48923

De heer K. Blaauw

€ 250.000  |  7,0% rente  |  36 maanden  Investeerders: 475
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Niet van toepassing
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 26-06-2024 in 4 uur volgeschreven door 475 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam De heer K. Blaauw
Sector Vastgoed
Rechtsvorm Box 3
Leendoel Herfinanciering

Leendoel

Dhr. K. (Kevin) Blaauw exploiteert een vastgoedportefeuille met daarin vijf objecten met in totaal 31 studio’s en appartementen. Kevin beheert, onderhoudt en verbouwt zijn vastgoedobjecten eigenhandig en voorziet in zijn inkomen vanuit de huuropbrengsten. Voor een van zijn objecten, Hoogstraat 42 in Landgraaf, zoekt Kevin herfinanciering. Een deel van de leensom wordt gebruikt voor verduurzaming.

Het woonhuis kent een waarde van € 345.000,- op basis van een taxatierapport met als waardepeildatum 30-05-2022. De LTV (loan-to-value; de verhouding tussen het leenbedrag en de marktwaarde) op het woonhuis bedraagt derhalve 72% . 

Er wordt een aflossingsvrije lening van € 250.000,- verstrekt met een looptijd van 36 maanden met een rente van 7,0% per jaar. De rente wordt maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Herfinanciering € 230.000
Verduurzaming € 14.000
Kosten € 6.000
Totaal € 250.000
Collin Direct € 250.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De geldnemer is K. Blaauw. De geldnemer is hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. De waarde van de hoofdelijke aansprakelijkheid is op dit moment materieel van aard op basis van overwaarde op onroerend goed in privé en vastgoedportefeuille. 
  • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 250.000,- op het verhuurde onroerend goed aan de Hoogstraat 42 6373 HW te Landgraaf, kadastraal bekend als sectie B, nummer 4680 te Nieuwenhagen, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een waarde van € 345.000,- op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 30-05-2022.
  • De (huidige en toekomstige) huuropbrengsten van het verhuurde onroerend goed aan de Hoogstraat 42 6373 HW te Landgraaf, kadastraal bekend als sectie B, nummer 4680 te Nieuwenhagen, worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  • Geldnemer heeft de mogelijkheid om in de laatste zes maanden de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente. 
  • Geldnemer heeft de mogelijkheid om gedurende de laatste 18 maanden algeheel vervroegd af te lossen tegen drie maanden vergoedingsrente voor de investeerders.
  • Geldnemer heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. Omdat de geldnemer een privé persoon is, is er geen Dun & Bradstreet score van toepassing. 

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij de beoordeling gebruik gemaakt van de vastgoedportefeuille van de geldnemer en de huurinkomsten die daaruit gegenereerd worden, alsmede de waarde van de hypothecaire dekking. De overall Collin Credit Score is Goed. 

Toelichting jaarcijfers
De waarde van de vastgoedportefeuille in onderstaande projectie is gebaseerd op taxatierapporten en WOZ waarden, waarbij het te herfinancieren object een waarde van € 345.000,- kent. De totale  huurinkomsten (2024) bedragen € 236.000,-. Het te herfinancieren object kent een huuropbrengst van € 30.000,- per jaar.

Jaarcijfers

Balans overzicht box 3 K. Blaauw

Activa

  BNI
Vaste activa € 3.990.000
Vlottende activa € —
Totaal € 3.990.000

Passiva

  BNI
Eigen vermogen € 1.365.000
Langlopende schulden € 2.625.000
Kortlopende schulden € —
Totaal € 3.990.000

Kasstroomoverzicht prognose 2024

  2024
Omzet € 236.000
Kosten € 9.000
Voorziening € 24.000
Rente en aflossing € 112.000
Netto cashflowoverschot € 91.000

Bijlage(n)

  • Essentiële beleggersinformatie

Bekijk bijlage(n)

Bovenstaande bijlage(n) kunt u alleen inzien, indien u bent ingelogd op uw ‘Mijn Collin’ account.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-362891 heeft € 100 geïnvesteerd.
26-06-2024 om 14:02
investeerder-262810 heeft € 300 geïnvesteerd.
26-06-2024 om 14:02
investeerder-360934 heeft € 100 geïnvesteerd.
26-06-2024 om 14:01
Anonieme investeerder heeft € 100 geïnvesteerd.
26-06-2024 om 14:00
Anonieme investeerder heeft € 100 geïnvesteerd.
26-06-2024 om 14:00

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.00 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders