43011

De Zwaan Vastgoed B.V.

€ 200.000  |  6,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 223
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 24-08-2022 in 1 uur volgeschreven door 223 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam De Zwaan Vastgoed B.V.
Sector Vastgoed
Rechtsvorm Besloten Vennootschap
Leendoel Onroerend goed
Datum van oprichting 09-10-2017

Leendoel

De Zwaan Vastgoed B.V. heeft in september 2017 via Collin Crowdfund een financiering ter hoogte van € 350.000,- verkregen in het kader van de aankoop van het onroerend goed aan de Oudestraat 11, 13 en 13a te Gemert. Het onroerend goed bestaat uit verschillende opstallen, waaronder: een bedrijfsgebouw, een woonhuis en een café met bovenwoning. Het onroerend goed wordt verhuurd aan VSS Security B.V., aan onderneemster en aan derden. De ondernemer Helma van Dooren heeft verzocht om de bestaande lening tijdig te herfinancieren. De afgelopen 5 jaren heeft Helma altijd tijdig aan de betalingsverplichtingen voldaan. De LTV (Loan to Value) op basis van de WOZ waarde per 01-01-2022 bedraagt circa 29% bij aanvang van de financiering. De LTV (Loan to Value) op basis van de WOZ waarde per 01-01-2022 bedraagt circa 15% bij de slottermijn.

Er wordt een lineaire lening van € 200.000,- verstrekt met een looptijd van 60 maanden met een vaste rente van 6% per jaar en een slottermijn van € 100.000,-. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders. 

Financieringsbehoefte

Herfinanciering bestaande Collin lening € 200.000
Totaal € 200.000
Collin Direct € 200.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteur is De Zwaan Vastgoed B.V.
 • Stichting Zekerhedenagent Collin Crowdfund maakt gebruik van de bestaande 1e hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 350.000,- op het onroerend goed gelegen aan de Oudestraat 11, 13 en 13a, te Gemert. Kadastraal bekend Gemert N 2610 en Gemert N 2609. De WOZ-waarde per 01-01-2022 bedraagt 680.000,-. Daarnaast bedroeg de marktwaarde op basis van een taxatierapport € 590.000,- met waardepeildatum 31 januari 2017.
 • Mevrouw W.M.T.J. van Dooren geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 100.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment morele waarde.
 • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van het onroerend goed gelegen aan de Oudestraat 11, 13 en 13a, te Gemert, kadastraal bekend Gemert N 2610 en Gemert N 2609 worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • De ondernemer heeft de mogelijkheid om in de laatste zes maanden voor einddatum de lening algeheel vervoegd af te lossen zonder vergoedingsrente (i.p.v. 12 maanden conform de Algemene voorwaarden), indien de lening via Collin Crowdfund wordt geherfinancierd. De investeerders van deze financiering zullen een eerste investeringskans geboden worden in de herfinanciering.
 • De mogelijkheid bestaat om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven, de extra aflossing wordt in mindering gebracht op de slottermijn.
 • De ondernemer heeft aanvullend de mogelijkheid om eenmalig een extra aflossing te doen ter hoogte van € 50.000,- zonder vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven, de extra aflossing wordt in mindering gebracht op de slottermijn.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor De Zwaan Vastgoed B.V. is Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de concept jaarcijfers 2021 van De Zwaan Vastgoed B.V., IB gegevens, taxatierapport met peildatum 31 januari 2017 en de WOZ 2022. De overall Collin Credit Score is Goed.

Toelichting jaarcijfers
De omzet bestaat uit een deel van € 27.000,- omzet horeca en huurinkomsten ter hoogte van € 55.800,-. De vaste activa bestaan uit de boekwaarde van het onroerend goed. De vlottende activa bestaat uit een vordering op de ondernemer.

Jaarcijfers

Balans overzicht ultimo concept 2021

Activa

  2021
Vaste activa € 585.000
Vlottende activa € 382.000
Overige vlottende activa € 2.000
   
Totaal € 969.000

Passiva

  2021
Eigen vermogen € 502.000
Lijfrente voorzieningen € 218.000
Langlopende schulden € 200.000
Kortlopende schulden € 49.000
Totaal € 969.000

Winst- en verliesrekening concept 2021

Omzet € 83.000
Bruto winst € 76.000
Kosten € 25.000
Belasting € 8.000
Netto winst € 43.000

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-39530 heeft € 100 geïnvesteerd.
24-08-2022 om 11:08
investeerder-192336 heeft € 500 geïnvesteerd.
24-08-2022 om 11:07
investeerder-82516 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
24-08-2022 om 11:07
investeerder-109869 heeft € 100 geïnvesteerd.
24-08-2022 om 11:07
investeerder-132467 heeft € 100 geïnvesteerd.
24-08-2022 om 11:07

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.30 uur.

Investeren bij Collin

 • Aantrekkelijk rendement
 • Kredietwaardige leningen
 • Loyaliteitsprogramma
 • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders