28966

Deniz Banden

€ 50.000  |  8,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 69
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 4-06-2018 in 1 uur volgeschreven door 69 investeerders

Samenvatting

Ugur Deniz is al ruim 15 jaar gespecialiseerd in banden en velgen en repareert tevens personenauto’s en lichte bedrijfsauto’s. Sinds 2012 doet hij dit in zijn eenmanszaak, Deniz Banden. Recent is Deniz Banden tevens als groothandel in banden en velgen actief geworden en worden er occasions verkocht. 

Financieringsbehoefte
De totale financieringsbehoefte is € 50.000,-. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 50.000,-. De looptijd is 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing. De rente bedraagt 8,0% gedurende de gehele looptijd. 

Risico
Dun & Bradstreet kwalificeert Deniz Banden als Laag risico. De Collin Credit Score is Ruim voldoende. De debiteur is de heer U. Deniz, handelend onder de naam Deniz Banden. Zijn partner, mevrouw M. Deniz, tekent mee als debiteur voor de financiering. Vanwege de gekozen rechtsvorm is de ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Er wordt een overlijdensrisicoverzekering afgesloten op het leven van U. Deniz voor een bedrag van minimaal € 50.000,- en verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. De (huidige en toekomstige) inventaris en voorraad van Deniz Banden wordt verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.

Leendoel

De gevraagde financiering wordt grotendeels benut om voorraad banden en velgen te kopen. Door groter in te kopen, kunnen er betalingskortingen gerealiseerd worden en verbetert de marge van Deniz Banden. 

Ondernemer

Ugur Deniz (1979) heeft een technische opleiding genoten en is sinds 18 jaar werkzaam in de autobranche. Zijn onderneming, Deniz Banden, is als een uit de hand gelopen hobby gestart, maar heeft zich in de laatste jaren ontwikkeld tot een professioneel bedrijf. Ugur is getrouwd. Zijn kernkwaliteiten zijn daadkracht, accuratesse, ondernemingszin en behulpzaamheid. 

Onderneming

Ugur Deniz is al ruim 15 jaar gespecialiseerd in banden en velgen en repareert tevens personenauto’s en lichte bedrijfsauto’s. Sinds 2012 doet hij dit onder de noemer van zijn eenmanszaak, Deniz Banden (http://www.denizbanden.nl/). In recente jaren is Deniz Banden tevens als groothandel in banden en velgen actief geworden en worden er occasions verkocht. 

Historie
Deniz Banden is in 2012 gestart in Zutphen en heeft in eerste instantie een snelle groei doorgemaakt. Ugur heeft bij de oprichting meteen besloten om apparatuur van zeer hoge kwaliteit aan te schaffen en heeft ruim € 100.000,- geïnvesteerd in de inventaris. Door de hoge kwaliteit van deze inventaris, kon Deniz Banden goede kwaliteit leveren aan haar klanten. Nieuwe klanten zijn gedurende de jaren met name door mond-tot-mond reclame bij Deniz Banden terecht gekomen.

Missie & visie
Als groeiend bedrijf vindt Deniz Banden haar fundament in een aantal waarden en normen die terug te vinden zijn in al haar activiteiten: 

  • Integriteit als basis voor de bedrijfsvoering
  • Aandacht en oog voor diversiteit van de klant
  • Vernieuwing en groei van de dienstverlening
  • Snelheid en servicegerichtheid 

Marktinformatie
Uit de Rabobank Cijfers & Trends voor detail- en groothanden in auto-onderdelen blijkt dat de vraag naar auto-onderdelen en accessoires afhankelijk is van de omvang van het Nederlandse wagenpark. Men verwacht dat deze omvang op de korte termijn licht zal stijgen. Daarbij wordt verder herstel van de aftersalesmarkt verwacht. Zowel groothandels als bedrijven in de detailhandel die handelen in auto-onderdelen zullen hier op de korte termijn van profiteren. Op de lange termijn zal de sterk lagere onderhoudsbehoefte van auto's een negatieve impact kunnen hebben op deze branches.

Doelgroep
De doelgroep van Deniz Banden is heel breed. Zowel leasebedrijven, taxi’s, transportbedrijven en apk stations behoren tot de klantgroep. Tevens worden particulieren bediend, met name voor velgen, tuning, uitlijnen en apk. De doelgroep woont doorgaans binnen een straal van 50 kilometer van Deniz Banden, welke gevestigd is te Zutphen. 

Juridische structuur
Deniz Banden is de eenmanszaak van Ugur Deniz. 

Financieringsbehoefte

Aankoop voorraad € 35.000,-
Werkkapitaal € 15.000,-
Totaal € 50.000,-
Financiering via Collin Crowdfund € 50.000,-

Leenbedrag: € 50.000,-
Rente: 8,0%
Looptijd: 60 maanden, lineaire maandelijkse aflossing.

Overige financiering
Op dit moment is er binnen Deniz Banden geen overige (externe) financiering aanwezig. De financiering die is aangetrokken om in 2012 de opstart van Deniz Banden te financieren is in 2017 volledig afgelost. 

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteur is de heer U. Deniz handelend onder de naam Deniz Banden. Zijn partner, mevrouw M. Deniz, tekent mee als debiteur voor de financiering. Vanwege de gekozen rechtsvorm is de ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment is de vermogenspositie in privé van de debiteuren nihil.
  • Ten behoeve van de lening via Collin Crowdfund wordt er een overlijdensrisicoverzekering afgesloten op het leven van U. Deniz voor een bedrag van minimaal € 50.000,-. Deze is gelijk aan de looptijd van de lening via Collin Crowdfund. Deze wordt verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  • De (huidige en toekomstige) inventaris en voorraad van Deniz Banden wordt verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.

Dun & Bradstreet
Dun & Bradstreet kwalificeert Deniz Banden als Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De Collin Credit Score is gebaseerd op de jaarcijfers over 2016 en 2017, alsmede de prognose voor 2018 van Deniz Banden. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende. 

Rentabiliteit
In 2016 realiseerde Deniz Banden een omzet van € 198.000,- en een winst voor privé onttrekkingen van € 34.000,-. De privé onttrekkingen zijn in alle jaren ongeveer € 25.000,- geweest. In 2016 was de genormaliseerde cashflow € 19.000,- en er was een aflossingsdruk van € 9.000,-. Hierdoor resteert er een netto cashflowoverschot van € 10.000,- (score Goed). In 2017 steeg de omzet naar € 222.000,- en verbeterde het resultaat voor privé onttrekkingen naar € 42.000,-. De genormaliseerde cashflow was € 25.000,- en wederom was de aflossingsdruk € 10.000,-. Hierdoor resteerde er een netto cashflowoverschot van € 15.000,- (score Excellent). Voor 2018 wordt er, mede door de te verstrekken financiering, een omzetgroei verwacht naar € 275.000,-. Hier blijft volgens verwachting een resultaat voor privé onttrekkingen van € 52.000,- van over. Bij een genormaliseerde cashflow van € 34.000,- en een aflossingsdruk van ongeveer € 6.000,- is het netto cashflowoverschot € 28.000,- (score Excellent). Voorzichtigheidshalve kwalificeren we de Rentabiliteit van Deniz Banden als Ruim voldoende. 

Solvabiliteit
Op het moment van financieren is de solvabiliteit van de onderneming gelijk aan 43% bij een balanstotaal van € 100.000,- (score Goed). Per ultimo 2018 verbetert de solvabiliteit naar verwachting naar 51% bij een balanstotaal van € 112.000,- (score Excellent). We kwalificeren de Solvabiliteit als Goed. 

Liquiditeit
Per ultimo 2017 is de current ratio (vlottende activa / vlottende passiva) van Deniz Banden 3,2 (score Excellent). Hierbij bestaat de vlottende activa hoofdzakelijk uit voorraad en gedeeltelijk uit liquide middelen. Per ultimo 2018 is de current ratio naar verwachting 3,9 (score Excellent), waarbij de voorraad naar verwachting toeneemt ten opzichte van 2017 en de vlottende passiva wordt vermeerderd met de aflossingsdruk richting Collin Crowdfund. We kwalificeren de Liquiditeit voorzichtigheidshalve als Ruim voldoende. 

Samenvattend
Rentabiliteit: Ruim voldoende
Solvabiliteit: Goed
Liquiditeit: Ruim voldoende
Overall: Ruim voldoende

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-29093 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
04-06-2018 om 11:01
investeerder-16648 heeft € 500 geïnvesteerd.
04-06-2018 om 11:01
investeerder-8903 heeft € 500 geïnvesteerd.
04-06-2018 om 11:01
investeerder-47783 heeft € 500 geïnvesteerd.
04-06-2018 om 11:00
investeerder-13959 heeft € 500 geïnvesteerd.
04-06-2018 om 11:00

Ondernemer
Ugur Deniz

Crowdfund Coach


Guus Oerlemans