46036

Delivery Time Tugra

€ 430.000  |  8,0% rente  |  48 maanden  Investeerders: 366
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

13 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 15-08-2023 in 4 dagen volgeschreven door 366 investeerders

Samenvatting

De heer Turhan Kervanci en mevrouw Sevim Denizoglu runnen samen een koeriersbedrijf en hebben in 2021 geïnvesteerd in een combinatie object, deels voor eigen gebruik en deels voor de verhuur. De private investeerder die destijds heeft gefinancierd heeft zijn geld nu nodig en zijn lening wordt met deze crowdfunding geherfinancierd. De LTV (Loan to Value) is 61%.

Financieringsbehoefte
De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 430.000,-. De looptijd is 48 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing van € 425,53 en een slottermijn van € 410.000,-. De rente bedraagt 8,0% per jaar gedurende de gehele looptijd. 

Risico
De Dun & Bradstreet kwalificatie voor deze aanvraag is Laag risico. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende. De gestelde voorwaarden en zekerheden zijn:

  • Gelnemer is vennootschap onder firma Delivery Time Tugra. Vanwege de gekozen rechtsvorm zijn de heer T. Kervanci en mevrouw S. Denizoglu hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Naast de overwaarde in het te financieren onroerend goed zijn er geen vermogensbestanddelen. De waarde van de hoofdelijke aansprakelijkheid is op dit moment moreel van aard;
  • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving van € 430.000,- op het onroerend goed met als adres Handelsweg 23B en 25, 5683 PS te Best en Fabrieksweg 46, 46A en 48, 5683 PP te Best, kadastraal bekend als sectie C nummer 3804 te Best gevestigd. Het onroerend goed is in april 2021 aangekocht voor € 662.500,-. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 700.000,- op basis van een taxatierapport met waarde peildatum 3 maart 2023; 
  • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van het onroerend goed met als adres Handelsweg 23B en 25, 5683 PS te Best en Fabrieksweg 46, 46A en 48, 5683 PP te Best, kadastraal bekend als sectie C nummer 3804 te Best worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund;
  • Geldnemer heeft de mogelijkheid om in de laatste zes maanden voor einddatum, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening algeheel vervoegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als Geldnemer de lening via Collin Crowdfund herfinanciert. De Investeerders van deze financiering zullen in dat geval een eerste investeringskans geboden worden in de herfinanciering; 
  • Geldnemer heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente welke in mindering op de slottermijn zal worden gebracht.  De looptijd zal hierbij gelijk blijven.

Leendoel

Herfinanciering van een lening van een private investeerder die bij de aankoop van het onroerend goed is verstrekt.

Ondernemer

De heer Turhan Kervanci (1978) en mevrouw Sevim Denizoglu (1980) hebben een koeriersbedrijf waarbij ze contracten hebben met GLS en DPD. Ze hebben een NIWO (Nationaal en internationaal Wegvervoer Organisatie) vergunning en zijn gecertificeerd voor Paychecked. De richtlijnen voor koeriers worden door de postorderbedrijven steeds meer aangescherpt waardoor de kwaliteit verbeterd. Ze moeten voldoen aan bepaalde tijden om de bezorging bij de klanten te doen. Ook wordt de klanttevredenheid gemeten. Dat zijn belangrijke aspecten die bijdragen aan de juiste koeriers. Dit staat ook bij de familie Kervanci hoog in het vaandel en ze doen er alles aan om dit zo hoog mogelijk te houden.

Onderneming

Onroerend goed
De ondernemers hebben in 2021 het vastgoed aangekocht, deels voor de eigen exploitatie van het koeriersbedrijf en deels voor de verhuur. Het betreft een combinatieobject met bedrijfsruimte (312 m2) en kantoorruimte (132 m2) op de begane grond, kamerverhuur op de verdiepingen en een pompstation met parkeerplaatsen. Het perceel oppervlakte is 1.101 m2 en ligt in Best dicht bij de op- en afrit van de A2. De woonruimtes (227 m2) op de verdiepingen zijn opgedeeld in 8 wooneenheden. De woonruimtes worden steeds tijdelijk verhuurd en ook het tankstation met 4 opstelplaatsen is verhuurd. De totale huuropbrengst van de woonruimtes en het tankstation samen is € 71.000,-.

Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 700.000,- op basis van een taxatierapport met waarde peildatum 3 maart 2023. De LTV (Loan to Value) is daarmee 61%.

Juridische structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Herfinanciering investeerder € 400.000,-
Diverse kosten € 30.000,-
Totaal € 430.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 430.000,-

Rente: 8,0%
Looptijd: 48 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing van € 425,53 en een slottermijn van € 410.000,-.

Overige financiers:
Naast de lening van de investeerder is de aankoop van het pand gefinancierd met een krediet faciliteit van New 10 met een jaarlijkse aflossing van € 50.000,-. Een aantal busjes zijn gefinancierd met een lease, ultimo 2022 bedroeg de totale financial lease verplichting € 88.000,-.

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Delivery Time Tugra is Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. De score is gebaseerd op de cijfers 2022, tussentijdse cijfers 2023 en prognose 2023 van de VOF, gecombineerd met de exploitatie in Box 3 van het onderhavige pand. De overall score is Ruim voldoende.

Afloscapaciteit 
De omzet met daarbij opgeteld de huurinkomsten bedroegen in 2022 € 613.000,- met een overschot in de operationele cashflow na privé-opnamen van € 3.000,-. Voor 2023 wordt een gecombineerde omzet van € 602.000,- met een beter rendement en een overschot in de cashflow na privé-opnames van € 40.000,- verwacht. Wij kwalificeren de afloscapaciteit als Voldoende.

Solvabiliteit
De gecombineerde solvabiliteit per ultimo 2022 bedroeg 10% op een balanstotaal van € 936.000,-. Door de verbeterde resultaten en aflossingen van de langlopende leningen wordt  in 2023 wordt een stijging van de solvabiliteit verwacht naar 20% op een balanstotaal van € 929.000,- ultimo 2023. Wij kwalificeren de solvabiliteit als Voldoende.

Zekerheden en voorwaarden

  • Gelnemer is vennootschap onder firma Delivery Time Tugra. Vanwege de gekozen rechtsvorm zijn de heer T. Kervanci en mevrouw S. Denizoglu hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Naast de overwaarde in het te financieren onroerend goed zijn er geen vermogensbestanddelen. De waarde van de hoofdelijke aansprakelijkheid is op dit moment moreel van aard;
  • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving van € 430.000,- op het onroerend goed met als adres Handelsweg 23B en 25, 5683 PS te Best en Fabrieksweg 46, 46A en 48, 5683 PP te Best, kadastraal bekend als sectie C nummer 3804 te Best gevestigd. Het onroerend goed is in april 2021 aangekocht voor € 662.500,-. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 700.000,- op basis van een taxatierapport met waarde peildatum 3 maart 2023; 
  • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van het onroerend goed met als adres Handelsweg 23B en 25, 5683 PS te Best en Fabrieksweg 46, 46A en 48, 5683 PP te Best, kadastraal bekend als sectie C nummer 3804 te Best worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund;
  • Geldnemer heeft de mogelijkheid om in de laatste zes maanden voor einddatum, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening algeheel vervoegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als Geldnemer de lening via Collin Crowdfund herfinanciert. De Investeerders van deze financiering zullen in dat geval een eerste investeringskans geboden worden in de herfinanciering; 
  • Geldnemer heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente.  De looptijd zal hierbij gelijk blijven.

Door met name de hypothecaire inschrijving kwalificeren wij de zekerheden als Goed.

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Voldoende
Solvabiliteit: Voldoende
Zekerheden: Goed
Overall: Ruim Voldoende

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-369776 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
15-08-2023 om 17:02
investeerder-398156 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
15-08-2023 om 16:29
investeerder-110967 heeft € 2.000 geïnvesteerd.
15-08-2023 om 15:36
investeerder-228267 heeft € 3.000 geïnvesteerd.
15-08-2023 om 15:22
investeerder-375710 heeft € 5.000 geïnvesteerd.
15-08-2023 om 15:02

Ondernemer

De heer T. Kervanci en mevrouw S. Denizoglu

Crowdfund Coach


Marc Kogels