33660

Diftar Group B.V.

€ 100.000  |  8,5% rente  |  60 maanden  Investeerders: 239
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 17-01-2020 in 9 uur volgeschreven door 239 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Diftar Group B.V. Sector Zakelijke dienstverlening
Rechtsvorm Besloten Vennootschap Leendoel Overname aandelen compagnon
Datum van oprichting 30-12-2013 Website www.diftargroup.nl

Leendoel

Diftar Group is een bedrijf opgericht in 2013, zij leveren de software die gebruikt wordt bij onder andere de NS OV fiets. Deze software is geïmplementeerd bij de ruim 20.500 OV fietsen die in Nederland over 300 locaties gebruikt wordt. Diftar Group is een bedrijf dat naast de ontwikkeling van software ook twee andere bedrijfsactiviteiten kent: hardware en personeel. Zo leveren zij een totaaloplossing voor veiligheid op de weg door de inzet van personeel en hebben zij technische oplossingen voor bijvoorbeeld de toegang tot een bouwterrein. De ondernemer gaat de aandelen van zijn compagnon overnemen. Hier heeft hij een financiering voor nodig. Er wordt een lening van € 100.000,- verstrekt met een maandelijkse lineaire aflossing en een looptijd van 60 maanden en een vaste rente van 8,5% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Overname aandelen compagnon € 100.000
Collin Direct € 100.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden
De debiteur voor de financiering is Hilwa Management B.V., Diftar Group B.V., Diftar TS B.V., Diftar Infra B.V., Secure Infra B.V. en Diftar Data B.V. Door de heer W. Hilligehekken wordt een garantiestelling afgegeven ter hoogte van het leenbedrag. De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Hilwa Management B.V., Diftar Group B.V., Diftar TS B.V., Diftar Infra B.V., Secure Infra B.V. en Diftar Data B.V. worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor Diftar Group B.V. is Verhoogd risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit, liquiditeit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruikt gemaakt van de historische cijfers van Hilwa Management B.V., Diftar Group B.V., Diftar TS B.V., Diftar Infra B.V., Secure Infra B.V. en Diftar Data B.V. De overall Collin Credit Score is Voldoende.

Collin Credit Score
Over 2018 zijn de cijfers in beeld gebracht van de meest omvattende werkmaatschappij Diftar TS B.V. Voor 2019 zijn de geconsolideerde cijfers in beeld gebracht tot en met 30 september 2019

Jaarcijfers

Balans overzicht ultimo 2018-2019 

Activa

  2018 30-09-2019 (concept)
Vaste activa € 33.000 € 279.000
Vlottende activa € 468.000 € 1.115.000
Overige vlottende activa € 2.000 € 17.000
Totaal € 503.000 € 1.411.000

Passiva

  2018 30-09-2019 (concept)
Eigen vermogen € 166.000 € 190.000
Langlopende schulden € 68.000 € 32.000
Kortlopende schulden € 269.000 € 1.189.000
Totaal € 503.000 € 1.411.000

Winst- en verliesrekening 2018 & 2019 (concept)

  2018 30-09-2019 (concept)
Omzet € 970.000 € 905.000
Bruto winst € 490.000 € 657.000
Kosten € 416.000 € 579.000
Belasting € 15.000 € 12.000
Nettowinst € 59.000 € 66.000

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-70690 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
17-01-2020 om 18:39
investeerder-104460 heeft € 500 geïnvesteerd.
17-01-2020 om 18:39
investeerder-108514 heeft € 100 geïnvesteerd.
17-01-2020 om 18:18
investeerder-79116 heeft € 500 geïnvesteerd.
17-01-2020 om 18:18
investeerder-108594 heeft € 100 geïnvesteerd.
17-01-2020 om 18:17

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.30 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Loyaliteitsprogramma
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders