25714

De StaCaravan Company

€ 100.000  |  7,5% rente  |  60 maanden  Investeerders: 114
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 30-12-2016 in 1 uur volgeschreven door 114 investeerders

Samenvatting

Jan Deurloo, beter bekend als stacaravanmakelaar, is dé bemiddelaar voor aan- en verkoop van mobiele bungalows in Zeeland en dan voornamelijk in Schouwen-Duiveland. Met name de schoonheid van de natuur in Schouwen-Duiveland, de recreatieve mogelijkheden en het weidse en vrije gevoel trekt veel recreanten naar het eiland. Hier vindt dan ook het grootste gedeelte van Jan’s inspanningen plaats en is hij bekend bij vele parkeigenaren, kopers, verkopers en fabrikanten van mobiele bungalows. Deze omgeving is bepalend voor het huidige succes van zijn bedrijf. 

De kredietbehoefte ontstaat door het opzetten van een nieuwe activiteit in een nieuwe B.V., waarin gehandeld gaat worden in kwaliteitschalets en stacaravans vanuit eigen voorraad (ook private label). Na het wegvallen van een kwalitatief goede leverancier in het middensegment is hier een gat in de markt ontstaan. Het teveel ‘nee’ verkopen kan Jan hiermee nu pareren. De makelaarsactiviteiten blijft hij voortzetten in zijn eenmanszaak.

Financieringsbehoefte
De totale investeringsbehoefte is € 245.000,-. Zelf breng Jan Deurloo € 45.000,- aan aandelenkapitaal in (agiostorting) en Rabobank Oosterschelde financiert in totaal € 100.000,-. Door middel van crowdfunding via Collin Crowdfund wenst Jan het resterende bedrag van € 100.000,- in te vullen met een looptijd van 64 maanden, inclusief een “grace period” van 4 maanden. In die periode ontvangen investeerders wel de rente, maar wordt er niet afgelost op de lening. Vanaf eind mei 2017 zal dan de eerste lineaire maandelijkse aflossing plaatsvinden gedurende 60 maanden. De rente bedraagt 7,5% gedurende de gehele looptijd.

Risico
De Dun & Bradstreet score noteert voor de nieuw opgerichte B.V. een Verhoogd risico, wat verklaard wordt door het feit dat er in deze vennootschap nog geen activiteit heeft plaatsgevonden. De bestaande eenmanszaak van Jan Deurloo noteert een Laag risico. De Collin Credit Score komt overall uit op Ruim voldoende.
De zekerheden die verstrekt worden jegens Collin investeerders zijn:

  • Verpanding overlijdensrisicoverzekering van minimaal € 100.000,-, lineair dalend gelijklopend met de looptijd van de lening bij Collin Crowdfund
  • Een gezamenlijke borgstelling van € 100.000,- afgegeven door Jan Deurloo en zijn echtgenote
  • Non-onttrekkingsverklaring zolang de solvabiliteit minder dan 40% is voor De Stacaravan Company B.V.

Deze financiering wordt in samenwerking met Rabobank Oosterschelde verstrekt waarbij de condities en bepalingen vooraf afgestemd zijn in het fiatteringsproces.

Video Pitch

Leendoel

Met de gevraagde financiering wordt de noodzakelijke aanvangsinvestering gedaan in voorraadaankoop van een aantal chalets/stacaravans. De gehele financieringsaanvraag behelst dus puur werkkapitaal ten behoeve van het (gefaseerd) aanleggen van beginvoorraad. Dit gebeurt normaliter in de winterperiode, waarna de eerste verkopen plaats kunnen vinden in het voorjaar. 

Ondernemer

Ik ben in Zierikzee, op het eiland Schouwen-Duiveland, in 1967 geboren. Mijn moeder (dochter van de hoofdvuurtorenwachter uit Haamstede) en mijn vader (telg uit een groot ondernemersgezin uit Zierikzee) stimuleerden me om na de middelbare school mijn ondernemende ambities verder te ontplooien. Vanaf 2004 ben ik actief als stacaravanverkoper en makelaar bij een showroom in Burgh-Haamstede. Sinds het najaar van 2006 ben ik zelfstandig als “de stacaravanmakelaar” oftewel “der Mobilheimmakler”. Ik ben onder huwelijksvoorwaarden getrouwd met Wilfra Deurloo-Jonker. Wilfra is rayon-manager van diverse kledingzaken in de regio Zeeland en West-Brabant. Samen wonen we in een vrijstaand huisje in de polder, tussen Zonnemaire en Brouwershaven. We hebben geen kinderen.

Ik kom regelmatig op ondernemersbijeenkomsten en ben oud-voorzitter van Jong OSD. Dit is de jongerentak van OSD, dé eilandelijke ondernemerskring. Samen met mijn medebestuursleden hebben we een startend platform voor jonge ondernemers (tot 45 jaar) overgenomen van de initiatiefnemers. Dit platform hebben we duidelijk gepositioneerd op het eiland. Tijdens deze periode was ik tevens bestuurslid van OSD, de Ondernemerskring Schouwen-Duiveland. In het voorjaar van 2015 ben ik voorzitter geworden van OSD. Voor mij is dit een prachtige functie om als maatschappelijk verantwoorde ondernemer mijn bijdrage te leveren aan het mooie eiland waar ik werk en woon. Ik zet me in voor een energie neutraal Schouwen-Duiveland, zet het onderwerp ‘bedrijfsleven en mensen met afstand tot de arbeidsmarkt’ regelmatig op de agenda en trek op dit moment het zeer succesvolle initiatief: ‘snel internet buitengebied Schouwen-Duiveland’.

Meer informatie is te vinden op: www.jandeurloo.com

Onderneming

De stacaravanmakelaar staat centraal in de markt voor chalets en stacaravans. Hij weet wat de vraag en het aanbod is en wie de vragers zijn. Voor een vlotte impressie van de activiteiten bevelen wij de volgende link aan: https://youtu.be/4hIQzKTCzsw

Visie en strategie
In mijn eigen woorden: “er is maar 1 stacaravanmakelaar in heel de wereld”. Ik bouw de brug tussen verkopende en aankopende consument, stacaravanparken, fabrikanten en leveranciers met een showroomfunctie. Er is niemand in de stacaravanhandel die op deze wijze vraag en aanbod combineert.

Steeds meer nieuwe relaties ontstaan door het herkennen van deze unieke kennis en ervaring. Ik kan meedenken over ontwikkeling op het gebied van ontwerp van mobiele bungalows en ben regelmatig betrokken bij realisatie van nieuwe projecten. Vanuit die kennis en unieke positie is er dus ruimte gekomen om zelf vanuit voorraad kwaliteitscaravans- en chalets te gaan verkopen in het middensegment. 

Om onderscheidend te zijn zal ik merken importeren uit Frankrijk die nu nog niet gevoerd worden aan de Zeeuwse kust. Uit Engeland importeert ik tevens private-label gefabriceerde chalets. Zo wordt voorkomen dat ik als stacaravanmakelaar wordt uitgespeeld door de shoppende consument. Veel showrooms hebben namelijk dezelfde merken en types stacaravan staan, waarbij het geven van kortingen om orders binnen te halen heel herkenbaar is. 

Concurrentie
Dit unieke karakter vertaalt zich ook naar de concurrentie. Ik heb het gevoel dat ik met 2-0 voorsta ten opzichte van de concurrentie wanneer ik mijn nieuwe activiteiten uitrol. Buiten het importeren van merken die op dit moment niet gevoerd worden, is er namelijk niemand die zo verweven met de markt is als ik. Er zijn enkele showrooms van stacaravans en chalets in de regio die dezelfde prijs/kwaliteit kunnen leveren. Dat zijn leveranciers waar ik in het verleden ook af en toe klanten voor aandroeg, maar waar ik nu zelf als leverancier ga concurreren. Dat is een gezonde ontwikkeling, waarbij het voordeel en voorsprong behaald wordt door ook de juiste locatie voor de caravan te bieden. Dit totaalconcept wordt niet geboden door de concurrentie op dit terrein. 

Het grote voordeel van de stacaravanmakelaar ten opzichte van de concurrentie is dat het werkgebied op de camping ligt in plaats van op een showroom. Een stacaravan of chalet verkopen kan immers niet zonder dat er een plekje aan gekoppeld zit. En die plekjes zijn schaars. Is een plekje ingevuld, dan duurt het weer zo’n 25 jaar voordat de stacaravan oud is en vervangen kan worden. Een actieve benadering is dus noodzakelijk, want kansen komen maar weinig voor. Ik ken de plekjes, de eigenschappen en mogelijkheden van dat plekje en heeft contact met zeker 80% van de kooplustigen. Daarin lig ik ver voor op de traditionele stacaravan-showroom.

Er zijn veel parken die zelf nieuwe chalets verkopen, welke specifieke projecten zijn voor dat park. Het aanbod op deze parken ligt in een veel hogere prijsklasse dan waar Stacaravan Company zich op gaat richten. Ik blijf hierin actief in mijn bemiddeling in de eenmanszaak. Dit is geen concurrentie en hier zal ik ook niet concurrerend voor zijn. Zo blijf ik in alle prijsklassen mijn aanbod houden, zonder de relatie met de andere aanbieders te schaden.

Traject van verkoop tot sleuteloverdracht
De aanschaf van een stacaravan of chalet is niet het enige wat ik als stacaravanmakelaar verzorg. Het onderscheidend vermogen is het ontzorgen van de koper van een chalet of stacaravan. Na aankoop komt namelijk een traject op gang van vele logistieke activiteiten. Allereerst komt ‘s nachts de stacaravan met zwaar transport naar Zeeland. Eenmaal daar aangekomen wordt het door een team van ervaren technici ontvangen en door middel van een hijskraan geplaatst op een leeg perceel. Het plaatsen en aansluiten op het gas, water en elektra is een dag werk. De dagen die daarop volgen komt de hovenier en werkt de onderzijde van het chalet af en legt een tuin aan, inclusief schuur. De stacaravan of het chalet wordt daarna volledig ingericht met inventaris. De koper krijgt dus een compleet geheel afgeleverd.

Juridische structuur
organigram” class=”img-responsive

Financieringsbehoefte

Voorraad stacaravan's / chalets € 245.000,-
Totale investering € 245.000,-
Eigen middelen (agio) € 45.000,-
Rekening Courant Rabobank € 50.000,-
7-jarige lening Rabobank € 50.000,-
Financiering via Collin  € 100.000,-

Leenbedrag Collin: € 100.000,-
Rente: 7,5%
Looptijd: 64 maanden, waarvan een “grace period” van 4 maanden gevolgd wordt door 60 maanden maandelijkse lineaire aflossing. De eerste aflossing zal per eind mei 2017 plaatsvinden. In de eerste 4 maanden na verstrekking van de lening wordt de rente uiteraard wel betaald.

Met betrekking tot de lening bij Rabobank Oosterschelde kan gemeld worden dat het ook hier een lineaire lening betreft en dat de aflossing voor deze lening eveneens in gaat per eind mei 2017. Op het rekening courant krediet zal niet afgelost worden gedurende de looptijd van de lening bij Collin. De rekening courant faciliteit zal mogelijk nodig zijn voor kortstondige behoeften van enkele weken in de winterperioden, wat blijkt uit de liquiditeitsprognose voor 2017

Risico

Zekerheden

  • De debiteur is De Stacaravan Company B.V.
  • De heer Jan Deurloo en zijn vrouw Wilfra Deurloo geven een gezamenlijke persoonlijke borgstelling af ter hoogte van € 100.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment morele waarde. 
  • Er is een verpanding van uitkeringen uit hoofde van een lineair dalende overlijdensrisicoverzekering op het leven van de heer Jan Deurloo ter hoogte van € 100.000,- overeengekomen. De daling van het verzekerde risico houdt gelijke tred met de aflossingen bij Collin. De verpanding en begunstiging op de polis zal geregistreerd worden op naam van Stichting Zekerhedenagent Collin Crowdfund ten behoeve van de Collin investeerders.
  • Ter handhaving van de solvabiliteit is er een niet-onttrekkingsverklaring overeengekomen. Dit houdt in dat er geen onttrekkingen aan het vermogen van De Stacaravan Company BV mogen plaatsvinden, zolang de solvabiliteit (eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal conform berekening Collin Crowdfund) 40% of lager is.

Dun & Bradstreet
De Dun & Bradstreet score noteert Verhoogd risico, wat verklaarbaar is door het startende karakter van de onlangs opgerichte B.V. De Dun & Bradstreet score van de eenmanszaak van Jan Deurloo noteert een Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De Collin Credit Score is gebaseerd op de prognosecijfers van 2017, 2018 en 2019 van Stacaravan Company B.V. Deze prognose is op basis van ervaringsgegeven van de heer Deurloo tot stand gekomen (aantallen verkocht en gevraagd in het betreffende segment via bemiddeling van de eenmanszaak) en op een defensieve manier door de betrokken accountant verwerkt. De overall Collin Credit Score komt uit op Ruim voldoende.

Rentabiliteit
De verwachte omzet op basis van ervaringsgegevens van de heer Deurloo wordt ingeschat op ruim € 650.000,- voor 2017 . De verwachting is dat de omzet jaarlijks zal groeien met ongeveer 7%. De cashflow bedraagt in 2017 € 60.000,- met een aflossingsverplichting van € 20.000,-. Het netto cashflow overschot bedraagt voor 2017 dus € 40.000,- en scoort volgens de Collin Credit Score Excellent. In 2018 is de aflossingsverplichting € 30.000,- en resteert er een netto cashflowoverschot van € 24.000,-, wat de score Goed zou betekenen. Gezien het een nieuwe activiteit betreft beoordelen wij de rentabiliteit voorzichtigheidshalve op Ruim voldoende. 

Solvabiliteit
Wanneer we uit gaan van de beginbalans bij aanvang van de nieuwe activiteit, dan bedraagt de solvabiliteit 23%. Hierbij is het eigen vermogen € 45.000,- bij een balanstotaal van € 195.000,-. Dit zou een score van Voldoende betekenen. Op basis van de winstverwachtingen stijgt het eigen vermogen naar € 105.000,- aan het einde van 2017, tegenover een balanstotaal van € 246.000,-. De verwachte solvabiliteit is derhalve 42% en scoort een Goed. In 2018 wordt de solvabiliteit op ruim 54% geprognosticeerd bij een balanstotaal van € 266.000,- (score Excellent). Wij achten het passend, gebaseerd op de openingsbalans, om voor de solvabiliteit de score Voldoende te hanteren. 

Liquiditeit
Omdat Stacaravan Company onder andere handelt in nieuwe private label caravans/chalets, bestaat de balans vooral uit vlottende activa (voornamelijk voorraad en liquide middelen). Debiteurenrisico is er nauwelijks, doordat kopers voor levering betalen en een aanbetaling doen bij bestelling. Het kortlopende vreemd vermogen omhelst vooral de aflossingsverplichting van het volgende jaar jegens Collin Crowdfund en Rabobank. De current ratio prognosticeren wij eind 2017 op 6,0, wat de score van Excellent betekent. In de jaren 2018 en 2019 stijgt de current ratio naar respectievelijk 7,0 en 7,6. Gezien het startende karakter van Stacaravan Company vinden wij echter de score Ruim voldoende gerechtvaardigd.

Samenvattend
Rentabiliteit: Ruim voldoende
Solvabiliteit: Voldoende
Liquiditeit: Ruim voldoende
Overall: Ruim voldoende

Extra beloning

Niets is zo sterk als werken aan relaties. Daarom wil ik investeren in het persoonlijke contact en kennisoverdracht. Alle investeerders zijn welkom om door mij geïntroduceerd te worden in de kansen op het mooie Schouwen-Duiveland. Een interactieve presentatie op locatie van 1 of 2 uurtjes over de nieuwste ontwikkelingen en lopende projecten in Zeeland. Ik kan me geen mooiere beloning voor een investeerder als actuele kennis van de markt in Zeeland voorstellen.

De uitnodiging zal digitaal worden verzonden via Collin Crowdfund, aangezien de investeerders anoniem zijn ten opzichte van elkaar en de ondernemer.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-7383 heeft € 500 geïnvesteerd.
30-12-2016 om 11:08
investeerder-19160 heeft € 500 geïnvesteerd.
30-12-2016 om 11:07
investeerder-8968 heeft € 500 geïnvesteerd.
30-12-2016 om 11:07
investeerder-3361 heeft € 500 geïnvesteerd.
30-12-2016 om 11:07
investeerder-15331 heeft € 500 geïnvesteerd.
30-12-2016 om 11:07

Ondernemer
Jan Deurloo

Crowdfund Coach


Tom Willaert