42190

Dency Nederland B.V.

€ 150.000  |  8,0% rente  |  18 maanden  Investeerders: 182
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 18-05-2022 in 1 uur volgeschreven door 182 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Dency Nederland B.V.
Sector Zakelijke dienstverlening
Rechtsvorm Besloten Vennootschap
Leendoel Verbouwing
Datum van oprichting 16-09-2013

Leendoel

Mithat Tan bestuurt meerdere werkmaatschappijen onder zijn holding M&D Tan Beheer B.V, waaronder Dency Nederland B.V. Dency Nederland B.V. is een administratiekantoor in Den Haag dat in 2013 is opgericht. Mithat heeft de kans gekregen om het kantoor uit te breiden naar een tweede pand. In februari 2022 is het pand aan de Tanthofdreef 9 te Delft aangekocht voor € 525.000,-. Hiervoor is een lening aangewend via Briqwise voor een bedrag van € 407.500,-. De financiering via Collin Crowdfund is benodigd voor de verbouwing, inrichting en inventaris van het pand.

Er wordt een lineaire lening van € 150.000,- verstrekt met een looptijd van 18 maanden en een vaste rente van 8,0% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Verbouwing pand € 80.000
Inventaris € 70.000
Totaal € 150.000
Collin Direct € 150.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteuren voor de financiering zijn:
  • Dency Nederland B.V.
  • M&D Tan Beheer B.V.
 • De heer M. Tan geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 150.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde door de overwaarde in meerdere beleggingsobjecten.
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Dency Nederland B.V. en M&D Tan Beheer B.V. worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De scores voor Dency Nederland B.V. en M&D Tan Beheer B.V. zijn Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de historische cijfers van Dency Nederland B.V. en M&D Beheer B.V. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.

Toelichting jaarcijfers
De vorderingen bestaan voornamelijk uit een vordering op privé (€ 399.000,-). Uiterlijk dit jaar verwacht de ondernemer de vorderingen te kunnen voldoen middels de verkoop van twee woningen.

Jaarcijfers

Balans overzicht ultimo 2021 Dency Nederland B.V.

Activa

  2021
Vaste activa € 17.000
Vlottende activa € 612.000
Overige vlottende activa € 117.000
Totaal € 746.000

Passiva

  2021
Eigen vermogen € 502.000
Langlopende schulden € —
Kortlopende schulden € 244.000
Totaal € 746.000

Winst- en verliesrekening 2021 Dency Nederland B.V.

Omzet € 642.000
Bruto winst € 633.000
Kosten € 498.000
Belasting € —
Netto winst € 135.000

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-141691 heeft € 500 geïnvesteerd.
18-05-2022 om 14:08
investeerder-77700 heeft € 100 geïnvesteerd.
18-05-2022 om 14:07
investeerder-94445 heeft € 100 geïnvesteerd.
18-05-2022 om 14:06
investeerder-319792 heeft € 100 geïnvesteerd.
18-05-2022 om 14:06
investeerder-233541 heeft € 1.500 geïnvesteerd.
18-05-2022 om 14:06

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.30 uur.

Investeren bij Collin

 • Aantrekkelijk rendement
 • Kredietwaardige leningen
 • Loyaliteitsprogramma
 • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders