46174

Domino’s Pizza Rotterdam Lage-Land

€ 155.000  |  8,5% rente  |  48 maanden  Investeerders: 390
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

3 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 22-08-2023 in 23 uur volgeschreven door 390 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Domino’s Pizza Rotterdam Lage-Land / M. v.d. Hooven
Sector Financiële holding
Rechtsvorm Besloten Vennootschap
Leendoel Inkoop in Domino’s Rotterdam Lage-Land B.V.
Datum van oprichting 21-06-2023
Website Domino's Pizza Rotterdam Samuel Esmeijerplein

Leendoel

Michiel van den Hooven (29 jaar) krijgt de mogelijkheid om zich voor 33% in te kopen bij Domino’s Pizza Rotterdam Lage-Land. Inmiddels is Michiel al tien aaneensluitende jaren in loondienst bij Domino's, 's werelds grootste pizza bezorg- en afhaalbedrijf met meer dan 300 vestigingen in Nederland. Momenteel is hij werkzaam als supervisor van drie winkels waaronder die van Rotterdam Lage-Land. Michiel is goed bekend met de formule, zijn werkgever (na inkoop zijn medeaandeelhouders) en het team.

Met de gevraagde financiering via Collin Crowdfund wordt Michiel voor 33% medeaandeelhouder van het filiaal in Rotterdam Lage-Land. Deze vestiging is ondergebracht in een aparte B.V. welke wordt meegenomen als Geldnemer. In de onderliggende managementovereenkomst is onder andere afgesproken dat er voldoende vergoeding naar M. v.d. Hooven B.V. komt waarmee hij zowel de financieringslasten van de lening via Collin Crowdfund als aan zijn privé verplichtingen kan voldoen.

Michiel en zijn vriendin geven een tweede hypothecaire inschrijving gelijk aan het leenbedrag. Ook zal P.A.P.A. B.V., de verkoper van de aandelen en medeaandeelhouder, een zakelijke borgstelling afgeven ter hoogte van € 50.000,-, welke volledig materieel is.

Er wordt een lineaire lening van € 155.000,- verstrekt met een looptijd van 48 maanden en een slottermijn van € 75.000,-. De vaste rente bedraagt 8,5% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

33% van de aandelen Domino’s Pizza Rotterdam Lage-Land B.V. € 150.000
Advieskosten inkoop en financiering € 5.000
Totaal € 155.000
Collin Direct € 155.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

 • De geldnemers zijn M. v.d. Hooven B.V. en Domino’s Pizza Rotterdam Lage-Land B.V.
 • De heer A.M. (Michiel) van den Hooven en zijn vriendin geven een gezamenlijke persoonlijke borgstelling af voor € 155.000,-. Deze borgstelling is op dit moment voor de helft materieel op basis van de overwaarde op de eigen woning.
 • P.A.P.A. B.V. geeft een zakelijke borgstelling af voor € 50.000,-. Deze borgstelling is op dit moment volledig materieel.
 • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 150.000,- op het woonhuis gelegen aan de Van der Kloot Meyburgstraat 21, 3067 EP te Rotterdam, kadastraal bekend als sectie K nummer 2826 te Kralingen, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 417.520,- door Lot Hypotheken en een openstaande restschuld van € 303.000,- per 01-08-2023. Het woonhuis kent een marktwaarde van € 390.000,- op basis van een taxatierapport met waarde peildatum 7 juni 2021.
 • Een negatieve hypotheekverklaring op het woonhuis met als adres: Van der Kloot Meyburgstraat 21, 3067 EP te Rotterdam, kadastraal bekend als sectie K nummer 2826 te Kralingen. Dit houdt in dat er geen aanvullende hypothecaire inschrijving wordt gedaan zonder schriftelijke toestemming van de Zekerhedenagent Ook mag de huidige hypothecaire schuld niet verhoogd worden binnen de bestaande hypothecaire inschrijving(en) zonder schriftelijke toestemming van de Zekerhedenagent. Daarnaast mag het pand zonder schriftelijke toestemming van de Zekerhedenagent niet verkocht worden.
 • De ondernemer heeft de mogelijkheid om, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, in de laatste zes maanden voor einddatum de lening algeheel vervoegd af te lossen zonder vergoedingsrente, indien de lening via Collin Crowdfund wordt geherfinancierd. De investeerders van deze financiering zullen een eerste investeringskans geboden worden in de herfinanciering.
 • De ondernemer heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven. De extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor M. v.d. Hooven B.V. is Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling mede gebruik gemaakt van de historische jaarcijfers van het filiaal in Rotterdam Lage-Land over 2021 en 2022 en de prognose over 2023. De overall Collin Credit Score is Voldoende.

Toelichting jaarcijfers
De omzet in M. v.d. Hooven B.V. bestaat uit een vastgelegde arbeidsvergoeding, welke is vastgelegd met een managementovereenkomst tussen de holding, P.A.P.A. B.V. en Domino’s filiaal Rotterdam Lage-Land. In de prognose is geen rekening gehouden met eventuele dividenduitkeringen die in de toekomst mogelijk plaatsvinden.

Jaarcijfers

Balans overzicht na investering

Activa

  2023
Vaste activa € 150.000
Vlottende activa € 5.000
Overige vlottende activa
Totaal € 155.000

Passiva

  2023
Eigen vermogen
Langlopende schulden € 155.000
Kortlopende schulden
Totaal € 155.000

Winst- en verliesrekening prognose eerste 12 maanden

Managementvergoeding € 97.000
Personeelskosten € 50.000
Rente en overige kosten € 17.000
Belasting € 5.000
Cashflow € 26.000
Aflossing Collin Crowdfund € 20.000
Netto cashflowoverschot € 6.000

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-398761 heeft € 100 geïnvesteerd.
22-08-2023 om 12:28
investeerder-361479 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
22-08-2023 om 12:23
investeerder-301785 heeft € 300 geïnvesteerd.
22-08-2023 om 12:16
investeerder-364081 heeft € 500 geïnvesteerd.
22-08-2023 om 12:14
investeerder-108200 heeft € 200 geïnvesteerd.
22-08-2023 om 12:13

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.30 uur.

Investeren bij Collin

 • Aantrekkelijk rendement
 • Kredietwaardige leningen
 • Loyaliteitsprogramma
 • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders