32905

DOWA Trailers B.V.

€ 50.000  |  8,5% rente  |  36 maanden  Investeerders: 110
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 29-07-2019 in 2 uur volgeschreven door 110 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam DOWA Trailers B.V.
Sector Logistiek
Rechtsvorm Besloten Vennootschap
Leendoel Werkkapitaal
Datum van oprichting 03-05-2001
Website www.do-wa.eu

Leendoel

DOWA Trailers B.V., ontwerpt en bouwt gespecialiseerd transportmaterieel voor de Europese zware transportindustrie. Afgelopen twee jaar zijn er twee nieuwe trailers ontwikkeld, één van de trailers is in productie gegaan in 2018 wat voor een aanzienlijke groei in het bedrijf heeft gezorgd. In 2019 gaat de tweede trailer ook in productie, waardoor er een werkkapitaalfinanciering gevraagd wordt. Er wordt een lineaire lening van € 50.000,- verstrekt met een looptijd van 36 maanden en een vaste rente van 8,5% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Werkkapitaal € 50.000
Collin Direct € 50.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden
De debiteuren voor de financiering zijn DOWA Trailers B.V. & D & G Holding B.V. Door de heer D. Doornwaard wordt een garantiestelling afgegeven ter hoogte van het leenbedrag. De (huidige en toekomstige) inventaris en voorraad van DOWA Trailers B.V. & D & G Holding B.V. worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor DOWA Trailers B.V. is Verhoogd risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit, liquiditeit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruikt gemaakt van de historische cijfers van DOWA een eenmanszaak die per 1-1-2019 over is gegaan naar een BV structuur. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.

Toelichting Jaarcijfers
De onderneming is tot en met 2018 gedreven in eenmanszaak DOWA, vanaf 2019 wordt de onderneming gedreven in een B.V.-structuur. De hierna weergegeven cijfers laten de historische cijfers 2018 zien van de eenmanszaak en de openingsbalans per 1-1-2019 van DOWA Trailers B.V. In 2018 was er sprake van een beperkte rentabiliteit, mede door de start van de productie van een nieuw soort trailer. De verwachting voor 2019 is dat deze productielijn sterk groeit. Daarnaast is er begin 2019 een start gemaakt met de productie van een nieuwe bredebandtrailer welke naar verwachting ook een groei met zich mee zal brengen.

Jaarcijfers

Balans overzicht 1-1-2019 (BV) 

Activa

  2019
Vaste activa € 19.000
Vlottende activa € 132.000
Overige activa € 7.000
Totaal € 158.000

Passiva

  2019
Eigen vermogen € 87.000
Langlopende schulden € –
Kortlopende schulden € 71.000
Totaal € 158.000

Winst- en verliesrekening 2018 (EZ)

Omzet € 1.047.000  
Bruto winst € 198.000  
Kosten € 161.000  
Resultaat € 37.000  

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-23869 heeft € 100 geïnvesteerd.
29-07-2019 om 10:04
investeerder-9099 heeft € 100 geïnvesteerd.
29-07-2019 om 10:03
investeerder-69235 heeft € 100 geïnvesteerd.
29-07-2019 om 10:03
investeerder-67387 heeft € 100 geïnvesteerd.
29-07-2019 om 10:03
investeerder-69866 heeft € 500 geïnvesteerd.
29-07-2019 om 10:03

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.00 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders