33469

Divardy Beheer B.V.

€ 950.000  |  5,5% rente  |  60 maanden  Investeerders: 711
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

20 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Minimaal risico
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 25-11-2019 in 3 uur volgeschreven door 711 investeerders

Samenvatting

In 1999 is David Rijke gestart met Divardy Bakery Services B.V. Divardy pleegt onderhoud en revisies aan industriële broodbakkerij-machines en productielijnen. Door het stelselmatig steeds verder afschaffen van een eigen technische dienst bij industriële broodbakkers in Nederland en de nabije omgeving neemt de vraag naar service, onderhoud en revisie door Divardy toe. Enkele jaren geleden is gestart met een vennootschap om broodfabrieken te voorzien in volledig geautomatiseerde productielijnen. Dit initiatief is niet succesvol gebleken en er is begin 2019 besloten deze via een sterfhuisconstructie af te stoten en onder te brengen bij een goedlopend bevriend bedrijf. 

Dit bedrijf huurt het pand aan de Pascalbaan 3 in Nieuwegein van Divardy. Door de terughoudendheid van de traditionele banken met (her)financieren van verhuurd vastgoed wil men voor dit pand een herfinanciering realiseren via Collin Crowdfund.

Financieringsbehoefte
De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 950.000,-. De looptijd is 60 maanden met een maandelijkse aflossing van € 4.067,80 en een resterende slottermijn in maand 60 van € 710.000,-. De rente bedraagt 5,5% per jaar gedurende de gehele looptijd. De bedenktermijn voor investeerders is voor deze leningaanvraag zeven dagen.

Risico
Dun & Bradstreet kwalificeert Divardy Holding B.V. als Minimaal risico. De overall Collin Credit Score is Goed. 
Voorwaarden en zekerheden:

 • De debiteuren zijn Divardy Beheer B.V. en Divardy Holding B.V. 
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 950.000,- op het bedrijfsmatig onroerend goed aan de Pascalbaan 3 te Nieuwegein verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed is in oktober 2019 door een erkend taxateur getaxeerd en kent een marktwaarde van € 1.720.000,- en de opinie van de waarde bij een gedwongen verkoop bedraagt € 1.380.000,-. 
 • De heer H.H.J.F. Rijke geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 25.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde. 
 • De huurpenningen uit het huurcontract van de Pascalbaan 3 te Nieuwegein worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.

Leendoel

De financiering is benodigd voor de herfinanciering van een bestaande lening op een bedrijfspand bij ABN AMRO Bank N.V. 

Ondernemer

David Rijke (1971) is sinds 1999 actief als ondernemer en richt zich vooral op het onderhoud en de revisie van industriële broodbakkerij-machines en productielijnen in zowel Nederland als daarbuiten. Met Divardy Bakery Services B.V. voorziet hij industriële bakkerijen van storings- en onderhoudsmonteurs. David heeft zelf veel operationele taken vervuld en begrijpt waar monteurs en engineers tegen aan lopen. Hij is trots op de sfeer binnen het team van Divardy en de motivatie van de medewerkers. David is gehuwd en woont in Driebergen-Rijsenburg.

Onderneming

In 1999 start David Rijke zijn bedrijf Divardy. Divardy pleegt onderhoud en revisies aan industriële broodbakkerij-machines en productielijnen. Door het stelselmatig steeds verder afschaffen van een eigen technische dienst bij industriële broodbakkers in Nederland en omringende landen, neemt de vraag naar service, onderhoud en revisie door Divardy toe.

Enkele jaren geleden is er naast de bestaande onderhouds- en revisie-activiteiten van Divardy Bakery Services B.V. ook een nieuwe vennootschap gestart dat nieuwe broodfabrieken in Nederland (maar vooral ook in het buitenland) zou voorzien van volledig geautomatiseerde productielijnen. Als hoofdaannemer voor dit nieuwe project liep men het volledige financiële risico voor uit de hand lopende kosten. Bij een aantal grote projecten waren de kosten dusdanig hoog dat men begin maart 2019 besloten heeft deze activiteiten via een sterfhuisconstructie in een andere B.V. onder te brengen. Deze is thans ondergebracht bij een groot en goedlopend bevriend bedrijf. Dit bedrijf huurt het pand Pascalbaan 3 in Nieuwegein van Divardy. Door de terughoudendheid van de traditionele banken met het financieren van verhuurd vastgoed wil men voor dit pand een herfinanciering realiseren via Collin Crowdfund.

Divardy Holding B.V. verzorgt het management ten behoeve van Divardy Bakery Services B.V. Divardy Beheer B.V. is enig aandeelhouder van Divardy Bakery Services B.V. en verhuurt het pand aan de Pascalbaan 3 te Nieuwegein, waarvoor deze financiering wordt gevraagd. Divardy heeft het afgelopen jaar verschillende moderniseringen in het pand aangebracht. De huurder van het pand heeft een langjarig huurcontract. 

Juridische structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Herfinanciering bestaande lening ABN Amro € 1.450.000,-
Totaal € 1.450.000,-
Dividend uitkering Divardy Bakery Services B.V. € 500.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 950.000,-

Leenbedrag: € 950.000,-
Rente: 5,5%
Looptijd: 60 maanden, lineaire maandelijkse aflossing van € 4.067,80 en een slottermijn van € 710.000,-.

Overige financiers:
Divardy Bakkery Services B.V. heeft een lening van € 300.000,- bij de Rabobank.

De bedenktermijn voor investeerders is voor deze leningaanvraag zeven dagen.

Risico

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteuren zijn Divardy Beheer B.V. en Divardy Holding B.V. 
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 950.000,- op het bedrijfsmatig onroerend goed aan de Pascalbaan 3 te Nieuwegein verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed is in oktober 2019 door een erkend taxateur getaxeerd en kent een marktwaarde van € 1.720.000,- en de opinie van de waarde bij een gedwongen verkoop bedraagt € 1.380.000,-. 
 • De heer H.H.J.F. Rijke geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 25.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde.
 • De huurpenningen uit het huurcontract van de Pascalbaan 3 te Nieuwegein worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Divardy Holding B.V. is Minimaal risico. De kwalificatie voor Divardy Beheer B.V. is Aanzienlijk risico. Deze score is een gevolg van de sterfhuisconstructie binnen de in maart 2019 failliet gegane onderneming RD Metaal Utrecht B.V. (destijds onderdeel van Divardy Beheer B.V.). 

De activiteiten van deze onderneming zijn verkocht aan een derde partij en de heer Rijke heeft hier geen bestuurlijke betrokkenheid meer mee. In verslagen van de curator wordt ervan uitgegaan dat het faillissement binnenkort afgesloten zal worden en is er geen aanleiding om te verwachten dat er uit het rechtmatigheidsonderzoek zal blijken dat er sprake is geweest van onbehoorlijk bestuur en/of paulianeus handelen. Voor deze aanvraag hanteren we derhalve de kwalificatie Minimaal risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. De cijfers zijn gebaseerd op de prognosecijfers 2019 (inclusief realisatie tot en met het derde kwartaal), 2020 en 2021 van Divardy Beheer B.V. waarin de huuropbrengsten van het pand zijn verwerkt. De overall Collin Credit Score is Goed.

Afloscapaciteit 
De omzet van Divardy Beheer B.V. komt grotendeels uit huurinkomsten van het pand, ontvangen licentie fee van patenten en doorbelaste kosten aan de dochtermaatschappij. De afloscapaciteit is ruim voldoende om aan alle verplichtingen te kunnen voldoen. De netto omzet wordt geschat in 2019 op € 301.000,- met daarbij een netto cashflow overschot van € 99.000,-. Voor 2020 is een omzet geprognosticeerd van € 277.000,- met een netto cashflow overschot van € 51.000,-. Gevolgd door 2021 welke een geprognosticeerde omzet heeft van € 229.000,- met een bijbehorend netto cashflow overschot van € 54.000,-. De afloscapaciteit kwalificeren we als Goed.

Solvabiliteit
De balans van Divardy Beheer B.V. bestaat aan de activazijde grotendeels uit het pand en aan de passivazijde uit grotendeels de verplichtingen en het eigen vermogen. Op een geprognosticeerd balanstotaal eind 2019 van € 2.152.000,- na financiering door Collin Crowdfund, is de solvabiliteit 32%. Eind 2020 is het balanstotaal conform prognose € 2.090.000,- en daarmee is de solvabiliteit 35%. Voor 2021 geldt een geprognosticeerd balanstotaal van € 2.024.000,- en een solvabiliteit van 39%. De solvabiliteit kwalificeren we als Ruim Voldoende.

Zekerheden

 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 950.000,- op het bedrijfsmatig onroerend goed aan de Pascalbaan 3 te Nieuwegein verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. 
 • De heer H.H.J.F. Rijke geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 25.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde.
 • De huurpenningen uit het huurcontract van de Pascalbaan 3 te Nieuwegein worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.

Door zowel de eerste hypothecaire inschrijving op het bedrijfsmatig onroerend goed als de persoonlijke borg en de verpanding van de huurpenningen kwalificeren wij de zekerheden als Goed.

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Goed
Solvabiliteit: Ruim Voldoende
Zekerheden: Goed
Overall: Goed

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-103144 heeft € 500 geïnvesteerd.
25-11-2019 om 13:50
investeerder-3011 heeft € 500 geïnvesteerd.
25-11-2019 om 13:48
investeerder-29610 heeft € 500 geïnvesteerd.
25-11-2019 om 13:45
investeerder-47509 heeft € 500 geïnvesteerd.
25-11-2019 om 13:44
investeerder-91889 heeft € 500 geïnvesteerd.
25-11-2019 om 13:41

Reacties

Investeerder – 14782
25-11-2019 13:37
Uit de aflossingen blijkt dat over vijf jaar ineens 710.000,- afgelost dient te worden terwijl daarvoor maandelijks een kleine 5.000 per maand wordt afgelost. Welke mogelijkheden ziet de ondernemer over vijf jaar om deze aflossing ineens te kunnen doen ten opzichte van de eerste 59 maanden?

Collin Crowdfund
25-11-2019 13:57
Beste investeerder,
De structuur bij vastgoedfinancieringen is zo, dat na (in dit geval) 5 jaar de lening geherfinancierd dient te worden. De ondernemer heeft de keus dit elders te doen of bij Collin. Als er voor Collin wordt gekozen, krijgen de zittende investeerders daarvan bericht en worden uitgenodigd weer in de nieuwe financiering te investeren. Blijft er nog een deel over, dan wordt dat gedeelte open gezet voor nieuwe investeerders. Collin Crowdfund is met deze structuur gekomen om tegemoet te komen aan de behoefte van investeerders voor kortere looptijden (veel investeerders hebben weinig appetite voor looptijden langer dan ca 6 jaar) en te voorzien in de wensen van ondernemers (het is immers vaak niet mogelijk vastgoed financieringen binnen 7 jaar af te lossen). Graag verwijs ik u naar een korte toelichting op de website van Collin: https://www.collincrowdfund.nl/financieringsvormen-vastgoed/. De financiering van Divardy is een Balloon-financiering.

Met vriendelijke groeten,
Collin Crowdfund

Investeerder – 33773
26-11-2019 10:03
Zijn de marktwaarde en de waarde bij gedwongen verkoop van het pand door Collin gecontroleerd met het taxatierapport?

Collin Crowdfund
26-11-2019 10:07
Beste investeerder,

Bedankt voor uw vraagt. Collin is in het bezit van een recent taxatierapport waarin zowel de marktwaarde als de waarde bij gedwongen verkoop is vermeld. Dit rapport is opgesteld door een erkende taxateur. De beide taxatiewaarden staan hierboven bij het onderdeel ‘Risico’ vermeld.

Met vriendelijke groeten,
Collin Crowdfund

Ondernemer

David Rijke

Crowdfund Coach


Jeroen Poort & Henk Beke