45931

De Visfuik

€ 45.000  |  8,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 140
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 15-09-2023 in 1 uur volgeschreven door 140 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam De Visfuik
Sector Horeca
Rechtsvorm Vennootschap onder firma
Leendoel Overnamefinanciering
Datum van oprichting 15-02-2021
Website www.visfuik.nl

Leendoel

Marloes Wever en Arjan Mensinga hebben de kans gekregen om de viswinkel De Visfuik te Zuidlaren over te nemen. Marloes is al enkele jaren werkzaam in de vishandel en Arjan exploiteert zijn eigen IT bedrijf. Na overname zal Marloes fulltime in de viswinkel werkzaam zijn. Arjan blijft werkzaam voor zijn IT bedrijf, daarnaast zal hij zich vooral richten op de administratie van de viswinkel en bijspringen waar nodig. De financiering via Collin Crowdfund is benodigd voor de overname van goodwill, inventaris en voorraad.

Er wordt een lineaire lening van € 45.000,- verstrekt met een looptijd van 60 maanden en een vaste rente van 8,0% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Inventaris € 26.000
Voorraad € 8.000
Goodwill € 6.000
Werkkapitaal € 5.000
Totaal € 45.000
Collin Direct € 45.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De geldnemers zijn mevrouw M. Wever en de heer A. Mensinga handelend onder de naam De Visfuik. Vanwege de gekozen rechtsvorm zijn de geldnemers hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. De waarde van de hoofdelijke aansprakelijkheid is op dit moment materieel van aard op basis van overwaarde op onroerend goed in privé.
  • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 45.000,- op het woonhuis aan de Plaggeveld 3, 9491 BK te Zeijen, kadastraal bekend als sectie U, nummer 1239 te Vries verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Deze is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 250.000,- en een openstaande schuld van € 207.702,39 per d.d. 01-07-2023. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 256.000,- op basis van de WOZ-waarde met waardepeildatum 01-01-2022.
  • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van De Visfuik worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor De Visfuik is Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij de beoordeling gebruik gemaakt van de historische jaarcijfers van De Visfuik alsmede de prognose voor jaar 1 en de inkomsten van Arjan uit zijn IT onderneming. De overall Collin Credit Score is Voldoende.

Toelichting jaarcijfers
De prognose van De Visfuik voor jaar 1 is gebaseerd op de historische jaarcijfers. Arjan genereert verder nog inkomsten uit zijn IT onderneming. Tegenvallende resultaten kunnen worden opgevangen uit de inkomsten van deze onderneming.

Jaarcijfers

Openingsbalans

Activa

  openingsbalans
Vaste activa € 32.000
Vlottende activa € 8.000
Overige vlottende activa € 5.000
Totaal € 45.000

Passiva

  openingsbalans
Eigen vermogen € —
Langlopende schulden € 36.000
Kortlopende schulden € 9.000
Totaal € 45.000

Winst- en verliesrekening prognose jaar 1

Omzet € 312.000
Bruto winst € 156.000
Kosten € 95.000
Resultaat € 61.000

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-402693 heeft € 200 geïnvesteerd.
15-09-2023 om 16:18
investeerder-31876 heeft € 600 geïnvesteerd.
15-09-2023 om 16:17
investeerder-237975 heeft € 100 geïnvesteerd.
15-09-2023 om 16:17
investeerder-351135 heeft € 500 geïnvesteerd.
15-09-2023 om 16:17
investeerder-23649 heeft € 200 geïnvesteerd.
15-09-2023 om 16:17

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.30 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Loyaliteitsprogramma
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders