32993

DMK Design B.V.

€ 275.000  |  8,5% rente  |  60 maanden  Investeerders: 225
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 18-09-2019 in 2 uur volgeschreven door 225 investeerders

Samenvatting

DMK Design B.V. heeft in juli 2019 de activa en merkrechten van CB Company B.V. gekocht in een nieuw opgerichte vennootschap DMK Design B.V. DMK Design B.V. is een groothandel in basics voor vrouwen, en t-shirts en onderbroeken voor mannen. De belangrijkste merken zijn Cavello, Slippely en Marsh. Daarnaast heeft DMK Design B.V. de exclusiviteit in de Benelux van D.E.A.L. (herenondergoed). Danny Kannekens is in privé 100% aandeelhouder van DMK Design B.V.

Financieringsbehoefte
AEGON heeft in juli 2019 een overbruggingsfinanciering van € 425.000,- aan DMK Design B.V. verstrekt om de overname (activa/passiva transactie), investeringen en benodigd werkkapitaal van DMK Design B.V. te financieren. De verkoper, Timo Kruft Beheer B.V., heeft een achtergestelde lening van € 150.000,- verstrekt om de overname mede mogelijk te maken.

De gevraagde (her)financiering van de door AEGON verstrekte lening via Collin Crowdfund bedraagt € 275.000,- en via Knab Crowdfunding € 150.000,-. De looptijd is 60 maanden met een lineaire lineaire maandelijkse aflossing. De rente bedraagt 8,5% per jaar gedurende de gehele looptijd. 

Risico
Dun & Bradstreet kwalificeert CB Company B.V. met een Laag risico. Omdat DMK Design B.V. een nieuwe inschrijving bij de Kamer van Koophandel betreft, kwalificeert Dun & Bradstreet dit bedrijf met een Verhoogd risico. De Collin Credit Score is Ruim voldoende. De volgende zekerheden en voorwaarden worden gesteld:

 • De debiteur is DMK Design B.V. 
 • De heer D.M. Kannekens geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 425.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment voor circa 25% materiële waarde in het kader van de verwachte overwaarde op de privé woning.
 • De lening van Timo Kruft Beheer B.V. ter hoogte van € 150.000,- wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders. Op de achtergestelde lening mag afgelost worden wanneer de solvabiliteit van DMK Design B.V. hoger is dan 30%, mits deze aflossing niet leidt tot een solvabiliteit lager dan 30%. De rente wordt wel betaald.
 • Ter handhaving van de solvabiliteit is een niet-onttrekkingsverklaring overeengekomen. Deze houdt in dat er geen onttrekkingen aan het vermogen van DMK Design B.V. mogen plaatsvinden, zolang de solvabiliteit (werkelijk eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal conform berekening Collin Crowdfund) 40% of lager is.
 • Ten behoeve van de lening via Collin Crowdfund en Knab Crowdfunding wordt er een overlijdensrisicoverzekering afgesloten op het leven van D.M. Kannekens voor een bedrag van minimaal € 250.000,-. Deze is gelijk aan de looptijd van de lening via Collin Crowdfund en Knab Crowdfunding en wordt verpand aan de investeerders.
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van DMK Design B.V. worden verpand aan de investeerders.
 • De heer D.M. Kannekens geeft een negatieve hypotheekverklaring af op het woonhuis aan het Makkumplein 9 in Tilburg. Dit is een morele verklaring dat er geen aanvullende hypothecaire inschrijving op Makkumplein 9 te Tilburg wordt gevestigd zonder toestemming van Collin Crowdfund en Knab Crowdfunding. Op dit moment is er sprake van een verwachte overwaarde in het onderpand.

Gesplitste funding Collin Crowdfund en Knab Crowdfunding
De financieringsbehoefte (herfinanciering overbruggingsfinanciering AEGON) wordt voor € 275.000,- gefinancierd via Collin Crowdfund en voor € 150.000,- via zusterplatform Knab Crowdfunding met wie Collin een samenwerkingsovereenkomst heeft. 
De afgegeven zekerheden in deze financieringsaanvraag gelden naar rato voor de investeerders bij beide platformen. Voor beide aanvragen geldt eenzelfde rentepercentage, looptijd en zekerheidspositie. 
Zowel de lening via Collin Crowdfund als de lening via Knab Crowdfunding wordt rentedragend 7 dagen nadat beide leningen volledig zijn gefund. De terugtrek termijn voor investeerders is bij deze case 6 dagen. Om maximaal gebruik te maken van de samenwerking zal op beide platformen de financieringsaanvraag worden opengezet en creëren we zogenaamde communicerende vaten door de mogelijkheid open te houden de hoogte van de leenbedragen bij beide platformen te kunnen verhogen respectievelijk verlagen naar aanleiding van het verloop van de funding op beide platformen. Hiermee maken we optimaal gebruik van de mogelijkheden om een succesvolle funding te realiseren.

Leendoel

De lening is bedoeld voor de herfinanciering van de lening van AEGON in verband met de overname van CB Company B.V. (activa/passiva transactie), investering in twee bedrijfsauto’s en werkkapitaal.

Ondernemer

Danny Kannekens (1962) is al meer dan 30 jaar werkzaam in de confectie en retailbranche, hetgeen zijn passie is. Hij heeft eerder (tot 1997) een onderneming gehad, maar zijn bedrijf Optima Forma Tekst B.V. is destijds gefailleerd. Dit faillissement is keurig door Danny Kannekens afgewikkeld.Hij heeft verschillende functies bekleed bij onder andere Van Gils, Sissy Boy, UFM/Vilenzo, Suitsupply, McGregor en Linea Raffaeli.

Hij werkt graag met mensen en wil zijn kennis en ervaring delen met anderen. Hij ziet mensen graag goed gekleed. Zijn ambitie is dan ook om met zijn ontwerpen mensen op een elegante en passende manier te kleden. Zijn passie om ooit weer een bedrijf te starten was nooit verdwenen en daarom heeft hij deze unieke kans gepakt om weer een eigen bedrijf (met potentie) te starten. Danny Kannekens heeft een zeer groot netwerk en wil de activiteiten van het bedrijf verder uitbreiden.

Onderneming

Kernprofiel
DMK Design B.V. (voorheen CB Company B.V.) is een groothandel in basics voor vrouwen, en t-shirts en onderbroeken voor mannen. De belangrijkste merken, die 90% van de omzet vertegenwoordigen, zijn Cavello, Slippely en MARSH. Verder heeft DMK Design B.V. nog de exclusiviteit in de Benelux van D.E.A.L. (heren-ondergoed). Afnemers zijn detaillisten, webshops en de Bijenkorf.

Missie
Met een buy-and-build strategie een succesvolle en rendabele onderneming in ondermode, basics en accesoires realiseren.

Doelstelling
Het ondernemingsdoel is om een bedrijf te realiseren dat financieel gezond blijft en doorgroeit naar een omzet van enkele miljoenen euro’s met een netto marge van 8 tot 10%.

Marktinformatie
Over heel 2018 liet de online ontwikkeling van moderetailers een plus van 14,6% zien en offline een daling van 4,6%. Per saldo een omzet die nagenoeg gelijk gebleven is aan 2017. Het grootwinkelbedrijf liet in 2018 een omzetgroei zien van 0,2% en het MKB daalde met 0,8%. Er blijven voldoende uitdagingen in deze branche.

Concurrentiepositie en onderscheidend vermogen
De concurrentie in de markt is groot, wat Cavello en D.E.A.L. betreft bestaat de concurrentie uit de grote merken in de ondermode. Voor Slippely en Marsh bestaat de concurrentie uit de vele damesmodemerken die deze kledingstukken in hun collectie hebben.

DMK Design B.V. werkt samen met een aantal webshops en het huidige klantenbestand is breed, wat vele groeikansen biedt. DMK Design B.V. onderscheidt zich van andere mode ondernemingen door het feit dat ze hoofdzakelijk basic artikelen verkopen waar trend- en mode invloeden van minder belang zijn. Hierdoor hoeven ze ook geen kortingen te geven.

Organogram

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Goodwill € 250.000,-
Voorraad € 200.000,-
Bedrijfsauto's € 68.000,-
Werkkapitaal € 50.000,-
Onvoorzien/kosten aanvraag € 7.000,-
Totaal € 575.000,-
Achtergestelde lening verkoper € 150.000,-
Lening via Knab Crowdfunding € 150.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 275.000,-

Leenbedrag: € 275.000,- 
Rente: 8,5%
Looptijd: 60 maanden, lineaire maandelijkse aflossing

Zowel de lening via Collin Crowdfund als de lening via Knab Crowdfunding wordt rentedragend 7 dagen nadat beide leningen volledig zijn gefund. De terugtrek termijn voor investeerders is bij deze case 6 dagen. 

Risico

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteur is DMK Design B.V. 
 • De heer D.M. Kannekens geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 425.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment voor 25% materiële waarde in het kader van de verwachte overwaarde op de privé woning.
 • De lening van Timo Kruft Beheer B.V. ter hoogte van € 150.000,- wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders. Op de achtergestelde lening mag afgelost worden wanneer de solvabiliteit van DMK Design B.V. hoger is dan 30%, mits deze aflossing niet leidt tot een solvabiliteit lager dan 30%. De rente wordt wel betaald.
 • Ter handhaving van de solvabiliteit is een niet-onttrekkingsverklaring overeengekomen. Deze houdt in dat er geen onttrekkingen aan het vermogen van DMK Design B.V. mogen plaatsvinden, zolang de solvabiliteit (werkelijk eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal conform berekening Collin Crowdfund) 40% of lager is.
 • Ten behoeve van de lening via Collin Crowdfund en Knab Crowdfunding wordt er een overlijdensrisicoverzekering afgesloten op het leven van D.M. Kannekens voor een bedrag van minimaal € 250.000,-. Deze is gelijk aan de looptijd van de lening via Collin Crowdfund en Knab Crowdfunding en wordt verpand aan de investeerders.
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van DMK Design B.V. worden verpand aan de investeerders.
 • De heer D.M. Kannekens geeft een negatieve hypotheekverklaring af op het woonhuis aan het Makkumplein 9 in Tilburg. Dit is een morele verklaring dat er geen aanvullende hypothecaire inschrijving op Makkumplein 9 te Tilburg wordt gevestigd zonder toestemming van Collin Crowdfund en Knab Crowdfunding. Op dit moment is er sprake van een overwaarde in het onderpand.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor CB Company B.V. is Laag risico. Omdat DMK Design B.V. kortgeleden is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel geeft Dun & Bradstreet dit bedrijf de kwalificatie Verhoogd risico. Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Verhoogd risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De score is gebaseerd op de jaarcijfers van 2018 van CB Company B.V. en prognoses voor 2019 en 2020 van DMK Design B.V. De Collin Credit Score overall komt uit op Ruim voldoende. 

Rentabiliteit
In boekjaar 2018 realiseerde CB Company B.V. een omzet van € 688.000,- en bedroeg de genormaliseerde cashflow € 76.000,-. Na overname van het bedrijf door DMK Design B.V. is na kredietverlening in boekjaar 2019 een genormaliseerde cashflow geprognosticeerd van € 58.000,-.
Op basis van het volledige boekjaar 2020 wordt omzet van € 724.000,- geprognosticeerd en een netto cashflow overschot van € 22.000,-. Op basis van deze prognoses en het track-record van CB Company B.V. hanteren wij voor de Rentabiliteit de score Ruim voldoende.

Solvabiliteit
Na overname van CB Company B.V. zal de solvabiliteit (zonder de aftrek van de betaalde goodwill) in de openeningsbalans uitkomen op 26% op een balanstotaal van € 575.000,-. Na realisatie van de prognose 2019 zal de solvabiliteit naar verwachting verder toenemen en uitkomen op ruim 30%. Wij hanteren voor de Solvabiliteit een score Ruim voldoende.

Liquiditeit
De current ratio (vlottende activa/vlottende passiva) zal eind 2019 naar verwachting uitkomen op ruim 2,3. Omdat de liquiditeit voor een groot deel vastligt in voorraad hebben wij de score voor de Liquiditeit naar beneden bijgesteld en vastgesteld op Ruim voldoende. 

Samenvattend
Rentabiliteit: Ruim voldoende
Solvabiliteit: Ruim voldoende
Liquiditeit: Ruim voldoende
Overall: Ruim voldoende

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-78531 heeft € 500 geïnvesteerd.
18-09-2019 om 10:58
investeerder-28268 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
18-09-2019 om 10:55
investeerder-85433 heeft € 500 geïnvesteerd.
18-09-2019 om 10:54
investeerder-91801 heeft € 500 geïnvesteerd.
18-09-2019 om 10:53
investeerder-25974 heeft € 500 geïnvesteerd.
18-09-2019 om 10:52

Ondernemer

Danny Kannekens

Crowdfund Coach


Johan Mol & Leon Westmaas