fbpx
39589

De Zwarte Ruiter op t Witte Paart

€ 100.000  |  8,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 200
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 31-03-2021 in 1 uur volgeschreven door 200 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam De Zwarte Ruiter op ’t Witte Paart
Sector Horeca
Rechtsvorm Eenmanszaak
Leendoel Overnamefinanciering
Datum van oprichting 09-03-2012
Website www.cafedezwarteruiter.nl

Leendoel

Ondernemer René Michel Gerritsen is al jaren werkzaam in de horeca van Middelburg als zelfstandig ondernemer. Op dit moment is hij uitbater van het eetcafé ‘De Zwarte Ruiter op ’t Witte Paart’. De ondernemer heeft de mogelijkheid gekregen om in hartje centrum van Middelburg ‘eetcafé de Geere’ over te nemen. Voor de opstart is de ondernemer op zoek naar kapitaal.

Er wordt een lineaire lening van € 100.000,- verstrekt met een looptijd van 60 maanden, een aflossingsvrije periode van 6 maanden en een vaste rente van 8,0% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Aanschaf inventaris € 25.000
Verbouwingskosten € 40.000
Handelsvoorraad € 10.000
Waarborgsom huur € 8.425
Werkkapitaal € 16.575
Totaal € 100.000
Collin Direct € 100.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteur voor de financiering is de heer R.M. Gerritsen h.o.d.n. De Zwarte Ruiter op ’t Witte Paart. Vanwege de gekozen rechtsvorm is ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag.
  • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van De Zwarte Ruiter op ’t Witte Paart worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 100.000,- op het appartement aan Plein 1940 3B te Middelburg verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het appartement is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 140.000,- en openstaande schuld van € 140.000,- (met een spaardeel van momenteel € 23.398,22). De WOZ waarde per 01-01-2020 is € 171.000,-. De verkoopwaarde van het appartement wordt momenteel door een makelaar uit de omgeving geschat op € 210.000,-.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor De Zwarte Ruiter op ’t Witte Paart is Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de historische en prognose cijfers van De Zwarte Ruiter op ’t Witte Paart. De overall Collin Credit Score is Voldoende.

Invloed corona
Het coronavirus heeft een flinke impact gehad op de bedrijfsactiviteiten. Door de lockdowns heeft de ondernemer zijn eetcafé moeten sluiten. Daarentegen is hij wel geopend voor afhalen en heeft de ondernemer ondanks het ‘coronajaar’ alsnog een positief resultaat gerealiseerd in 2020. Na de verbouwing hoopt de ondernemer weer (gedeeltelijk) open te mogen om zodoende meer omzet en dus resultaat te behalen. 

Toelichting jaarcijfers
De langlopende schuld op de balans is een lening verstrekt door vader van de ondernemer. In 2020 haalde de ondernemer inkomsten uit het eetcafé De Zwarte Ruiter op 't Witte Paart alsmede omzet uit Hotel aan de Dam. In 2020 is het Hotel aan de Dam verkocht. Bij het opstellen van de prognose 2021 is er rekening gehouden met invloed van het coronavirus op de bedrijfsactiviteiten. De relatief beperkte stijging in omzet heeft te maken met het feit dat de ondernemer geen inkomsten meer ontvangt vanuit het Hotel aan de Dam. In 2021 zijn de afschrijvingen geprognosticeerd op € 21.000,-, waardoor de verwachte cashflow in 2021 uitkomt op € 48.000,-.

Jaarcijfers

Balans overzicht ultimo 2020

Activa

  2020
Vaste activa € 27.000
Vlottende activa € 49.000
Overige vlottende activa € 27.000
Totaal € 103.000

Passiva

  2020
Eigen vermogen € 32.000
Langlopende schulden € 59.000
Kortlopende schulden € 12.000
Totaal € 103.000

Winst- en verliesrekening 2020 (De Zwarte Ruiter op 't Witte Paart en Hotel aan de Dam)

Omzet € 466.000  
Bruto winst € 369.000  
Kosten € 327.000  
Resultaat € 42.000  

 

Winst- en verliesrekening prognose 2021 (De Zwarte Ruiter op 't Witte Paart en de Geere)

Omzet € 528.000  
Bruto winst € 331.000  
Kosten € 304.000  
Resultaat € 27.000  

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-190616 heeft € 500 geïnvesteerd.
31-03-2021 om 14:13
investeerder-99289 heeft € 500 geïnvesteerd.
31-03-2021 om 14:12
investeerder-81864 heeft € 200 geïnvesteerd.
31-03-2021 om 14:12
investeerder-115315 heeft € 100 geïnvesteerd.
31-03-2021 om 14:12
investeerder-94833 heeft € 100 geïnvesteerd.
31-03-2021 om 14:12

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.30 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Loyaliteitsprogramma
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders