46608

de Volmolen Energiecentrum VOF

€ 160.000  |  8,0% rente  |  36 maanden  Investeerders: 241
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Minimaal risico
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 3-11-2023 in 1 uur volgeschreven door 241 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam De Volmolen Energiecentrum VOF
Sector Exclusieve vergaderlocaties
Rechtsvorm Vennootschap onder firma
Leendoel Verbouwing en vernieuwing watermolen
Datum van oprichting 01-01-2004
Website www.volmolen.nl

Leendoel

Martin en Marjo Hermans verhuren exclusieve vergaderruimtes rondom een authentieke watermolen. Daarnaast worden nog inkomsten gegenereerd door middel van de waterkrachtcentrale waarmee elektriciteit wordt opgewekt. Om de watermolen te verbouwen en te vernieuwen wordt een financiering aangevraagd.

Er wordt een lineaire lening van € 160.000,- verstrekt met een looptijd van 36 maanden en een vaste rente van 8,0% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Herstel en vervanging oever en fundering € 150.000
Vernieuwen waterkrachtinstallatie € 150.000
Energieopslag € 60.000
Totale investering € 360.000
Inbreng eigen middelen € 200.000
Collin Direct € 160.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De geldnemers zijn de heer M.M.J.M. Hermans en mevrouw M.J.M. Hermans – Van de Sande handelend onder de naam De Volmolen Energiecentrum V.O.F. Vanwege de gekozen rechtsvorm zijn de ondernemers hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag.
  • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 160.000,- op het woonhuis/ bedrijfsmatig onroerend goed aan de Volmolen 4, 5561 VH te Riethoven, kadastraal bekend als sectie A nummer 1707, 1743 en 1745 te Riethoven en Molenstraat 60, 5581 VK te Waalre kadastraal bekend als sectie A nummer 4940 en 5014 te Waalre verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin, welke is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van ABN-AMRO ter hoogte van € 736.000,- en een openstaande schuld van € 713.500,-. De WOZ waarde per 01-01-2022 is € 1.229.000,-.
  • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van De Volmolen Energiecentrum B.V. worden in tweede verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor de Volmolen Energiecentrum V.O.F. is Minimaal risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de historische cijfers en prognose van de Volmolen Energiecentrum V.O.F. De overall Collin Credit Score is Goed.

Jaarcijfers

Balans overzicht per heden (rekening houdend met stille reserves op het onroerend goed)

Activa

  BNI
Vaste activa € 1.224.000
Vlottende activa € —
Overige vlottende activa € —
Totaal € 1.224.000

Passiva

  BNI
Eigen vermogen € 351.000
Langlopende schulden € 873.000
Kortlopende schulden € —
Totaal € 1.224.000

Winst- en verliesrekening 2022 en prognose 2023 en 2024

  2022 2023 2024
Omzet € 294.000 € 364.000 € 371.000
Bruto winst € 249.000 € 304.000 € 311.000
Kosten € 114.000 € 181.000 € 197.000
Resultaat € 135.000 € 123.000 € 114.000

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-56834 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
03-11-2023 om 16:13
investeerder-28735 heeft € 500 geïnvesteerd.
03-11-2023 om 16:13
investeerder-110032 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
03-11-2023 om 16:13
investeerder-366016 heeft € 500 geïnvesteerd.
03-11-2023 om 16:13
Anonieme investeerder heeft € 100 geïnvesteerd.
03-11-2023 om 16:13

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.30 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Loyaliteitsprogramma
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders