31567

D Espo Milon PT Club Oosterhout

€ 50.000  |  8,5% rente  |  30 maanden  Investeerders: 66
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Aanzienlijk
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 30-01-2019 in 1 uur volgeschreven door 66 investeerders

Samenvatting

Na een eerste succesvolle crowdfundcampagne wil Dion Traets de investeerders van Collin Crowdfund de mogelijkheid aanbieden om te investeren in zijn tweede te openen vestiging, D’Espo Milon PT Club te Oosterhout. Het bedrijf is oorspronkelijk opgericht door Jens Traets, de zoon van Dion Traets. Jens Traets heeft inmiddels gekozen voor een andere maatschappelijke carrière, waarna Dion Traets het bedrijf per 1 januari 2018 heeft voortgezet. De activiteiten betreffen het concept van de Milon Cirkel, dat inhoudt dat alle apparaten automatisch afgesteld worden op iedere individuele persoon. Door te trainen met een verhoogde excentrische weerstand kan er prettiger getraind worden zonder spierpijn te krijgen. De trainingsintensiteit is twee keer per tien dagen en elke training duurt slechts 35 minuten. De Milon Cirkel wordt aangeboden aan de leden in combinatie met (orthomoleculaire) voedingsplannen om optimale resultaten te kunnen behalen. 

Dion Traets wil het bedrijf verder uitbreiden en gaat een tweede vestiging openen aan de Werkmansbeemd in Oosterhout (Noord-Brabant). Samen met zijn huidige levenspartner (aangevuld met personeel) gaat hij beide vestigingen exploiteren.

Financieringsbehoefte
De fitnessapparatuur wordt geleased. De investeringen in inventaris en het benodigde werkkapitaal bedragen in totaal € 50.000,-. Dit is tevens de gevraagde financiering via Collin Crowdfund. De looptijd is 30 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing. De rente bedraagt 8,5% gedurende de gehele looptijd.

Risico
Dun & Bradstreet geeft voor deze onderneming een Aanzienlijk risico. Dit is het gevolg van een eerder faillissement van Dion Traets dat opgeheven is wegens gebrek aan baten. De Collin Credit Score komt uit op Ruim voldoende. Debiteur voor de financiering is de heer D.A.M. Traets t.h.o.d.n. D’Espo Milon PT Club. Vanwege de rechtsvorm van eenmanszaak is Dion Traets hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund geeft de partner van Dion Traets, mevrouw V.M.T Reijniers een borgstelling van € 50.000,- af. Deze is op dit moment materieel van aard. De (huidige en toekomstige) inventaris exclusief de geleasede fitnessapparatuur wordt in tweede verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.

Leendoel

De financiering wordt aangewend voor de aankoop van inventaris, marketingbudget en als buffer voor de opstart.

Ondernemer

Dion Traets (54 jaar) heeft gedurende 10 jaar een multifunctioneel sportcentrum met tennis, squash en fitness geëxploiteerd en een deeltijdpraktijk in sportblessurebehandelingen gehad. In de afgelopen jaren heeft Dion Traets een uitgebreide ervaring opgedaan met de Milon Cirkel en heeft een grote kennis van het concept. De exploitatie van het multifunctioneel sportcentrum is met pieken en dalen verlopen en heeft uiteindelijk geresulteerd in een faillissement. Het faillissement is op 15 november 2016 opgeheven door gebrek aan baten. Hierdoor kent Dion Traets wel de valkuilen in de fitnessbranche en heeft hij leergeld betaald. Hij gebruikt deze ervaring nu op een positieve wijze bij het opzetten van zijn concept met de Milon Cirkel. De vestiging in Bergen op Zoom, die hij per 1 januari 2018 heeft overgenomen van zijn zoon, laat een rendabele exploitatie zien.

Onderneming

Kernprofiel en doelgroep
De doelgroep ligt met Milon Cirkel anders dan bij reguliere fitness bij budget centra. De jeugd zal sneller kiezen voor de goedkopere budgetcentra terwijl de 30 plus categorie steeds bewuster met hun gezondheid omgaat. Vandaar dat de marketing veelal gericht zal zijn op mensen ouder dan 30 jaar. Deze doelgroep reikt uit tot over de 70 jaar. Men kan de Milon Cirkel training doen op elke leeftijd zolang men maar redelijk kan lopen. Voordeel is dat de oudere mensen vaak, buiten dat ze meestal bewuster zijn van het belang van bewegen, ook meer te besteden hebben. Als je voor de juiste formule kiest met de juiste omgeving en aansturing zullen oudere mensen naar verwachting niet zo snel hun abonnement opzeggen. Het grootste verloop in leden vindt namelijk plaats bij mensen onder de 30 jaar. 

Missie
D’Espo Milon PT Club is een club waar klantvriendelijkheid en resultaat in een hoog vaandel staan.

Doelstelling
De doelstelling is om over twee tot drie jaar een derde club te kunnen openen als er voldoende potentieel wordt vastgesteld en een goede locatie wordt gevonden. 

Positionering in markt 
De doelgroep is iedereen boven de 30 uit het midden- en hogere segment van de markt.

Concurrentiepositie 
In principe is elke aanbieder van fitness een concurrent. De laatste tien jaar hebben de diverse budgetcentra de markt een grote wending gegeven. Vanaf € 10,- tot € 15,- per maand kan je onbeperkt fitnessen. Er is echter geen sprake van begeleiding. Het gevaar op blessures is hierdoor groter dan sporten met begeleiding. De laatste jaren zie je dan ook een opkomst van kleinere centra die gespecialiseerd zijn en meer resultaatgericht te werk gaan. Veelal is er sprake van small group fitness of een personal trainer. De prijzen kunnen wel oplopen tot € 400,- per maand. Milon Cirkel heeft in Duitsland een prachtig concept ontwikkeld om voor een grote groep mensen (30+) toch resultaat te realiseren tegen een aanvaardbare prijs. Ook in de regio Oosterhout was deze ontwikkeling zoals hierboven beschreven. Milon Cirkel is dus een welkome aanvulling en kan daar, gezien het potentieel, een zeer succesvolle ontwikkeling gaan doormaken.

Onderscheidend vermogen
Binnen Oosterhout zijn er enkele aanbieders die ook met een meer persoonlijke begeleiding resultaatgericht werken. Deze trainingen zijn vaak erg pittig en niet geheel zonder risico op blessures. Het concept Milon Cirkel voorkomt dat omdat elk apparaat op de betreffende persoon ingesteld wordt. Dit houdt in dat er met bepaalde beperkingen in een beweging rekening gehouden kan worden. Buiten de effectiviteit is het ook bijzonder veilig trainen. Er komt ook een “Milon premium” uitvoering met de modernste software. Deze is vele malen luxer en biedt meer mogelijkheden. Door de Milon care software kunnen de apparaten zelfs de intensiteit tijdens het bewegen omlaag bijstellen als iemand eens een mindere dag heeft. Dit gebeurt volledig automatisch en biedt enorme veiligheid van overbelasting. Buiten deze voordelen liggen de prijzen bij D’Espo Milon PT Club iets gunstiger. Onderscheidend is dat Dion al zes jaar ervaring heeft met het Milon Cirkel concept en daarmee één van de meest ervaren Milon Cirkel instructeurs is in de regio. Daarnaast biedt Dion ook voedingsplannen op orthomoleculaire wijze aan, waardoor een uniek concept wordt aangeboden. De klanten stappen bij D’Espo Milon PT Club een soort van huiskamer binnen waar inspanning en ontspanning hand in hand gaan en het biedt ook nog eens resultaat. In Bergen op Zoom is dit concept al rendabel gebleken.

Structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Inventaris € 20.000,-
Werkkapitaal € 20.000,-
Marketing € 10.000,-
Totaal € 50.000,-
Lening bij Collin Crowdfund € 50.000,-

Leenbedrag: € 50.000,-
Rente: 8,5%
Looptijd: 30 maanden, lineaire maandelijkse aflossing

Bestaande financiering
De lopende financiering via Collin Crowdfund heeft op dit moment nog een openstaande schuld van circa € 32.000,- met een resterende looptijd van 31 maanden. Voor deze lening van € 50.000,- is de inventaris exclusief de apparatuur van de Milon Cirkel van de vestiging in Bergen op Zoom verpand en heeft Dion Traets een persoonlijk borgstelling afgegeven van morele waarde. Door de overname van de eenmanszaak van zijn zoon per 1 januari 2018 is zijn hoofdelijke aansprakelijkheid in de plaats gekomen van deze persoonlijke borgstelling. Daarnaast is de zoon van dhr. Traets ook nog steeds hoofdelijk aansprakelijk voor de bestaande lening. Klik hier voor de pitch van de lopende lening. 

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • Debiteur is de heer D.A.M. Traets handelend onder D’Espo milon PT Club. Vanwege de gekozen rechtsvorm is de ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment is de privé vermogenspositie nihil. 
  • Persoonlijke borgstelling van mevrouw V.M.T. Reijniers (partner van de heer D.A.M. Traets) voor een bedrag van € 50.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde.
  • De (huidige en toekomstige) inventaris (exclusief de geleasede fitnessapparatuur) van D’Espo milon PT Club wordt in tweede verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor D’Espo Milon PT Club is Aanzienlijk risico. Deze kwalificatie is het gevolg van het faillissement van een bedrijf waarvan Dion eigenaar was. Het faillissement is op 15 november 2016 beëindigd door gebrek aan baten. Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Aanzienlijk risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. Deze score is gebaseerd op de jaarcijfers van 2017, tussentijdse cijfers tot en met oktober 2018 en de prognose voor 2019 inclusief nieuwe vestiging. De Collin Credit Score komt uit op Ruim voldoende.

Rentabiliteit
De prognose over 2018 is gebaseerd op de tussentijdse cijfers tot en met oktober 2018. Wanneer deze cijfers doorgetrokken worden naar eind 2018 is de verwachte omzet € 205.000,- met een netto cashflowoverschot van € 10.000,-. Na opstart van de tweede vestiging in Oosterhout wordt over 2019 een omzet van € 367.000,- geprognosticeerd met een netto cashflowoverschot van € 9.000,- (na privéopname, vervangingsinvesteringen en aflossing). Omdat de prognose nog gerealiseerd moet worden hebben wij de score vastgesteld op Voldoende.

Solvabiliteit
Per ultimo 2018 komt de solvabiliteit naar verwachting uit op ruim 27% op een balanstotaal van € 74.000,-. Na realisatie van de prognose en verdubbeling van het balanstotaal door de investering in de nieuwe vestiging, komt de solvabiliteit per ultimo 2019 naar verwachting uit op ruim 32% op een balanstotaal van € 170.000,-. Op basis van de cijfers en prognose van de laatste twee maanden over 2018 hebben wij de score vastgesteld op Ruim voldoende.

Liquiditeit
De current ratio (vlottende activa/vlottende passiva) komt eind 2018 uit op 1,4. Na realisatie van de prognose 2019 komt de current ratio uit op een geprognosticeerde 1,7. Omdat de prognose voor 2019 nog gerealiseerd dient te worden hebben wij de score voor de liquiditeit vastgesteld op Ruim voldoende.

Samenvattend
Rentabiliteit: Voldoende
Solvabiliteit: Ruim voldoende
Liquiditeit: Ruim voldoende
Overall: Ruim voldoende

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-7844 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
30-01-2019 om 13:33
investeerder-67520 heeft € 500 geïnvesteerd.
30-01-2019 om 13:33
investeerder-46327 heeft € 500 geïnvesteerd.
30-01-2019 om 13:32
investeerder-53330 heeft € 500 geïnvesteerd.
30-01-2019 om 13:32
investeerder-2405 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
30-01-2019 om 13:32

Ondernemer

Dion Traets

Crowdfund Coach


Johan Mol & Leon Westmaas