24795

Dikkeboom & Van Dijk

€ 250.000  |  7,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 235
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

4 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 8-07-2016 in 1 uur volgeschreven door 235 investeerders

Samenvatting

Dikkeboom & Van Dijk B.V., gevestigd op de Richard Holkade 30 in Haarlem, is ontstaan uit de samenwerking tussen Bob Dikkeboom en Ewoud van Dijk. Dit is feitelijk een voortzetting van Dikkeboom & Partners B.V., een organisatie die ondernemers in het MKB begeleidt op financieel en juridisch terrein. In de nieuw opgerichte B.V. gaat het verder dan het samenstellen van de jaarrekening, het opstellen van de aangiften en het begeleiden van de administratie. Door de toetreding van Ewoud van Dijk zullen de relaties nu ook gebruik kunnen gaan maken van diens expertise op fiscaal gebied.

Financieringsbehoefte

De totale financieringsbehoefte bedraagt € 340.000,-, waarvan € 90.000,- wordt ingebracht door Ewoud van Dijk. De financiering is deels bestemd voor de verwerving door Anna Holding B.V. van 49% van de aandelen in Dikkeboom & Van Dijk B.V. en deels voor werkkapitaal voor de nieuwe werkmaatschappij Dikkeboom & Van Dijk B.V. De gevraagde financiering via Collin bedraagt € 250.000,-. De looptijd is 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing. De rente bedraagt 7% gedurende de gehele looptijd.

Structuur

De organisatiestructuur bestaat uit twee beheervennootschappen en een werkmaatschappij. Dit zijn Quadriga B.V. met als enig aandeelhouder Bob Dikkeboom, Anna Holding B.V. met als enig aandeelhouder Ewoud van Dijk en Dikkeboom & Van Dijk B.V. als werkmaatschappij.

Risico

De Dun & Bradstreet score geeft een Laag risico aan. Deze is gebaseerd op de score van Quadriga B.V. vanwege haar langere bestaan en omvang. De Collin Credit Score overall is Goed en is gebaseerd op het jaar 2015 en de prognoses voor 2016 en 2017. Anna Holding B.V. en Dikkeboom & Van Dijk B.V. zijn de gezamenlijke debiteur. Quadriga B.V. zal de leningsovereenkomst mede ondertekenen. De beide partners geven daarnaast een persoonlijke borgstelling af voor het gehele bedrag. Ewoud van Dijk zal een achterstellingsovereenkomst ondertekenen voor zijn vordering op Anna Holding B.V. voor een bedrag van € 90.000,-. Vooruitlopend op het beschikbaar komen van deze liquiditeiten van Ewoud van Dijk is een uitgestelde betaling tussen Anna Holding B.V. en Quadriga B.V. ten bedrage van € 90.000,-. overeengekomen. Daarnaast zijn non-ontrekkingsverklaringen t/m een solvabiliteit van 25% voor Dikkeboom & Van Dijk B.V. en Anna Holding BV overeengekomen.

Video Pitch

Leendoel

De financiering is bestemd voor de verwerving door Anna Holding B.V. van 49% van de aandelen in Dikkeboom & Van Dijk B.V. (€ 150.000,-) en voor werkkapitaal in Dikkeboom & Van Dijk B.V. (€ 100.000,-).

Ondernemer

Ewoud van Dijk (53 jaar) is fiscaal jurist en werkzaam geweest bij diverse belastingadvies- en accountantskantoren, zowel als werknemer als partner. Zijn kernkwaliteiten zijn: uitgebreide vakkennis, commercieel sterk, uitstekende netwerker en zeer gedreven.

De afgelopen periode is Ewoud werkzaam geweest als zelfstandig belastingadviseur. Door de samenwerking met Bob Dikkeboom treedt een synergie-effect op, waardoor beide ondernemers elkaar versterken en als elkaars sparringpartner kunnen fungeren. Voorts geldt voor beiden dat over en weer meer continuïteit wordt geborgd.

Bob Dikkeboom (47 jaar) bezit een Masters degree Accountancy van Nyenrode University. Hij is reeds 15 jaar werkzaam als zelfstandig ondernemer en partner van Dikkeboom & Partners B.V. In 2001 is hij gestart met 1 klant en nu is hij werkzaam voor 160 opdrachtgevers. Daarvoor was hij meer dan tien jaar actief bij PricewaterhouseCoopers (PwC) en Ernst & Young (EY). Zijn kernkwaliteiten zijn: veel ervaring als zelfstandig ondernemer, kennis van diverse branches in combinatie met vakkennis, commercieel vaardig, uitstekende contactuele eigenschappen en praktisch aangelegd.

Door de oprichting van Dikkeboom & Van Dijk en de samenwerking hierin met Ewoud van Dijk ontstaat een praktijk waarin, behalve accountancy, ook fiscale advisering is vertegenwoordigd. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om een breed en inhoudelijk sterk pakket aan te bieden aan cliënten. Uit de praktijk blijkt dat hier veel behoefte aan is.

Onderneming

Dikkeboom & Van Dijk B.V. is een nieuw opgerichte besloten vennootschap waarin de praktijk van Dikkeboom & Partners B.V. (opgericht in 2001) en de praktijk van Van Dijk Fiscaal advies (opgericht in 2015) worden ondergebracht. Dikkeboom & Van Dijk B.V. is actief in de begeleiding van ondernemers in het MKB op financieel en fiscaal-juridisch terrein. Dit gaat veel verder dan het samenstellen van de jaarrekening, het opstellen van de aangiften en het begeleiden van de administratie.

De markt waarin Bob en Ewoud actief zijn is het Midden- en Kleinbedrijf. Voorts zijn zij actief in de niche ‘tweedelijns curatieve zorginstellingen’. Dit zijn de zelfstandige behandelcentra, waarbinnen zorg vanuit het ziekenhuis is geprivatiseerd, zoals (maar niet beperkt tot) klinieken voor dermatologie, kaakchirurgie, oogheelkunde, maag-, darm- en leveraandoeningen. Zowel voor het MKB als de zelfstandige behandelcentra geldt dat zij actief zijn en bekendheid genieten in heel Nederland.

Waarin onderscheidt Dikkeboom & Van Dijk zich ten opzichte van de concurrentie:

 • empathisch vermogen
 • snelheid en flexibiliteit, branchekennis en -ervaring
 • dienstverlening die naadloos aansluit op specifieke activiteiten van de opdrachtgever(s)
 • training en begeleiding van financieel personeel op locatie
 • communicatie: openheid, duidelijkheid, snelheid en tact

Veel ondernemers halen niet het maximale uit hun onderneming en benutten niet al hun mogelijkheden. Dikkeboom & Van Dijk heeft een jarenlange ervaring in de MKB-sector. Door de toegevoegde waarde die wordt geleverd is het mogelijk ondernemers naar een hoger plan te brengen met als doel meer omzet en een optimaler resultaat. Doordat de werkzaamheden een direct financieel resultaat voor de cliënt tot gevolg hebben, is het goed mogelijk om de gewerkte uren aan te bieden tegen een redelijk tarief.

Het uiteindelijke doel is het tot stand brengen van een onderneming die een breed scala aan diensten levert. Behalve de standaard diensten, zoals het begeleiden bij de administratie, loonadministratie, jaarrekeningen en aangiften zal uitbreiding van de activiteiten plaatsvinden met advisering op (fiscaal-)juridisch terrein, financiële diensten en begeleiding bij de ontwikkeling van de onderneming en het ondersteunen / overnemen van de human resource functie. De standaarddiensten zullen steeds meer geautomatiseerd worden, waardoor de toegevoegde waarde van deze dienstverlening minder zal worden. Tegelijkertijd zal een uitbreiding plaatsvinden met advisering en ondersteuning op automatiseringsgebied.

De interne organisatie van het kantoor is reeds sterk geautomatiseerd, dat bijvoorbeeld blijkt uit een volledige cloud-structuur voor alle in het werkproces benodigde applicaties. Deze applicaties kunnen centraal worden benaderd via een beveiligde portal.

Missie 
Financiën, belasting- en personele zaken begrijpelijk en inzichtelijk maken op een open, eerlijke en verantwoorde wijze.

Visie
“Now finance pays off”
Het financiële, fiscale en personele proces binnen ondernemingen op een vernieuwende wijze laten integreren om tot een kwalitatief betere verantwoording te komen met meer toegevoegde waarde.

De ondernemingsdoelstellingen in een periode van 3-5 jaren zijn:

 • Toetreding fiscaal-jurist door middel van een management buy-in.
 • Uitbreiding dienstverlening met separate tak arbeidsrecht
 • Realisatie van minimaal drie overnames

SWOT
Krachten

 • Er is veel kennis beschikbaar op hoog niveau
 • Een breed netwerk, zowel voor ondersteuning als binnen de branches waarin de onderneming actief is
 • Een flexibel (klein) team op een relatief groot aantal opdrachtgevers

Zwakten

 • De op dit moment nog kleine omvang van de onderneming

Kansen

 • De dynamiek en innovatie van IT binnen het eigen kantoor, bij de klant en in de samenwerking/interactie met de klant;
 • Meer gebruik maken van data analyse
 • Innovatieve voorsprong op (kleine) concurrenten (overnamekansen en/of aanwas)
 • Personele samenstelling binnen eigen kantoor ten opzichte van concurrenten geeft concurrentievoordeel, omdat onze overheadkosten lager zijn

Bedreigingen

 • De snelheid van IT-implementatie

Doelstelling
De doelstelling is om in vijf jaar tijd de omzet te verdubbelen van ongeveer € 600.000,- naar € 1.200.000,-, waarbij het aantal werkzame personen toeneemt van 5 naar 10 fte. Deze groei zal enerzijds worden gerealiseerd door de toetreding van Ewoud van Dijk en het klantenbestand dat hij in de onderneming inbrengt. Ook zal een groei worden gerealiseerd door de geplande overnames en nieuwe samenwerkingsverbanden met bijvoorbeeld trustkantoren.

Daarbij staat het leveren van kwaliteit hoog in het vaandel, waardoor mond-tot-mondreclame al jaren een goede ‘opdrachtwerver’ is. Verder wordt veel inspanning geleverd om het reeds bestaande netwerk uit te breiden. Dit netwerk zorgt al vijftien jaar voor een stabiele stroom van werkzaamheden en dus ook voor de nieuw te vormen organisatie.

Positionering
Dikkeboom & Van Dijk zal zich in de markt positioneren als hét kantoor waar de MKB-ondernemer terecht kan voor een praktisch advies, voor actuele vragen en problemen, maar ook voor trainingen van administratief personeel en financiële coaching van financiële managementfuncties.

Hierbij is het onderscheid ten opzichte van andere kantoren (die op hetzelfde terrein werkzaam zijn) van essentieel belang. Onderscheid ten opzichte van de concurrentie zal onder andere gerealiseerd worden door de uitkomsten van klanttevredenheid goed te volgen en de eigen dienstverlening daarop af te stemmen. Door een veel praktischer en dienstgerichter instelling aan te nemen dan de concurrentie wordt een voorsprong bereikt. Dit is een randvoorwaarde voor de geformuleerde doelstelling van 100% groei in vijf jaar.

Reeds uit de huidige werkwijze van Dikkeboom & Partners en Van Dijk Fiscaal advies blijkt dat er in de markt veel behoefte is aan een praktische manier van het begeleiden van ondernemers. Hierdoor wordt nu al een aanzienlijke omzet verkregen vanuit kantoren die zijn vastgeroest in oude, reeds jaren bestaande structuren.

Ondernemers willen graag persoonlijke aandacht, een aanspreekpunt en sparringpartner. Door goed te luisteren naar ondernemers (die zich in het netwerk van beide ondernemers bevinden) blijkt dat hier veel behoefte aan is. Deze bestaat omdat veel accountants in de praktijk vreemd genoeg, veelal nog steeds tekort schieten op deze punten.

Structuur
De organisatiestructuur bestaat uit twee beheervennootschappen en een werkmaatschappij. Dit zijn Quadriga B.V. met als enig aandeelhouder Bob Dikkeboom, Anna Holding B.V. met als enig aandeelhouder Ewoud van Dijk en Dikkeboom & van Dijk B.V. als werkmaatschappij.

organigram

Financieringsbehoefte

De totale financieringsbehoefte is € 340.000,-. Het is de bedoeling dat hiervan € 250.000,- via Collin wordt gerealiseerd. De overige € 90.000,- zal uit eigen middelen door Ewoud van Dijk worden betaald. Tot het moment dat deze middelen in privé bij Ewoud van Dijk vrijkomen is een uitgestelde betaling tussen Anna Holding B.V. en Quadriga B.V. ten bedrage van € 90.000,-. overeengekomen.

Door de financiering wordt in de eerste plaats bereikt dat de twee kantoren worden samengevoegd, waardoor een sterke en brede organisatie ontstaat met veel toegevoegde waarde. In de tweede plaats wordt bereikt dat er voldoende financiën aanwezig zijn om te kunnen bouwen aan de groei van de onderneming.

De specificatie van het leenbedrag is als volgt:

Verwervingsprijs aandelen (49%) € 240.000,-
Inleg uit eigen middelen Ewoud van Dijk € 90.000,-
Per saldo te financieren Anna Holding B.V. € 150.000,-
Werkkapitaal voor Dikkeboom & Van Dijk B.V. € 100.000,-
Totaal te financieren door Collin  € 250.000,-

Leenbedrag: € 250.000,-
Rente: 7%
Looptijd: 60 maanden, lineaire maandelijkse aflossing

Risico

Zekerheden

 • De debiteuren zijn Anna Holding B.V. en Dikkeboom & Van Dijk B.V. Daarnaast zal Quadriga B.V. de leningsovereenkomst als mede-debiteur ondertekenen.
 • Beide directieleden hebben een gezamenlijke borgstelling voor het gehele leenbedrag afgeven, welke op dit moment een dekkende waarde kent.
 • Er is een achtergestelde lening van € 90.000, – door Ewoud van Dijk ten behoeve van Anna Holding B.V. verstrekt voor een bedrag van € 90.000,-.
 • Tot het moment dat deze middelen in privé bij Ewoud van Dijk vrijkomen is een uitgestelde betaling tussen Anna Holding B.V. en Quadriga B.V. ten bedrage van € 90.000,-. overeengekomen.
 • Ter handhaving van de solvabiliteit is een non-onttrekkingsverklaring overeengekomen. Deze houdt in dat er geen onttrekkingen aan het vermogen van Dikkeboom & Van Dijk B.V. en Anna Holding B.V. mogen plaatsvinden, zolang de solvabiliteit (werkelijk eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal conform berekening Collin Crowdfund) 25% of lager is.

Dun & Bradstreet
De Dun & Bradstreet score geeft een Laag risico aan. Deze score is gebaseerd op het langere trackrecord van Quadriga B.V., het kantoor van Bob Dikkeboom. Collin Credit Score.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score die is gebaseerd op basis van de mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. Deze score is gebaseerd op de financiële resultaten van 2015 van Dikkeboom & Partners B.V. en de prognoses 2016 en 2016 van Dikkeboom & van Dijk B.V. De overall score is Goed.

Rentabiliteit
Aangezien de totale financieringslasten direct en indirect moeten worden opgebracht uit de cashflow van de werkmaatschappij Dikkeboom & Van Dijk B.V. (thans nog Dikkeboom & Partners B.V.) zijn de enkelvoudige cijfers 2015 van Dikkeboom & Partners B.V. en de enkelvoudige prognoses 2016 en 2017 van Dikkeboom & Van Dijk B.V. als uitgangspunt genomen.
Daarnaast spelen vanwege de samenvoeging forse efficiencyvoordelen een grote rol in de snelle verbetering van het resultaat door verlaging van personeels- en huurlasten. Tevens hoeft er minder te worden uitbesteed. Voor wat betreft de geprognosticeerde omzet geldt de omzet van Dikkeboom & Partners B.V. over 2015 van € 579.000,- als basis. Vanaf medio dit jaar komt daar stapsgewijs de omzet van Van Dijk B.V. bij, waardoor er voor 2017 een omzet van € 726.000,- wordt geprognosticeerd. Rekeninghoudend met de aflossingsverplichtingen van Anna Holding B.V. en de benodigde management fee voor de beide heren ter voldoening van de privé-uitgaven wordt de score voor Rentabiliteit als Excellent gekwalificeerd.

Solvabiliteit
Aangezien de leningovereenkomst wordt ondertekend door zowel beide holdings, Anna Holding B.V. en Quadriga B.V., als door de werkmaatschappij Dikkeboom & Van Dijk B.V. is de gezamenlijke vermogenspositie als uitgangspunt gehanteerd, dus op basis van het totale balanstotaal. Op basis van bovenstaande uitgangspunten bedraagt de solvabiliteit bijna 48% van het balanstotaal van € 980.000 en is de Collin score Excellent. Voorzichtigheidshalve waarderen wij af naar Goed.

Liquiditeit
Na de nog matige liquiditeit over 2015 neemt de current ratio (vlottende activa/vlottende passiva) mede als gevolg van de efficiencyslagen en de Collin lening toe van 0,6 naar 1,2 in 2016. Dit komt neer op een score Ruim Voldoende. Voorzichtigheidshalve hanteren wij de score Voldoende.

Samenvattend
Rentabiliteit: Excellent
Solvabiliteit: Goed
Liquiditeit: Voldoende
Overall: Goed

Extra beloning

Investeerders vanaf € 2.500,- ontvangen een dinercheque voor twee personen ter waarde van € 75,-, te besteden bij een Italiaans of Thais specialiteitenrestaurant. Zodoende komt een deel weer terug bij een paar klanten van Dikkeboom & Partners B.V.

De uitnodiging zal digitaal worden verzonden via Collin, aangezien de investeerders anoniem zijn ten opzichte van elkaar en de ondernemer.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-2479 heeft € 500 geïnvesteerd.
08-07-2016 om 10:30
investeerder-16131 heeft € 2.000 geïnvesteerd.
08-07-2016 om 10:30
investeerder-17812 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
08-07-2016 om 10:30
investeerder-4151 heeft € 500 geïnvesteerd.
08-07-2016 om 10:28
investeerder-6249 heeft € 500 geïnvesteerd.
08-07-2016 om 10:28

Ondernemer
Bob Dikkeboom
Ewoud van Dijk

Crowdfund Coach


Fred Bouwman