fbpx
38873

DermaClinic B.V.

€ 400.000  |  8,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 323
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 8-04-2021 in 2 uur volgeschreven door 323 investeerders

Samenvatting

DermaClinic is een kwaliteitsketen van cosmetische klinieken, in 2003 opgericht door dr. Catharina Meijer (1965), algemeen directeur en grootaandeelhouder. De formule en organisatie staat en is klaar om succesvol door te groeien.

DermaClinic heeft nu zeven vestigingen en biedt one-stop-shopping voor behandelingen op het gebied van huidverbetering en huidverjonging, waaronder botox en filler behandelingen, ooglidcorrecties, laser-ontharing, peelingen en verkoop van Skincare producten. Op elke vestiging is een team van cosmetisch artsen, huidtherapeuten en schoonheidsspecialisten werkzaam. DermaClinic is een privékliniek en behandelingen worden in het algemeen niet vergoed door de zorgverzekeraar.

Oprichter Catharina Meijer is gepromoveerd in de geneeskunde (algemene chirurgie) en is een ervaren cosmetisch arts. Zij is voorzitter van de Nederlandse Vereniging Cosmetische Geneeskunde (NVCG), lid van de stuurgroep voor de landelijke implementatie van het kwaliteitskader cosmetische zorg en geniet landelijke naamsbekendheid als voorvechter van kwaliteitsverbetering in de cosmetische sector. Zij heeft op eigen kracht twee klinieken succesvol en rendabel gemaakt, is de drijvende kracht achter de landelijke opschaling en positieve omzetontwikkeling op vijf nieuwe vestigingen en weet uitstekende (medische) professionals aan zich te binden.
DermaClinic heeft een sterk managementteam, waaronder een ervaren operationeel en financieel directeur, toegerust op de realisatie van de beoogde groei.

Binnen de onderneming is er 100% vertrouwen in de formule van DermaClinic, die profiteert van een jaarlijkse groei wereldwijd van 10 – 15% voor cosmetische verrichtingen zoals botox en fillers. De gevraagde financiering voorziet in de behoefte om de keten van zeven vestigingen succesvol te maken om vervolgens door te groeien middels overnames. De meest recente inzichten qua groeimogelijkheden zijn doorgerekend in de prognoses die ten grondslag liggen aan de financieringsbehoefte.

Invloed coronavirus
Tijdens de eerste lockdown in maart/april 2020 was DermaClinic samen met de tandartsen en andere privéklinieken gedurende zes weken vrijwel gesloten. Tijdens de tweede lockdown konden de (para)medische dienstverleners, artsen en huidtherapeuten, hun werk voortzetten. Ondanks afzeggingen van cliënten bij medische klachten heeft DermaClinic van deze lockdown relatief weinig te lijden gehad. Omdat het een groeiend bedrijf betreft was de NOW-regeling niet dekkend voor de loonkosten tijdens de eerste lockdown. Wel maakt DermaClinic gebruik van de uitstelregeling voor betaling van de loonbelastingen. 

Financieringsbehoefte
De totale investering bedraagt € 2.050.000,-. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 400.000,- met een bodem van € 300.000,-. De resterende € 1.650.000,- is inmiddels verkregen via aandelenuitgifte. De looptijd is 60 maanden waarvan de eerste 12 maanden aflossingsvrij en daarna een lineaire maandelijkse aflossing. De rente bedraagt 8,0% per jaar gedurende de gehele looptijd. 

Risico
De Dun & Bradstreet-kwalificatie voor deze aanvraag is Verhoogd risico. De overall Collin Credit Score is Voldoende.
De gestelde voorwaarden en zekerheden zijn:

 • De debiteur is DermaClinic B.V.;
 • CMP B.V. geeft een zakelijke borgstelling af voor € 100.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde;
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van DermaClinic B.V. worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund;
 • De (huidige en toekomstige) vorderingen van DermaClinic B.V. worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.

Video Pitch

Leendoel

De Collin Crowdfund financiering zal worden aangewend voor de investeringen in en aanloopverliezen van de nieuwe vestigingen.

Ondernemer

DermaClinic is in 2003 opgericht door dr. Catharina Meijer (1965), algemeen directeur en grootaandeelhouder. Catharina is gepromoveerd in de geneeskunde (algemene chirurgie) en is een vooraanstaand ervaren cosmetisch arts. 

Zij is voorzitter van de Nederlandse Vereniging Cosmetische Geneeskunde (NVCG), lid van de stuurgroep voor de landelijke implementatie van het kwaliteitskader cosmetische zorg en geniet landelijke naamsbekendheid als voorvechter van kwaliteitsverbetering in de cosmetische sector.

Catharina heeft op eigen kracht twee klinieken succesvol en rendabel gemaakt en is de drijvende kracht achter de landelijke opschaling van de keten en van de positieve omzetontwikkeling op vijf nieuwe vestigingen. Zij weet uitstekende (medische) professionals aan zich te binden.
 

Onderneming

De activiteiten
DermaClinic is een kwaliteitsketen van cosmetische klinieken, in 2003 opgericht door dr. Catharina Meijer (1965), algemeen directeur en grootaandeelhouder. De formule en organisatie staat en is klaar om succesvol door te groeien.

DermaClinic biedt one-stop-shopping voor behandelingen op het gebied van huidverbetering en huidverjonging, waaronder botox en filler behandelingen, ooglidcorrecties, laser-ontharing, peelingen en verkoop van Skincare producten. Op elke vestiging is een team van cosmetisch artsen, huidtherapeuten en schoonheidsspecialisten werkzaam. DermaClinic is een privékliniek en behandelingen worden in het algemeen niet vergoed door de zorgverzekeraar.

DermaClinic maakt sinds september 2020 gebruik van een unieke en zeer effectieve skincare lijn (C-ME SKINCARE), ontwikkeld door Catharina Meijer. In slechts een half jaar tijd is meer dan de helft van de vaste clientèle van DermaClinic overgestapt van het tot op heden gevoerde merk van skincare-producten naar het eigen C-ME label. Het eigen label helpt de ‘branding’ en positionering van DermaClinic en biedt tegelijkertijd een hogere winstmarge.

DermaClinic onderscheidt zich van de concurrentie door een hechte samenwerking tussen de drie disciplines van cosmetisch artsen, huidtherapeuten en schoonheidsspecialistes, door een kwalitatief hoogstaande werkwijze, een integraal advies en een grote diversiteit aan wetenschappelijk bewezen behandelmethoden. De service is gericht op een duurzame relatie met tevreden cliënten.

Historie
DermaClinic is opgericht in 2003. Nadat eerst enkel gewerkt werd op locaties van schoonheidssalons is in 2009 de eerste eigen kliniek geopend in Groningen. Twee jaar later, in 2011, is een tweede vestiging geopend, in Zwolle. In beide steden is DermaClinic inmiddels uitgegroeid tot een begrip. Dit heeft de ondernemer gemotiveerd om de uitbreidingsplannen voor een landelijke opschaling te verwezenlijken, een plan dat zij al jaren had. In 2017 heeft zij daartoe een plan geschreven, en in 2018 is de landelijke opschaling gestart vanuit de samenwerking met een investeerder. In 2019 is ze gestart met de expansie door het openen van nieuwe vestigingen (greenfields). In 2019 en 2020 zijn in totaal vijf nieuwe vestigingen gestart in de steden Utrecht (03-2019), Den Haag (03-2019), Den Bosch (09-2019), Arnhem (11-2019) en Tilburg (03-2020).

DermaClinic is uniek in haar integrale en kwalitatief hoogwaardige aanpak. Het verwerven van naamsbekendheid en het winnen van vertrouwen in de diverse steden kost meer tijd dan vooraf begroot is en heeft door de eerste lockdown in maart / april 2020 extra vertraging opgelopen. Om de lokale markt te boosten start DermaClinic nu o.a. met diverse acties, waarbij ook andere ondernemers in de buurt verleid worden om hun klanten naar DermaClinic te verwijzen.

De missie
DermaClinic beoogt binnen vier jaar hét kwaliteitsmerk voor cosmetische klinieken met focus op laagdrempelige medisch cosmetische verrichtingen in Nederland te zijn. Daarbij hoort een landelijke dekking en enkele vestigingen in een omliggend land. 
De focus is in eerste instantie een omzetontwikkeling in de nieuwe vestigingen naar een volwassen omzetniveau om vervolgens verder te groeien middels overnames, waarbij voor elke nieuwe vestiging een kickstart aanwezig is met bestaande klanten. 

Marktinformatie
De markt van de cosmetische geneeskunde laat de laatste decennia wereldwijd een snelle groei zien en deze tendens zal zich naar verwachting de komende jaren voortzetten.

 • De snelste groei is zichtbaar in het segment van laagdrempelige cosmetische ingrepen. Dit is de corebusiness van DermaClinic;
 • Het groeipercentage van Botox- en fillerbehandelingen ligt jaarlijks tussen de 8 en 13%;
 • Een belangrijke verklaring voor deze groei is de toegenomen sociale acceptatie van cosmetische ingrepen, de beschikbaarheid van kwaliteitsproducten en het opleidingsniveau van cosmetisch artsen;
 • De grootste groep gebruikers bestaat uit vrouwen in de leeftijd tussen 35 en 55 jaar uit de hogere inkomensgroepen, tevens de voornaamste doelgroep van DermaClinic;
 • Door toenemende regelgeving en bewustwording van de cliënt is er een groeiende vraag naar kwaliteitsaanbieders zoals DermaClinic. 

Juridische structuur (na vertrek huidige aandeelhouder en toetreding nieuwe aandeelhouders)

CMP B.V. is meerderheidsaandeelhouder en daarnaast zijn er 15 certificaathouders, die in totaal 30% van de aandelen vertegenwoordigen. Tevens is 5% van de aandelen ondergebracht in een stichting ten behoeve van de financieel-operationeel directeur.

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Afkoopsom/betaling aan vorige aandeelhouder € 750.000,-
Verbouwing nieuw huurpand Zwolle € 300.000,-
Overname nieuwe klinieken, werkkapitaal en aanloopverliezen nieuwe vestigingen € 1.000.000,-
Totale financieringsbehoefte € 2.050.000,-
Financiering middels aandelenuitgifte* € 1.650.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 400.000,-

Leenbedrag: € 400.000,- met een bodem van € 300.000,-
Rente: 8,0%
Looptijd: 60 maanden, met een aflossingsvrije periode van 12 maanden bij aanvang en daarna een lineaire maandelijkse aflossing

Overige financiers:
De vertrekkende vorige aandeelhouder laat € 600.000,- in de vorm van een financiering achter in DermaClinic, tegen 4% rente. Hierop dient als volgt afgelost te worden:

 • € 50.000,- in december 2021
 • € 200.000,- in december 2022
 • € 200.000,- in december 2023
 • € 150.000,- in december 2024

Als zekerheid heeft de vertrekkende aandeelhouder verpanding van de door haar aan CMP B.V. verkochte aandelen bedongen. 

*De uit gegeven aandelen zijn cumulatief preferent, welke verkocht zijn voor € 54.730,- per 1%, met hierop een dividendtarief van 8,0% (te betalen dividend tot en met 2024, uit te keren ineens per ultimo 2024). Daarnaast hebben de nieuwe aandeelhouders winstrecht op de 270 aandelen B die tegen nominale waarde van € 1,- per aandeel zijn verkregen.

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor DermaClinic B.V. is Verhoogd risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. De score is gebaseerd op de jaarcijfers over 2019, de posities inzake voorraden en materiële vaste activa per ultimo oktober 2020 en de prognose over 2020 tot en met 2024. De overall score is Voldoende.

Afloscapaciteit 
In 2019 was de omzet € 2.046.000,- met een voor aanloopkosten genormaliseerd netto resultaat van € 84.000,-. In 2020 bedroeg de omzet € 2.320.000,- met een netto cashflowtekort € 642.000,-. 
Voor 2021 verwacht men, door een omzetstijging vanuit de nieuwe vestigingen, een omzetstijging naar € 3.582.000,- met, mede veroorzaakt door de nieuwe financieringen, een geprognosticeerd netto cashflowoverschot van € 247.000,- (na investeringen en aflossingen). 
Door de ervaringen vanuit de reeds ‘volwassen’ vestigingen verwacht men dat de nieuwe vestigingen weliswaar na circa één jaar financieel bijdragen, maar dat de groei naar een volwassen status voor deze vestigingen zo’n 40 maanden in beslag neemt. 
Voor 2022 verwacht men dat de omzetstijging vanuit de nieuwe vestigingen leidt tot een omzet van € 5.027.000,- met een cashflowtekort van € 70.000,-. 2022 is het jaar waarin men gaandeweg het jaar verwacht het financiële omslagpunt te bereiken. 
Dit vertaalt zich in de prognose over 2023 met een omzet van € 6.422.000,- bij een positief netto cashflowoverschot van circa € 650.000,-, gevolgd door een omzetverwachting in 2024 van € 6.792.000,- bij een netto cashflowoverschot van circa € 950.000,-. 
Wij kwalificeren de Afloscapaciteit als Voldoende.     

Solvabiliteit
De solvabiliteit was ultimo 2019 -24,7%, met een negatief eigen vermogen van € 730.000,- op een balanstotaal van € 2.955.000,-. 
Begin 2021 is, mede door de gedeeltelijke vrijval van de lening vanuit de terugtrekkende aandeelhouder en nieuw aangetrokken (eigen) vermogen de solvabiliteit significant verbeterd wat ultimo 2021, naar verwachting een verliesjaar, resulteert in een verwachte solvabiliteit van 31,8% met een eigen vermogen van € 898.000,- op een balanstotaal van € 2.840.000,-, gevolgd door een geprognosticeerde solvabiliteit van 43,3% in 2022 met een eigen vermogen van € 1.059.000,- op een balanstotaal van € 2.449.000,-. 
Voor 2023 is de geprognosticeerde solvabiliteit sterk verbeterd naar een stand van 67,9% bij een eigen vermogen van € 1.767.000,- op een balanstotaal van € 2.603.000,-, ultimo 2024 verwacht men, door terugbetaling van de cumulatief preferente aandelen en uitkering van het dividend een solvabiliteit van 37,4% bij een eigen vermogen van € 377.000,- op een balanstotaal van € 1.007.000,-. 
Wij kwalificeren de Solvabiliteit als Ruim voldoende.

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteur is DermaClinic B.V.;
 • CMP B.V. geeft een zakelijke borgstelling af voor € 100.000,- Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde;
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van DermaClinic B.V. worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund;
 • De (huidige en toekomstige) vorderingen van DermaClinic B.V. worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.

Door zowel de zakelijke borgstelling en de verpandingen kwalificeren wij de Zekerheden als Ruim voldoende.

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Voldoende
Solvabiliteit: Ruim voldoende
Zekerheden: Ruim voldoende
Overall: Voldoende

Extra beloning

Men wil alle investeerders en/of hun gezinsleden graag een gratis schoonheidsbehandeling en huidanalyse aanbieden en gedurende hun financiële betrokkenheid de volgende aanbieding doen:
A.    Investeerders die een bedrag financieren van € 500,- krijgen een eenmalig vrij te besteden cadeaubon van € 50,-*;
B.    Investeerders die tussen de € 1.000,- en € 2.000,- financieren krijgen een eenmalig vrij te besteden cadeaubon van € 100,-*;
C.    Investeerders die tussen de € 2.500,- en € 4.500,- financieren krijgen een eenmalig vrij te besteden cadeaubon van € 100.- plus 2,5% korting gedurende de looptijd van de lening*;
D.    Investeerders die tussen de € 5.000.- en € 9.500.- financieren krijgen een eenmalig vrij te besteden cadeaubon van € 100,- plus 5% korting gedurende de looptijd van de lening*;
E.    Investeerders die € 10.000,- of meer financieren krijgen een eenmalig vrij te besteden cadeaubon van € 100,- plus 10% korting gedurende de looptijd van de lening*;
*=geldig voor alle behandelingen en producten gedurende de looptijd van de lening.
 
De waardebon/voucher/uitnodiging zal digitaal worden verzonden via Collin Crowdfund, aangezien de investeerders anoniem zijn ten opzichte van elkaar en de ondernemer. Het doorgeven van uw investeerdersnummer kan van toepassing zijn indien u aanspraak maakt op deze beloning.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-47368 heeft € 500 geïnvesteerd.
08-04-2021 om 12:49
investeerder-122992 heeft € 500 geïnvesteerd.
08-04-2021 om 12:49
investeerder-66939 heeft € 500 geïnvesteerd.
08-04-2021 om 12:46
investeerder-231012 heeft € 500 geïnvesteerd.
08-04-2021 om 12:46
investeerder-68236 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
08-04-2021 om 12:45

Ondernemer
C. Meijer, oprichter/eigenaar

Crowdfund Coach


Martin Laurijssen