43264

Non publieke funding

€ 400.000  |  8,0% rente  |  24 maanden  Investeerders: 353
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 21-09-2022 in 1 uur volgeschreven door 353 investeerders

Samenvatting

Deze lening betreft een non-publieke funding. Vandaar dat u deze pitch niet op de website van Collin kunt terugvinden. De lening wordt bij een beperkt aantal investeerders kenbaar gemaakt. Deze pitch wordt dan ook in strikt vertrouwen met u gedeeld en het is niet toegestaan deze te delen met derden.

Wim Huiskens en Martine van Nuenen zijn met hun holdings aandeelhouder binnen de T-MC / Go-Company groep. Dit is een snelgroeiende consultancy onderneming gespecialiseerd in het continue verbeteren van bedrijfsprocessen. Wim Huiskens wil met zijn holding Domartes Beheer B.V. zijn investering in de deelneming T-MC Beheer B.V. herfinancieren.

Financieringsbehoefte
De totale investering bedraagt € 400.000,-. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 400.000,-. De looptijd is 24 maanden geheel aflossingsvrij met derhalve een slottermijn van € 400.000,- in de 24e maand. De rente bedraagt 8,0% per jaar gedurende de gehele looptijd. 

Risico
De kwalificatie voor Domartes Beheer B.V. is Laag risico. O2M Beheer B.V. (de beheer B.V. van mevrouw Van Nuenen) kent eveneens een kwalificatie Laag risico. De overall Collin Credit Score is Goed.

 • De debiteur is Domartes Beheer B.V. 
 • De heer W.J.C. Huiskens en mevrouw M.A. Van Nuenen geven een gezamenlijke persoonlijke borgstelling af voor € 400.000,-. De waarde van de borg is materieel van aard op basis van de overwaarde op de privéwoning.
 • Er wordt een vierde hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 400.000,- op het woonhuis aan de Rauwbrakenweg-West 70, 5056 RR te Berkel-Enschot, kadastraal bekend als sectie A nummers 5713 en 5727 te Berkel, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het woonhuis is voorbelast met een eerste, tweede en derde hypothecaire inschrijving door de Rabobank van in totaal € 2.000.000,- en openstaande schuld van € 1.550.000,-. Het onroerend goed kent na afronding van de vergevorderde verbouwing een marktwaarde van € 2.100.000,- op basis van een taxatierapport met waarde peildatum 23 juni 2022.
 • De heer W.J.C. Huiskens en mevrouw M.A. Van Nuenen geven een negatieve hypotheekverklaring af op het woonhuis aan de Rauwbrakenweg-West 70, 5056 RR te Berkel-Enschot, kadastraal bekend als sectie A nummers 5713 en 5727 te Berkel. Dit is een morele verklaring dat er geen aanvullende hypothecaire inschrijving op het woonhuis mag worden gedaan zonder toestemming van Collin Crowdfund. Ook mag de huidige hypothecaire schuld niet verhoogd worden binnen de bestaande hypothecaire inschrijving(en).
 • De ondernemer heeft de mogelijkheid om in de laatste twaalf maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente.

Leendoel

Om werkkapitaal vrij te maken binnen Domartes Beheer B.V. wordt de 25% deelneming in T-MC Beheer B.V. geherfinancierd. Op basis van een theoretische waarde berekening (conform de discounted cash-flow methode) bedraagt de waarde per 1-1-2022 van T-MC Group B.V. / GO Company B.V. € 3.487.335,-. 

Ondernemer

Wim Huiskens (1977) heeft een bedrijfseconomische achtergrond en heeft voorafgaande aan zijn start als mede-eigenaar van GO Company, 16 jaar ervaring opgedaan bij Achmea in zowel financiële als (senior) management functies. Wim is CFO van GO Company en is naast senior business consultant verantwoordelijk voor de aansturing van alle ondersteunende diensten binnen de interne organisatie. 

Martine van Nuenen (1977) heeft zowel een afgeronde opleiding International Business als haar Master degree (cum laude) in Organisatiewetenschappen behaald. Zij heeft ook ruim 13 jaar ervaring bij Achmea opgedaan in diverse leidinggevende functies en als project- en programmamanager van reorganisaties en (proces)optimalisatie-trajecten. Martine is manager en mede-eigenaar van de business unit GO Consultancy en Academy en tevens werkzaam als senior business consultant. Zij geeft ook trainingen op het gebied van procesmanagement aan grote ondernemingen. Ook Martine is als zelfstandige actief binnen de T-MC groep met haar beheer B.V. O2M Beheer B.V., waarmee zij 5% aandeelhouder is binnen T-MC Consultancy B.V.

Onderneming

De heer Wim Huiskens is middels zijn beheer BV Domartes Beheer B.V. 25% aandeelhouder van T-MC. T-MC is een snelgroeiende consultancy onderneming gespecialiseerd in het continue verbeteren van bedrijfsprocessen. De geconsolideerde omzet van T-MC Beheer B.V. bedroeg in 2021 € 4.100.000,- mln. 

T-MC / Go Company is een adviesbureau met een expertise op het gebied van georganiseerd werken. Hun diensten bestaan uit: 

 • het optimaliseren van de organisatie;
 • het implementeren van procesmanagement; 
 • het leveren van ondersteunende software; 
 • het trainen van management en medewerkers op effectiviteit en efficiëntie. 

De interne organisatie bestaat uit 2 business units: 1. Software en 2. Consultancy & Academy. Elke business unit wordt aangestuurd door een manager en is integraal P&L verantwoordelijk. De business units kunnen gebruik maken van overkoepelende (staf) diensten die worden afgenomen bij de afdeling Business Support. T-MC / Go Company beschikt zowel over een ISO 9001 als een ISO 270001 certificering. Kwaliteitsmanagement en informatiebeveiliging staan hoog op de agenda. Er is intern een Kwaliteitsmanager aangesteld, evenals een Functionaris Gegevensbescherming (FG) en een Security Officer. Alle processen, bijbehorend beleid en werkinstructies zijn vastgelegd in een kwaliteitsmanagementsysteem en wordt continu beheerd en onderhouden. Alle hiervoor benodigde rollen zijn intern aangeduid en belegd.

Juridische structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Werkkapitaal € 400.000,-
Totaal €400.000,-
Lening via Collin Crowdfund €400.000,-

Leenbedrag: € 400.000,-
Rente: 8,0%
Looptijd: 24 maanden volledig aflossingsvrij met derhalve een slottermijn van € 400.000,- in de 24e maand.

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Domartes Beheer B.V. is Laag risico. O2M Beheer B.V. (de beheer B.V. van mevrouw Van Nuenen) kent eveneens een kwalificatie Laag risico. Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Deze is gebaseerd op basis van de overlegde jaarrekeningen van Domartes Beheer B.V. en (geconsolideerde) jaarrekeningen T-MC Beheer B.C. en prognoses. De overall Collin Credit Score is Goed.

Afloscapaciteit 
De historische en prognosecijfers van T-MC Beheer B.V. geven voldoende ruimte voor het kunnen voldoen van de management fee aan Domartes Beheer B.V. De management fee bedraagt € 11.000,- per maand. Op basis van de prognose van T-MC Beheer B.V. zal het resultaat van de 25% deelneming € 110.000,- bedragen. Rekening houdend met de financiële lasten van de lening via de investeerders van Collin resteert dan nog een netto cashflow overschot van € 83.000,-. Wij kwalificeren de afloscapaciteit als Goed.

Solvabiliteit
Per 31 december 2021 bedraagt het eigen vermogen binnen Domartes Beheer B.V. € 487.000,- op een balanstotaal van € 715.000,-. De solvabiliteit bedraagt hiermee 68%. Na de herfinanciering van de deelneming in T-MC Beheer B.V. bedraagt de solvabiliteit nog 44%. Wij kwalificeren de solvabiliteit als Goed. 

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteur is Domartes Beheer B.V. 
 • De heer W.J.C. Huiskens en mevrouw M.A. Van Nuenen geven een gezamenlijke persoonlijke borgstelling af voor € 400.000,-. De waarde van de borg is materieel van aard op basis van de overwaarde op de privéwoning.
 • Er wordt een vierde hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 400.000,- op het woonhuis aan de Rauwbrakenweg-West 70, 5056 RR te Berkel-Enschot, kadastraal bekend als sectie A nummers 5713 en 5727 te Berkel, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het woonhuis is voorbelast met een eerste, tweede en derde hypothecaire inschrijving door de Rabobank van in totaal € 2.000.000,- en openstaande schuld van € 1.550.000,-. Het onroerend goed kent na afronding van de vergevorderde verbouwing een marktwaarde van € 2.100.000,- op basis van een taxatierapport met waarde peildatum 23 juni 2022.
 • De heer W.J.C. Huiskens en mevrouw M.A. Van Nuenen geven een negatieve hypotheekverklaring af op het woonhuis aan de Rauwbrakenweg-West 70, 5056 RR te Berkel-Enschot, kadastraal bekend als sectie A nummers 5713 en 5727 te Berkel. Dit is een morele verklaring dat er geen aanvullende hypothecaire inschrijving op het woonhuis mag worden gedaan zonder toestemming van Collin Crowdfund. Ook mag de huidige hypothecaire schuld niet verhoogd worden binnen de bestaande hypothecaire inschrijving(en).
 • De ondernemer heeft de mogelijkheid om in de laatste twaalf maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente.

Door zowel de hypothecaire inschrijving op de woning als de persoonlijke borgstelling kwalificeren wij de zekerheden als Goed.

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Goed
Solvabiliteit: Goed
Zekerheden: Goed
Overall: Goed

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-60303 heeft € 5.000 geïnvesteerd.
21-09-2022 om 10:43
investeerder-45631 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
21-09-2022 om 10:42
investeerder-208863 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
21-09-2022 om 10:42
investeerder-77065 heeft € 500 geïnvesteerd.
21-09-2022 om 10:42
investeerder-109756 heeft € 500 geïnvesteerd.
21-09-2022 om 10:42

Reacties

Investeerder – 30531
21-09-2022 11:20
Goedemorgen, Als ik het adres op Google streetvieuw intik, zie ik geen woonhuis, maar een braakliggend terrein, is het huis recentelijk gebouwd en loopt Google achter? mvg Claire

Collin Crowdfund
21-09-2022 12:11
Beste investeerder,

Het betreft een nieuwbouwwoning die momenteel nog een verbouwing ondergaat die vrijwel afgerond is. Google zal dus gedateerd zijn.

Met vriendelijke groet,
Collin Crowdfund

Ondernemer

W.J.C. Huiskens

M. van Nuenen

Crowdfund Coach


Lars van Meer