27587

D’Espo Milon PT club

€ 50.000  |  8,5% rente  |  48 maanden  Investeerders: 72
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 21-07-2017 in 1 uur volgeschreven door 72 investeerders

Samenvatting

Op 1 september 2016 is de eenmanszaak D’Espo Milon PT Club opgericht door Jens Traets. Hij wordt daarbij ondersteund door zijn vader Dion Traets, die in het verleden onder andere een multifunctioneel sportcentrum heeft geëxploiteerd. 

De activiteiten betreffen het concept van de Miloncirkel, waarbij alle apparaten automatisch afgesteld worden op iedere individuele persoon. Door te trainen met een verhoogde excentrische weerstand kan er prettiger getraind worden zonder spierpijn te krijgen. De trainingsintensiteit is twee keer per tien dagen en elke training duurt slechts 35 minuten. De Miloncirkel wordt aangeboden in combinatie met (orthomoleculaire) voedingsplannen om optimale resultaten te kunnen behalen. Het bedrijf is gevestigd in de Melkfabriek in Bergen op Zoom waar een paramedisch centrum met onder andere fysiotherapie, massages, osteopathie en acupunctuurpraktijk is gevestigd.

Financieringsbehoefte
De opstartkosten van € 40.000,- heeft de ondernemer uit eigen middelen betaald. Vervolgens is apparatuur gehuurd, die nu gekocht gaat worden. De financiering van de Miloncirkel van € 95.000,- wordt bij een leasemaatschappij ondergebracht. De overname van de overige apparatuur (ten behoeve van personal training), marketingkosten en aanvullend werkkapitaal worden via Collin Crowdfund gefinancierd. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 50.000,-. De looptijd is 48 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing. De rente bedraagt 8,5% gedurende de gehele looptijd.
 
Risico
Dun & Bradstreet geeft voor deze onderneming een Verhoogd risico aan. De overall Collin Credit Score komt uit op Voldoende. De debiteur voor de lening is de heer J. Traets h.o. D’Espo Milon PT Club. Omdat de rechtsvorm een eenmanszaak is, is Jens hoofdelijk aansprakelijk voor de lening via Collin Crowdfund. Zijn vader Dion Traets geeft een persoonlijke borgstelling af voor een bedrag van € 50.000,-. De inventaris, exclusief de apparatuur van de Miloncirkel, wordt verpand ten behoeve van de investeerders bij Collin.

Leendoel

De opstartkosten zijn door de ondernemer bekostigd. In eerste instantie is apparatuur gehuurd en niet gekocht om eerst de levensvatbaarheid van de exploitatie vast te stellen. Nu na een half jaar jaar blijkt dat er al sprake is van een break-even omzet wil de ondernemer graag de apparatuur financieren. Hiermee wordt een aanzienlijke kostenbesparing gerealiseerd omdat de financieringslasten fors lager uitvallen ten opzichte van de huidige huurlasten. Verder wil D’Espo Milon PT Club haar naamsbekendheid in de regio vergroten. Om de markt te kunnen bewerken is hiervoor een klein marketingbudget gewenst. Vervolgens is er werkkapitaal benodigd om als buffer te fungeren en de te verwachte groei te kunnen financieren.

Ondernemer

Jens Traets (1996) is schoolverlater (lbo) en is in september 2016 gestart met het Miloncirkel concept. Hij wordt hierbij intensief ondersteund door zijn vader, Dion Traets (1965) die gedurende de laatste 10 jaar een multifunctioneel sportcentrum met tennis, squash en fitness heeft geëxploiteerd en een deeltijdpraktijk in sportblessurebehandelingen gehad. In de afgelopen jaren heeft Dion al een uitgebreide ervaring opgedaan met de Miloncirkel en heeft een grote kennis van het concept. De exploitatie van het multifunctioneel sportcentrum van Dion is met pieken en dalen verlopen en heeft uiteindelijk geresulteerd in een faillissement door gebrek aan baten. Dion kent hierdoor de valkuilen voor ondernemers in de fitnessbranche. De samenwerking met Jens is voor hem een mooie manier om kennis over te dragen aan zijn zoon, hem in het (ondernemers)zadel te helpen en een goede toekomst op te bouwen. 

Onderneming

Kernprofiel en doelgroep
Omdat 30-plussers steeds bewuster met hun gezondheid omgaan en een hoger besteedbaar inkomen hebben, zijn zij de specifieke doelgroep voor de Miloncirkel. De jeugd kiest doorgaans voor de goedkopere budgetconcepten en onder deze leeftijdsgroep is er veel verloop. Met de juiste aanpak en begeleiding blijkt dat er onder de 30-plussers minder verloop is.

Missie
D’Espo Milon PT Club is een club waar klantvriendelijkheid en resultaat prioriteit zijn en blijven.

Doelstelling
De doelstelling is om over 2 á 3 jaar een tweede club te openen als er voldoende potentieel wordt vastgesteld en een goede locatie wordt gevonden.

Positionering in markt
De locatie in de Melkfabriek heeft een rustieke uitstraling en er zijn 16 paramedische bedrijven gevestigd. Hierdoor is er sprake van synergie, die al heeft geleid tot meerdere samenwerkingen. De klanten stappen ook een soort huiskamer binnen waar inspanning en ontspanning hand in hand gaan. De doelgroep is de 30-plussers uit het midden- en hogere segment van de markt.

Concurrentiepositie 
De laatste tien jaar hebben de diverse budgetcentra de markt een grote wending gegeven. Vanaf € 10,- tot € 15,- per maand kan je onbeperkt fitnessen. Er is echter geen sprake van begeleiding. Het gevaar op blessures is hierdoor groter dan sporten met begeleiding. De laatste drie jaar zie je dan ook een opkomst van kleinere centra die gespecialiseerd zijn en meer resultaatgericht te werk gaan. Veelal is er sprake van small group fitness of een personal trainer. De prijzen kunnen hierdoor wel oplopen tot € 400,- per maand. Milon heeft in Duitsland een prachtig concept ontwikkeld om voor een grote groep mensen (30+) toch resultaat te realiseren tegen een aanvaardbare prijs. In principe is elke fitnessaanbieder een concurrent. De budgetcentra beheersen de markt tot de leeftijd van 30 jaar. In Bergen op Zoom zijn enkele aanbieders die ook persoonlijke begeleiding aanbieden.

Onderscheidend vermogen
De Miloncirkel voorkomt blessures omdat elk apparaat op de betreffende persoon wordt ingesteld. Dat houdt onder andere in dat er met bepaalde beperkingen in een beweging rekening wordt gehouden. Naast de effectiviteit is het dus ook bijzonder veilig. Wij werken met een premium cirkel die veel luxer is en meer mogelijkheden biedt. Dankzij de Miloncare software kunnen de apparaten zelfs de intensiteit tijdens het bewegen omlaag bijstellen als iemand eens een mindere dag heeft. Dit vindt geheel automatisch plaats waardoor gevaar van overbelasting wordt voorkomen. De prijsstelling is concurrerend en Dion heeft al 4 jaar ervaring met de Miloncirkel en meerdere jaren in de sport- en fitness branche. De combinatie van Miloncirkel met (orthomoleculaire) voedingsplannen maakt het bedrijf onderscheidend.

Structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsbehoefte 

Opstartkosten € 40.000,-
Miloncirkel € 95.000,-
Overname personal training apparatuur  € 10.000,-
Marketingkosten  € 10.000,-
Werkkapitaal ten behoeve van de groei   € 30.000,-
Totale investeringsbehoefte € 185.000,-
Eigen middelen  € 40.000,-
Financiering Miloncirkel door leasemij  € 95.000,-
Lening bij Collin Crowdfund  € 50.000,-

Leenbedrag: € 50.000,-
Rente: 8,5%
Looptijd: 48 maanden, lineaire maandelijkse aflossing

Risico

Zekerheden en voorwaarden
  • De debiteur is de heer J. Traets handelend onder D’Espo Milon PT Club. Vanwege de gekozen rechtsvorm is de ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment is er in privé weinig tot geen vermogen aanwezig.
  • De heer D.A.M. Traets geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 50.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment morele waarde.
  • De investeerders van Collin Crowdfund verkrijgen 1e pandrecht op de inventaris exclusief de apparatuur van de Miloncirkel.
Dun & Bradstreet
Dun & Bradstreet geeft een Verhoogd risico aan voor deze eenmanszaak. 
 
Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De Collin Credit Score is gebaseerd op de gerealiseerde cijfers 2016 en prognose 2017 en 2018. De Collin Credit Score overall komt uit op Voldoende.
 
Rentabiliteit
Dankzij de eerste inleg van € 40.000,- heeft de ondernemer het bedrijf in 2016 op kunnen starten en de negatieve cashflow van € 12.000,- kunnen financieren. In eerste instantie heeft hij de apparatuur gehuurd, maar nu blijkt dat er in de loop van 2017 sprake is van een break-even omzet en een potentiële omzetgroei durft hij het aan om een leaseverplichting aan te gaan. De kosten zijn fors lager dan de huur, hetgeen een positief effect heeft op de rentabiliteit. Op basis van enkele maanden in 2016 is er sprake van een score Matig. Als de prognose 2017 wordt gerealiseerd, is er sprake van een score Excellent met een cashflow van € 13.000,-. Voor nu is de kwalificatie voor de Rentabiliteit voorzichtigheidshalve op Voldoende vastgesteld, mede omdat de prognose nog gerealiseerd moet worden.
 
Solvabiliteit
Door de storting van het eigen vermogen bij de start werd een solvabiliteit berekend van ruim 59% bij een balanstotaal van € 47.000,-. De score komt hiermee uit op Excellent. Echter, door balansverlenging als gevolg van investeringen komt de solvabiliteit per ultimo 2017 uit op ruim 18% bij een balanstotaal van € 159.000,- en scoort daarmee Voldoende. Wij hebben voorzichtigheidshalve de score vastgesteld op Voldoende.
 
Liquiditeit
De current ratio (verhouding vlottend actief versus vlottend passief) komt in 2016 en 2017 uit op 1,1 en scoort daarmee Voldoende. Wij hebben de score vastgesteld op Voldoende.
 
Samenvattend
Rentabiliteit: Voldoende
Solvabiliteit: Voldoende
Liquiditeit: Voldoende
Overall: Voldoende

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-2890 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
21-07-2017 om 10:08
investeerder-6163 heeft € 500 geïnvesteerd.
21-07-2017 om 10:07
investeerder-5363 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
21-07-2017 om 10:07
investeerder-9890 heeft € 3.000 geïnvesteerd.
21-07-2017 om 10:06
investeerder-38120 heeft € 500 geïnvesteerd.
21-07-2017 om 10:06

Ondernemer

Jens Traets

Crowdfund Coach


Johan Mol & Leon Westmaas