44138

De Poel Groep B.V.

€ 55.000  |  7,5% rente  |  24 maanden  Investeerders: 103
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 10-01-2023 in 1 uur volgeschreven door 103 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam De Poel Groep B.V.
Sector Zakelijke dienstverlening
Rechtsvorm Besloten vennootschap
Leendoel Verbouw bedrijfsunit
Datum van oprichting 14-12-2016

Leendoel

Tjalling de Poel exploiteert sinds 2016 de holding genaamd De Poel Groep B.V. Tjalling heeft eind vorig jaar een bedrijfsunit middels zijn holding aangekocht. De gevraagde financiering is benodigd voor de verbouwing van deze bedrijfsunit. De ondernemer verwacht de bedrijfsunit na verbouwing te verkopen. De gelden die vrijkomen uit de verkoop zullen worden aangewend om de financiering af te lossen.

Er wordt een aflossingsvrije lening van € 55.000,- verstrekt met een looptijd van 24 maanden en een vaste rente van 7,5% per jaar. De rente wordt maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders

Financieringsbehoefte

Verbouw bedrijfsunit € 55.000
Totaal € 55.000
Collin Direct € 55.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteur is De Poel Groep B.V.
  • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 55.000,- op de bedrijfsunit aan de Roggemole 6-4, 8531 WB te Lemmer, kadastraal bekend als sectie D complexaanduiding 2837 appartementsindex 4 te Oosterzee, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een marktwaarde voor verbouwing van € 75.000,- op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 15-02-2021.
  • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van De Poel Groep B.V. worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van de bedrijfsunit met als adres: Roggemole 6-4, 8531 WB te Lemmer, kadastraal bekend als sectie D complexaanduiding 2837 appartementsindex 4, te Oosterzee, worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  • De ondernemer heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven, de extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn.
  • De ondernemer heeft de mogelijkheid om na 12 maanden vergoedingsrente vrij vervroegd af te lossen. Indien er eerder afgelost wenst te worden zal de ondernemer ten alle tijden de eerste 12 termijnen moeten voldoen.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor De Poel Groep B.V. is Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij de beoordeling gebruik gemaakt van de historische- en prognose cijfers van De Poel Groep B.V. De overall Collin Credit Score is Goed.

Toelichting jaarcijfers
De prognose jaarcijfers 2022 zijn gebaseerd op de voorlopige cijfers tot en met september 2022. Het positieve eigen vermogen is ontstaan uit de verkoop van een deelneming in 2022. Naast de verkochte deelneming heeft de ondernemer nog een tweetal andere deelnemingen.

Jaarcijfers

Balans overzicht prognose 2022

Activa

  2022
Vaste activa € 375.000
Vlottende activa € 41.000
Overige vlottende activa € 19.000
Totaal € 435.000

Passiva

  2022
Eigen vermogen € 351.000
Langlopende schulden € 47.000
Kortlopende schulden € 37.000
Totaal € 435.000

Winst- en verliesrekening prognose 2022

Omzet € 145.000
Bruto winst € 145.000
Kosten € 114.000
Belasting € 6.000
Resultaat € 25.000

 

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-333842 heeft € 100 geïnvesteerd.
10-01-2023 om 11:00
investeerder-194525 heeft € 100 geïnvesteerd.
10-01-2023 om 11:00
investeerder-120470 heeft € 100 geïnvesteerd.
10-01-2023 om 11:00
investeerder-45226 heeft € 400 geïnvesteerd.
10-01-2023 om 11:00
investeerder-57027 heeft € 100 geïnvesteerd.
10-01-2023 om 11:00

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.00 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders