40450

De Notenwinkel van Wijk

€ 100.000  |  7,0% rente  |  72 maanden  Investeerders: 233
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 29-07-2021 in 1 uur volgeschreven door 233 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam De Notenwinkel van Wijk
Sector Detailhandel
Rechtsvorm Commanditaire vennootschap
Leendoel Uitkopen stille vennoot
Datum van oprichting 01-04-2017
Website www.denotenwinkelvanwijk.nl

Leendoel

Desirée is in 2017, na jaren in loondienst actief te zijn, als vennoot ingestapt bij De Notenwinkel van Wijk. De toenmalige eigenaar heeft toen een stap teruggedaan en is verder gegaan als stille vennoot binnen de commanditaire vennootschap. In de winkel worden hoogwaardige artikelen verkocht, waarbij noten en chocolade de core business is. De ondernemer wil de huidige stille vennoot uitkopen en is hiervoor op zoek naar een financiering.

Er wordt een lineaire lening van € 100.000,- verstrekt met een looptijd van 72 maanden en een vaste rente van 7,0% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Uitkopen stille vennoot € 100.000
Totaal € 100.000
Collin Direct € 100.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteur voor de financiering is mevrouw D. Jongerius – Caudron handelend onder de naam De Notenwinkel van Wijk. Vanwege de gekozen rechtsvorm is de ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. De waarde van de hoofdelijke aansprakelijkheid beperkt zich momenteel tot de overwaarde op het woonhuis.
  • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van De Notenwinkel van Wijk worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 100.000,- op het woonhuis aan de Graaf Florisstraat 7 te Everdingen (kadastraal bekend als sectie A, nummer 1297 te Everdingen) verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het woonhuis is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 218.500,- en openstaande schuld van € 218.500,-. Op basis van een recent taxatierapport met waardepeildatum 2 juli 2021 heeft het woonhuis een marktwaarde van € 316.500,-.
  • Er wordt een persoonlijke borgstelling door de heer G.J. Jongerius (partner) afgegeven ter hoogte van het leenbedrag. De waarde van de borgstelling beperkt zich momenteel tot de overwaarde op het woonhuis.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor De Notenwinkel van Wijk is Verhoogd risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij de beoordeling gebruik gemaakt van de historische en prognose cijfers van De Notenwinkel van Wijk. De overall Collin Credit Score is Voldoende.

Invloed corona
De ondernemer geeft het volgende aan: “Wij hebben door corona veel meer klandizie gekregen. Mensen gaven aan "als we toch thuis moeten blijven dan willen we er ook echt wat lekkers bij" Dat heeft een hele mooie uitwerking teweeg gebracht, omdat we hierdoor veel nieuwe klanten aantrokken die nog niet eerder bij ons waren geweest. Bij klanten die het huis niet uit durfde brachten wij de artikelen thuis. Ook hebben we veel pakketten voor bedrijven geleverd. Kortom heeft de coronapandemie ons van meer klanten voorzien. Gezien onze progressief stijgende verkoop van kerstpakketten van afgelopen jaren verwachten wij dit jaar dit te overtreffen. Veel bedrijven weten ons inmiddels te vinden en komen vaak elk jaar weer terug. Dit najaar gaan wij ook nog een website/winkel lanceren, t.w. Kerstpakketten van de Notenwinkel van Wijk waarin wij onze pakketten op maat gaan presenteren/promoten maar ook standaard pakketten via de webwinkel gaan aanbieden.”

Toelichting jaarcijfers
Na uitkopen van de stille vennoot zal de commanditaire vennootschap overgaan in een eenmanszaak.

Jaarcijfers

Balans overzicht ultimo 2020

Activa

  2020
Vaste activa € 86.000
Vlottende activa € 27.000
Overige vlottende activa € 15.000
Totaal € 128.000

Passiva

  2020
Eigen vermogen € 115.000
Langlopende schulden € –
Kortlopende schulden € 13.000
Totaal € 128.000

Winst- en verliesrekening 2020

Omzet € 208.000  
Bruto winst € 116.000  
Kosten

€ 72.000

 
Resultaat € 44.000  

 

Winst- en verliesrekening prognose 2021

Omzet € 246.000  
Bruto wins € 136.000  
Kosten € 80.000  
Resultaat € 56.000  

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-33745 heeft € 200 geïnvesteerd.
29-07-2021 om 11:09
investeerder-24723 heeft € 200 geïnvesteerd.
29-07-2021 om 11:09
investeerder-261055 heeft € 500 geïnvesteerd.
29-07-2021 om 11:09
investeerder-108320 heeft € 100 geïnvesteerd.
29-07-2021 om 11:08
investeerder-109558 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
29-07-2021 om 11:08

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.30 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Loyaliteitsprogramma
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders