fbpx
33327

Deep Dye B.V.

€ 75.000  |  9,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 147
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 10-10-2019 in 4 uur volgeschreven door 147 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Deep Dye B.V.
Sector Zakelijke dienstverlening
Rechtsvorm Besloten Vennootschap
Leendoel Herfinanciering
Datum van oprichting 28-05-2004
Website www.deepdye.nl

Leendoel

Deep Dye B.V. is specialist in het wassen van vloerkleden en schoonloopmatten. Ondernemer Marc Swaghoven is sinds 2016 actief in deze markt via Properwash B.V., dat zich richt op de verhuur en verkoop van schoonloopmatten. De heer Swaghoven heeft begint dit jaar Deep Dye B.V. overgenomen om alle activiteiten professioneler aan te kunnen pakken. De financiering wordt gevraagd om de bestaande kredietfaciliteit te herfinancieren. Er wordt een lineaire lening van € 75.000,- verstrekt met een looptijd van 60 maanden en een vaste rente van 9,0% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Herfinanciering € 75.000
Collin Direct € 75.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden
De debiteuren voor de financiering zijn Deep Dye B.V., Properwash B.V. en Valotyn B.V. Door de heer M.H.W.M. Swaghoven en mevrouw M.A. Swaghoven – Van Dijkhuizen wordt een garantiestelling afgegeven ter hoogte van het leenbedrag. De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Deep Dye B.V. worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor Deep Dye B.V. is Verhoogd risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit, liquiditeit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruikt gemaakt van de historische cijfers van Deep Dye B.V. De overall Collin Credit Score is Voldoende.

Extra toelichting bij jaarcijfers
Rekening houdend met de afschrijvingen is de afloscapaciteit voor de gevraagde financiering voldoende.

Jaarcijfers

Balans overzicht ultimo 2017-2018 

Activa

  2017 2018
Vaste activa € 30.000 € 29.000
Vlottende activa € 90.000 € 67.000
Overige activa € 0 € 0
Totaal € 120.000 € 96.000

Passiva

  2017 2018
Eigen vermogen € 43.000 € 44.000
Langlopende schulden € 0 € 0
Kortlopende schulden € 77.000 € 52.000
Totaal € 120.000 € 96.000

Winst- en verliesrekening 2018

Omzet € 337.000  
Bruto winst € 320.000  
Kosten € 313.000  
Belasting € 1.000  
Netto winst € 6.000  

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-21267 heeft € 100 geïnvesteerd.
10-10-2019 om 13:51
investeerder-27726 heeft € 100 geïnvesteerd.
10-10-2019 om 13:49
investeerder-53821 heeft € 200 geïnvesteerd.
10-10-2019 om 13:44
investeerder-34687 heeft € 100 geïnvesteerd.
10-10-2019 om 13:41
investeerder-93420 heeft € 200 geïnvesteerd.
10-10-2019 om 13:38

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.30 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Loyaliteitsprogramma
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders