47810

Non publieke funding

€ 50.000  |  8,5% rente  |  36 maanden  Investeerders: 107
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 28-02-2024 in 1 uur volgeschreven door 107 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam DIDAC Exploitatie B.V.
Sector Horeca
Rechtsvorm Besloten Vennootschap
Leendoel Werkkapitaal
Datum van oprichting 13-07-2023

Leendoel

Deze lening betreft een non-publieke funding. Vandaar dat u deze pitch niet op de website van Collin kunt terugvinden. De lening wordt bij een select aantal investeerders kenbaar gemaakt. Deze pitch wordt dan ook in strikt vertrouwen met u gedeeld en het is niet toegestaan deze te delen met derden.

Zhengyi Lin en zijn partner Zhen Jie Chang zijn sinds 2013 eigenaren van Snackbar Charlie in Emmen. Naast het voortzetten van de snackbar zullen de ondernemers in april het nieuwe restaurant Cublay openen, tevens gevestigd in Emmen.

Begin dit jaar heeft er een brand gewoed in Snackbar Charlie, waardoor de zaak tijdelijk gesloten is. De schade is beperkt en wordt volledig vergoed door de verzekering. Ook de omzet die wordt misgelopen krijgen de ondernemers vergoed. Zodra de benodigde nieuwe bakwand is geleverd gaat de snackbar weer open, wat naar verwachting begin april is.

In het nieuwe restaurant Cublay geniet de gast van een onbeperkt aantal gangen uit verschillende culinaire keukens. Het restaurant biedt plaats aan 150 gasten. Voor de laatste aanpassingen aan het pand wordt een financiering gezocht.

Er wordt een lineaire lening van € 50.000,- verstrekt met een looptijd van 36 maanden, een aflossingsvrije periode van 3 maanden en een vaste rente van € 8,5%. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Overname inventaris € 21.000
Aanschaf nieuwe inventaris € 30.000
Waarborgsom huur € 17.000
Werkkapitaal € 50.000
Totaal € 118.000
Eigen inbreng € 68.000
Collin Direct € 50.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

 • De geldnemers zijn:
  • De heer Z. Lin en mevrouw Z.J. Chang handelend onder de naam Snackbar Charlie. Vanwege de gekozen rechtsvorm zijn de geldnemers hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. De waarde van de hoofdelijke aansprakelijkheid is op dit moment materieel van aard op basis van overwaarde op onroerend goed in privé.
  • DIDAC Exploitatie B.V.
  • ZZ LIN Holding B.V.
 • De heer Z. Lin en mevrouw Z.J. Chang geven een negatieve hypotheekverklaring af op het woonhuis aan de Wolfsbergenweg 6, 7822 AW Emmen, kadastraal bekend als sectie L, nummer 2275 te Emmen. Dit is een morele verklaring dat er geen aanvullende hypothecaire inschrijving op de woning mag worden gedaan zonder toestemming van Collin Crowdfund. Ook mag de huidige hypothecaire schuld niet verhoogd worden binnen de bestaande hypothecaire inschrijving. Daarnaast mag het pand zonder toestemming van Collin Crowdfund niet verkocht worden. Het onroerend goed kent een waarde van € 331.000,- op basis van de WOZ-waarde met waardepeildatum 01-01-2023 en is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 284.320,- en een openstaande schuld van € 198.102,11,- per d.d. 31-12-2023.
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Snackbar Charlie, DIDAC Exploitatie B.V. en ZZ LIN Holding B.V. worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Snackbar Charlie is Minimaal risico, de kwalificatie voor DIDAC Exploitatie B.V. is Verhoogd risico en de kwalificatie voor ZZ LIN Holding B.V. is Laag risico. Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de historische jaarcijfers 2022 en concept jaarcijfers 2023 van Snackbar Charlie, alsmede de prognoses 2024 en 2025 voor DIDAC Exploitatie B.V. Tevens is de waarde van de hoofdelijke aansprakelijkheid meegenomen in de beoordeling, waar de ondernemers nog een tweetal beleggingsobjecten hebben naast het woonhuis. De overall Collin Credit Score is Goed. 

Toelichting jaarcijfers
De ondernemers hebben in privé nog een tweetal beleggingsobjecten met een gezamenlijke WOZ-waarde per 01-01-2023 van € 565.000,- en een openstaande schuld van € 343.000,-. De jaarlijkse huurinkomsten van de beleggingsobjecten bedraagt momenteel € 24.600,-.

Jaarcijfers

Voorlopige balans overzicht 2023 Snackbar Charlie

Activa

  2023
Vaste activa € 8.000
Vlottende activa € 47.000
Totaal € 55.000

Passiva

  2023
Eigen vermogen € 38.000
Langlopende schulden € —
Kortlopende schulden € 17.000
Totaal € 55.000

Balans na investering DIDAC Exploitatie B.V.

Activa

  BNI
Vaste activa € 68.000
Vlottende activa € 50.000
Totaal € 118.000

Passiva

  BNI
Eigen vermogen € 68.000
Langlopende schulden € 36.000
Kortlopende schulden € 14.000
Totaal € 118.000

Concept winst- en verliesrekening 2023 Snackbar Charlie

Omzet € 655.000
Bruto winst € 366.000
Kosten € 215.000
Resultaat € 151.000

 

Prognose winst- en verliesrekening 2024 DIDAC Exploitatie B.V.

Omzet € 1.573.000
Bruto winst € 1.022.000
Kosten € 470.000
Belasting € 129.000 
Netto winst € 423.000

Bijlage(n)

 • EBI

Bekijk bijlage(n)

Bovenstaande bijlage(n) kunt u alleen inzien, indien u bent ingelogd op uw ‘Mijn Collin’ account.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-23167 heeft € 200 geïnvesteerd.
28-02-2024 om 10:13
investeerder-110032 heeft € 500 geïnvesteerd.
28-02-2024 om 10:11
investeerder-110839 heeft € 100 geïnvesteerd.
28-02-2024 om 10:11
investeerder-9869 heeft € 100 geïnvesteerd.
28-02-2024 om 10:11
investeerder-110773 heeft € 300 geïnvesteerd.
28-02-2024 om 10:10

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.00 uur.

Investeren bij Collin

 • Aantrekkelijk rendement
 • Kredietwaardige leningen
 • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders