47276

DKA Capital B.V.

€ 600.000  |  9,0% rente  |  24 maanden  Investeerders: 439
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 16-01-2024 in 1 uur volgeschreven door 439 investeerders

Samenvatting

Middels deze financiering zullen de heren Anand een grondpositie aankopen waarop ze 29 bedrijfsunits en 71 opslagboxen voor de verkoop gaan realiseren. De LTV (Loan to Value ten opzichte van de getaxeerde residuele grondwaarde van € 747.450,-) bedraagt 80%. De familie Anand heeft reeds meerdere crowdfundleningen bij Collin Crowdfund lopen en voldoet tot nu toe altijd keurig aan de betalingsverplichtingen. Eerder hebben ze met het project Gouderak aangetoond een project voor de bouw van bedrijfsunits te kunnen managen. De ondernemers tekenen hoofdelijk mee voor de crowdfunding en hebben in privé een vastgoedportefeuille met een forse overwaarde.

Financieringsbehoefte
De totale investering bedraagt € 728.000,-. Uit eigen middelen wordt € 128.000,- ingebracht. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 600.000,-. De looptijd is 24 maanden aflossingsvrij met derhalve een slottermijn ter hoogte van het leenbedrag. De rente bedraagt 9,0% per jaar gedurende de gehele looptijd. 

Risico
De Dun & Bradstreet kwalificatie voor deze aanvraag is Laag risico. De overall Collin Credit Score is Goed. De gestelde voorwaarden en zekerheden zijn:

 • De geldnemers zijn:
  • Globe Bearings Investments B.V.
  • DKA Capital B.V. 
  • HSA Investments B.V. 
  • HSA Vastgoed B.V. 
  • De heren H.S. Anand en T.S. Anand in privé, waarbij de vermogenspositie in privé ruim is door de overwaarde in het in bezit zijnde verhuurde onroerend goed.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving van € 600.000,- gevestigd op het perceel grond met toebehoren kadastraal bekend Sectie S, nummer 154 te gemeente Ambt-Almelo. De marktwaarde bedraagt € 750.000,- conform een residuele grondwaarde bepaling d.d. 1 november 2023.
 • Er wordt een rentedepot aangehouden van € 90.147,60 waaruit de eerste 18 maanden de rente en kosten uit worden voldaan. Het depot zal worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • De grond wordt in 29 bedrijsunits en 71 opslagunits middels koop-/aanneemovereenkomsten verkocht waarbij er bij de verkoop € 23.000,- per perceel per bedrijfsunit en € 7.000,- per opslagunit, vergoedingsvrij, wordt afgelost. De ondernemers streven ernaar om de verkopen zoveel mogelijk in tranches plaats te laten vinden.
 • Geldnemers hebben de mogelijkheid om in de laatste zes maanden van de looptijd, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente.

Leendoel

Het leendoel is de aankoop van een grondpositie voor de ontwikkeling van 29 bedrijfsunits en 71 opslagboxen.

Ondernemer

De heer T.S. Anand (1954) is vanaf 1956 woonachtig in Nederland en is getogen in Rotterdam. Hij heeft zeer ruime ervaring in het onroerend goed en heeft in het verleden reeds diverse bedrijvencomplexen ontwikkeld en verworven. Een deel hiervan is aangehouden voor belegging (in box 3). De heer Anand heeft het beheer van zijn vastgoed uitbesteed aan zijn zoon H.S. Anand (1990) en twee dochters.

Naast deze crowdfundlening zijn er momenteel nog 3 crowdfundleningen voor projecten in privé en een aantal zakelijke crowdfundleningen. 

Naast het beleggingsvastgoed bezit de heer T.S. Anand nog een privéwoning in Nederland.

Onderneming

Locatie Almelo
Het perceel grond is 5.067 m2 groot. Hiervan wordt maximaal 1.480 m2 bebouwd (de footprint voor bouwlagen). 

Het plan bestaat uit één gebouw met op de begane grond in totaal 29 bedrijfsunits die varieren tussen de 35 en 77 m2 per stuk en op de eerste verdiepeing 71 oplagboxen met een oppervlakte tussen de 7 en 20 m2. De gemiddelde prijs per bedrijfsunit zal circa € 59.000 bedragen en de gemiddelde prijs van een opslagbox € 17.000. Uiteraard afhankelijk van de grootte. 

Er is een principeakkoord met de gemeente en de formele vergunningaanvraag is op 9 oktober 2023 ingediend. Het plan is conform bestemmingsplan en er hoeven geen ontheffingen te worden aangevraagd. Het plan voldoet aan de parkeernormen. De geplande start voor de verkoop is in het tweede kwartaal van 2024. De bouw start nadat 70% van de units is verkocht. 

De getaxeerde residuele grondwaarde op basis van een principeakkoord met de gemeente bedraagt € 750.000,- conform een residuele grondwaarde bepaling d.d. 1 november 2023.

De LTV (Loan to Value) is daarmee 80%.

Juridische structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Aankoop grond € 450.000,-
Voorbereiding/ontwikkeling € 188.000,-
Rentedepot € 90.000,-
Totale investering € 728.000,-
Inbreng eigen middelen en reeds eerder gefinancierd € 128.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 600.000,-

Leenbedrag: € 600.000,-
Rente: 9,0%
Looptijd: 24 maanden, aflossingsvrij

Overige financiers:
Aan de ondernemers in privé en de B.V.’s heeft Collin inmiddels diverse andere crowdfundleningen lopen waarop de betalingsverplichtingen worden nagekomen.

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Globe Bearings Investments B.V., DKA Capital B.V. en HSA Investments B.V. is Laag risico. De kwalificatie voor HSA Vastgoed B.V. is Verhoogd risico. Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. De overal score is gebaseerd op het onderhavige project, de balansprojecties van Globe Bearings Investments en DKA Capital BV per 14-11-2023 en de te verwachten project resultaten en de Box 3 exploitatie in prive. De overall score is Goed.

Afloscapaciteit 
In de BV’s zitten slechts beperkte huurinkomsten van € 36.000,-. De rente van dit project wordt de eerste 18 maanden uit het rentedepot betaald. De rente van de overige projecten wordt in eerste instantie betaald uit de aanwezige liquide middelen van € 1.170.000,- per 14-11 jongstleden. Daarnaast verwacht men dat de bouw van Project Roosendaal in de loop van het tweede kwartaal van 2024 zal starten, waarbij uit de verkoop van de gronddelen dan een resultaat van meer dan € 1.000.000,- wordt verwacht. Tenslotte is er nog het ruime overschot in de huurinkomsten van de vastgoedportefeuille in Box 3 van de ondernemer waaruit de rente zou kunnen worden betaald. We kwalificeren de afloscapaciteit als Goed.

Solvabiliteit
De BV’s zijn pas eind 2022 opgericht en in de loop van 2023 zijn daar de aangekochte projecten in ondergebracht. Er zijn nog geen projectwinsten geboekt dus de gecombineerde solvabiliteit is per 14-11-2023 nog € 220.000 negatief. In 2024 zullen de eerste projecten worden gestart en zullen er winsten worden genomen. In privé is er een zeer forse overwaarde in de vastgoedportefeuille van € 7.641.000,- waardoor we de gecombineerde zakelijke en privé vermogenspositie als Goed kwalificeren.

Zekerheden en voorwaarden

 • De geldnemers zijn:
  • Globe Bearings Investments B.V.
  • DKA Capital B.V. 
  • HSA Investments B.V. 
  • HSA Vastgoed B.V. 
  • De heren H.S. Anand en T.S. Anand in privé, waarbij de vermogenspositie in privé zeer ruim is door de overwaarde in het in bezit zijnde verhuurde onroerend goed.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving van € 600.000,- gevestigd op het perceel grond met toebehoren kadastraal bekend Sectie S, nummer 154 te gemeente Ambt-Almelo. De marktwaarde bedraagt € 750.000,- conform een residuele grondwaarde bepaling d.d. 1 november 2023.
 • Er wordt een rentedepot aangehouden van € 90.147,60 waaruit de eerste 18 maanden de rente en kosten uit worden voldaan. Het depot zal worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • De grond wordt in 29 bedrijfsunits en 71 opslagunits middels koop-/aanneemovereenkomsten verkocht waarbij er bij de verkoop € 23.000,- per perceel per bedrijfsunit en € 7.000,- per opslagunit, vergoedingsvrij, wordt afgelost. De ondernemers streven ernaar om de verkopen zoveel mogelijk in tranches plaats te laten vinden.
 • Geldnemers hebben de mogelijkheid om in de laatste zes maanden van de looptijd, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente.

Door zowel de eerste hypothecaire zekerheid als de hoofdelijke aansprakelijkheid kwalificeren wij de zekerheden als Goed. 

Samenvatting
Afloscapaciteit: Goed
Solvabiliteit: Goed
Zekerheden: Goed
Overall: Goed

Bijlage(n)

 • EBI

Bekijk bijlage(n)

Bovenstaande bijlage(n) kunt u alleen inzien, indien u bent ingelogd op uw ‘Mijn Collin’ account.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-191417 heeft € 500 geïnvesteerd.
16-01-2024 om 11:09
investeerder-94789 heeft € 2.000 geïnvesteerd.
16-01-2024 om 11:07
investeerder-306945 heeft € 10.000 geïnvesteerd.
16-01-2024 om 11:07
investeerder-109543 heeft € 500 geïnvesteerd.
16-01-2024 om 11:06
investeerder-379716 heeft € 5.000 geïnvesteerd.
16-01-2024 om 11:06

Ondernemer

Crowdfund Coach


Marc Kogels