15546

De Weesper Boekhandel

€ 120.000  |  7,5% rente  |  48 maanden  Investeerders: 91
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

16 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 21-07-2015 in 3 uur volgeschreven door 91 investeerders

Samenvatting

Nathalie van der Werf–Scheffer heeft eind 2014 besloten om de leemte van een boekhandel te Weesp op te gaan vullen door de samenvoeging van haar bestaande kinderboekhandel en kantoorboekhandel met een totaal vloeroppervlak van 170m2 en verplaatsing naar een huurpand in het centrum van Weesp (aan de Nieuwstad 12) met een oppervlakte van ruim 550 m2.

Het nieuwe pand geeft, naast de samengevoegde activiteiten, tevens de mogelijkheid om andere aanvullende activiteiten te starten waaronder koffie en lunch en een uitbreiding van het huidige assortiment met boeken voor volwassenen, tijdschriften spellen, etc. Daarnaast wordt de VVV in het pand gevestigd evenals het Post-agentschap van Post NL en komt er een ruimte die gehuurd kan worden voor vergaderingen. Tot slot wil ze ook de mogelijkheid bieden voor boekpresentaties.

De Weesper Boekhandel wordt een begrip in Weesp en omgeving met drie generaties in één winkel!

Financieringsbehoefte

Het huurpand verkeert bouwkundig in een prima staat, maar de wanden en plafonds dienen te worden bewerkt en de betonnen vloer dient schoongemaakt te worden. Daarnaast wordt in elektra en heaters voor warmte geïnvesteerd, een koffie corner ingericht en stellingen geplaatst ten behoeve van de boeken en tijdschriften. De totale financieringsbehoefte bedraagt € 288.000,-, waarvan de BTW wordt voorgefinancierd door een derde en € 130.000,- middels reeds lopende  obligaties. Het resterende bedrag is € 120.000,- en wenst Nathalie via een crowdfinance campagne bij Collin Crowdfund te realiseren. De looptijd is 4 jaar met een maandelijkse lineaire aflossing. Het rentepercentage is 7,5%.

Structuur

De huidige twee vestigingen worden als eenmanszaak gerund en zo ook zal de Weesper Boekhandel als eenmanszaak worden ingeschreven in de Kamer van Koophandel, als voortzetting van het huidige bedrijf De Kleine Prins. Gelet op het feit dat Nathalie van der Werf-Scheffer als eenmanszaak opereert is zij hoofdelijk aansprakelijk voor het volledige leenbedrag.

Risico

Gezien het feit dat het een eenmanszaak betreft en de echtgenoot mee zal tekenen voor de financiering leidt dit tot hoofdelijke aansprakelijkheid voor het volledige leenbedrag. De Dun & Bradstreet score op ‘De Kleine Prins’ kwalificeert een laag risico. De Collin Credit Score is ruim voldoende.

Video Pitch

Leendoel

Weesper Boekhandel wenst een lening aan te gaan voor het samenvoegen van kinderboekhandel en boek- en kantoorboekhandel de kleine prins, tot een boekhandel waarbij het ook mogelijk is iets te nuttigen en te drinken.

Ondernemer

Nathalie van der Werf-Scheffer is 45 jaar en is opgegroeid in een ondernemersgezin waarbij beide ouders diverse boekhandels hebben gerund. Na specifieke opleidingen en werkervaring bij verschillende boekhandels is zij ruim 13 jaar geleden haar eerste (kinderboek-)winkel gestart. De winkel heeft jaarlijks een goed rendement, maar de tweede zaak (een kantoor boekhandel), die zij bijna twee jaar geleden is gestart, heeft het gezamenlijke rendement verlaagd door de hoge huurlasten van het pand.

Eind 2014 is Nathalie uit een aantal kandidaten voorgedragen voor de start van het “Weesper Boekhandel”- project, wat vanuit de Weesper community is opgestart om een volwaardige boekhandel binnen de gemeentegrenzen te krijgen. Daarnaast is zij dit jaar wederom (net als in 2014) genomineerd als boekverkoper(ster) van het jaar. Tevens is zij tot minimaal 2017 jurylid van de Griffeljury (CPNB). Zij heeft een fantastisch netwerk in de branche en een enorm enthousiasme om de Weesper Boekhandel tot een succes te maken en weet ook haar personeel goed en positief te motiveren.

Onderneming

De resultaten van de twee huidige van elkaar gescheiden bedrijven worden momenteel nog negatief beïnvloed door de hoge huurlasten. Tevens kan het personeel met twee locaties niet efficiënt worden ingezet op dit moment. Beide vestigingen zullen worden gesloten en liggen op loopafstand van de nieuwe vestiging. Er zal gezocht zal worden naar huurders, die de geprognosticeerde huurlasten van de kinderboekwinkel, die vooralsnog zijn doorberekend in de huur, kunnen verlagen. De nieuwe verhuurder zal de resterende looptijd van het huurcontract van het andere (duurdere) pand voor zijn rekening nemen. Tevens zal de verhuurder een aantal forse investeringen in het nieuwe pand voor zijn rekening nemen, zoals één of meerdere lichtkoepels in het midden van de zaak, het plaatsen van een dames-/heren- en kindertoilet, een keuken en toilet voor het personeel en een nooduitgang aan de achterzijde.

De Weesper Boekhandel
De Weesper Boekhandel zal worden gevestigd in een huurpand in het centrum van Weesp. De nieuwe locatie zal een geweldige uitstraling krijgen als boekwinkel voor volwassenen, kinderen en tevens als kantoorboekhandel dienen. Daarnaast komt er ruimte voor tijdschriften, spellen, een koffiecorner (incl. lunch) en een vergaderruimte. De activiteiten zullen die van een (kantoor-)boek en vakhandel zijn met een specialisatie in kinderboeken. Tevens zal er een speciale ruimte komen met een glijbaan, zitkussen, speelgoed en spellen etc. In het pand zal de VVV gevestigd zijn evenals het postagentschap van Post NL. Er zal een lunchroom worden ingericht met bijzondere koffie en thee, biologisch brood en allerlei lokale producten. Tot slot komen er ZZP werkplekken, een leestafel en een aparte ruimte voor lezingen en vergaderingen die tevens door derden kunnen worden gehuurd.

Missie
De missie van eigenaresse Nathalie is om te voorzien in de grote behoefte in Weesp aan een echte grote boekhandel met vele andere activiteiten en mogelijkheden. Daarnaast heeft een marktonderzoek door de Retail Development Company eveneens een positief beeld over haalbaarheid hiervan aangegeven. Nathalie, haar dochter, moeder en echtgenoot gaan volledig voor deze doelstelling. Drie generaties in één onderneming! De Weesper Boekhandel moet een begrip gaan worden in Weesp en directe omgeving. Het leeft enorm in Weesp en de gunfactor is groot.

Concurrentie
De concurrentie is beperkt tot een sigarenzaak om de hoek (kranten en een beperkt aantal tijdschriften) en een Primera vestiging in een aan de andere kant van Weesp gelegen winkelcentrum. Daarnaast verkoopt De Blokker ook speelgoed en de Hema kantoorartikelen. De concurrentie op het horeca vlak is gering gezien het feit dat een goed kop koffie in Weesp nauwelijks te krijgen is en zeker niet vanaf half negen, evenals een goede prijs-, kwaliteitverhouding voor de lunch en de koffie.

Structuur

Financieringsbehoefte

De financieringsbehoefte bedraagt € 288.000,- en kan als volgt worden gespecificeerd:

Vloer, wanden, verwarming, plafonds, elektra etc €  37.000,-
Inventaris, inrichting en decoratie           €  75.500,-
Beveiliging pand/brandblussers/rookmelders etc. €  10.000,-
Vergunningen/leges/advieskosten/verhuiskosten etc. €   7.500,-
Huurwaarborgsom en voortuitbetaling € 20.000,-
Voorraaduitbreiding €  85.000,-
Liquiditeit en onvoorzien €  15.000,-
BTW voorfinanciering            €  38.000,-
Totaal investering € 288.000,-
Voorfinanciering BTW derde €   38.000,-
Lokale actie obligatielening € 130.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 120.000,-

Leenbedrag: € 120.000,-
Looptijd: 48 maanden, lineaire aflossing
Rente: 7,5%
Zekerheden:
– achterstelling lening van de lening van J. Scheffer (moeder) ter hoogte van € 32.879,-
– achterstelling lening van Polki Boekhandel B.V. (besloten vennootschap moeder) ter hoogte van € 7.000,-

Cijfermatige onderbouwing
De bovengenoemde investering is voor 95% onderbouwd door offertes zodat tegenvallers ruim opgevangen kunnen worden vanuit de post onvoorzien. Middels een worse-case scenario is een berekening gemaakt bij een 20% lagere omzet. Er is dan nog steeds een positief rendement gezien het feit dat personeelskosten kunnen worden gereduceerd en er tevens geen noodzaak is om voor privé gelden te onttrekken vanwege het basis inkomen voor levensonderhoud van de partner van de onderneemster. Het accountantskantoor Flynth te Zwolle (gespecialiseerd in de branche) heeft diverse prognoses op de haalbaarheid getoetst en voorzien van  een positief advies. 

Risico

Gelet op het feit dat Nathalie van der Werf-Scheffer als eenmanszaak opereert is zij hoofdelijk aansprakelijk voor het volledige leenbedrag

Dun- en Bradstreetscore
Dun en Bradstreet kwalificeert een laag risico voor de eenmanszaak van Nathalie Scheffer.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score die is gebaseerd op basis van de mix van solvabiliteit, rentabiliteit en liquiditeit. 

Rentabiliteit
De rentabiliteit 2015 komt uit op ‘goed’. Deze is gebaseerd op de cijfers van de boekenbranche over de vorig jaar gesloten boekenhandel. Om invulling te geven aan de onzekerheid in de prognose hebben we de score neerwaarts bijgesteld tot ‘ruim voldoende’.             

Solvabiliteit
Na financiering zal de solvabiliteit uitkomen op ‘matig’ (10% van het balanstotaal). Dit door investeringen in vaste activa en verhoging van de voorraden. Gezien de te verwachte rentabiliteit en ook geringe prive-opnames is een snelle aangroei vanaf 2015 te verwachten.

Liquiditeit
Vanuit de bestaande financieringsprognose valt na verstrekking van de financiering een ruime liquiditeitspositie af te leiden. De current ratio (vlottende activa/vlottende passiva) bedraagt 2,8. Score ‘excellent’.

Samenvatting
Rentabiliteit: ruim voldoende
Solvabiliteit: matig
Liquiditeit: excellent
Overall: ruim voldoende

Extra beloning

Investeerders met een inschrijving vanaf € 1.000,- ontvangen een uitnodiging voor het bijwonen van een boekpresentatie door een bekende schrijver en een borrel. 

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

Anonieme investeerder heeft € 1.000 geïnvesteerd.
21-07-2015 om 13:24
Anonieme investeerder heeft € 1.000 geïnvesteerd.
21-07-2015 om 13:06
Anonieme investeerder heeft € 500 geïnvesteerd.
21-07-2015 om 13:04
Anonieme investeerder heeft € 1.000 geïnvesteerd.
21-07-2015 om 13:03
Anonieme investeerder heeft € 1.000 geïnvesteerd.
21-07-2015 om 13:02

Reacties

Investeerder – 7167
14-07-2015 11:33
Mooi zeg eindelijk weer de laatste stap van een geweldig nieuwe zaak !

Investeerder – 4945
21-07-2015 11:26
Opdat de traditionele boekhandel niet verdwijnt. Mooi initiatief; heel veel succes gewenst Nathalie!

Investeerder – 5712
21-07-2015 11:49
Als ik het goed begrepen heb zijn de huurcontracten van de kantoor en de kinderboekhandel nog niet afgelopen. Hoe lang lopen die nog door. Daar zou m.i. het risico inzitten als het niet lukt om deze kostendekkend te verhuren?

Investeerder – 2229
22-07-2015 15:50
Proficiat!!

Ondernemer
Nathalie Scheffer

Crowdfund Coach


Fred Bouwman