43525

De heren Chelius en Persad (box 3)

€ 175.000  |  7,0% rente  |  12 maanden  Investeerders: 288
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Niet van toepassing
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 4-11-2022 in 1 uur volgeschreven door 288 investeerders

Bedrijfskenmerken

Ondernemer De heer Chelius en de heer Persad (box 3)
Leendoel Onroerend goed

Leendoel

De heer Feliciano Chelius en de heer Rakesh Persad bezitten beiden al één beleggingspand en hebben nu de mogelijkheid gekregen om het object aan de Wolphaertsbocht 231 C te Rotterdam aan te trekken om zo hun vastgoedportefeuille verder uit te breiden. De koopsom van het pand bedraagt € 175.000,-. Na de uitvoering van een verbouwing, die volledig vanuit eigen middelen wordt gedaan, heeft het pand in verhuurde staat een waarde van € 265.000,-. De LTV (Loan to Value) bedraagt dan 66%.
Er wordt een aflossingsvrije lening van € 175.000,- verstrekt met een looptijd van 12 maanden en een vaste rente van 7,0% per jaar. De rente wordt maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Aankoop Wolphaertsbocht 231 C te Rotterdam € 175.000
Kosten koper € 15.000
Verbouwing € 40.000
Totaal € 230.000
Eigen inbreng € 55.000
Collin Direct € 175.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteuren voor de financiering zijn de heer F.J. Chelius en de heer R.R. Persad. Vanwege de gekozen rechtsvorm zijn de ondernemers hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. De waarde van de hoofdelijke aansprakelijkheid is op dit moment materieel van aard en bestaat uit de overwaarde van de eigen woningen en de overwaarde in de vastgoedportefeuille. 
  • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 175.000,- op het appartement met als adres Wolphaertsbocht 231 C, 3083 MK te Rotterdam, kadastraal bekend als sectie E nummer 4939 appartementsindex 14 te Charlois, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Op basis van een taxatierapport met waarde peildatum 10 oktober 2022 heeft het onderpand een marktwaarde van € 215.000,- in verhuurde staat en € 230.000,- leegwaarde. Na verbouwing bedraagt de marktwaarde in verhuurde staat € 265.000,- en de leegwaarde € 280.000,-.
  • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van het appartement met als adres Wolphaertsbocht 231 C, 3083 MK te Rotterdam, kadastraal bekend als sectie E nummer 4939 appartementsindex 14 te Charlois, worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  • Er worden ten alle tijden minimaal 6 maandtermijnen betaald. Na 6 maandtermijnen hebben de ondernemers de mogelijkheid om, in afwijking op de algemene voorwaarden, vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. Voor deze aanvraag is er geen kwalificatie omdat het een box 3 financiering betreft.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de aangiftes IB en cijfers van de vastgoedportefeuille van de heer Chelius en de heer Persad. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.

Toelichting jaarcijfers
Gedurende de verbouwing zullen de rentelasten uit aanwezige liquide middelen voldaan worden. 
Na financiering bedraagt het eigen vermogen in box 3 (dus exclusief woonhuizen en daarop rustende hypotheken) € 310.000,- op een totale balanswaarde van € 958.000,-.

Jaarcijfers

Balans na investering

Activa

  BNI
Vaste activa € 876.000
Vlottende activa
Overige vlottende activa € 82.000
Totaal € 958.000

Passiva

  BNI
Eigen vermogen € 310.000
Langlopende schulden € 648.000
Kortlopende schulden
Totaal € 958.000

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-5890 heeft € 100 geïnvesteerd.
04-11-2022 om 11:26
investeerder-90450 heeft € 100 geïnvesteerd.
04-11-2022 om 11:25
investeerder-38169 heeft € 500 geïnvesteerd.
04-11-2022 om 11:25
investeerder-56989 heeft € 200 geïnvesteerd.
04-11-2022 om 11:25
investeerder-15711 heeft € 100 geïnvesteerd.
04-11-2022 om 11:24

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.30 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Loyaliteitsprogramma
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders