46309

de Tombe Trading B.V.

€ 150.000  |  9,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 310
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 13-11-2023 in 7 uur volgeschreven door 310 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam de Tombe Trading B.V.
Sector Groothandel
Rechtsvorm Besloten Vennootschap
Leendoel Voorraad / Werkkapitaal
Datum van oprichting 16-05-2012
Website www.detombetrading.com

Leendoel

De Tombe Trading importeert speelgoed en verkoopt deze aan (grote) winkelketens zoals Intertoys, Top1Toys, ToyChamp, Fun, Dreamland, E-tailers en Bol.com. Tevens zijn verschillende producten te zien in animatieseries. In 2017 heeft De Tombe Trading een eerste financiering verkregen via de investeerders van Collin Crowdfund, welke inmiddels succesvol is afgelost. De Tombe Trading heeft als doel om verder te groeien binnen de brandstofmarkt, waarbinnen zij displays met speelgoed heeft bij diverse benzinestations. Tevens wenst de ondernemer de voorraad te vergroten. Voor het uitbreiden van de activiteiten binnen de brandstofmarkt en het vergroten van de voorraad zoekt de onderneming een financiering.

Er wordt een lineaire lening van € 150.000,- verstrekt met een looptijd van 60 maanden en een vaste rente van 9,0% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Voorraad € 80.000
Inventaris € 10.000
Marketing € 25.000
Werkkapitaal € 35.000
Totaal € 150.000
Collin Direct € 150.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

 • De geldnemers zijn:
  • de Tombe Trading B.V.
  • T.V. de Tombe handelend onder de naam Speelgoedmagazijn De Tombe. Vanwege de gekozen rechtsvorm is de geldnemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. De waarde van de hoofdelijke aansprakelijkheid is op dit moment materiaal van aard, op basis van de overwaarde op onroerend goed in privé.
 • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 250.000,- op het onroerend goed met als adres: de Kempenaerstraat 77, 77A en 77B, 2341 GJ te Oegstgeest, kadastraal bekend als sectie C, complexaanduiding 7776, appartementsindexen 1 en 2 te Oegstgeest verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Deze is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 250.000,- en een openstaande schuld van € 158.916,- per d.d. 31-12-2022. Het onroerend goed kent een waarde van € 475.000,- op basis van de WOZ-waarde met waardepeildatum 01-01-2022. Er wordt gebruik gemaakt van een hogere hypothecaire inschrijving t.o.v. het leenbedrag voor eventuele vervolgfinancieringen. De investeerders in deze aanvraag zullen in eerste rang gebruik maken van dit hypotheekrecht.
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van de geldnemers worden in 2e verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. 

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor de Tombe Trading B.V. is Verhoogd risico. De kwalificatie voor Speelgoedmagazijn De Tombe is Verhoogd risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij de beoordeling gebruik gemaakt van de historische cijfers van de Tombe Trading B.V. en de hypothecaire inschrijving van materiële waarde. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.

Toelichting jaarcijfers
De gepresenteerde cijfers zijn gebaseerd op de definitieve jaarcijfers 2022 van de Tombe Trading B.V.
Voor het jaar 2023 verwacht de ondernemer eenzelfde resultaat als in 2022.

De eenmalige baat bestaat voor € 54.000,- uit een oninbare vordering, die in het verleden als kost is afgeschreven, maar toch geïnd is en voor € 24.000,- uit een ontvangen promotiebijdrage van leveranciers.

Het negatieve resultaat deelneming heeft betrekking op een deelneming in de buitenlandse Ltd. van de Tombe Trading. Er vinden activiteiten in de Ltd. plaats wanneer het gaat om levering buiten Nederland. Het resultaat deelneming was in 2021 positief € 120.364,-. 

De vlottende activa bestaan onder andere voor € 226.000 uit voorraad en voor € 427.823,- uit een rekening-courant aan de heer T.V. de Tombe (in privé), met een rente van 3,0% per jaar.

Jaarcijfers

Balans overzicht ultimo 2022

Activa

  2022
Vaste activa € 130.000
Vlottende activa € 760.000
Totaal € 890.000

Passiva

  2022
Eigen vermogen € 537.000
Langlopende schulden € 8.000
Kortlopende schulden € 345.000
Totaal € 890.000

Winst- en verliesrekening 2022

Omzet € 914.000
Bruto winst € 226.000
Kosten € 179.000
Bijzondere baten  + € 78.000
Resultaat deelneming – € 40.000
Netto winst € 85.000

Bijlage(n)

 • EBI

Bekijk bijlage(n)

Bovenstaande bijlage(n) kunt u alleen inzien, indien u bent ingelogd op uw ‘Mijn Collin’ account.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-16378 heeft € 300 geïnvesteerd.
13-11-2023 om 17:25
Anonieme investeerder heeft € 500 geïnvesteerd.
13-11-2023 om 17:23
Anonieme investeerder heeft € 100 geïnvesteerd.
13-11-2023 om 17:06
Anonieme investeerder heeft € 100 geïnvesteerd.
13-11-2023 om 17:02
investeerder-14866 heeft € 100 geïnvesteerd.
13-11-2023 om 16:58

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.30 uur.

Investeren bij Collin

 • Aantrekkelijk rendement
 • Kredietwaardige leningen
 • Loyaliteitsprogramma
 • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders