33023

DG Schoen Techniek

€ 250.000  |  8,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 271
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 15-09-2020 in 1 uur volgeschreven door 271 investeerders

Samenvatting

DG Schoen Techniek V.O.F. houdt zich bezig met de verkoop en productie van orthopedische schoenen, semi orthopedische schoenen, steunzolen, werkschoenen, aanpassingen aan confectie schoenen (OVAC) en verbandschoenen. Tevens worden er nog kleinschalig aanverwante artikelen verkocht. Maatwerk is de standaard. Mensen met specifieke wensen en problemen aan voeten, enkels of rug kunnen voor advies terecht. 

Ondernemer Dennis Gisberts is vanaf 2014 werkzaam bij Bänziger Orthopedische Schoentechniek in Echt. Hij is vanaf 1996 al actief in deze wereld en beschikt over veel kennis en ervaring, kent zijn klanten en het bedrijf door en door. Zijn vrouw Jolanda Gisberts zal hem ondersteunen op het administratieve vlak.

DG Schoen Techniek V.O.F. heeft overeenkomsten met alle zorgverzekeraars waarmee ook Bänziger Orthopedische Schoentechniek heeft gewerkt. De klanten maken doorgaans gebruik van deze verzekeraars voor de vergoeding van de schoenen. Het bedrijf heeft een compacte structuur, waarbij inclusief de huidige eigenaar, de heer Bänziger, 5 personen werkzaam zijn. De heer Bänziger zal ondanks zijn AOW-gerechtigde leeftijd nog enkele dagdelen mee blijven werken.

Invloed coronavirus
De invloed van het coronavirus is beperkt gebleven. Er is een korte terugval geweest in met name de bezoeken van klanten en hierdoor zijn de opdrachten in mindere mate binnengekomen. De afgelopen maanden is echter duidelijk te zien dat er weer een inhaalslag wordt gemaakt. De omzet zal hierdoor in 2020 naar verwachting de omzet van 2019 benaderen. De klanten hebben de aangepaste schoenen nodig, doordat de orthopedische schoenen branche binnen de cruciale beroepsgroepen valt heeft het coronavirus dus alleen een uitstel-effect veroorzaakt.

Financieringsbehoefte
De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 250.000,-. De looptijd is 60 maanden. De eerste drie maanden zijn aflossingsvrij en vanaf de vierde maand geldt een lineaire maandelijkse aflossing. De rente bedraagt 8,0% per jaar gedurende de gehele looptijd. 

Risico
Dun & Bradstreet kwalificeert DG Schoen Techniek V.O.F. als Laag Risico. De Collin Credit Score is Voldoende.
De volgende voorwaarden en zekerheden worden gesteld:

 • De debiteuren zijn de heer D.H.M. Gisberts en mevrouw J.J.H. Gisberts-Thijssen ten deze handelende voor zich en als vennoten van DG Schoen Techniek V.O.F. Vanwege de gekozen rechtsvorm zijn de ondernemers hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment is de privévermogenspositie van de ondernemers beperkt. 
 • De lening van de heer J.J.M. Bänziger ter hoogte van € 100.000,- wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Gedurende de looptijd van de lening zal er in principe geen aflossing plaatsvinden op de achtergestelde lening. Vanaf 1 januari 2024 is er de mogelijkheid om hier maximaal € 1.500,- per maand op af te lossen op voorwaarde dat er geen achterstanden zijn op de lening van Collin Crowdfund en dat het GarantieVermogen minimaal 50% van het balanstotaal bedraagt. De rente wordt wel betaald.
 • De lening van de heer J.J.M. Gisberts ter hoogte van € 50.000,- wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Gedurende de looptijd van de lening zal er geen aflossing plaatsvinden op de achtergestelde lening. De rente wordt wel betaald.
 • Ten behoeve van de lening via Collin Crowdfund wordt er een overlijdensrisicoverzekering afgesloten op het leven van D.H.M. Gisberts voor een bedrag van € 200.000,-. Deze is gelijk aan de looptijd van de lening via Collin Crowdfund. Deze wordt verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken en voorraden van DG Schoen Techniek V.O.F. worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
   

Leendoel

De lening wordt aangewend om de overname te financieren en om werkkapitaal te krijgen om met name de vorderingen (door verzekeraars doorgaans tot 1½ maand na declaratie uit te keren) te financieren. Het totaal benodigde bedrag (overname en werkkapitaal) wordt voor een groot deel opgevangen door achtergestelde leningen. 

Ondernemer

Dennis Gisberts (1974) is gehuwd met Jolanda Gisberts – Thijssen (1976). Samen hebben ze twee kinderen, Tommie en Luuk. 

Dennis heeft na de MAVO de opleiding MTS werktuigbouwkunde afgerond en heeft vervolgens vanaf 1998 diverse opleidingen en cursussen afgerond gericht op orthopedische schoen technische vakkennis. Al meer dan 15 jaar is hij zichzelf voortdurend aan het ontwikkelen. Vanaf 1996 is Dennis al werkzaam in deze orthopedische branche en heeft, voordat hij terecht kwam bij de huidige werkgever, 9 jaar ervaring bij andere voetzorg-specialisten opgedaan. Inmiddels is Dennis uitgegroeid tot een allround orthopedisch schoentechnicus en is hij bekend met alle facetten binnen deze bedrijfstak.   

Jolanda heeft de M.E.A.O. met succes afgerond en is zich verder gaan ontwikkelen middels de Lange Opleiding Sociaal Pedagogisch Werk en Praktijkdiploma Loonadministratie (PDL). Zij heeft van 1989 tot 2000 ervaring opgedaan als weekendkracht en uiteindelijk allround medewerker supermarkt. Van 2000 tot 2015 heeft zij bij Orbis gewerkt als administratief medewerkster en als HR medewerkster in het ziekenhuis. Vanaf 2015 is zij werkzaam als Gastouder, waar zij de opvang van kinderen van 0 tot en met 12 jaar verzorgd.

Onderneming

De markt waarin DG Schoen Techniek V.O.F. actief is leent zich prima om een vaste klantenkring op te bouwen en uit te breiden. Van alle klanten wordt een meting verricht en op basis daarvan wordt een leest gemaakt. Deze leest kan voor een volgende keer weer worden gebruikt. Verzekeraars vergoeden orthopedische schoenen periodiek. Klanten kunnen na deze periode dan weer een nieuw paar schoenen aanschaffen. Men heeft contracten met alle verzekeraars. Alle relaties (ruim 600) zijn opgenomen in een CRM systeem. Alle klantcontacten worden in het CRM Systeem vastgelegd. Bij het verstrijken van een bepaalde periode ontvangen klanten een brief voor een controle afspraak. Tijdens deze controle wordt bekeken hoe het met de voetklachten is en of de schoenen aan vervanging toe zijn. Op deze vrij eenvoudige wijze kan het klantenbestand op peil worden gehouden. 

De heer Gisberts wil het hoge kwaliteitsniveau handhaven. Vervolgens zal hij zich de komende jaren meer gaan oriënteren op de ontwikkelingen en de behoeftes van de markt. Deze is nog steeds groeiende en de vraag naar dienstverlening als ook mogelijk aanverwante diensten zal blijven groeien. Dat betekend dat ook gekeken zal worden naar het aanbieden van aanverwante diensten en producten.

Het aantal concurrenten in de regio is beperkt. Er zijn een drietal grotere spelers met meerdere vestigingen. Bereikbaarheid is voor klanten van vrij groot belang. Vaak moet men voor het aanschaffen van een paar schoenen een keer of drie terug en men is in mindere mate bereid om daarvoor veel kilometers te rijden. DG Schoen Techniek V.O.F. opereert hoofdzakelijk in het minder verstedelijkt gebied in de driehoek tussen Roermond, Sittard en Weert. In deze regio is men de enige aanbieder.

Juridische structuur 

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Overname bestaande onderneming € 325.000,-
Werkkapitaal € 75.000,-
Totale financieringsbehoefte € 400.000,-
Achtergestelde lening dhr. Gisberts sr. € 50.000,-
Achtergestelde lening verkoper Bänziger € 100.000,-
Collin Crowdfund lening € 250.000,-

Leenbedrag: € 250.000,-
Rente: 8,0%
Looptijd: 60 maanden, lineaire maandelijkse aflossing waarvan de eerste 3 maanden aflossingsvrij
 

Risico

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteuren zijn de heer D.H.M. Gisberts en mevrouw J.J.H. Gisberts-Thijssen ten deze handelende voor zich en als vennoten van DG Schoen Techniek V.O.F. Vanwege de gekozen rechtsvorm zijn de ondernemers hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment is de privévermogenspositie van de ondernemers beperkt. 
 • De lening van de heer J.J.M. Bänziger ter hoogte van € 100.000,- wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Gedurende de looptijd van de lening zal er in principe geen aflossing plaatsvinden op de achtergestelde lening. Vanaf 1 januari 2024 is er de mogelijkheid om hier maximaal € 1.500,- per maand op af te lossen op voorwaarde dat er geen achterstanden zijn op de lening van Collin Crowdfund en dat het GarantieVermogen minimaal 50% van het balanstotaal bedraagt. De rente wordt wel betaald.
 • De lening van de heer J.J.M. Gisberts ter hoogte van € 50.000,- wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Gedurende de looptijd van de lening zal er geen aflossing plaatsvinden op de achtergestelde lening. De rente wordt wel betaald.
 • Ten behoeve van de lening via Collin Crowdfund wordt er een overlijdensrisicoverzekering afgesloten op het leven van D.H.M. Gisberts voor een bedrag van € 200.000,-. Deze is gelijk aan de looptijd van de lening via Collin Crowdfund. Deze wordt verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken en voorraden van DG Schoen Techniek V.O.F. worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor DG Schoen Techniek V.O.F. is Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. De Collin Credit Score is gebaseerd op de prognoses van 2020, 2021 en 2022. De overall Collin Credit Score is Voldoende.

Afloscapaciteit
Voor 2020 is een prognose opgesteld vanaf augustus en hier wordt een omzet verwacht van € 219.000,- met een genormaliseerde cashflow van € 38.000,- en een netto cashflow overschot van € 25.000,-. Voor 2021 wordt een omzet verwacht van € 525.000,- met een genormaliseerde cashflow van € 61.000,- en een netto cashflow overschot van € 11.000,-. De prognose voor 2022 is een omzet van € 536.000,- met een genormaliseerde cashflow van € 64.000,- en een netto cashflow overschot van € 14.000,-. De afloscapaciteit kwalificeren wij op Ruim Voldoende.

Solvabiliteit
Ultimo 2020 is de verwachting dat de solvabiliteit 40% is bij een balanstotaal van € 426.000,-. Conform prognoses zal de solvabiliteit per eind 2021 uitkomen op 48% bij een balanstotaal van € 392.000,- en eind 2022 is de solvabiliteit naar verwachting 57% bij een balanstotaal van € 360.000,-. De solvabiliteit kwalificeren wij op Goed.

Zekerheden
Voor deze lening zijn de volgende zekerheden verkregen:

 • De debiteuren zijn de heer D.H.M. Gisberts en mevrouw J.J.H. Gisberts-Thijssen ten deze handelende voor zich en als vennoten van DG Schoen Techniek V.O.F. Vanwege de gekozen rechtsvorm zijn de ondernemers hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment is de privévermogenspositie van de ondernemers beperkt. 
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken en voorraden van DG Schoen Techniek V.O.F. worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.

Door zowel de hoofdelijke aansprakelijkheid van de ondernemers als de verpanding van de roerende zaken kwalificeren wij de zekerheden als Voldoende.

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Ruim Voldoende
Solvabiliteit: Goed
Zekerheden: Voldoende
Overall: Voldoende

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-30806 heeft € 2.500 geïnvesteerd.
15-09-2020 om 10:33
investeerder-72348 heeft € 500 geïnvesteerd.
15-09-2020 om 10:33
investeerder-66910 heeft € 500 geïnvesteerd.
15-09-2020 om 10:32
investeerder-78760 heeft € 2.000 geïnvesteerd.
15-09-2020 om 10:32
investeerder-110473 heeft € 500 geïnvesteerd.
15-09-2020 om 10:32

Ondernemer

De heer en mevrouw Gisberts

Crowdfund Coach


Jacques Smeets