44686

Dogan International B.V.

€ 150.000  |  8,5% rente  |  60 maanden  Investeerders: 456
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

13 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 12-03-2023 in 4 dagen volgeschreven door 456 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Dogan International B.V.
Sector Groothandel
Rechtsvorm Besloten Vennootschap
Leendoel Herfinanciering / Werkkapitaal
Datum van oprichting 10-10-2018

Leendoel

Bekir Genççaği exploiteert sinds 2018 een groothandel in de verkoop van grondstoffen voor bakkerijproducten (o.a. suiker, bloem, meel, etc.). De afnemers zijn Turkse, Surinaamse en Nederlandse bakkerijen gevestigd in Nederland, België, Duitsland en Hongarije. De ondernemer wenst een tweetal dure leningen te herfinancieren, daarnaast is hij op zoek naar werkkapitaal.

Er wordt een lineaire lening van € 150.000,- verstrekt met een looptijd van 60 maanden en een vaste rente van 8,5% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Herfinanciering € 90.000
Werkkapitaal € 60.000
Totaal € 150.000
Collin Direct € 150.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

 • De geldnemers zijn:
  • Dogan International B.V.
  • Eliz Holding B.V.
 • De heer B. Genççaği geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 150.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment morele waarde.
 • Mevrouw P.S. Adiyaman – Toprak (dochter) en meneer Ç. Adiyaman (schoonzoon) geven een persoonlijke borgstelling af voor € 75.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde op basis van overwaarde op het onroerend goed in privé.
 • Ter securering van de bovenstaande borgstelling wordt er een tweede hypothecaire inschrijving (derdenhypotheek) ter hoogte van € 75.000,- op het woonhuis aan de Parnassialaan 144, 8245HD te Lelystad, kadastraal bekend als sectie A, nummer 868 te Lelystad, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Deze is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 500.000,- en een openstaande schuld van € 428.000,- per d.d. 02-03-2023. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 589.000,- op basis van de WOZ-waarde per 01-01-2022.
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Dogan International B.V. en Eliz Holding B.V. worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • De (huidige en toekomstige) vorderingen van Dogan International B.V. en Eliz Holding B.V. worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Dogan International B.V. is Verhoogd risico. De kwalificatie voor Eliz Holding B.V. is Laag risico. Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Verhoogd risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij de beoordeling gebruik gemaakt van de geconsolideerde historische cijfers van geldnemers. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.

Toelichting jaarcijfers
De vlottende activa 2022 bestaan voornamelijk uit debiteuren (+/- € 380.000,-).

Jaarcijfers

Balans overzicht ultimo 2022 (geconsolideerd)

Activa

  2022
Vaste activa € 95.000
Vlottende activa € 565.000
Overige vlottende activa € –
Totaal € 660.000

Passiva

  2022
Eigen vermogen € 222.000
Langlopende schulden € 160.000
Kortlopende schulden € 278.000
Totaal € 660.000

Winst- en verliesrekening 2022 (geconsolideerd)

Omzet € 1.724.000
Bruto winst € 342.000
Kosten € 297.000
Belasting € 7.000
Netto winst € 38.000

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-177879 heeft € 300 geïnvesteerd.
12-03-2023 om 13:27
investeerder-127368 heeft € 500 geïnvesteerd.
12-03-2023 om 12:35
investeerder-9261 heeft € 200 geïnvesteerd.
12-03-2023 om 12:19
investeerder-186312 heeft € 500 geïnvesteerd.
12-03-2023 om 12:04
investeerder-364739 heeft € 100 geïnvesteerd.
12-03-2023 om 11:19

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.00 uur.

Investeren bij Collin

 • Aantrekkelijk rendement
 • Kredietwaardige leningen
 • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders