48028

Dierenspeciaalzaak Smolenaers

€ 65.000  |  7,5% rente  |  60 maanden  Investeerders: 110
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Gemiddeld risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 13-06-2024 in 1 uur volgeschreven door 110 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Dierenspeciaalzaak Smolenaers
Sector Detailhandel
Rechtsvorm Eenmanszaak
Leendoel Herfinanciering
Datum van oprichting 11-09-1996
Website www.smolenaersdieren.nl

Leendoel

Ondernemer Theo Smolenaers heeft sinds 1996 een dierenspeciaalzaak. Klanten kunnen hier terecht voor o.a. honden, katten, knaagdieren, vogels en vissen. Begin 2023 heeft de ondernemer afscheid moeten nemen van de huurlocatie in het winkelcentrum Leuken in Weert. Dit kwam vanwege verhuizingen en verbouwingen van collega-ondernemers in het winkelcentrum, waardoor de toeloop naar de winkel fors afnam. De ondernemer had niet direct een nieuwe locatie gevonden en heeft hierdoor ook een deel van zijn voorraad moeten afboeken. Ondertussen heeft de ondernemer een nieuwe locatie gevonden, waarbij de huurlasten een stuk lager zijn dan voorheen. In deze periode zijn dure financieringen aangegaan, welke nu geherfinancierd worden, daarnaast wil de ondernemer zijn voorraad weer op peil brengen.

Er wordt een lineaire lening van € 65.000,- verstrekt met een looptijd van 60 maanden en een slottermijn van € 40.000,- en een vaste rente van 7,5% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Voorraad € 18.000
Herfinanciering € 47.000
Totale investering € 65.000
Collin Direct € 65.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De geldnemer is T.L.J.M. Smolenaers handelend onder de naam Dierenspeciaalzaak Smolenaers. Vanwege de gekozen rechtsvorm is de ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. De privévermogenspositie is momenteel materieel van aard vanwege de waarde van het woonhuis.
  • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 65.000,- op het woonhuis aan de Doolhofstraat 57, 6001 XZ te Weert, kadastraal bekend als sectie S nummer 2654 te Weert, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin. Het onroerend goed kent een WOZ-waarde van € 280.000,- per 1-1-2023. 
  • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Geldnemer worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. 
  • Geldnemer heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven, de extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn.
  • De mogelijkheid bestaat om in de laatste zes maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als u uw lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen een eerste investeringskans in de nieuwe lening. 

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor Dierenspeciaalzaak Smolenaers is Gemiddeld risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de jaarcijfers 2022, conceptcijfers 2023 en de prognose van 2024 van Dierenspeciaalzaak Smolenaers. De overall Collin Credit Score is Ruim Voldoende.

Toelichting jaarcijfers
De ondernemer heeft in 2023 vanwege veranderende omstandigheden in het winkelcentrum en vanwege de sluiting een tegenvallende omzet behaald van € 57.000,-, met een netto verlies, rekening houdend met eenmalige opbrengsten vanuit de sluiting van de vorige winkel, van € 17.000,-. Het eigen vermogen is tevens negatief geworden. Echter, rekening houdend met de waarde van het onroerend goed in prive, is er een stevige eigen vermogenspositie.

Op de nieuwe plek verwacht de ondernemer weer terug te kunnen keren naar zijn oude niveau qua omzet: ruim € 10.000,- per maand, hetgeen ook aansluit bij de landelijke cijfers.

Dankzij de uitbreiding van het werkkapitaal, is het ook mogelijk om weer terug te keren naar de ‘oude’ brutowinstmarge van circa 45%. Dankzij het verbeterde huurcontract zullen de vaste kosten met € 12.000,- per jaar afnemen.

Na financiering bestaan de kortlopende schulden uit crediteuren en de financiering via Collin Crowdfund. Er zijn geen andere schuldeisers meer.

Jaarcijfers

Balans overzicht ultimo 2023 – Balans na Investering – prognose 2024

Activa

  2023 BNI 2024
Vaste activa € 11.000 € 11.000 € 16.000
Vlottende activa € 37.000 € 64.000 € 60.000
Totaal € 48.000 € 75.000 € 76.000

Passiva

  2023 BNI 2024
Eigen vermogen € -29.000 € -29.000 – € 25.000
Langlopende schulden € 37.000 € 60.000 € 56.000
Kortlopende schulden € 40.000 € 44.000 € 45.000
Totaal € 48.000 € 75.000 € 76.000

Winst- en verliesrekening 2023 – prognose 2024

  2023 2024
Omzet € 57.000 € 125.000
Bruto winst € 19.000 € 55.000
Kosten € 50.000 € 35.000
Eenmalige baten € 28.000
Afschrijvingen € 9.000 € 3.000
Resultaat – € 12.000 € 17.000

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

Anonieme investeerder heeft € 100 geïnvesteerd.
13-06-2024 om 14:05
Anonieme investeerder heeft € 500 geïnvesteerd.
13-06-2024 om 14:04
Anonieme investeerder heeft € 100 geïnvesteerd.
13-06-2024 om 14:04
Anonieme investeerder heeft € 100 geïnvesteerd.
13-06-2024 om 14:04
Anonieme investeerder heeft € 500 geïnvesteerd.
13-06-2024 om 14:04

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.00 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders