30015

Dice dining

€ 100.000  |  7,5% rente  |  60 maanden  Investeerders: 98
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 11-05-2018 in 1 uur volgeschreven door 98 investeerders

Samenvatting

Restaurant Dice Dining wordt een plaats waar een jong en gedreven team een spannende en gastronomische ervaring aanbiedt. Met 34 plaatsen binnen en 30 plaatsen op het terras wordt het een intieme sfeer rondom de magie van de “Dice”. De beide ondernemers hebben ruime ervaring in de horeca en gaan deze nu inzetten voor het nieuwe restaurant in Oisterwijk. Met gastgerichtheid, service en eten en drinken van hoog niveau willen ze zich onderscheiden. De financiering, gedeeltelijk gedekt door een tweede hypothecaire inschrijving op het woonhuis, dient onder meer voor de verbouwing, overname van inventaris en een stukje werkkapitaal.

Financieringsbehoefte
De totale investeringsbehoefte is € 131.000,-. Hiervan wordt € 31.000,- uit eigen middelen ingebracht. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 100.000,-. De looptijd is 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing. De rente is 7,5% gedurende de gehele looptijd. 

Risico
Dun & Bradstreet kwalificeert Dice Dining vof als Laag risico. De Collin Credit Score is Ruim voldoende. De debiteur voor de financiering is vennootschap onder firma Dice Dining met als firmanten de heer B.H.J. Fransen en mevrouw D.L.M. Leenderts. Door de gekozen ondernemingsvorm zijn beide natuurlijke personen hoofdelijk aansprakelijk. Er wordt een tweede hypotheekrecht van € 60.000,- gevestigd op het woonhuis aan de Raadhuisstraat 7 te Gilze, met een hypothecaire schuld van € 228.000,- (eerste hypothecaire inschrijving is € 235.500,-). Met een vrije verkoopwaarde van € 285.000,- is het tweede hypotheekrecht grotendeels materieel. De huidige en toekomstige inventaris en voorraad van vof Dice Dining worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.

Leendoel

Het betreft hier de financiering van een nieuw restaurant in Oisterwijk. Deze financiering is onder meer gericht op de overname van inventaris, verbouwing, marketingkosten, voorraad en aanloopkosten. 

Ondernemer

Bram Fransen (35) en Daphne Leenderts (31) vormen een sterk duo en hebben daarnaast een relatie samen. Ze hebben beiden meer dan 16 jaar horeca-ervaring, waarvan de afgelopen jaren bij dezelfde werkgevers. Al enkele jaren hebben Bram en Daphne de ambitie om hun eigen restaurant te gaan starten. De ervaring is tenslotte ruimschoots opgebouwd en daarnaast kennen ze elkaar privé en zakelijk door en door en vullen zij elkaar goed aan.

Daphne Leenderts is opgegroeid in een Bourgondische en ondernemende omgeving. Dit is dan ook de reden dat zij de opleiding Gastvrouw op de Middelbare Hotelschool de Rooi Pannen is gaan doen. Gastvriendelijke visie, ambitie en zelfreflectie zijn eigenschappen die hoog in het vaandel staan en die haar doen en laten motiveren tot wie ze is.

Bram Fransen, geboren te Tilburg, heeft met veel plezier de verschillende aspecten van het horecavak leren kennen en heeft in diverse horecabedrijven zijn ontwikkeling door mogen maken. Bij kleine hoge segment restaurants tot aan grote cateraars en café-restaurants. Inmiddels heeft Bram zijn passie voor koken vastgelegd en is hij al ruim aantal jaren werkzaam als chefkok waarin hij een netwerk van horecavakmensen en leveranciers heeft opgebouwd.

Onderneming

Dice Dining wordt een plek waar de ondernemers hun ervaringen en visie tot uiting kunnen laten komen. Met het jonge en gedreven team zetten zij een spannende en gastronomische ervaring neer, die zich continu ontwikkelt en vernieuwt, maar altijd trouw blijvend aan hun culinaire visie. Een restaurant wat de komende 20 jaar meegaat in de gastronomie. Eten, drinken en service op een hoog niveau, maar in een laagdrempelige en ontspannen sfeer. De doelstelling is helder; elke gast moet volledig tevreden het restaurant verlaten en met veel plezier terugkijken op zijn of haar bezoek aan Dice Dining. De sfeer is intiem door het beperkte aantal plaatsen (34), waarbij de gedeeltelijk open keuken een centrale positie inneemt. Daarnaast heeft men de beschikking over 30 terrasplaatsen. 

Locatie
Het restaurant wordt gevestigd aan de Scheepersdijk 1a in Oisterwijk. Deze gemeente wordt ook wel gezien als toeristische trekpleister door het vele groen, bossen en vennen dat hier aanwezig is. De locatie is rustig gelegen, op zes minuten loopafstand nabij de Hoofdstraat in het centrum. Culinair gezien is Oisterwijk de laatste jaren sterk in ontwikkeling. Er worden nieuwe concepten neergezet, waar Dice Dining graag onderdeel van is.

Doelgroep
De manier waarop de bezoeker tegen horeca aankijkt is de laatste jaren radicaal veranderd. Consumenten willen daadwerkelijk een relatie aangaan met een horecabedrijf. Ze willen aandacht en toewijding. De hoofddoelgroep waar Dice Dining zich op gaat richten zijn de tweeverdieners uit Oisterwijk en omgeving tussen de 30 en 50 jaar. De subdoelgroepen zullen zijn: inwoners uit Oisterwijk en omgeving tussen de 25 en 65 jaar. Horecabezoekers in de twintig zijn de toekomst van je bedrijf en zeker niet onbelangrijk. Bij de groeiende groep welvarende ouderen heeft gezond zijn en blijven een grote invloed op hun vrijetijdsbesteding. 

Concurrentie
Concurrentie is onvermijdelijk. Dice Dining heeft directe en indirecte concurrenten. Directe concurrenten verstrekken een vergelijkbaar product aan eenzelfde doelgroep. Indirecte concurrenten bieden een complementair product aan een andere doelgroep. In Oisterwijk zitten veel horecazaken, echter nog geen fine dining gelegenheid zoals Dice Dining het voor ogen heeft. De locatie ligt net buiten het hart van het centrum wat ervoor zorgt dat gasten er specifiek naar toe gaan.

Visie
Dice Dining tot een succes maken is uiteraard de grote missie. Daar nemen de ondernemers drie jaar de tijd voor. Hierna willen ze gaan kijken of het haalbaar is om uit te breiden. Op de locatie bevindt zich een bovenverdieping, die zij in de toekomst graag willen benutten door middel van private dining, oftewel een multifunctionele ruimte voor besloten groepsbijeenkomsten. In de toekomst zouden zij daar ook kookworkshops willen geven en wijnproeverijen met een gediplomeerde sommelier.

Structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Huisvesting en waarborgsom € 10.000,-
Overname inventaris € 25.000,-
Nieuwe inventaris en verbouwing € 43.000,-
Voorraad € 10.000,-
Aanloopkosten en werkkapitaal € 33.000,-
Voorfinanciering BTW € 10.000,-
Totaal € 131.000,-
Eigen inbreng € 31.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 100.000,-

Leenbedrag: € 100.000,-
Rente: 7,5%
Looptijd: 60 maanden, lineaire maandelijkse aflossing.

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteur is Dice Dining vof met als firmanten de heer B.H.J. Fransen en mevrouw D.L.M. Leenderts. Vanwege de gekozen rechtsvorm zijn de ondernemers hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. 
  • Er wordt een tweede hypotheek van € 60.000,- gevestigd op het woonhuis aan de Raadhuisstraat 7 te Gilze, met een hypothecaire schuld van € 228.000,- (eerste hypothecaire inschrijving is € 235.500,-). Op dit moment is de vrije verkoopwaarde van het pand € 285.000,-. Derhalve is de hypothecaire dekking momenteel grotendeels materieel.
  • De (huidige en toekomstige) inventaris en voorraad van Dice Dining vof worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.

Dun & Bradstreet
Dun & Bradstreet kwalificeert Dice Dining vof als Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. Voor de bepaling zijn we uitgegaan van de door de adviseur en de klant aangeleverde prognose van de periode juni tot en met december 2018 en de volledige jaren 2019 en 2020.

Rentabiliteit
Voor de eerste zeven maanden na opening wordt in 2018 een omzet geprognotiseerd van € 168.000,-. De huur, brutomarge en personeelskosten liggen in de lijn met de branchegemiddelden. Volgens verwachting wordt ultimo 2018 na privé-opnames van € 26.000,- een genormaliseerde cashflow van € 31.000,- gerealiseerd wat ruim voldoende is voor de financiële verplichtingen. Conform begroting zal in 2019 de omzet doorgroeien naar € 249.000,- met een genormaliseerde cashflow van € 47.000,-. Dit is ruim toereikend voor het voldoen van de aflossingsverplichtingen. Aangezien bovenstaand enkel op basis van prognoses is, kwalificeren wij de Rentabiliteit op Voldoende.

Solvabiliteit
Door de inbreng van eigen middelen (wat in privé wordt geleend van familie en vrienden) is het eigen vermogen op de openingsbalans € 31.000,- met een solvabiliteitsratio van 26%. Dit komt overeen met een score Ruim voldoende. Ultimo 2018 stijgt het eigen vermogen naar verwachting naar € 33.000,- met een solvabiliteit van 28%. Aan het einde van 2019 wordt een eigen vermogen begroot van € 55.000,- met een solvabiliteit van 47%. Door de aansprakelijkheid in privé geeft de overwaarde op het woonhuis van de ondernemers extra comfort. Wij hanteren voor de Solvabiliteit de score Ruim voldoende.

Liquiditeit
Ultimo 2018 is een current ratio (vlottende activa/vlottende passiva) van 2,3 geprognotiseerd door de voldoende aanwezige liquide middelen. Door de ontwikkelingen van de onderneming wordt in 2019 en 2020 een current ratio verwacht van respectievelijk 2,8 en 4,3. Voorzichtigheidshalve kwalificeren wij de Liquiditeit op Ruim voldoende.

Samenvattend
Rentabiliteit: Voldoende
Solvabiliteit: Ruim voldoende
Liquiditeit: Ruim voldoende
Overall: Ruim voldoende

Extra beloning

Als blijk van waardering wordt een incentive aangeboden om naast de investering ook kennis te gaan maken met onze onderneming:

  • Bij een investering vanaf € 1.000,- tot en met € 2.000,- ontvangt u een dinerbon van € 50,-.
  • Bij een investering vanaf € 2.500,- tot en met € 4.500,- ontvangt u een dinerbon van € 125,-.
  • Bij een investering vanaf € 5.000,- ontvangt u een een dinerbon van € 175,-.

De waardebon zal digitaal worden verzonden via Collin Crowdfund, aangezien de investeerders anoniem zijn ten opzichte van elkaar en de ondernemer. Door aanspraak te maken op deze beloning zal mogelijk uw anonimiteit opgeheven worden in verband met de benodigde adresgegevens voor de fysieke verzending.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-10792 heeft € 500 geïnvesteerd.
11-05-2018 om 11:07
investeerder-20875 heeft € 500 geïnvesteerd.
11-05-2018 om 11:05
investeerder-19559 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
11-05-2018 om 11:05
investeerder-45314 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
11-05-2018 om 11:05
investeerder-47878 heeft € 500 geïnvesteerd.
11-05-2018 om 11:05

Ondernemer

Bram Fransen en Daphne Leenderts

Crowdfund Coach


Marc Kogels