39846

Doen

€ 240.000  |  6,0% rente  |  36 maanden  Investeerders: 330
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 10-05-2021 in 1 uur volgeschreven door 330 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Doen
Sector Bouw
Rechtsvorm Eenmanszaak
Leendoel Bouw
Datum van oprichting 01-03-2020

Leendoel

De ondernemer, de heer Mehmet Solak is in maart 2020 gestart met zijn onderhoudsbedrijf in Vlaardingen, dit na 18 jaar te hebben gewerkt als projectleider bij een woningbouw coöperatie. Hij heeft HBO bouwkunde gestudeerd en succesvol afgerond. De heer Solak wil een bedrijfspand aankopen om verder door te groeien met zijn onderneming, hiervoor is hij op zoek naar een financiering.

Er wordt een lineaire lening van € 240.000,- verstrekt met een looptijd van 36 maanden een slottermijn van € 204.000,- en een vaste rente van 6,0% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Aankoopsom € 400.000
Overdrachtsbelasting € 32.000
Overige kosten € 8.000
Totaal € 440.000
Eigen inbreng € 200.000
Collin Direct € 240.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteur voor de financiering is meneer M. Solak handelend onder de naam Doen. Vanwege de gekozen rechtsvorm is de ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. De hoofdelijke aansprakelijkheid is na de financiering materieel van aard.
  • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 240.000,- op het aan te kopen bedrijfspand aan de Mercuriusstraat 53 te Vlaardingen verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Op basis van een recent taxatierapport met waarde peildatum 13 april 2021 heeft het bedrijfspand een marktwaarde van € 452.000,-.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor Doen is Verhoogd risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de historische cijfers van Doen. De overall Collin Credit Score is Goed.

Invloed corona
De ondernemer geeft aan geen negatieve invloed te hebben gekend naar aanleiding van de coronapandemie. De omzet en het resultaat is gestegen ten opzichte van voorgaande jaren. De ondernemer geeft aan ook geen gebruik te hebben gemaakt van overheidssteun.

Toelichting jaarcijfers
De eigen inbreng van de ondernemer is tot stand gekomen door het ophogen van de hypotheek op zijn privéwoning.

Jaarcijfers

Balans overzicht ultimo 2020

Activa

  2020
Vaste activa € 52.000
Vlottende activa € 29.000
Overige vlottende activa € 8.000
Totaal € 89.000

Passiva

  2020
Eigen vermogen € 6.000
Langlopende schulden € 42.000
Kortlopende schulden € 41.000
Totaal € 89.000

Winst- en verliesrekening 2020

Omzet € 413.000  
Bruto winst € 384.000  
Kosten € 265.000  
Resultaat € 119.000  

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-63783 heeft € 200 geïnvesteerd.
10-05-2021 om 11:23
investeerder-109943 heeft € 100 geïnvesteerd.
10-05-2021 om 11:21
investeerder-247044 heeft € 100 geïnvesteerd.
10-05-2021 om 11:21
investeerder-246726 heeft € 1.600 geïnvesteerd.
10-05-2021 om 11:21
investeerder-108385 heeft € 100 geïnvesteerd.
10-05-2021 om 11:21

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.00 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders