27388

De Zwaan vastgoed – VSS Security

€ 350.000  |  6,5% rente  |  60 maanden  Investeerders: 290
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

14 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 21-08-2017 in 4 dagen volgeschreven door 290 investeerders

Samenvatting

De Zwaan vastgoed vraagt een vastgoedfinanciering, waarbij er sprake is van hypothecaire dekking

De Zwaan vastgoed betreft een nieuw opgerichte B.V. die het onroerend goed aankoopt van mevrouw W.M. van Dooren. Bij de inbreng van het onroerend goed wordt tevens een stamrecht gecreëerd, wat fiscale voordelen met zich meebrengt. In de nieuwe entiteit worden ook de activiteiten van eenmanszaak Herberg De Zwaan ondergebracht. Het onroerend goed bestaat uit verschillende opstallen, waaronder: een bedrijfsgebouw, een woonhuis en een café met bovenwoning. Het onroerend goed wordt verhuurd aan VSS Security B.V. en aan familieleden.

Het is de bedoeling dat De Zwaan vastgoed B.V. op termijn (na 5 jaar) door de twee zonen overgenomen gaat worden, middels hun beheermaatschappijen. Deze beheermaatschappijen zijn ieder voor 50% aandeelhouder van VSS Security B.V.

De kasstroom wordt gerealiseerd uit de huurinkomsten van De Zwaan Vastgoed en de door het Ministerie van Justitie erkende beveiligingsdiensten van VSS Security. Aangezien VSS Security de belangrijkste huurder is van De Zwaan en tevens voor het grootste gedeelte van de omzet zorgt, wordt VSS Security uitgebreid meegenomen. Het verdienmodel van VSS Security bestaat met name uit portiers- en receptiediensten, objectbewaking, alarmopvolging en overige surveillancediensten.

Financieringsbehoefte
Het aankoopbedrag van het onroerend goed bedraagt € 350.000,-, met een getaxeerde waarde van € 590.000,-. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 350.000,-. De looptijd is 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing van € 2.500,- per maand. Na 60 maanden is er nog een restschuld* van € 200.000,-. 

* De restschuld wordt geherfinancierd via een nieuwe crowdfunding campagne of via bijvoorbeeld een bancaire lening. Beide opties zijn naar verwachting door een lage ‘loan to value’ haalbare financieringsaanvragen, waardoor de restantschuld aan het einde van de looptijd van de 1e campagne kan worden ingelost. In het meest negatieve geval – als herfinanciering onverhoopt niet mogelijk blijkt – rest de verkoop van het onderhavige onroerend goed, waarmee de restantschuld kan worden voldaan. De rente bedraagt 6,5% gedurende de gehele looptijd.

Risico
De debiteuren voor de financiering zijn VSS Security B.V., De Zwaan vastgoed B.V., Twan Verhofstadt Beheer B.V. en Peter Verhofstadt Beheer B.V. Dun & Bradstreet geeft voor VSS Security B.V. en De Zwaan vastgoed de score Verhoogd risico af. Voor Herberg de Zwaan en Twan Verhofstadt Beheer B.V. en Peter Verhofstadt Beheer B.V. geeft Dun & Bradstreet een Laag risico af. Voor deze aanvraag hanteren wij de score Verhoogd risico. De overall Collin Credit Score komt uit op Goed.

Stichting Zekerhedenagent Collin Crowdfund verkrijgt een 1e hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 350.000,- op het te financieren onroerend goed. De leningen van Twan Verhofstadt Beheer B.V. en Peter Verhofstadt Beheer B.V. worden achtergesteld ten opzichte van de investeerders van Collin Crowdfund. Mevrouw W.M.T.J. van Dooren geeft een persoonlijke borgtocht van € 100.000,- af. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde.

De huurpenningen van De Zwaan vastgoed B.V. worden verpand ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Er geldt een vermogensinstandhoudingsverklaring voor VSS Security en De Zwaan vastgoed wanneer de gecombineerde solvabiliteit lager is dan 35%. Dividenduitkeringen bij VSS Security B.V. zijn toegestaan tot maximaal € 100.000,-, nadat de verplichtingen van de lening via Collin Crowdfund zijn voldaan. Tenslotte is er een koopverklaring afgegeven door Twan Verhofstadt Beheer B.V. en Peter Verhofstadt Beheer B.V., dat zij de aandelen van De Zwaan vastgoed B.V. op termijn (binnen 5 jaar) geheel zullen overnemen.

Video Pitch

Leendoel

De financiering zal gebruikt worden voor de overname van het onroerend goed, dat momenteel privé-eigendom is van mevrouw W.M. van Dooren. Het onroerend goed zal worden aangekocht in De Zwaan vastgoed. Het onroerend goed heeft diverse opstallen, zoals een café met bovenwoning, een bedrijfspand en een bungalow met zwembad. Het onroerend goed wordt zowel zakelijk als privé verhuurd aan de familie en aan VSS Security.

Ondernemer

Helma van Dooren (53) exploiteert al jaren Herberg de Zwaan in Gemert. De activiteiten van deze eenmanszaak worden ondergebracht in De Zwaan vastgoed B.V. Daarnaast verricht ze ook werkzaamheden voor het bedrijf VSS Security, zoals facturering. 

Haar twee zonen Twan Verhofstadt (32) en Peter Verhofstadt (30) zijn via hun beheermaatschappij ieder voor 50% aandeelhouder van VSS Security B.V., een beveiligingsbedrijf in de regio Zuidoost Brabant. Oorspronkelijk was VSS Security eigendom van hun vader. Door ziekte van vader en ondanks een sterke groei van VSS in die periode, kon het bedrijf de financieringslasten niet meer dragen en hebben de zonen in overleg met de curator en zonder bankfinanciering, in 2013 een doorstart gerealiseerd. Inmiddels is er weer sprake van een gezonde financiële bedrijfsvoering.

Onderneming

Kernprofiel en doelgroep
Het verdienmodel van De Zwaan vastgoed bestaat uit verhuur van het onroerend goed aan VSS Security en aan enkele familieleden.

VSS Security (www.vss-security.nl) is een door het Ministerie van Justitie erkend beveiligingsbedrijf met meer dan 20 jaar ervaring. Zij staan bekend om hun betrokkenheid, korte communicatielijnen en flexibele dienstverlening. De diensten worden geleverd in de vorm van portiers- en receptiediensten, objectbewaking, alarmopvolging en overige surveillancediensten. Ook adviseren zij in allerlei voorkomende veiligheidsvraagstukken en worden op maat gemaakte beveiligingsoplossingen aangedragen.

VSS kenmerkt zich door het blijven innoveren in het bewaken en beveiligen van vrijwel alle sectoren.
VSS beschikt over het ‘Keurmerk Beveiliging’ van de Nederlandse Veiligheidsbranche. Dit keurmerk garandeert een aantoonbaar uitstekende kwaliteit van het bedrijf. Door het strategisch verdelen van haar voertuigen in de regio Brabant Zuidoost, is VSS bij calamiteiten snel ter plaatse. Middels een unieke GPS koppeling worden brand- of inbraakalarmen, vanuit de alarmcentrale (PAC) automatisch ingeschoten in het dichtstbijzijnde voertuig. Door middel van deze moderne koppeling ontstaat er een grote tijdwinst aan de voorkant bij een alarmmelding. VSS geeft haar klanten inzicht in haar geleverde diensten en heeft daarnaast ook een alarm reductieprogramma. Hierdoor kunnen ongewenste meldingen worden teruggedrongen en zal er een aantoonbare kostenbesparing worden behaald. VSS heeft (22 FTE) vakbekwame, gediplomeerde medewerkers die aanvullend zijn opgeleid als bedrijfshulpverlener. Daarnaast is VSS ook een Ecabo erkend leerbedrijf. 

VSS Bewaking maakte in de jaren 2005-2010 een zeer snelle groei door, welke redelijk werd doorgezet tot aan 2013. Echter woog de bancaire financiering destijds zwaar op het werkkapitaal, waardoor er betalingsproblemen met de fiscus ontstonden. De fiscus vroeg derhalve in 2013 faillissement aan voor VSS Bewaking. Dit faillissement is afgewikkeld. Na overleg met de curator hebben de zonen Verhofstadt onder de naam VSS Security de activiteiten van VSS Bewaking overgenomen. De in 2013 door de zonen Verhofstadt opgerichte nieuwe entiteit VSS Security is nimmer betrokken geweest bij enig faillissement. Helma van Dooren wil met de opbrengst van de verkoop van het onroerend goed vanuit privé aan VSS Security B.V. de verplichtingen uit hoofde van haar borgtocht destijds voldoen. 

Herberg de Zwaan is een traditioneel dorpscafé dat van oudsher geëxploiteerd wordt door de familie Van Dooren, die al meer dan honderd jaar eigenaar is van het centraal gelegen onroerend goed in Gemert.

Missie en visie
VSS Security wil gestaag en autonoom uitgroeien via mond tot mond reclame, om in het MKB uit te groeien tot het beste bewakingsbedrijf met een optimale service tegen de best betaalbare prijs.

Positionering in markt en onderscheidend vermogen
De politie krijgt steeds minder tijd om meldingen op te volgen, waardoor beveiligingsbedrijven meer vraag krijgen om alarmopvolging te verzorgen. Het geografisch aandachtsgebied van VSS Security is ruim 50 kilometer rondom Gemert. Belangrijke relaties waar zij werkzaam voor zijn, bestaan voor 50% uit semi- overheidsinstellingen, waaronder gemeentehuizen, banken, zorginstellingen, jeugdzorg, scholen en woningcorporaties. Verder verzorgen zij bewaking en receptiediensten bij enkele, grote internationaal opererende bedrijven.

VSS Security onderscheidt zich van de concurrentie door strikte alarmopvolging en surveillance gedurende 24/7.

Er zijn momenteel in totaal 700 zakelijke en particuliere abonnementen afgesloten voor alarmopvolging en overige surveillance werkzaamheden.

Structuur

Financieringsbehoefte

Overname onroerend goed € 350.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 350.000,-

Leenbedrag: € 350.000,-
Rente: 6,5%
Looptijd: De looptijd is 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing van € 2.500,- per maand. Na 60 maanden is er nog een restschuld* van € 200.000,-. 

* De restschuld wordt geherfinancierd via een nieuwe crowdfunding campagne of via bijvoorbeeld een bancaire lening. Beide opties zijn naar verwachting door een lage ‘loan to value’ haalbare financieringsaanvragen, waardoor de restantschuld aan het einde van de looptijd van de 1e campagne kan worden ingelost. In het meest negatieve geval – als herfinanciering onverhoopt niet mogelijk blijkt – rest de verkoop van het onderhavige onroerend goed, waarmee de restantschuld kan worden voldaan.

Met de opbrengst van de verkoop van het onroerend goed vanuit privé aan De Zwaan Vastgoed B.V., wil Helma van Dooren de verplichtingen vanuit een borgtocht vanuit het verleden voldoen, waarop ze door de bank wordt aangesproken. Echter loopt er een civiele appel-procedure tegen de bank, opgestart door mevrouw van Dooren, aangezien er verplichtingen waren aangegaan door VSS Beveiliging ná de oorspronkelijke borgstelling van Helma van Dooren. Indien de civiele procedure gewonnen wordt, en het bedrag waarop mevrouw van Dooren wordt aangesproken wordt teruggestort door de bank, dan zal de financiering bij Collin Crowdfund naar alle waarschijnlijkheid volledig afgelost worden. 

Risico

Bij verhuur van onroerend goed is leegstand een voor de hand liggend risico. Omdat het onroerend goed verhuurd is aan familie(bedrijven) is er wederzijds belang, zodat dit risico wordt gemitigeerd. 
 
Zekerheden en voorwaarden
  • De debiteuren zijn De Zwaan vastgoed B.V., VSS Security B.V., Twan Verhofstadt Beheer B.V. en Peter Verhofstadt Beheer B.V.
  • Stichting Zekerhedenagent Collin Crowdfund verkrijgt een 1e hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 350.000,- op het onroerend goed gelegen aan de Oudestraat 11, 13 en 13a, te Gemert. Een recent taxatierapport opgesteld door een register-taxateur geeft een verkoopwaarde aan van € 590.000,-.
  • Mevrouw W.M.T.J. van Dooren geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 100.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde.
  • De lening van Twan Verhofstadt Beheer B.V. ter hoogte van € 31.976,- wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Gedurende de looptijd van de lening zal er geen aflossing plaatsvinden op de achtergestelde lening. De rente wordt wel betaald.
  • De lening van Peter Verhofstadt Beheer B.V. ter hoogte van € 41.063,- wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Gedurende de looptijd van de lening zal er geen aflossing plaatsvinden op de achtergestelde lening. De rente wordt wel betaald.
  • Er geldt een vermogensinstandhoudingsverklaring voor VSS Security B.V en De Zwaan vastgoed wanneer de gecombineerde solvabiliteit lager dan 35% is. Deze verklaring wordt afgegeven door De Zwaan vastgoed B.V. en VSS Security B.V. Een vermogensinstandhoudingsverklaring houdt in dat wanneer het eigen vermogen van VSS Security B.V. gecombineerd met De Zwaan vastgoed B.V. beneden de 35% van het balanstotaal komt, De Zwaan vastgoed B.V. of VSS Security B.V. dit eigen vermogen dient aan te vullen.
  • Verpanding van de (huidige en toekomstige) huurpenningen van De Zwaan vastgoed B.V.
  • Koopverklaring van Twan Verhofstadt Beheer B.V. en Peter Verhofstadt Beheer B.V. dat zij over 5 jaar de aandelen van De Zwaan vastgoed B.V. zullen overnemen.
  • Dividenduitkeringen bij VSS Security B.V. zijn toegestaan tot maximaal € 100.000,-, nadat de verplichtingen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund zijn voldaan.  
Dun & Bradstreet
Dun & Bradstreet geeft voor VSS Security B.V. en De Zwaan vastgoed B.V. de score Verhoogd risico af. Voor eenmanszaak Herberg de Zwaan, Twan Verhofstadt Beheer B.V. en Peter Verhofstadt Beheer B.V. geeft Dun & Bradstreet de score Laag risico. Omdat de financiering zich richt op De Zwaan vastgoed B.V. hanteren wij de Verhoogd risico.
 
Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De score voor deze aanvraag is gebaseerd op de definitieve jaarcijfers 2016 en de prognoses voor 2017 en 2018 van VSS Security B.V. en De Zwaan vastgoed B.V. De overall Collin Credit Score komt uit op Goed.
 
Rentabiliteit
Per ultimo 2016 is er een omzet gerealiseerd van € 1.158.000,- (enkelvoudige cijfers VSS Security). Dit heeft geresulteerd in een netto cashflowoverschot van € 29.000,- (score Goed), na een dividenduitkering ter hoogte van € 35.000,-. In 2016 zijn eenmalig hogere juridische en advieskosten gemaakt door de onderneming. In de Collin Credit Score is in 2017 en 2018 uitgegaan van een jaarlijkse dividenduitkering naar de aandeelhouders van € 100.000,- in totaal, indien de vrije cashflow dit toelaat. Voor 2017 wordt een omzet geprognosticeerd van € 1.210.000,-, met een netto cashflowoverschot (na aflossingsverplichtingen en dividenduitkering) van € 48.000,- (score Ruim voldoende). Voorzichtigheidshalve hanteren we de score Ruim voldoende voor de Rentabiliteit.
 
Solvabiliteit
Het vermogen van de groep wordt opgebouwd in Twan Verhofstadt Beheer B.V. en Peter Verhofstadt Beheer B.V. Dit is mede de reden waarom de behaalde winst, als de financiële situatie het toelaat, middels dividend naar deze B.V.’s wordt uitgekeerd (beide B.V.’s worden als debiteur meegenomen voor deze lening). De (enkelvoudige) solvabiliteit per ultimo 2016 van VSS Security B.V. bedraagt 18,7% op een balanstotaal van € 299.000,- (score Voldoende). 
 
De gecombineerde solvabiliteit na financiering en herwaardering van het onroerend goed, bedraagt ruim 38% op een balanstotaal van € 941.000,- (score Goed). Mede dankzij de herwaardering zal de gecombineerde solvabiliteit per ultimo 2017 uitkomen op ruim 37% bij een balanstotaal van € 1.321.000,-. Voor 2018 wordt een solvabiliteit van ruim 38% geprognosticeerd bij een balanstotaal van € 1.372.000,-. De score in beide jaren komt daarmee uit op Goed. Wij hebben de Solvabiliteit vastgesteld op Goed, gelijk aan de solvabiliteit na financiering.
 
Liquiditeit
Ultimo 2016 bedraagt de current ratio van VSS Security 1,2 (score Ruim voldoende). Per ultimo 2017 zijn er voldoende liquide middelen aanwezig en wordt een gecombineerde current ratio verwacht van 2,5 (score Excellent). Aangezien de prognoses nog gerealiseerd dienen te worden, hanteren wij de score Goed.
 
Samenvattend
Rentabiliteit: Ruim voldoende
Solvabiliteit: Goed
Liquiditeit: Goed
Overall: Goed

Extra beloning

Investeerders die minimaal € 1.000,- investeren, ontvangen twee tickets voor een dagje Ouwehands Dierenpark om de reuzenpanda’s te ontmoeten.

De waardebon zal digitaal worden verzonden via Collin Crowdfund, aangezien de investeerders anoniem zijn ten opzichte van elkaar en de ondernemer.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-40617 heeft € 44.500 geïnvesteerd.
21-08-2017 om 18:12
investeerder-41070 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
21-08-2017 om 12:34
investeerder-18284 heeft € 500 geïnvesteerd.
21-08-2017 om 12:31
investeerder-5294 heeft € 500 geïnvesteerd.
21-08-2017 om 12:28
investeerder-2229 heeft € 500 geïnvesteerd.
21-08-2017 om 12:26

Reacties

Investeerder – 35384
17-08-2017 11:07
Wat is de reden dat Mw. van Dooren voor € 350.000 het O.G. verkoopt met een waarde van € 590.000?
Wat is de functie van een stamrecht?

Collin Crowdfund
17-08-2017 12:13
Beste investeerder,

Bedankt voor uw reactie.

Er wordt € 350.000,- betaald voor het onroerend goed en het overige deel van het in te brengen onroerend is onderdeel van een bestaande lijfrente voorziening ten behoeve van mevrouw Van Dooren. Deze voorziening wordt overgenomen door De Zwaan Vastgoed B.V. en de verdere afrekening van het onroerend goed zal dus in de toekomst plaatsvinden door uitbetaling van deze lijfrente aan mevrouw Van Dooren.
Voor deze lijfrente voorziening hebben wij per abuis de term ‘stamrecht’ gebruikt.

Met vriendelijke groet,
Collin Crowdfund

Investeerder – 12860
17-08-2017 11:08
Hoe wordt er in voorzien dat het pand niet door anderen ( later) wordt belast?
Bv. d.m.v. een positieve / negatieve hypotheekverklaring / negatieve hypotheekverklaring?

Collin Crowdfund
17-08-2017 12:14
Beste investeerder,

Bedankt voor uw reactie.

Aangezien de Stichting Zekerheden Collin Crowdfund namens de investeerders 1e hypotheekrecht verkrijgt op het onroerend goed, zal er voor elke verdere belasting van het onderpand met hypotheekrecht altijd schriftelijke toestemming vanuit Collin gegeven moeten worden. Vanzelfsprekend zal Collin een eventueel verzoek in het licht van de belangen van de investeerders beoordelen.

Met vriendelijke groet,

Collin Crowdfund

Investeerder – 36630
17-08-2017 14:09
Zit de grond ook in het onroerend goed en zoja welke oppervlakte heeft dit dan?

Investeerder – 40617
17-08-2017 14:21
Beste Investeerder,

Bedankt voor uw reactie.

De grond zit bij het onroerend goed en de perceel oppervlakte is 1785 m2.

Met vriendelijke groet,
De Zwaan Vastgoed

Investeerder – 40287
17-08-2017 14:43
Waarom wordt een surplus van 3/4% betaald voor een hypotheek via Collin?
Wilden de reguliere bankiers dit niet financieren en zo ja, waarom niet?

W.M.T.J. van Dooren
17-08-2017 15:00
Geachte investeerder,

Hartelijk dank voor uw vraag.

Uiteraard hebben de banken hiernaar gekeken, maar gelet op het feit dat het hier gaat om een gemengde post gaat (privé / zakelijk / hypotheek) zijn de banken van mening dat deze propositie niet bedoeld is ter invulling voor de bancaire sector, vandaar onze keuze voor Collin Crowdfund.

Met vriendelijke groet,
De Zwaan vastgoed.

Investeerder – 17405
18-08-2017 9:25
Na 60 maanden is er nog een restschuld * van € 200.000,-. * De restschuld wordt geherfinancierd of het onderhavige onroerend goed wordt verkocht.

Als herfinanciering of verkoop niet direct lukt na 60 maanden, wordt er dan nog ook rente uitgekeerd over de periode dat het langer duurt?

Collin Crowdfund
18-08-2017 9:29
Beste investeerder,

Hartelijk dank voor uw vraag.

Zolang de ondernemer een restschuld heeft is hij verplicht om rente over deze schuld te betalen. Wanneer er aan het einde van de looptijd geen herfinanciering mogelijk zal zijn, zal er een “gedwongen” verkoop plaatsvinden om de restschuld af te lossen.

Met vriendelijke groet,
Collin Crowdfund

Investeerder – 32234
18-08-2017 11:14
Kunnen jullie de civiele appel-procedure die mevrouw van Dooren is gestart uitgebreid toelichten? Uit de gegeven informatie haal ik dat mevrouw van Dooren niet wil voldoen aan een afgegeven borgstelling omdat er verplichtingen na de borgstelling zijn aangegaan. Het lijkt me dat verplichtingen aangaan onderdeel is van ondernemen en dat mevrouw van Dooren, met juridische bijstand, is gaan zoeken naar mogelijkheden om onder deze borgstelling uit te komen. Dat ze haar verplichtingen aan geldgevers niet wil nakomen is zorgwekkend. Geen goed nieuws voor de investeerders van Collin dus. Ik hoop dan ook dat Collin er voor zorgt dat alles goed vastligt zodat mevrouw van Dooren, indien nodig, niet onder de gegeven borgstelling en zekerheden uit kan komen. Daarnaast als mevrouw van Dooren de procedure wint dan betekent dat dus dat ondernemers onder de borgstelling uit kunnen komen. Dubbel slecht nieuw voor investeerders.

Collin Crowdfund
18-08-2017 11:16
Geachte investeerder,

Hartelijk dank voor uw vraag.

Mevrouw Van Dooren is door de bank aangesproken op een door haar persoonlijk afgegeven borgstelling. Deze vordering betwist zij integraal, met als argumentatie dat ze op de borgstelling wordt aangesproken vanuit verplichtingen die zijn aangegaan ná de oorspronkelijke borgstelling van haar.

Over de kansen van mevrouw Van Dooren in de civiele appel-procedure doet Collin geen uitspraak. We zullen de uiteindelijke uitkomst hiervan afwachten.

Borgstellingen via Collin Crowdfund, en zo ook de borgstelling in deze aanvraag, worden goed vastgelegd. In geval van een default, kan mevrouw Van Dooren worden aangesproken op haar borgstelling. ‘Kan’, omdat wij altijd starten met verhaal bij de debiteur. In het geval van verplichtingen die worden aangegaan na een eerder afgegeven borgstelling, wordt een eventuele volgende borgstelling wederom goed vastgelegd. Er is dus geen sprake van twijfels over de vastlegging van onze borgstellingen.

Met vriendelijke groet,
Collin Crowdfund

Ondernemer

Twan Verhofstadt

Peter Verhofstadt

Helma van Dooren

Crowdfund Coach


Johan Mol & Leon Westmaas