met zijn bedrijf Ucky Trading in het verleden een online verkoopbedrijf gehad met de verkoop van verschillende producten waaronder o.a. weegschalen. Door de grote concurrentie op de online verkoopmarkt heeft Toon een nieuwe uitdaging gezocht en gevonden.

Financieringsbehoefte
Voor de benodigde aanpassingen in het huurpand en de aankoop van bedrijfsmiddelen alsmede werkkapitaal wordt een totale investering van € 220.000,-. gedaan. Deze wordt deels ingevuld met eigen middelen voor € 50.000,-.

De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 170.000,-. De looptijd is 60 maanden waarvan de eerste 5 maanden aflossingsvrij. Vanaf de 6e maand geldt een lineaire maandelijkse aflossing in 55 maanden. De rente bedraagt 8 % per jaar gedurende de gehele looptijd. 

Risico
Dun & Bradstreet geeft Laag risico voor de Eenmanszaak. De overall Collin Credit Score is Voldoende.

  • De debiteur is A.J. Rutjens h.o.d.n. Ucky Trading/De Hamburgerij. Vanwege de gekozen rechtsvorm is de ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment is de privévermogenspositie van de ondernemer ten opzichte van het leenbedrag deels materieel.
  • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 170.000,-. op het woonhuis aan de Schutsboom 31, 5751 JA Deurne verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Deze is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 240.000,-. en openstaande schuld van € 210.000,-. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 313.000,-. op basis van de WOZ-waarde en een vrije verkoopwaarde van € 418.000,-. op de website Huispedia.
  • Ten behoeve van de lening via Collin Crowdfund wordt er een overlijdensrisicoverzekering afgesloten op het leven van A.J. Rutjens voor een bedrag van minimaal € 85.000,-. Deze is gelijk aan de looptijd van de lening via Collin Crowdfund. Deze wordt verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  • De (huidige en toekomstige) inventaris/voorraad van De Hamburgerij wordt verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.

Video Pitch

Leendoel

Met de gevraagde financiering kan Toon starten met het uitvoeren van de noodzakelijke verbouwingen in het huurpand in de woonwijk Gestel in Eindhoven. Ook kan hij de benodigde bedrijfsmiddelen aanschaffen. Ten slotte is er een klein gedeelte benodigd voor de startvoorraad. 

Ondernemer

Toon Rutjens (50) heeft na zijn studie HEAO en vervolgens MBA Webster University diverse banen gehad in ICT-gerelateerde bedrijven. Vanaf 2005 heeft Toon zijn eenmanszaak Ucky Trading waarin hij zich richt op de online verkoop aan particulieren. Door de grote concurrentie van de multinationals in de webshops heeft Toon besloten om iets anders te gaan doen. Toon heeft altijd een restaurant willen exploiteren, dit is daarom het perfecte moment om aan die droom uiting te geven. Toon heeft ervaring opgedaan bij een aantal hamburgerrestaurants in Utrecht en ’s-Hertogenbosch. Toon woont samen met Rianne en ze hebben twee kinderen.

Onderneming

De Hamburgerij is een nieuw te starten afhaal- en bezorgrestaurant voor heerlijke en betaalbare hamburgers, salades, spareribs, friet en meer in de woonwijk Gestel in Eindhoven. Het bedrijf ligt centraal in Eindhoven en dicht bij de Hogeschool van Eindhoven, de High Tech Campus en ASML. Binnen een straal van 7 kilometer ligt er een woongebied met 200.000 inwoners.
Het assortiment is gericht op de Amerikaanse keuken en afgestemd op de Nederlandse markt. De producten zijn van hoge kwaliteit. Klantgerichtheid en kwaliteit staan voorop. Medewerkers krijgen een gedegen instructie en dragen allemaal keurige herkenbare werkkleding waarbij de hygiëne zeer belangrijk is. De klant kan bij De Hamburgerij zijn bestelling digitaal volgen en weet dus exact wanneer de bestelling netjes en warm afgeleverd wordt.

Over 3 jaar wil De Hamburgerij bekend zijn als een gerenommeerd hamburgerrestaurant in Eindhoven en Veldhoven, tegen deze tijd wil men ook ontbijt gaan aanbieden.

Met de gevraagde financiering kan Toon de noodzakelijke verbouwingen aan het huurpand uitvoeren en de inventaris en inrichting aanschaffen. Daarnaast zal vooral in de beginperiode veel aandacht worden besteed aan het verkrijgen van naamsbekendheid middels de marketing.

Structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Verbouwingskosten € 65.000,-
Inventaris € 80.000,-
Startvoorraad € 5.000,-
Promotie- en aanloopkosten € 15.000,-
Voorfinanciering BTW € 35.000,-
Werkkapitaal € 20.000,-
Totaal € 220.000,-
Eigen inbreng ondernemer € 50.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 170.000,-

Leenbedrag: € 170.000,-
Rente: 8 %
Looptijd: 60 maanden. De eerste 5 maanden aflossingsvrij, daarna een lineaire maandelijkse aflossing in 55 maanden.

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteur is A.J. Rutjens h.o.d.n. Ucky Trading/De Hamburgerij. Vanwege de gekozen rechtsvorm is de ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment is de privévermogenspositie van de ondernemer ten opzichte van het leenbedrag deels materieel.
  • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 170.000,-. op het woonhuis aan de Schutsboom 31, 5751 JA Deurne verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Deze is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 240.000,-. en openstaande schuld van € 210.000,-. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 313.000,-. op basis van de WOZ-waarde en een vrije verkoopwaarde van € 418.000,-. op de website Huispedia.
  • Ten behoeve van de lening via Collin Crowdfund wordt er een overlijdensrisicoverzekering afgesloten op het leven van A.J. Rutjens voor een bedrag van minimaal € 85.000,-. Deze is gelijk aan de looptijd van de lening via Collin Crowdfund. Deze wordt verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  • De (huidige en toekomstige) inventaris/voorraad van De Hamburgerij wordt verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor A.J. Rutjens h.o.d.n. Ucky Trading/De Hamburgerij is Laag risico.
Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De cijfers die we gebruiken zijn de prognosecijfers voor 2019 t/m 2021. Voor 2019 heeft dit betrekking op alleen het laatste kwartaal als de onderneming operationeel start. De prognosecijfers zijn opgesteld door ondernemer in overleg met zijn accountant. De overall Collin Credit Score is Voldoende.

Rentabiliteit
De start is in Q4 van 2019. Hierdoor is er in 2019 nog geringe omzet en een klein verlies te zien door de opstartkosten die gemaakt moeten worden. Door de teruggave van de betaalde BTW op de investeringen heeft 2019 naar verwachting toch nog een positieve cashflow.
Het uiteindelijke eerste jaar, 2020, heeft met een geprognosticeerde omzet van € 369.000,- een cashflow van € 49.000,-. Dit is voldoende om de aflossingen van de lening vanuit Collin (€ 37.000,-.) te kunnen voldoen.
De grootste kostenposten zijn de personeelskosten en de kosten die benodigd zijn voor huisvesting (de huur van het bedrijfspand) en de promotiekosten. Deze laatstgenoemde kosten zijn in het begin logischerwijs extra hoog om naamsbekendheid te krijgen.
De Rentabiliteit wordt gekwalificeerd als Voldoende.

Solvabiliteit
Door de inbreng van eigen middelen heeft de openingsbalans een solvabiliteit van 28%.
In de base-case daalt de solvabiliteit in 2019, door het geringe verlies, naar 18% op een balanstotaal van € 206.000,-.
De uiteindelijke winst (na afdracht fiscus en onttrekking privé-gelden) wordt toegevoegd aan het eigen vermogen. Dit leidt volgens prognose tot een solvabiliteit van weer 28% in 2020 bij een balanstotaal van € 185.000,- en een solvabiliteit van 45% in 2021 bij een balanstotaal van € 173.000,-.
In het worst case scenario wordt de solvabiliteit 15% in 2019 op een balanstotaal van € 201.000,-. en stijgt in 2020 en 2021 naar 19% en 27%.
De Solvabiliteit kwalificeren we als Voldoende.

Liquiditeit
Onder andere door de kasreserve die is meegenomen uit de eigen inbreng voor onvoorziene uitgaven alsmede de teruggave van de BTW over de gedane investeringen is de liquiditeit meer dan voldoende. Daar we uitgaan van prognoses houden we hier de liquiditeit van het worst case scenario aan en kwalificeren we deze als Ruim Voldoende.

Samenvattend
Rentabiliteit: Voldoende
Solvabiliteit: Voldoende
Liquiditeit: Ruim Voldoende
Overall: Voldoende

Extra beloning

Elke investeerder ontvangt een voucher waarmee hij/zij 10% korting krijgt op elke bestelling bij De Hamburgerij gedurende de looptijd van de lening.
De voucher zal digitaal worden verzonden via Collin Crowdfund, aangezien de investeerders anoniem zijn ten opzichte van elkaar en de ondernemer.
 

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-84911 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
05-08-2019 om 10:15
investeerder-5448 heeft € 500 geïnvesteerd.
05-08-2019 om 10:14
investeerder-63611 heeft € 500 geïnvesteerd.
05-08-2019 om 10:14
investeerder-9164 heeft € 500 geïnvesteerd.
05-08-2019 om 10:14
investeerder-63245 heeft € 500 geïnvesteerd.
05-08-2019 om 10:14

Ondernemer

Toon Rutjens

Crowdfund Coach


Jeroen Poort