46160

DR Vastgoed & Ontwikkeling B.V.

€ 600.000  |  9,0% rente  |  18 maanden  Investeerders: 383
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Gemiddeld risico
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 23-08-2023 in 1 uur volgeschreven door 383 investeerders

Samenvatting

Martin Dekker (1974) heeft na zijn studie altijd in de commercie gewerkt In 2011 startte hij DEKKER Vastgoed & Financiering, waarmee hij van 2015 tot 2021 diverse transacties in onroerend goed heeft gedaan. In 2019 kocht hij via L.M.J.D. B.V. een perceel van 1.800 m² aan de Kaskinenweg van de gemeente Groningen voor de ontwikkeling van 10 bedrijfsunits. Deze units werden in 2022 opgeleverd, waarvan er inmiddels 7 zijn verkocht. Eén van deze units is nu het kantoor van Martin aan de Kaskinenweg 12 in Groningen. Verder bezit Martin nog een aantal verhuurde woningen in privé.

Eind 2021 heeft Martin samen met een compagnon het perceel van 5.535 m2 aan de Noorderdiep 348-352 te Nieuw-Buinen aangekocht. Aankoop vond plaats vanuit DR Vastgoed & Ontwikkeling B.V. Middels voldoen van de schuld aan de compagnon zal tevens 100% bezit in deze BV door Martin worden verkregen. Het plan is om deze locatie te ontwikkelen naar 24 appartementen met Energielabel A++. Inmiddels staat in afwachting van deze financiering de anterieure exploitatieovereenkomst met de gemeente klaar om te tekenen. Aansluitend zal er een Flora en Fauna onderzoek worden gedaan en verzoek tot bestemmingsplanwijziging worden ingediend. 

Op de peildatum van de taxatie lag er dan ook een positief collegebesluit voor de beoogde herontwikkeling van Noorderdiep 348-352 te Nieuw-Buinen. De huidige waarde bedraagt € 620.000,-. Na het definitief verlenen van de omgevingsvergunning voor de realisatie van 24 woningen bedraagt de taxatiewaarde € 845.000,-.

Financieringsbehoefte
De totale investering bedraagt € 600.000,-. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 600.000,-. De looptijd is 18 maanden aflossingsvrij met derhalve een slottermijn ter hoogte van het leenbedrag. De rente bedraagt 9,0% per jaar gedurende de gehele looptijd. 

Risico
De kwalificatie van Dun & Bradstreet voor deze aanvraag is Gemiddeld risico. De overall Collin Credit Score is Goed.

 • De geldnemers zijn L.M.J.D. B.V., DR Vastgoed & Ontwikkeling B.V., Kaskinenweg B.V. en de heer M.J. Dekker handelend onder de naam Dekker Vastgoed & Financiering. De hoofdelijke aansprakelijkheid van de heer M.J. Dekker vertegenwoordigt op dit moment een materiële waarde.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 600.000,- op het bedrijfsmatig vastgoed aan de Noorderdiep 348 t/m 352, 9521 BM te Nieuw-Buinen, kadastraal bekend als sectie B nummer 11732 te Borger, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin. Het onroerend goed kent een huidige marktwaarde van € 620.000,- en een marktwaarde van € 845.000,- na verlening van de omgevingsvergunning op basis van een taxatierapport met waarde peildatum 24-04-2023.
 • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van het bedrijfsmatig vastgoed aan de Noorderdiep 348 t/m 352, 9521 BM te Nieuw-Buinen , kadastraal bekend als sectie B nummer 11732 te Borger worden verpand aan de Investeerders van Collin Crowdfund.
 • Indien de geldnemer in de eerste twaalf maanden de lening algeheel vervroegd aflost, dient geldnemer te allen tijde in totaliteit (inclusief reeds betaalde rentetermijnen) twaalf maanden rentevergoeding te voldoen over de vervroegde aflossing. De laatste zes maanden voor einddatum kan geldnemer algeheel of gedeeltelijk vervroegd aflossen zonder vergoedingsrente.

Leendoel

De financiering is met name bedoeld voor de financiering van het vastgoed aan de Noorderdiep 348 t/m 352 te Nieuw-Buinen en de herfinanciering van een aantal bijbehorende leningen.

Ondernemer

Martin Dekker (1974) is met zijn vriendin en dochter woonachtig in Groningen. Na zijn VWO en HBO Commerciële Economie werkte Martin 10 jaar lang voor een corporate, eerst als Accountmanager en later als Senior Accountmanager. In 2007 trad hij toe tot een bekende financieringsfranchise organisatie als Commercieel Directeur. Na 9 maanden startte hij zijn eigen onderneming. In 2011 startte hij DEKKER Vastgoed & Financiering, waarmee hij van 2015 tot 2021 diverse transacties in onroerend goed heeft gedaan. In privé heeft hij een twee verhuurde woningen die regulier gefinancierd zijn.

In 2019 kocht Martin via L.M.J.D. B.V. een perceel van 1.800 m² aan de Kaskinenweg van de gemeente Groningen voor de ontwikkeling van 10 bedrijfsunits. Deze units werden in 2022 opgeleverd, waarvan 7 zijn verkocht. Eén van deze units is nu het kantoor van Martin aan de Kaskinenweg 12 in Groningen.

Onderneming

Martin Dekker richtte in 2011 de eenmanszaak "Dekker Vastgoed & Financiering" op, waarin hij zich voornamelijk bezighoudt met bemiddeling in zakelijke vastgoedfinancieringen. Hij heeft een reeks vastgoedtransacties gedaan:

 • In 2019 kocht hij in Assen een pand met vier appartementen, renoveerde dit en verkocht het weer.
 • In 2020 kocht en verkocht hij winstgevend een pand in Delfzijl.
 • In 2021 verwierf hij drie woningen in Drachten, renoveerde, verhuurde en verkocht ze daarna met winst.

In 2022 kocht Martin de Kaskinenweg 12 en 12-C via zijn holding L.M.J.D. B.V. Hij heeft plannen om Kaskinenweg 12-C te verkopen voor minimaal € 250.000,- excl. BTW. Met de opbrengst wil hij de hypotheek op zowel Kaskinenweg 12 als 12-C aflossen. Zijn intentie is om Kaskinenweg 12 te verhuren voor € 1.000,- per maand excl. BTW.

Onder zijn andere bedrijf, DR Vastgoed & Ontwikkeling B.V., kocht hij een pand aan de Noorderdiep 348 t/m 352 te Nieuw-Buinen met (tijdelijke) huurders dat de kosten dekt. Hij is nu bezig met het aanvragen van een omgevingsvergunning om daar 24 appartementen te bouwen.

Noorderdiep 348 t/m 352 te Nieuw-Buinen
De huidige taxatiewaarde is gebaseerd op een nieuwbouwproject van 24 woningen na sloop van het huidige gebouw. Op de peildatum van de taxatie is er een positief besluit van het college voor deze herontwikkeling, maar de voorwaarden moeten nog worden bepaald. De huidige waarde, rekening houdend met een winst- en risico-opslag van ongeveer 5%, is € 620.000,- k.k. Zodra de omgevingsvergunning voor de bouw van 24 woningen definitief is en deze worden verkocht in de vrije sector, wordt de taxatiewaarde geschat op € 845.000,-.

Juridische structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht 

Aflossing schulden in B.V. € 405.000,-
(Projectontwikkelings)kosten € 195.000,- 
Lening via Collin Crowdfund € 600.000,-

Leenbedrag: € 600.000,-
Rente: 9,0%
Looptijd: 18 maanden, aflossingsvrij

Overige financiers:
De twee verhuurde woningen in privé zijn gefinancierd door Nestr en Domivest. 

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. Zowel DR Vastgoed & Ontwikkeling B.V., L.M.J.D. B.V. en Kaskinenweg B.V. hebben de kwalificatie Gemiddeld risico. DEKKER Vastgoed & Financiering heeft een Laag risico. Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Gemiddeld risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van aangeleverde taxatierapporten, IB-aangifte 2022, vastgoedoverzicht aangeleverd door de klant, , tussentijdse cijfers 2023 en een prognose 2023 van alle BV’s en de privé-portefeuille. De overall Collin Credit Score is Goed.

Afloscapaciteit 
Het geconsolideerde netto cashflowoverschot over 2022 (inclusief privé-portefeuille en projectwinsten van € 260.000,-) bedroeg € 357.000,-. Voor 2023 komt het verwachte netto cashflowoverschot (inclusief privé-portefeuille maar zonder mogelijke projectwinsten) uit op € 182.000,-. Wij kwalificeren de afloscapaciteit als Goed. 

Solvabiliteit
De totale eigen vermogenspositie (zakelijk en privé-portefeuille) bedroeg ultimo 2022 € 567.000,-op een balanstotaal van € 3.160.000,-; ofwel een solvabiliteit van 18%. De verwachting is dat deze zal verbeteren naar 21% ultimo 2023. Wij kwalificeren de solvabiliteit als Voldoende.

Zekerheden en voorwaarden

 • De geldnemers zijn L.M.J.D. B.V., DR Vastgoed & Ontwikkeling B.V., Kaskinenweg B.V. en de heer M.J. Dekker handelend onder de naam Dekker Vastgoed & Financiering. De hoofdelijke aansprakelijkheid van de heer M.J. Dekker vertegenwoordigt op dit moment een materiële waarde.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 600.000,- op het bedrijfsmatig vastgoed aan de Noorderdiep 348 t/m 352, 9521 BM te Nieuw-Buinen, kadastraal bekend als sectie B nummer 11732 te Borger, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin. Het onroerend goed kent een huidige marktwaarde van € 620.000,- en een marktwaarde van € 845.000,- na verlening van de omgevingsvergunning op basis van een taxatierapport met waarde peildatum 24-04-2023.
 • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van het bedrijfsmatig vastgoed aan de Noorderdiep 348 t/m 352, 9521 BM te Nieuw-Buinen , kadastraal bekend als sectie B nummer 11732 te Borger worden verpand aan de Investeerders van Collin Crowdfund.
 • Indien de geldnemer in de eerste twaalf maanden de lening algeheel vervroegd aflost, dient geldnemer te allen tijde in totaliteit (inclusief reeds betaalde rentetermijnen) twaalf maanden rentevergoeding te voldoen over de vervroegde aflossing. De laatste zes maanden voor einddatum kan geldnemer algeheel of gedeeltelijk vervroegd aflossen zonder vergoedingsrente.

Door zowel de eerste hypothecaire inschrijving als de hoofdelijke aansprakelijkheid kwalificeren wij de zekerheden als Goed.

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Goed
Solvabiliteit: Voldoende
Zekerheden: Goed
Overall: Goed

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-208202 heeft € 500 geïnvesteerd.
23-08-2023 om 11:42
investeerder-265557 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
23-08-2023 om 11:34
investeerder-49750 heeft € 500 geïnvesteerd.
23-08-2023 om 11:34
investeerder-398817 heeft € 500 geïnvesteerd.
23-08-2023 om 11:34
investeerder-248258 heeft € 500 geïnvesteerd.
23-08-2023 om 11:34

Ondernemer

Crowdfund Coach


Niels Kampschuur