42931

DermaParadise

€ 250.000  |  6,5% rente  |  60 maanden  Investeerders: 271
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

10 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 12-08-2022 in 3 dagen volgeschreven door 271 investeerders

Samenvatting

Sarah Alijani Mehrpaydar is een schoonheidsspecialiste, wat ze exploiteert vanuit haar eenmanszaak Dermaparadise. Momenteel wordt de schoonheidssalon nog gerund aan huis. De onderneemster en haar man hebben de mogelijkheid gekregen om het winkelpand aan de Floresstraat 11 te Haarlem aan te kopen, waar mevrouw haar schoonheidssalon vanuit zal gaan exploiteren.

Het pand wordt aangekocht voor € 330.000,-. De LTV (Loan to Value) bij aanvang van de financiering bedraagt 76%. Ten tijde van de slottermijn bedraagt de LTV 70%.

Financieringsbehoefte
De totale investering bedraagt € 370.000,-. Vanuit eigen middelen wordt er € 120.000,- ingebracht. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 250.000,-. De looptijd is 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing en een slottermijn van € 230.000,-. De rente bedraagt 6,5% per jaar gedurende de gehele looptijd. 

Risico
De Dun & Bradstreet kwalificatie voor deze aanvraag is Laag risico. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende. De gestelde voorwaarden en zekerheden zijn:

  • De debiteuren zijn mevrouw S. Alijani Mehrpaydar handelend onder de naam DermaParadise en de heer A.H. Mobayen. Vanwege de gekozen rechtsvorm zijn de ondernemers hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment is de privévermogenspositie van de ondernemers ruim.
  • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 250.000,- verkregen op het winkelpand aan de Floresstraat 11, 2022 BB Haarlem, kadastraal bekend als sectie B nummer 17219 appartementsindex 1 te Schoten. Het winkelpand wordt aangekocht voor € 330.000,-.
  • Men heeft de mogelijkheid om gedurende de laatste 24 maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, vervroegd af te lossen tegen drie maanden vergoedingsrente voor de investeerders. Aanvullend heeft men de mogelijkheid om in de laatste zes maanden van de looptijd, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als men de lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen in dat geval een eerste investeringskans in de nieuwe lening.
  • Men heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven. De extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn.

Leendoel

De lening wordt aangewend voor de aankoop van het winkelpand aan de Floresstraat 11 te Haarlem.

Ondernemer

Sarah Alijani Mehrpaydar (1979) heeft in 2009 de eenmanszaak DermaParadise opgericht. Amir Mobayen (1977) heeft een eigen autoreparatie en lakschade onderneming in Heerhugowaard. Naast de activiteiten binnen hun bedrijven, zijn de ondernemers ook begonnen met het opbouwen van een vastgoedportefeuille. Buiten de eigen woning van de ondernemers, hebben ze ook een verhuurd appartement in bezit. Het nu aan te kopen pand, wat door DermaParadise gebruikt zal gaan worden, zal het tweede pand worden in de vastgoedportefeuille buiten het woonhuis.

Onderneming

Sinds 2009 is mevrouw Mehrpaydar actief met DermaParadise als schoonheidsspecialiste. Dit voerde ze tot op heden uit vanuit haar eigen woonhuis. Middels deze financiering zal een winkelpand aangekocht worden in Haarlem, waar DermaParadise zich zal gaan vestigen. De activiteiten van DermaParadise zullen op de nieuwe locatie worden uitgebreid met ook huidtherapie.

Juridische structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Aankoop pand € 330.000,-
Kosten koper € 40.000,-
Totaal € 370.000,-
Eigen inbreng € 120.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 250.000,-

Leenbedrag: € 250.000,-
Rente: 6,5%
Looptijd: 60 maanden met een maandelijkse lineaire aflossing en een slottermijn van € 230.000,-.

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor DermaParadise is Laag risico. Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Deze score is gebaseerd op de prognoses en IB aangiftes. De Overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.

Afloscapaciteit 
De omzet over het eerste volledige jaar in het nieuwe pand wordt geprognotiseerd op € 82.000,- met een bijbehorend netto cashflowoverschot van € 38.000,-. Over 2024 wordt er een omzet verwacht van € 98.000,- met een bijbehorend netto cashflow overschot van € 54.000,-. Naast de inkomsten van DermaParadise genieten de ondernemers ook nog van een inkomen uit het bedrijf van de heer Mobayen en uit huurinkomsten van het verhuurde appartement. Daar de afloscapaciteit grotendeels gebaseerd is op prognoses, kwalificeren wij deze voorzichtigheidshalve als Ruim voldoende. 

Solvabiliteit
De solvabiliteit na kredietverlening bedraagt 35% op een balanstotaal van € 710.000,-. Het balanstotaal betreft enkel de vastgoedportefeuille exclusief de overwaarde op het privéwoonhuis en het ondernemersvermogen van de heer Mobayen. We kwalificeren de solvabiliteit als Ruim voldoende.

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteuren zijn mevrouw S. Alijani Mehrpaydar handelend onder de naam DermaParadise en de heer A.H. Mobayen. Vanwege de gekozen rechtsvorm zijn de ondernemers hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment is de privévermogenspositie van de ondernemers ruim.
  • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 250.000,- verkregen op het winkelpand aan de Floresstraat 11, 2022 BB Haarlem, kadastraal bekend als sectie B nummer 17219 appartementsindex 1 te Schoten. Het winkelpand wordt aangekocht voor € 330.000,-.
  • Men heeft de mogelijkheid om gedurende de laatste 24 maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, vervroegd af te lossen tegen drie maanden vergoedingsrente voor de investeerders. Aanvullend heeft men de mogelijkheid om in de laatste zes maanden van de looptijd, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als men de lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen in dat geval een eerste investeringskans in de nieuwe lening.
  • Men heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven. De extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn.

Door zowel de eerste hypothecaire inschrijving als de hoofdelijke aansprakelijkheid van de ondernemers als kwalificeren wij de zekerheden als Goed.

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Ruim voldoende 
Solvabiliteit: Ruim voldoende
Zekerheden: Goed 
Overall: Ruim voldoende

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-336328 heeft € 6.000 geïnvesteerd.
12-08-2022 om 13:44
investeerder-75378 heeft € 500 geïnvesteerd.
12-08-2022 om 13:42
investeerder-47126 heeft € 500 geïnvesteerd.
12-08-2022 om 13:18
investeerder-110275 heeft € 500 geïnvesteerd.
12-08-2022 om 13:11
investeerder-250130 heeft € 500 geïnvesteerd.
12-08-2022 om 13:04

Ondernemer

A.H. Mobayen en S. Alijani Mehrpaydar

Crowdfund Coach


Lars van Meer