46376

DKA Capital B.V.

€ 310.000  |  8,0% rente  |  36 maanden  Investeerders: 334
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 11-09-2023 in 1 uur volgeschreven door 334 investeerders

Samenvatting

De ondernemersfamilie Anand is meermaals gefinancierd via de investeerders van Collin waarbij er tot op heden altijd netjes aan de betalingsverplichtingen is voldaan. De ondernemers investeren nu in verhuurd bedrijfspand dat op de langere termijn zal worden herontwikkeld tot een aantal bedrijfsunits. Op dit moment is het verhuurd en kunnen de financieringslasten uit de huurinkomsten worden voldaan. De Loan-to-Value (LtV) bedraagt bij de start 78%. Bij de slottermijn bedraagt de LTV 70%. Naast de eerste hypothecaire inschrijving tekenen de ondernemers volledig mee in privé.

Financieringsbehoefte
De totale investering bedraagt € 430.000,-. Vanuit eigen middelen wordt er € 120.000,- ingebracht. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 310.000,-. De looptijd is 36 maandenmet een maandelijkse lineaire aflossing en een slottermijn ter hoogte van € 280.000,-. De rente bedraagt 8,0% per jaar gedurende de gehele looptijd. 

Risico
De Dun & Bradstreet kwalificatie voor deze aanvraag is Laag risico. De overall Collin Credit Score is Goed. De gestelde voorwaarden en zekerheden zijn:

  • De geldnemers zijn DKA Capital B.V., HSA Investments B.V. en HSA Vastgoed B.V., de heer T.S. Anand en de heer H.S. Anand. De geldnemers zijn hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. De waarde van de hoofdelijke aansprakelijkheid is op dit moment materieel van aard op basis van de overwaarde van het onroerend goed in privé.
  • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving van € 310.000,- op het bedrijfsmatig onroerend goed met als adres Gouderakstraat 49, 3079 DB te Rotterdam, kadastraal bekend als sectie E nummer 2704 te IJsselmonde verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 400.000,- op basis van een taxatierapport met waarde peildatum 9 augustus 2023.
  • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van het bedrijfsmatig onroerend goed met als adres Gouderakstraat 49, 3079 DB te Rotterdam, kadastraal bekend als sectie E nummer 2704 te IJsselmonde worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  • Geldnemer heeft de mogelijkheid om in de laatste twaalf maanden voor einddatum de Lening algeheel vervoegd af te lossen zonder extra vergoedingsrente.
  • Geldnemer heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente (i.p.v. 6 maanden conform de Algemene Voorwaarden). De looptijd van de Lening blijft gelijk bij deze vervroegde aflossing, waardoor dit op de slottermijn in mindering zal worden gebracht. 

Leendoel

Het leendoel is de aankoop van een verhuurd bedrijfspand. Het onroerend goed is reeds aangekocht middels een Groninger akte.

Ondernemer

De heer T.S. Anand (1954) is vanaf 1956 woonachtig in Nederland en is getogen in Rotterdam. Hij heeft zeer ruime ervaring in het onroerend goed en heeft in het verleden reeds diverse bedrijvencomplexen ontwikkeld en verworven. Een deel hiervan is aangehouden voor belegging (in box 3). De heer Anand heeft het beheer van zijn vastgoed uitbesteed aan zijn zoon H.S. Anand (1990) en twee dochters.

Naast deze crowdfundinglening zijn er nog 3 crowdfundingleningen voor projecten in privé en 2 zakelijke crowdfundleningen.

Naast het beleggingsvastgoed bezit de heer T.S. Anand nog een privéwoning in Nederland.

Onderneming

Recent werd er een klein perceel in Rotterdam (505 m2) en een groter perceel in Roosendaal (8.804 m2) aangekocht voor het ontwikkelen van bedrijfsunits. Binnenkort wordt er ook nog een groot perceel in Nijmegen aangekocht voor ditzelfde doel

Het nu aan te kopen pand is een bedrijfspand op perceel grond in erfpacht van 805 m2. Het pand ligt op bedrijventerrein Hordijk Oost wat een kleinschalig en goed bereikbaar bedrijventerrein is. Het pand bestaat uit een bedrijfsruimte van 370 m2 vvo, kantoor van 70 m2 vvo en een sanitaire ruimte. Het bouwjaar is 1990. Het pand is opgetrokken in staalconstructie en voorzien van overheaddeur van 4 meter breed en 4,2 meter hoog.

Het pand is verhuurd voor € 36.000,- tot 2025 met aansluitende verlengingsopties van 3 en 5 jaar.

De marktwaarde in verhuurde staat bedraagt € 400.000,- conform een taxatie d.d. 9-8-2023.

Uiteindelijk willen de ondernemers de locatie herontwikkelen tot 6 bedrijfsunits. Tekeningen zijn reeds gemaakt en er is reeds afstemming met de gemeente. De ontwikkelplannen zijn echter voor de langere termijn (> 2 jaar).

Beleggingspanden in privé
Nieuwe Langeweg 55-175 te Hoogvliet Rotterdam 
Dit betreft een omvangrijk bedrijfspand met 3.598 m² te verhuren kantoorruimte, 933 m² bedrijfsruimte, 1.695 m² sportschool, 538 m² kinderdagverblijf en 120 parkeerplaatsen. De getaxeerde marktwaarde in verhuurde staat is € 8.500.000,-. 

Aert van Nesstraat 1 A – Z en Evertsenstraat 51-59 te Capelle aan de IJssel 
Dit betreft een omvangrijk bedrijfspand met 1.488 m² te verhuren kantoorruimte, 933 m² bedrijfsruimte, 893 m² fitnesscenter en 50 parkeerplaatsen. De ondernemer heeft hier ook eigen kantoorruimtes in gebruik. De getaxeerde marktwaarde in verhuurde staat is € 4.000.000,-. 

Op deze panden zit nog een restant bancaire financiering van € 4.100.000,-

Daarnaast bezitten de ondernemers nog een aantal andere panden die gefinancierd zijn via de investeerders van Collin Crowdfund.

Juridische structuur 

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Aankoop bedrijfspand € 320.000,-
Kosten koper € 35.000,-
Voorbereidingskosten € 75.000,-
Totaal € 430.000,-
Eigen middelen € 120.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 310.000,-

Rente: 8,0%
Looptijd: 36 met een maandelijkse lineaire aflossing en een slottermijn ter hoogte van € 280.000,-.

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor HSA Investments B.V. en DKA Capital B.V. is Laag risico. De kwalificatie voor HSA Vastgoed B.V. is Verhoogd risico. Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. De score is gebaseerd op de jaarcijfers 2022 van de betrokken BV’s en de Box 3 exploitatie van de ondernemers in privé. De overall score is Goed

Afloscapaciteit 
De huurinkomsten op het onderhavige pand zijn ongeveer gelijk aan de financieringsverplichtingen. De omzet en cashflow in de vennootschappen is erg afhankelijk van de status van de projecten. Projectwinst wordt pas gerealiseerd na volledige afwikkeling. De projectwinst van het project in Gouderak zal dit jaar worden gerealiseerd. Naast deze cashflow is er een ruime cashflow op de verhuurde panden (De huurinkomsten van het onroerend goed (totaal zakelijk en privé) bedragen € 1.319.000,- per jaar. Hiervan kunnen de exploitatiekosten, privé opnames en de lasten op de financiering bij Volksbank en de crowdfundingleningen ruimschoots worden betaald met een verwacht jaaroverschot in het eerste jaar van € 287.000,-. We kwalificeren de afloscapaciteit als Goed

Solvabiliteit
De solvabiliteit in de BV’s zal in 2023 sterk verbeteren door de projectwinst op project Gouderak. De LTV (Loan to Value) op de totale vastgoedportefeuille (zakelijk en privé) bedraagt 49% op een portefeuille van circa € 15.000.000,-. We kwalificeren de solvabiliteit als goed.

Zekerheden en voorwaarden

  • De geldnemers zijn DKA Capital B.V., HSA Investments B.V. en HSA Vastgoed B.V., de heer T.S. Anand en de heer H.S. Anand. De geldnemers zijn hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. De waarde van de hoofdelijke aansprakelijkheid is op dit moment materieel van aard op basis van de overwaarde van het onroerend goed in privé.
  • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving van € 310.000,- op het bedrijfsmatig onroerend goed met als adres Gouderakstraat 49, 3079 DB te Rotterdam, kadastraal bekend als sectie E nummer 2704 te IJsselmonde verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 400.000,- op basis van een taxatierapport met waarde peildatum 9 augustus 2023.
  • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van het bedrijfsmatig onroerend goed met als adres Gouderakstraat 49, 3079 DB te Rotterdam, kadastraal bekend als sectie E nummer 2704 te IJsselmonde worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  • Geldnemer heeft de mogelijkheid om in de laatste twaalf maanden voor einddatum de Lening algeheel vervoegd af te lossen zonder extra vergoedingsrente.
  • Geldnemer heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente (i.p.v. 6 maanden conform de Algemene Voorwaarden). De looptijd van de Lening blijft gelijk bij deze vervroegde aflossing, waardoor dit op de slottermijn in mindering zal worden gebracht.

Door zowel de eerste hypothecaire zekerheid als de hoofdelijke aansprakelijkheid kwalificeren wij de zekerheden als Goed 

Samenvattend
Afloscapaciteit: Goed
Solvabiliteit: Goed
Zekerheden: Goed
Totaal: Goed

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-250904 heeft € 500 geïnvesteerd.
11-09-2023 om 14:03
investeerder-369123 heeft € 500 geïnvesteerd.
11-09-2023 om 14:03
investeerder-63676 heeft € 500 geïnvesteerd.
11-09-2023 om 14:02
investeerder-26419 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
11-09-2023 om 14:02
investeerder-401874 heeft € 500 geïnvesteerd.
11-09-2023 om 14:01

Ondernemer

Crowdfund Coach


Marc Kogels