31190

Doctor Watsons

€ 135.000  |  8,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 156
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 15-10-2018 in 1 uur volgeschreven door 156 investeerders

Samenvatting

Met deze aanvraag wordt de eerder op 13-7-2017 onder de naam Sherlocked Rotterdam gefunde lening geherfinancierd. Door onenigheid tussen de aandeelhouders is een niet werkbare situatie ontstaan, die nu wordt opgelost door in de plaats van Sherlocked International een nieuwe aandeelhouder te introduceren, te weten IT Ventures B.V. Deze aandeelhouder gaat samen met de ondernemer de gerealiseerde escaperooms exploiteren. Onderstaande pitch geeft een weergave van de nieuwe situatie.

In het centrum van Rotterdam tegenover Museum Boijmans Van Beuningen staat de in 1896 gebouwde Arminius Remonstrantse kerk. Onder deze kerk bevindt zich een netwerk aan kelders. In deze ontegenzeggelijk bijzondere ruimtes exploiteert Doctor Watsons twee “high end” escape rooms , waarvan er een gebaseerd is op de ontstaansgeschiedenis van de Arminius Kerk. Het zijn gethematiseerde kamers, waaruit men middels een spel van circa één uur dient te ontsnappen.

Timo van Schaik (49), die zich al jaren bezighoudt met bedrijfsuitjes in Rotterdam, is de ondernemer. Hij wordt met zijn persoonlijke holding 50% aandeelhouder en krijgt ondersteuning van de nieuwe 50% aandeelhouder, te weten IT Ventures B.V. Hier zit een IT dienstverlener achter met een specialisme in het bouwen van websites en online marketing. Kijk alvast op de nieuwe website www.rotterdamescaperoom.nl.

Timo zal zich primair richten op de bedrijvenmarkt. Escape Rooms zijn ideaal voor bedrijfsuitjes en deze activiteit is perfect te combineren met zijn andere activiteit van het organiseren van bedrijfsuitjes (www.aroundtown.nl). De gerealiseerde escaperooms zijn van hoge kwaliteit in een bijzonder gebouw in het Museumkwartier in de Havenstad en op kruipafstand van de hippe Witte de Withstraat. Die kunnen alleen worden ingevuld met een complete belevenis, die al begint bij het zien van de kerk.

Financieringsbehoefte
De totale investeringsbehoefte is € 145.000,-, waarvan de nieuwe aandeelhouders € 10.000,- inbrengen. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 135.000,-. De looptijd is 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing. De rente bedraagt 8% gedurende de gehele looptijd.

Risico
De Dun & Bradstreet score voor deze aanvraag is Verhoogd risico. De Collin Credit Score is Voldoende. De debiteuren voor deze financiering zijn Doctor Watsons B.V. (het voormalige Sherlocked Rotterdam B.V.), Urban Leisure Group B.V. en Urban Leisure Group Beheer B.V. De inventaris en voorraad van Doctor Watsons B.V. wordt in eerste verband verpand ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. De heer T.L.J. van Schaik geeft samen met zijn echtgenote een persoonlijke borgstelling van € 50.000,- af die op dit moment materiële waarde heeft. Daarnaast verstrekken ze een bankgarantie van € 20.000,-. Er is een niet-onttrekkingsverklaring tot en met een solvabiliteit van 35% overeengekomen. De nieuwe aandeelhouders via IT Ventures B.V., te weten Fabian Huising, Wytse Michgelsen en Thijs Mos geven een gezamenlijke persoonlijke borgstelling van € 45.000,- af en deze heeft op dit moment materiële waarde. De lening van € 10.000,- van IT Ventures B.V. wordt achtergesteld ten opzichte van de lening van Collin Crowdfund.

Video Pitch

Leendoel

De financiering is bestemd voor de herfinanciering van de bestaande lening via Collin Crowdfund en een klein deel werkkapitaal.

Ondernemer

De ondernemer is Timo van Schaik (49), geboren en getogen in Rotterdam. Als zoon van een Rotterdamse stadsgids is hij in de organisatie van stadstochten gerold, wat uitgegroeid is tot www.aroundtown.nl, een evenementenbureau dat gespecialiseerd is in bedrijfsuitjes. Timo beschikt over uitstekende verbale kwaliteiten, waarmee hij moeiteloos de bezoekers van de escape rooms kan instrueren en enthousiasmeren. Dezelfde kwalificatie geldt ook voor zijn kennis van de stad Rotterdam.

Zijn vrouw werkt niet mee in het bedrijf, zij heeft een managementfunctie in loondienst en genereert daarmee een serieus vast inkomen. Het echtpaar Van Schaik heeft twee kinderen.

De ondernemers achter IT ventures B.V. zijn Fabian Huising, Wytse Michelsen en Thijs Mos, allen hebben ze veel ondernemerservaring en werken ze reeds 10 jaar succesvol samen.

Onderneming

Missie en strategie
Doctor Watsons heeft als missie de moderniteit en de geschiedenis van de stad op een eigentijdse en verbindende wijze te combineren in een event. Dit vindt plaats met high-end escape rooms op een aansprekende locatie in het centrum van Rotterdam, namelijk in de kelder van de Arminius kerk, gelegen tegenover museum Boijmans Van Beuningen.

Business model
Een escape room is een afgesloten ruimte waar men met een groep (vrienden, familie, collega’s, businessclub etcetera) gedurende een uur de uitgang probeert te vinden. Afhankelijk van de techniek en de aankleding krijgt men opdrachten, waardoor men uiteindelijk de oplossing kan vinden. De operator kan deelnemers sturen met bijvoorbeeld bepaalde tekens. Doctor Watsons past hoogwaardige technieken toe, waardoor de beleving optimaal zal zijn. Doctor Watsons werkt met twee gethematiseerde rooms: La Residence en The Architect. Een impressie is te zien op www.rotterdamescaperoom.nl.

De kerk blijft in bedrijf als (vrijzinnige) kerk en als debatcentrum. De escape rooms zijn in de omvangrijke kelder gebouwd, waardoor er vanaf de ingang gelijk een sinistere sfeer is. Door de thema’s inhoud te geven wordt het feestpubliek buiten de deur gehouden. Doctor Watsons richt zich met name op de B2B markt. Die groep is veel gemakkelijker te bereiken dan de toeristen die relatief kort in de stad zijn. Bovendien heeft Timo van Schaik veel ervaring met die groep.

In de toekomst wil Doctor Watsons uitbreiden naar twee extra kamers. Zowel de kelderruimte als de kerktoren worden als mogelijke uitbreidingsruimtes bekeken.

Rotterdam
De stad is sinds enkele jaren booming. Onaangename plekken zijn getransformeerd naar prettige gebieden. Straten als de Meent en de Witte de Withstraat trekken de hele omgeving omhoog. De Markthal is een toeristentrekker van formaat. De Wilhelminapier nadert zijn voltooiing en op Katendrecht is de transformatie in volle gang. Het hoogbouwplan voor het centrum is indrukwekkend en de skyline zal blijven veranderen. Rotterdam doet het als tegenhanger van Amsterdam op geheel eigen wijze uitstekend. Het aantal toeristen neemt met sprongen toe en de stad wordt ook veel vaker bezocht door mensen uit de omgeving. In de directe nabijheid van Doctor Watsons bevinden zich, naast musea, ook de populaire Witte de Witstraat en binnenkort het opvallende nieuwe depotgebouw van Boijmans Van Beuningen.

Concurrentie en onderscheidend vermogen
Er zijn in Rotterdam negen andere serieuze escape rooms. Doctor Watsons onderscheidt zich duidelijk met de locatie, de techniek, de thema’s en de doelgroep. The Architect en La Residence staan in de markt voor € 119,- respectievelijk € 139,- per groep en per sessie. Hiermee is het niet de goedkoopste aanbieder, maar ook niet de duurste. De prijs per persoon is afhankelijk van de grootte van de groep en deze tarieven zijn prima te verkopen aan groepen of binnen arrangementen.

De branche (bron: Van Spronsen en Partners)
De eerste escape room werd in 2013 in Nederland geïntroduceerd. Het is dus met recht een jong fenomeen te noemen. Door de voortschrijdende techniek zal een escape room steeds spectaculairder worden. Een game mag niet te eenvoudig maar ook niet te complex zijn. Door te werken met een operator kan dit “live” gestuurd worden. De (primaire) doelgroep bestaat door de bank genomen uit volwassenen van 25 tot 45, onder te verdelen in:

 • De fans die alle escape rooms gaan ontdekken en beleven. Herhalingsbezoeken zijn beperkt.
 • Groepen, zoals vriendengroepen en vrijgezellenfeesten
 • Zakelijke bezoekers, zoals bedrijfsuitjes en teambuilding

De belangrijkste succesfactoren zijn:

 • Beleving
 • Moeilijkheid (passend bij de deelnemers)
 • Teambuilding/teamwork
 • Innovatie (leidt tot herhalingsbezoeken)

De escape room is meer dan een hype. Er zijn bovendien nog volop modificaties mogelijk, waarmee ook de levenscyclus kan worden verlengd.

Structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Herfinanciering eerdere lening Collin Crowdfund* € 135.000,-
Werkkapitaal € 10.000,-
Totaal €145.000,-
Achtergestelde lening IT Ventures B.V. € 10.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 135.000,-

Leenbedrag: € 135.000,-
Rente: 8%
Looptijd: 60 maanden, met een lineaire maandelijkse aflossing.

*Gezien de gewijzigde structuur ten opzichte van de eerste aanvraag en de wens van de nieuwe aandeelhouders om de gestelde zekerheden en voorwaarden te wijzigen is besloten om de bestaande lening te herfinancieren. Bij de eerste aanvraag zijn betalingsachterstanden ontstaan door de hierboven beschreven onenigheid tussen (voormalige) aandeelhouders en vooral door de grote vertraging in de bouw van de escape rooms.

Risico

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteuren zijn Doctor Watsons B.V., Urban Leisure Group B.V. en Urban Leisure Group Beheer B.V.
 • De heer T.L.J. van Schaik en mevrouw E.W.P. Lagerwaard geven een gezamenlijke persoonlijke borgstelling af voor € 50.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde.
 • De heer T.L.J. van Schaik en mevrouw E.W.P. Lagerwaard hebben een bankgarantie van € 20.000,- afgegeven als zekerheid voor de investeerders van Collin Crowdfund.
 • Fabian Huising, Wytse Michgelsen en Thijs Mos geven een gezamenlijke persoonlijke borgstelling van € 45.000,- af. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde.
 • De huidige en toekomstige inventaris en voorraad van Doctor Watsons B.V., Urban Leisure Group B.V. en Urban Leisure Group Beheer B.V. worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund
 • De lening van € 10.000,- van IT Ventures B.V. wordt achtergesteld ten opzichte van de Lening van Collin Crowdfund

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor Urban Leisure Group B.V. is Aanzienlijk risico. Zowel Doctor Watsons B.V. als Urban Leisure Group Beheer B.V. worden met de score Verhoogd risico gekwalificeerd. Voor deze aanvraag hanteren wij de Dun & Bradstreet score Verhoogd risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. Hiervoor zijn aangepaste prognoses gebruikt op basis van de huidige exploitatie, inclusief tussentijdse cijfers per 30 juni 2018 en een behoudend scenario door de adviseur van de nieuwe aandeelhouder. De overall score is Voldoende.

Rentabiliteit
De oorspronkelijke prognoses voor de escaperooms bleken erg positief te zijn. Door de adviseur van de nieuwe aandeelhouders zijn er nieuwe behoudendere prognoses gemaakt, gebaseerd op de huidige bezetting, inkomsten en tussentijdse cijfers per 30 juni 2018. Voor 2018 wordt op die basis een omzet van € 78.000,- verwacht. Omdat er geen afdracht in verband met licenties gedaan hoeft te worden en er minimale management fees in rekening hoeven te worden gebracht, zijn er ook fors minder kosten. De cashflow bedraagt € 11.000,- wat voldoende is voor de aflossingsverplichting voor de rest van 2018. Voor 2019 is de prognose gebaseerd op de hogere gerealiseerde omzetten van de laatste maanden, waardoor de prognose uitkomt op € 98.000,- met een operationele cashflow van € 31.000,-. Dit is toereikend voor de aflossingsverplichtingen over 2019, terwijl de laatste voortekenen zijn dat deze conservatieve prognose ruim gehaald gaat worden. Voor nu kwalificeren we de Rentabiliteit op Voldoende.

Solvabiliteit
Door de situatie die dit jaar is ontstaan, is de solvabiliteit licht negatief. Door de inbreng van de achtergestelde lening wordt dit gecompenseerd en komt het risicodragend vermogen ongeveer op nul. De vermogensopbouw moet de komende jaren plaatsvinden met winsttoevoegingen. Voor nu kwalificeren we de Solvabiliteit op Matig.

Liquiditeit
De liquiditeit heeft in de oude situatie onder druk gestaan. Door de langere looptijd van de nieuwe financiering (vijf jaar in plaats van drie jaar) en de lagere kosten verbetert de liquiditeit volgens de behoudende prognose voldoende om aan de aflossingsverplichtingen te kunnen voldoen. De liquiditeit kwalificeren we als Voldoende.

Samenvattend
Rentabiliteit: Voldoende
Solvabiliteit: Matig
Liquiditeit: Voldoende
Overall: Voldoende

Extra beloning

Investeerders vanaf € 1.500,- mogen een gratis game spelen voor zes personen en krijgen een Doctor Watsons Gin Tonic arrangement gemaakt door Doctor Watsons zelf. De voucher zal digitaal worden verzonden via Collin Crowdfund, aangezien de investeerders anoniem zijn ten opzichte van elkaar en de ondernemer. Door aanspraak te maken op deze beloning zal uw anonimiteit opgeheven worden.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-61496 heeft € 1.500 geïnvesteerd.
15-10-2018 om 10:09
investeerder-41470 heeft € 500 geïnvesteerd.
15-10-2018 om 10:09
investeerder-33745 heeft € 500 geïnvesteerd.
15-10-2018 om 10:09
investeerder-45307 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
15-10-2018 om 10:09
investeerder-19742 heeft € 2.500 geïnvesteerd.
15-10-2018 om 10:09

Ondernemer

Timo van Schaik

Crowdfund Coach


Marc Kogels