31546

DEMAHM

€ 500.000  |  8,0% rente  |  18 maanden  Investeerders: 460
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

22 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 17-01-2019 in 4 uur volgeschreven door 460 investeerders

Samenvatting

DEMAHM B.V. is in 2018 opgericht door Philippe Arnaud en is in Nederland gevestigd. Deze vestiging in Rotterdam zal als basis dienen voor de verdere opschaling van het bestaande Asari merk in Europa en daarbuiten en de logistieke afhandeling zal vanuit hier worden geregeld. Dit betekent dat de voorraden ook in Rotterdam zullen liggen alvorens ze geleverd worden aan de winkels in de rest van Europa. DEMAHM is Master Sales Franchisee van het Japanse retailmerk Asari -from Tokyo with love-. Dit merk is een snel groeiend merk van Japanse designproducten voor de consumentenmarkt. DEMAHM verkrijgt het Master Sales Franchisee voor de Europese Unie, Singapore en het Midden-Oosten. Momenteel zijn er van DEMAHM negen winkels geopend en zullen er deze maand drie worden geopend. Deze winkels zijn in Frankrijk, Verenigd Koninkrijk, Portugal, Zweden, en Dubai. Vanwege de huidige grote interesse van potentiële franchisenemers is het doel om tot en met eind 2020 in Europa 150 winkels te openen. Philippe Arnaud heeft een brede internationale ervaring en netwerk. Hij was in zijn laatste functie CEO van International SOS actief in de regio Oost-Europa, Midden Oosten en Afrika (EEMEA).

Financieringsbehoefte
De totale investeringsbehoefte bedraagt € 1.000.000,- voor de financiering van groei en strategische voorraad om nieuwe franchisenemers snel te kunnen voorzien van winkelvoorraad en inventaris. Uit eigen middelen heeft Philippe Arnaud al € 500.000,- in zijn bedrijf geïnvesteerd. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 500.000,-. De looptijd is 18 maanden waarvan de eerste zes maanden aflossingsvrij. Vanaf de zevende maand geldt een lineaire maandelijkse aflossing in twaalf maanden. De rente bedraagt 8% gedurende de gehele looptijd. 

Risico
Dun & Bradstreet geeft (dit startende bedrijf) de kwalificatie Verhoogd risico. De Collin Credit Score is Ruim voldoende. De debiteur voor de lening is DEMAHM B.V. Ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund tekent de heer Philippe Arnaud een persoonlijke borgstelling voor een bedrag van € 250.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde. De (huidige en toekomstige) inventaris en voorraad van DEMAHM worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund, waarbij expliciet tussen franchisegever en DEMAHM is overeengekomen dat door DEMAHM ingekochte voorraad binnen uiterlijk één jaar tegen dezelfde prijs kan worden terug verkocht. Verder wordt er een lening van Philippe Arnaud ter hoogte van € 300.000,- achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Gedurende de looptijd van de lening zijn aflossingen enkel toegestaan zolang de solvabiliteit na aflossing minimaal 40% bedraagt. De rente mag wel worden betaald. Tenslotte is er ter handhaving van de solvabiliteit een niet-onttrekkingsverklaring overeengekomen. Deze houdt in dat er geen onttrekkingen aan het vermogen van DEMAHM B.V. mogen plaatsvinden, zolang het risicodragend vermogen (werkelijk eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal conform berekening Collin Crowdfund) 40% of lager is.

Leendoel

De lening wordt gevraagd voor verdere opschaling van het bedrijf en om de strategische voorraad aan te houden in Nederland om zodoende nieuwe franchisenemers snel te kunnen voorzien van winkelvoorraad en inventaris. Anders zou dit twee tot drie maanden kunnen duren en dat stagneert de opzet en de groeiplannen van het bedrijf.

Ondernemer

Philippe Arnaud Msc. (1973) heeft de Franse nationaliteit. Hij heeft nog geen verleden als ondernemer maar wel een indrukwekkend CV opgebouwd dankzij o.a. posities als investeringsbankier bij BNP Paribas, vier jaar als strategisch adviseur bij Boston Consultancy en vijftien jaar als senior executive bij International SOS en als lid van het Group Executive Committee. International SOS is een onderneming die zich richt op het verlenen van medische hulp en veiligheidsdiensten aan bedrijven en overheden. Philippe was sinds 2003 in dienst en in zijn laatste functie als CEO van de EEMEA regio (2015 –2018) waar hij eindverantwoordelijk was voor de exploitatie (3.000 medewerkers / 400 medisch gestandaardiseerde klinieken / 31 kantoren). Hij heeft in diverse functies bewezen dat zijn kracht ligt in business development (van product, prijs tot personeel). Na vijftien jaar in dienst bij International SOS was Phillip toe aan een nieuwe uitdaging. Toen hij de eigenaren van de franchisegever ontmoette zag hij de grote potentie voor het ontwikkelen van het Japanse merk in Nederland, Europa en daarbuiten. Het Master Sales Franchisee contract heeft een looptijd van tien jaar met een optie voor nog eens tien jaar. 

Onderneming

In deze fase van de onderneming heeft DEMAHM een volledig team onder haar hoede en maakt men tevens gebruik van consultants en ZZP-ers op diverse gebieden. Asari is geen nieuw merk. Wereldwijd heeft men al meer dan 50 winkels, waarvan 9 in het gebied van DEMAHM (inclusief de oude winkels in Portugal. Op facebook heeft men 72.000 volgers en op Instagram 50.000. Het merk/bedrijf heeft verschillende concurrenten maar gelooft dat het een groeiende markt is waar men competitieve voordelen heeft om snel te kunnen opschalen in Europa. 

Missie
De missie is om wereldwijd mooie, moderne en hippe Japanse producten voor het alledaagse leven met een goede kwaliteit aan te bieden tegen een acceptabele prijs.

Visie
De visie van het bedrijf is om een van de drie marktleiders te worden op de wereldwijde markt. 

Doelstelling
Het doel van het Japanse merk is om 150 winkels te hebben geopend eind 2020 en 250 winkels eind 2021.
 
Positionering in markt 
Asari is een snel groeiend merk van Japanse designproducten voor het alledaagse leven. Er zijn in het gebied van DEMAHM al negen winkels en het bedrijf heeft de intentie om wereldwijd snel uit te breiden. Momenteel heeft het Japanse merk op facebook 72.000 volgers en op Instagram 50.000. 

Concurrentiepositie en onderscheidend vermogen
De concurrentie in de Europese Unie bestaat uit o.a. Flying Tiger, Muji en Pylons, waarvan Flying Tiger de grootste concurrent is.

Onderscheidend vermogen van het Japanse concept bestaat uit:

 • Een snel wisselend assortiment, vier tot zes keer per jaar;
 • De producten worden door Japanse ontwikkelaars ontworpen, bekend om de kwaliteit die men levert en hun creativiteit;
 • De oprichter heeft meer dan 20 jaar ervaring in retail en een sterk netwerk van producenten in Japan en China;
 • Het winkelformaat is kleiner (40-70m2), dit zorgt ervoor dat:
  • men zich ook in middelgrote steden kan vestigen;
  • er een lagere toetredingsdrempel en overhead is voor nieuwe franchisenemers;
  • er meer keuze is in geschikte locaties.

Structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Voorraad, inventaris en opstartkosten € 1.000.000,-
Totaal € 1.000.000,-
Eigen inbreng Philippe Arnaud € 200.000,-
Achtergestelde lening Philippe Arnaud € 300.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 500.000,-

Leenbedrag: € 500.000,-
Rente: 8%
Looptijd: 18 maanden, waarvan de eerste zes maanden aflossingsvrij. Vanaf de zevende maand geldt een lineaire maandelijkse aflossing.

Risico

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteur is DEMAHM B.V.
 • De heer Philippe Arnaud geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 250.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde. Er is op dit moment sprake een zeer ruime vermogenspositie in privé.
 • De lening van de heer P. Arnaud ter hoogte van € 300.000,- wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Gedurende de looptijd van de lening zijn aflossingen enkel toegestaan mits de solvabiliteit na aflossing minimaal 40% bedraagt. De rente mag wel worden betaald.
 • Ter handhaving van de solvabiliteit is een niet-onttrekkingsverklaring overeengekomen. Deze houdt in dat er geen onttrekkingen aan het vermogen van Demahm B.V. mogen plaatsvinden, zolang het risicodragend vermogen (werkelijk eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal conform berekening Collin Crowdfund) 40% of lager is.
 • De (huidige en toekomstige) inventaris en voorraad van DEMAHM B.V. worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. Waarbij expliciet tussen de franchisegever en DEMAHM is overeengekomen dat door DEMAHM ingekochte voorraad binnen uiterlijk één jaar tegen dezelfde prijs kan worden verkocht.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. DEHAHM B.V. heeft de kwalificatie Verhoogd risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De score is gebaseerd op het businessplan van de onderneming dat tot stand gekomen is in samenwerking met een Nederlandse Registeraccountant. De Collin Credit Score is Ruim voldoende.

Rentabiliteit
Voor het eerste volledige boekjaar (2019) wordt een omzet van ruim € 8,1 miljoen geprognosticeerd en zal het netto cashflowoverschot uitkomen op ruim € 1,1 miljoen. Omdat de prognose nog gerealiseerd dient te worden hebben wij de score voor de rentabiliteit voorzichtigheidshalve vastgesteld op Voldoende.

Solvabiliteit
Na financiering bedraagt de solvabiliteit ruim 35% bij een balanstotaal van € 1.513.000,-. Na realisatie van de prognose voor 2019 zal de solvabiliteit toenemen naar ruim 50% bij een balanstotaal van € 3.225.000,-. Wij hebben de score voor de solvabiliteit vastgesteld op Ruim voldoende.

Liquiditeit
De current ratio (vlottende activa/vlottende passiva) zal na kredietverlening en na realisatie van de prognose 2019 uitkomen op 1,9. Vanwege het feit dat de franchisegever met DEMAHM een terugkoopregeling is overeengekomen inzake niet binnen één jaar verkochte voorraad afgeeft, hebben wij de score voor de liquiditeit vastgesteld op Ruim voldoende.

Samenvattend
Rentabiliteit: Voldoende 
Solvabiliteit: Ruim voldoende
Liquiditeit: Ruim voldoende
Overall: Ruim voldoende

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-47368 heeft € 500 geïnvesteerd.
17-01-2019 om 14:01
investeerder-34416 heeft € 2.000 geïnvesteerd.
17-01-2019 om 13:55
investeerder-57486 heeft € 5.000 geïnvesteerd.
17-01-2019 om 13:50
investeerder-3011 heeft € 500 geïnvesteerd.
17-01-2019 om 13:49
investeerder-16345 heeft € 2.000 geïnvesteerd.
17-01-2019 om 13:43

Ondernemer
Philippe Arnaud

Crowdfund Coach


Johan Mol & Leon Westmaas