47443

Drinks Republic B.V.

€ 250.000  |  9,0% rente  |  48 maanden  Investeerders: 391
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Gemiddeld risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 12-03-2024 in 6 uur volgeschreven door 391 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Drinks Republic B.V.
Sector Groothandel
Rechtsvorm Besloten Vennootschap
Leendoel Voorraad
Datum van oprichting 15-05-2020

Leendoel

Drinks Republic is een jonge handelsonderneming, opgericht door Stefan Schikker, met mensen met jarenlange ervaring in de wereld van dranken. Middels scherpe inkoopcondities, rechtstreeks bij de brandowners en agenten (in combinatie met grote volumes), kunnen er scherpe verkoopprijzen worden aangeboden aan klanten in heel Europa. De ondernemer wenst een financiering om meer voorraad te kunnen inkopen zodat hij meer orders kan realiseren. Hierdoor zullen er in de toekomst naar verwachting ook betere inkoopcondities kunnen worden afgedwongen door de toegenomen afnamehoeveelheden.

Er wordt een lineaire lening van € 250.000,- verstrekt met een looptijd van 48 maanden, een slottermijn van € 100.000,- en een vaste rente van 9,0% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Voorraden € 250.000
Totaal € 250.000
Collin Direct € 250.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De geldnemer is Drinks Republic B.V.
  • Er wordt een gezamenlijke borgstelling afgegeven door de heer S.J. Schikker en mevrouw E.E. Vat (echtgenote) voor € 250.000,-. Deze borgstelling is op dit moment materieel van aard op basis van overwaarde op het woonhuis in privé, waarop tevens hypotheek wordt verkregen.
  • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 250.000,- op het woonhuis aan de Zuurlandseweg 3, 3234 LG Tinte, kadastraal bekend als sectie C, nummers 383 en 370 te Westvoorne, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een waarde van € 816.000,- op basis van de WOZ-waarde met waardepeildatum 01-01-2023. Aanvullend zal Collin Crowdfund toestemming geven voor rangwisseling voor een maximale schuld van € 250.000,- (en tevens inschrijving) voor verbouwing van het woonhuis gedurende de looptijd van de lening. Er zal daarna sprake zijn van een tweede hypothecaire inschrijving met een maximale voorbelasting van € 250.000,-.
  • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Drinks Republic B.V. worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  • Geldnemer heeft de mogelijkheid om in de laatste zes maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de geldnemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen in dat geval een eerste investeringskans in de nieuwe lening.
  • Geldnemer heeft de mogelijkheid om eenmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven, de extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Drinks Republic B.V. is Gemiddeld risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. De Collin Credit Score is gebaseerd op de concept jaarcijfers 2023, prognosecijfers 2024 en de eerste hypothecaire inschrijving op het woonhuis.

Toelichting jaarcijfers
De ondernemer heeft via een factoringmaatschappij een overeenkomst afgesloten met een maximaal kooplimiet van € 800.000,-.

Doordat ondernemer een overeenkomst met factoringmaatschappij heeft en straks liquide middelen beschikbaar heeft voor de aanschaf voorraad verwacht ondernemer meer en sneller te kunnen inkopen, waardoor hij meer kan aanbieden en daarmee kan verkopen. Hierdoor verwacht hij een verdriedubbeling van omzet.  

Jaarcijfers

Balans overzicht concept ultimo 2023 

Activa

  2023
Vaste activa € –
Vlottende activa € 317.000
Totaal € 317.000

Passiva

  2023
Eigen vermogen € 223.000
Langlopende schulden € –
Kortlopende schulden € 94.000
Totaal € 203.000

Winst- en verliesrekening concept 2023

Omzet € 3.760.000
Bruto winst € 184.000
Kosten € 114.000
Belasting € 14.000
Netto winst € 57.000

Winst- en verliesrekening prognose 2024

Omzet € 12.628.000
Bruto winst € 465.000
Kosten € 339.000
Belasting € 39.000
Netto winst € 87.000

Bijlage(n)

  • EBI

Bekijk bijlage(n)

Bovenstaande bijlage(n) kunt u alleen inzien, indien u bent ingelogd op uw ‘Mijn Collin’ account.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-17247 heeft € 100 geïnvesteerd.
12-03-2024 om 19:34
investeerder-7084 heeft € 200 geïnvesteerd.
12-03-2024 om 17:03
investeerder-288164 heeft € 300 geïnvesteerd.
12-03-2024 om 17:01
investeerder-16378 heeft € 500 geïnvesteerd.
12-03-2024 om 16:57
investeerder-125946 heeft € 200 geïnvesteerd.
12-03-2024 om 16:56

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.00 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders