41169

Distilleerderij, slijterij de Deftige Aap B.V.

€ 77.000  |  7,5% rente  |  60 maanden  Investeerders: 169
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 25-01-2022 in 1 uur volgeschreven door 169 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Stadsbrouwerijg de Deftige Aap B.V.
Sector Detailhandel en horeca
Rechtsvorm Besloten Vennootschap
Leendoel Uitbreiding
Datum van oprichting 25-03-2019
Website www.deftigeaap.nl

Leendoel

Stadsbrouwerij de Deftige Aap B.V. is een brouwerij en horecaonderneming in één. Mark van den Bogaard en Anthony van Rooij exploiteren samen de stadsbrouwerij te Helmond, waar zij lunch, diner en zelfgebrouwen bier aanbieden. Op dit moment brouwen zij 15 eigen bieren. Zij hebben de mogelijkheid gekregen om een distilleerderij en slijterij te openen in het pand naast de stadsbrouwerij. Hiervoor hebben zij een besloten vennootschap opgericht in november 2021: Distilleerderij, slijterij de Deftige Aap B.V. De ondernemers willen zich richten op de ambacht van het distilleren en willen ook whisky's en gin gaan produceren. De financiering via Collin Crowdfund is benodigd voor de bijbehorende opstartkosten.

Er wordt een lineaire lening van € 77.000,- verstrekt met een looptijd van 60 maanden met een aflossingsvrije periode van 6 maanden en een vaste rente van 7,5% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders. 

Financieringsbehoefte

Voorraad € 27.000
Verbouwing pand € 25.000
Inventaris € 45.000
Werkkapitaal € 30.000
Totaal € 127.000
Eigen inbreng € 50.000
Collin Direct € 77.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteuren voor de financiering zijn:
  • Stadsbrouwerij de Deftige Aap B.V.
  • Distilleerderij, slijterij de Deftige Aap B.V.
  • M.G. van den Bogaard Holding B.V.
  • A.M.J.C. van Rooij Holding B.V.
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Distilleerderij, slijterij de Deftige Aap B.V. worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • De heer M.G. van den Bogaard geeft een persoonlijke borgstelling ter hoogte van € 77.000,- af. De borgstelling is op dit moment moreel van aard.
 • De heer A.M.J.C. van Rooij geeft een persoonlijke borgstelling ter hoogte van € 77.000,- af. De borgstelling is op dit moment materieel van aard op basis van de overwaarde op de privewoning.
 • De heer M.G. van den Bogaard en mevrouw M.A.C. van den Berk geven een negatieve hypotheekverklaring af op de privéwoning. Dit is een morele verklaring dat er geen aanvullende hypothecaire inschrijving op de privéwoning met als adres Gerwenseweg 41, 5674 SE te Nuenen (kadastraal bekend als sectie B, nummer 3712 te Nuenen) wordt gedaan zonder toestemming van Collin Crowdfund. Ook mag de huidige hypothecaire schuld niet verhoogd worden binnen de bestaande hypothecaire inschrijving(en). Daarnaast mag het pand zonder toestemming van Collin Crowdfund niet verkocht worden.
 • De heer A.M.J.C. van Rooij geeft een negatieve hypotheekverklaring af op de privéwoning. Dit is een morele verklaring dat er geen aanvullende hypothecaire inschrijving op de privéwoning met als adres Heikantstraat 8, 5712 GS te Someren (kadastraal bekend als sectie R, nummer 878 te Someren) wordt gedaan zonder toestemming van Collin Crowdfund. Ook mag de huidige hypothecaire schuld niet verhoogd worden binnen de bestaande hypothecaire inschrijving(en). Daarnaast mag het pand zonder toestemming van Collin Crowdfund niet verkocht worden.
 • Daarnaast hebben de ondernemers de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor zowel Stadbrouwerij De Deftige Aap B.V. als Distilleerderij, slijterij de Deftige Aap B.V., M.G. van den Bogaard Holding B.V. en A.M.J.C. van Rooij Holding B.V.  is Verhoogd risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de historische cijfers van Stadbrouwerij De Deftige Aap B.V. en prognose cijfers van Distilleerderij, slijterij de Deftige Aap B.V. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.

Invloed corona
Namens ondernemers: “Corona heeft ons nieuwe ondernemersinzichten gegeven. Men moet vooral nieuwe plannen maken en creatief zijn maar het belangrijkste is het ook toe te passen. Dus niet stilzitten maar ook doen. In het begin heb ik geleerd om zaken waar we geen invloed op hebben te accepteren en los te laten. Vooral de focus leggen op waar we wel invloed op hebben en dat dan toe te passen. Niet kijken wat niet kan maar richten op wat wel kan. Deze ervaring leer je niet uit een schoolboekje daarom voelt het ook dat ik gegroeid ben in deze crisis. Ook ben ik overtuigd dat onze naamsbekendheid en gastenbestand hierdoor gegroeid is, wij komen hier sterker uit.”

Toelichting jaarcijfers
De tussentijdse cijfers 2021 zijn van de huidige onderneming Stadsbrouwerij de Deftige Aap B.V. en laten afschrijvingen zien van € 71.000,-. 
De prognose cijfers geven het opstartjaar voor de distilleerderij en slijterij weer. De afschrijvingen voor 2022 bedragen € 14.000,-. De verwachte omzet voor 2023van de distilleerderij en slijterij bedraagt € 593.000,- met een netto winst van € 33.000,- en afschrijvingen van € 14.000,-.

Jaarcijfers

Balans overzicht prognose 2022 (Distilleerderij & Slijterij de Deftige Aap B.V.)

Activa

  prognose 2022
Vaste activa € 70.000
Vlottende activa € 27.000
Overige vlottende activa € 30.000
Totaal € 127.000

Passiva

  prognose 2022
Eigen vermogen € 50.000
Langlopende schulden € 70.000
Kortlopende schulden € 7.000
Totaal € 127.000

Winst- en verliesrekening tussentijdse cijfers t/m oktober 2021 (Stadsbrouwerij de Deftige Aap B.V.)

Omzet € 344.000
Bruto winst € 237.000
Kosten € 317.000
Belasting € —
Netto winst € -80.000

Winst- en verliesrekening prognose 2022 (Distilleerderij & Slijterij de Deftige Aap B.V.)

Omzet € 506.000
Bruto winst € 177.000
Kosten € 158.000
Belasting € 5.000
Netto winst € 14.000

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-40153 heeft € 100 geïnvesteerd.
25-01-2022 om 14:13
investeerder-136109 heeft € 200 geïnvesteerd.
25-01-2022 om 14:13
investeerder-116679 heeft € 300 geïnvesteerd.
25-01-2022 om 14:13
investeerder-102314 heeft € 300 geïnvesteerd.
25-01-2022 om 14:13
investeerder-5464 heeft € 100 geïnvesteerd.
25-01-2022 om 14:12

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.30 uur.

Investeren bij Collin

 • Aantrekkelijk rendement
 • Kredietwaardige leningen
 • Loyaliteitsprogramma
 • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders