47017

Dolman Timmerwerken

€ 110.000  |  8,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 255
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 15-01-2024 in 2 uur volgeschreven door 255 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Dolman Timmerwerken
Sector Bouw/Agrarisch
Rechtsvorm Eenmanszaak
Leendoel Aankoop onroerend goed
Datum van oprichting 12-01-2012
Website www.molendewindhond.nl

Leendoel

Karel Dolman is 4 dagen in de week in loondienst bij een molenmakerij die hoofdzakelijk onderhoud verricht aan molens in heel Nederland. Daarnaast heeft Karel zijn eigen onderneming, waarmee hij in meel handelt. Zo worden granen ingekocht, welke vervolgens worden vermaald en verkocht als halffabricaten van verschillende bloemsoorten. De verkoop vindt plaats vanuit de molenwinkel en ook wordt er rechtstreeks aan diverse bakkers verkocht. De ondernemer heeft reeds een garagebox in bezit (hypotheekvrij) en wil graag nog eens 3 aangrenzende garageboxen aankopen voor de verhuur. Voor de aankoop is een financiering benodigd.

Er wordt een lineaire lening van € 110.000,- verstrekt met een looptijd van 60 maanden, een slottermijn van € 98.000,- en een vaste rente van 8,0% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Koopsom 3 garageboxen € 132.000
Kosten koper € 14.000
Totaal € 146.000
Eigen inbreng € 36.000
Collin Direct € 110.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De geldnemer is K.M. Dolman handelend onder de naam Dolman Timmerwerken. Vanwege de gekozen rechtsvorm is de ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. De waarde van de hoofdelijke aansprakelijkheid is op dit moment grotendeels moreel van aard.
  • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving van € 110.000,- gevestigd op het onroerend goed met als adressen: Ampèreweg 15 B, 15 C, 15 D, 15 E en een nabijgelegen parkeerplaats aan de Ampèreweg te Woerden, kadastraal bekend als sectie B, nummers 9486, 9485, 9458, 9457 en 8929 te Woerden. De gezamenlijke WOZ-waarde van de garageboxen bedraagt € 140.000,- per 1-1-2022.
  • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van het onroerend goed met als adressen: Ampèreweg 15 B, 15 C, 15 D, 15 E en een nabijgelegen parkeerplaats aan de Ampèreweg te Woerden, kadastraal bekend als sectie B, nummers 9486, 9485, 9458, 9457 en 8929 te Woerden worden verpand aan de Investeerders van Collin Crowdfund.
  • Geldnemer heeft de mogelijkheid om in de laatste zes maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de geldnemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen in dat geval een eerste investeringskans in de nieuwe lening.
  • Geldnemer heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd van de lening blijft gelijk bij deze vervroegde aflossing, waardoor dit op de slottemijn in mindering wordt gebracht.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor Dolman Timmerwerken is Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij de beoordeling gebruik gemaakt van de jaarrekening 2022 en de aangeleverde kolommenbalans t/m september 2023 van Dolman Timmerwerken, alsmede een salarisstrook van de ondernemer en de waarde van de hypothecaire dekking. De overall Collin Credit Score is Ruim Voldoende.
Toelichting jaarcijfers
Op basis van de historische cijfers 2022 kan aan de financiële verplichtingen van Collin Crowdfund worden voldaan wanneer er rekening wordt gehouden met het inkomen uit loondienst en de verhuurinkomsten van de garageboxen. Wij merken op dat er sprake is van een seizoen patroon, waarbij er in het 4e kwartaal van ieder jaar de meeste verkopen zijn.
In 2021 is de eerste garagebox uit eigen middelen aangekocht voor € 34.900,-. In de balans na investering (BNI) zijn de 3 aan te kopen garageboxen gewaardeerd tegen de koopsom inclusief overdrachtsbelasting. De garagebox die in 2021 is aangekocht hebben wij op de balans na investering gewaardeerd tegen de WOZ-waarde van 2022. Deze garagebox is niet opgenomen in de balansen 2022 en 2023 t/m september.
De langlopende schuld op de balans 2023 t/m september betreft een lening vanuit de ondernemer in privé, welke inmiddels is afgelost.

Jaarcijfers

Balans overzicht ultimo 2022, 30-09-2023 en balans na investering

Activa

  2022 30-09-2023 BNI
Vaste activa € 4.000 € 12.000 € 193.000
Vlottende activa € 34.000 € 38.000 € 18.000
Totaal € 38.000 € 50.000 € 211.000

Passiva

  2022 30-09-2023 BNI
Eigen vermogen € 32.000 € 35.000 € 96.000
Langlopende schulden € – € 9.000 € 108.000
Kortlopende schulden € 6.000 € 6.000 € 7.000
Totaal € 38.000 € 50.000 € 211.000

Winst- en verliesrekening 2022

Omzet € 52.000
Bruto winst € 32.000
Kosten € 18.000
Resultaat € 14.000

 

Winst- en verliesrekening 2023 t/m september

Omzet € 48.000
Bruto winst € 22.000
Kosten € 19.000
Resultaat € 3.000

Bijlage(n)

  • EBI

Bekijk bijlage(n)

Bovenstaande bijlage(n) kunt u alleen inzien, indien u bent ingelogd op uw ‘Mijn Collin’ account.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-400652 heeft € 500 geïnvesteerd.
15-01-2024 om 15:53
Anonieme investeerder heeft € 1.800 geïnvesteerd.
15-01-2024 om 15:52
investeerder-422002 heeft € 100 geïnvesteerd.
15-01-2024 om 15:51
investeerder-110783 heeft € 200 geïnvesteerd.
15-01-2024 om 15:50
Anonieme investeerder heeft € 100 geïnvesteerd.
15-01-2024 om 15:50

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.00 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Loyaliteitsprogramma
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders