45974

DRN Holding B.V.

€ 730.000  |  8,0% rente  |  24 maanden  Investeerders: 407
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

26 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Gemiddeld risico
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 2-11-2023 in 8 dagen volgeschreven door 407 investeerders

Samenvatting

Wijziging leningaanvraag d.d. 30-10-2023

Beste investeerder,

25 oktober jl. is de crowdfunding van DRN Holding B.V. live gegaan. Dit heeft nog niet geleid tot een volledige funding van het streefbedrag. We zijn daarop in overleg gegaan met de ondernemer. De ondernemer wil graag zijn corwdfundcampagne succesvol afsluiten. Wij kondigen daarom de volgende wijzigingen aan:

 • De looptijd van de lening wordt verkort van 48 maanden naar 24 maanden;
 • De verplichte aflossing na verkoop van het huidige woonhuis met als adres: Louise de Colignylaan 34, 3136CP te Vlaardingen, kadastraal bekend als sectie K, nummer 827 te Vlaardingen wordt verhoogd van € 150.000,- naar € 200.000,-;
 • Bovenstaande verplichte aflossing zal voor 31-10-2024 plaatsvinden.

Met deze wijzigingen bedraagt de Loan-to-Value bij het einde van de looptijd van de lening, na 24 maanden, 65%.

Hieronder ziet u de oorspronkelijke pitch waarin bovenstaande wijzigingen niet zijn doorgevoerd.

Met vriendelijke groet,

Collin Crowdfund

Dick en Rachel willen een karakteristieke dijkwoning met bijgebouwen bestaande uit drie loodsen en 17 paardenboxen kopen. Dit bedrijfsmatig onroerend goed op een perceel van 33.680m2 biedt hen de mogelijkheid om hun eigen manege te starten. Dick is, deels samen met Rachel, eigenaar van twee administratiekantoren, Van der Gaag Boekhouding en Novum Adviesgroep B.V. Met deze bedrijven doet hij de administratie van en geeft hij belastingadvies aan MKB-bedrijven in en rond Rotterdam. Met zijn twee administratiekantoren genereert hij een stabiele kasstroom voor het gezin. Rachel heeft een opleiding MBO 3 Paardenhouderij afgerond. Daarnaast heeft ze alle diploma’s tot instructrice behaald. Rachel heeft haar halve leven met paarden gewerkt en wil nu haar eigen manege realiseren. De ondernemers willen een aantal activiteiten ontplooien op de manege, zoals stalling van paarden, lesgeven en het exploiteren van een kantine. Ze verwachten dat de stalling van de paarden het grootste deel van de manege-inkomsten zal genereren. Dick zal de financiën van de manege voor zijn rekening nemen. 

De totale investering van Dick en Rachel bedraagt € 801.500,-. Naast de aankoopprijs van € 715.000,- voor het bedrijfsmatig onroerend goed, wordt € 21.500,- geïnvesteerd in zonnepanelen en ledverlichting. Ook dienen Dick en Rachel € 50.000,- aan overdrachtsbelasting en overige kosten te betalen. Dick en Rachel vragen financiering van € 730.000,- voor de aankoop van het bedrijfsmatig onroerend goed aan de Sluisjesdijk 31 te Piershil. De overige € 71.500,- wordt uit eigen middelen voldaan. 

Op dit moment wonen Dirk en Rachel nog in hun woonhuis aan de Louise de Colignylaan 34 te Vlaardingen. Deze woning staat op Funda te koop voor € 450.000,-. De getaxeerde marktwaarde van het woonhuis bedraagt € 440.000,-, waardepeildatum 06-08-2023. De openstaande schuld op het woonhuis bedraagt € 152.815,58,- d.d. 05-08-2023. Op basis van de verkoopprijs bedraagt de overwaarde ongeveer € 298.000,-. Uit de verkoop van deze woning zal € 150.000,- op de verstrekte lening van € 730.000,- worden afgelost tegen royement van de tweede hypothecaire inschrijving. Deze inschrijving zal Collin Crowdfund nemen ten gunste van zijn investeerders als zekerheid voor de gevraagde financiering. Daarnaast zal Collin Crowdfund ook een eerste hypothecaire inschrijving nemen op het aan te kopen onroerend goed. De CCS is Goed. 

Het bedrijfsmatig goed aan de Sluisjesdijk 31 te Piershil kent een getaxeerde marktwaarde van € 735.000,-, waardepeildatum 14-08-2023. De uitstaande LTV (Loan-to-Value; de verhouding tussen het leenbedrag en de getaxeerde waarde van € 735.000,-) na aflossing van € 150.000,- op het leenbedrag van € 730.000,- bedraagt 79%. Gedurende de looptijd van de lening, 48 maanden, zal er, na een éénmalige aflossing ter hoogte van € 150.000,- vervolgens afgelost worden tot € 480.000,-. De LTV aan het einde van de looptijd van de lening bedraagt 65%.  

Financieringsbehoefte

De totale investering bedraagt € 730.000,-. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 730.000,-. De looptijd is 48 maanden met een maandelijkse lineaire aflossing, een eenmalige aflossing ter hoogte van € 150.000,- gevolgd door een slottermijn van € 480.000,-. Vanaf de eerste maand geldt een lineaire maandelijkse aflossing in 48 maanden. De geldnemers dienen eenmalig € 150.000,- af te lossen zonder betaling van vergoedingsrente bij verkoop van het woonhuis aan de Louise de Colignylaan 34 te Vlaardingen. De rente bedraagt 8,0% per jaar gedurende de gehele looptijd. 

Risico
De Dun & Bradstreet kwalificatie voor deze aanvraag is Gemiddeld risico. De overall Collin Credit Score is Goed. De gestelde voorwaarden en zekerheden zijn:

 • De geldnemers zijn DRN Holding B.V., Novum Advies Groep B.V., Stal Piershil B.V., de heer M.D.P. van der Gaag, handelend onder de naam Van der Gaag Boekhouding en Mevrouw N.E.R. van der Gaag – van der Meer. Vanwege de gekozen rechtsvorm zijn de geldnemers hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 730.000,- op het bedrijfsmatig onroerend goed aan de Sluisjesdijk 31, 3265 LH te Piershil , kadastraal bekend als sectie C, nummer 452 en 1427, te Piershil, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 735.000,- op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 14-08-2023.
 • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 150.000,- op het woonhuis aan de Louise de Colignylaan 34, 3136 CP Vlaardingen, kadastraal bekend als sectie K, nummer 827, te Vlaardingen, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Deze is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 245.000,- en een openstaande schuld van € 152.815,58,- d.d. 05-08-2023. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 440.000,- op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 08-08-2023.
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van DRN Holding B.V., Novum Advies Groep B.V. en Stal Piershil B.V. en Van der Gaag Boekhouding worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • De geldnemers dienen eenmalig € 150.000,- af te lossen (zonder vergoedingsrente) op de lening bij verkoop van het woonhuis aan de Louise de Colignylaan 34, 3136 CP Vlaardingen, kadastraal bekend als sectie K, nummer 827, te Vlaardingen. De tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 150.000,- op het woonhuis in Vlaardingen, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund, zal worden geroyeerd bij verkoop van het woonhuis en aflossing van € 150.000,-.
 • Geldnemer heeft de mogelijkheid om in de laatste zes maanden van de looptijd, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de geldnemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen in dat geval een eerste investeringskans in de nieuwe lening
 • Geldnemer heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven. De extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn.

Leendoel

De ondernemers wenden de financiering aan voor de aankoop van het bedrijfsmatig onroerend goed aan de Sluisjesdijk 31 te Piershil. 

Ondernemer

Dick van der Gaag (39), jarenlang werkzaam als supermarktmanager, is sinds 2011 werkzaam in de financiële sector op het gebied van administratie en belastingadvies. In eerste instantie in loondienst en vanaf 2016 heeft Dick zijn eigen administratiekantoor, Van der Gaag Boekhouding. Enkele jaren geleden kreeg hij de mogelijkheid een ander administratiekantoor over te nemen, Novum Adviesgroep B.V. Hij exploiteert nu deze twee entiteiten. Dick heeft een grote klantenkring in en rond Rotterdam. Hij heeft de opleidingen MBO 4 Detailhandel en MBO 4 Boekhouden en Belastingassistent afgerond. Hij is recent gestart met de opleiding HBO Fiscaal adviseur, omdat hij zijn diensten graag wil uitbreiden. De vrouw van Dick, Rachel van der Gaag – van der Meer (38), heeft ruim 20 jaar met paarden gewerkt. Rachel heeft de opleiding MBO 3 Paardenhouderij afgerond. Daarnaast heeft ze alle diploma’s voor instructeur behaald aan het opleidingsinstituut van de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie (KNHS). In afwachting van de start van haar eigen manege werkt Rachel op dit moment op vrijwillige basis bij Die Flardingha Ruiters in Vlaardingen. Dick en Rachel hebben samen een dochter, Noa van der Gaag (10). Noa is ook vaak op de manege te vinden. Ze heeft twee eigen paardjes, waar ze erg gek op is. Aangestoken door het enthousiasme van de dames is Dick ook vaak op de manege te vinden.
 

Onderneming

Dick en Rachel willen een karakteristieke dijkwoning met diverse bijgebouwen aan de Sluisjesdijk 31 te Piershil aankopen om hier hun eigen manege te starten. Het onroerend goed, daterend uit 1912, is gelegen aan een rustige weg met vrij uitzicht in de Hoeksche Waard op twee percelen van in totaal 33.680 m2. De bijgebouwen, in totaal 785 m2, bestaan uit drie loodsen en 17 paardenboxen. Tevens is er een binnen- en een buitenbak aanwezig voor het beoefenen van paardensport. Op dit moment is er ook een manege gevestigd.

Gedurende de komende jaren willen Dick en Rachel hier de volgende activiteiten ontplooien: de verhuur van paardenboxen aan particulieren, de verkoop van kantineartikelen aan stalleden, het geven van lessen aan stalleden, het ter beschikking stellen van de landerijen aan de stalleden en het kopen van paarden voor de opfok, het zadelmak maken van paarden en doorverkopen. De laatste twee activiteiten zullen op de langere termijn plaatsvinden. Het grootste deel van de inkomsten komt uit de stalling van de paarden, waarvan de manege er 25 vergunningsvrij mag huisvesten. De ondernemers verwachten dat ze dit aantal over drie jaar daadwerkelijk zullen huisvesten. Dick en Rachel willen zich inschrijven bij de Federatie van Nederlandse Ruitersportcentra (FNRS) als officiële pensionstal. Voor de start van de activiteiten is geen vergunning nodig. 

Naast de manegeactiviteiten waarvoor Dick de financiën voor zijn rekening zal nemen, blijft hij financiële diensten verlenen via zijn eenmanszaak en BVs. Hiermee zorgt hij voor een stabiele kasstroom voor het gezin. Dick en Rachel zijn met respectievelijk 51% en 49% eigenaar van DRN Holding B.V., die voor 100% eigenaar is van Novum Adviesgroep B.V. Dit administratiekantoor, opgericht in 1995 en een begrip in Rotterdam, richt zich op ZZP-ers en MKB-ers ter ondersteuning van diens administratie en voor belastingadviezen. Novum Adviesgroep is NOAB gecertificeerd, dat wil zeggen dat ze aangesloten is bij De Nederlandse Orde van Administratie- en Belastingdeskundigen (NOAB), een branchevereniging met ruim 1.000 aangesloten administratie- en belastingadvieskantoren.

Dick en Rachel zijn in het koopcontract d.d. 21 juli 2023 een koopprijs van € 715.000,- overeengekomen met de verkopers voor de aankoop van het onroerend goed aan de Sluisjesdijk 31 te Piershil. De ondernemers willen het pand verduurzamen door het plaatsen van 40 zonnepanelen en het volledig voorzien van het binnen- en buitenterrein van Ledverlichting. Op korte termijn hebben ze hiervoor € 21.500,- begroot. Additionele investeringen zullen uit de toekomstige kasstroom worden voldaan. Tezamen met de te betalen overdrachtsbelasting en de overige kosten bedraagt de totale investering € 801.500,-.  Dick en Rachel vragen een financiering aan van € 730.000,-. De overige € 71.500,- wordt uit eigen middelen voldaan. Dit bedrag is inmiddels als betaling van de waarborgsom voor de aankoop van het onroerend goed aan de notaris voldaan.  

Op dit moment wonen Dirk en Rachel nog in hun woonhuis aan de Louise de Colignylaan 34 te Vlaardingen. Deze centraal in Vlaardingen gelegen tussenwoning met tuin, bouwjaar 1968, is gelegen op een perceel van 156 m2 en een gebruiksoppervlak van 136 m2. Het huis staat sinds midden september 2023 op Funda te koop voor € 450.000,-. Het onroerend goed kent een getaxeerde marktwaarde van € 440.000,-, waardepeildatum 06-08-2023. Verschillende kopers hebben reeds interesse getoond. Uit de verkoop van deze woning zal € 150.000,- op de verstrekte lening van € 730.000,- worden afgelost tegen royement van de tweede hypothecaire inschrijving die Collin Crowdfund zal nemen ten gunste van zijn investeerders. 

Het bedrijfsmatig goed aan de Sluisjesdijk 31 te Piershil kent een getaxeerde marktwaarde van € 735.000,-, waardepeildatum 14-08-2023. De uitstaande LTV (Loan-to-Value; de verhouding tussen het leenbedrag en de getaxeerde waarde van € 735.000,-) na aflossing van € 150.000,- op het leenbedrag van € 730.000,- bedraagt 79%. Gedurende de looptijd van de lening, 48 maanden, zal er vervolgens afgelost worden tot € 480.000,-. De LTV aan het einde van de looptijd van de lening bedraagt 65%.  

Juridische structuur


 

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Aankoop onroerend goed te Piershil € 715.000,-
Overdrachtsbelasting € 42.860,-
Kosten koper € 22.140,-
Duurzaamheidsinvesteringen € 21.500,-
Totale investering € 801.500,-
Eigen inbreng  € 71.500,-
Lening via Collin Crowdfund € 730.000,-

Leenbedrag: € 730.000,-
Rente: 8,0% per jaar
Looptijd: 48 maanden, lineaire maandelijkse aflossing van € 2.127,66 met een slottermijn van € 480.000,- (na de eenmalige aflossing van € 150.000,-)

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor DRN Holding B.V. is Verhoogd risico. De kwalificatie voor Novum Advies Groep B.V. is Gemiddeld risico. De kwalificatie voor Van der Gaag Boekhouding is Laag risico. De kwalificatie voor Stal Piershil B.V. is Verhoogd risico. Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Gemiddeld risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. De score is gebaseerd op de definitieve jaarrekeningen over 2022, de prognosecijfers over 2023 en 2024 van DRN Holding B.V., Novum Advies Groep B.V., Stal Piershil B.V. en Van der Gaag Boekhouding. Wij kwalificeren de overall Collin Credit Score van deze aanvraag als Goed.

Afloscapaciteit 
De verwachte, geconsolideerde netto-kasstroom per eind 2023 bedraagt € 57.000,- bij een geconsolideerde omzet van € 228.000,-. De ondernemers verwachten voor 2024 een geconsolideerde netto-kasstroom van € 66.000,- bij een geconsolideerde omzet van € 297.000,-. Wij kwalificeren de Afloscapaciteit als Goed.

Solvabiliteit
De geconsolideerde solvabiliteit bedraagt 17% na financiering. Na de eenmalige aflossing bij de verkoop van het onroerend goed zal de solvabiliteit stijgen naar 20% op een balanstotaal van € 979.000,-. Wij kwalificeren de solvabiliteit als Voldoende.

Zekerheden en voorwaarden

 • De geldnemers zijn DRN Holding B.V., Novum Advies Groep B.V., Stal Piershil B.V., de heer M.D.P. van der Gaag, handelend onder de naam Van der Gaag Boekhouding en Mevrouw N.E.R. van der Gaag – van der Meer. Vanwege de gekozen rechtsvorm zijn de geldnemers hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 730.000,- op het bedrijfsmatig onroerend goed aan de Sluisjesdijk 31, 3265 LH te Piershil , kadastraal bekend als sectie C, nummer 452 en 1427, te Piershil, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 735.000,- op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 14-08-2023.
 • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 150.000,- op het woonhuis aan de Louise de Colignylaan 34, 3136 CP Vlaardingen, kadastraal bekend als sectie K, nummer 827, te Vlaardingen, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Deze is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 245.000,- en een openstaande schuld van € € 152.815,58,- d.d. 05-08-2023. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 440.000,- op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 08-08-2023.
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van DRN Holding B.V., Novum Advies Groep B.V. en Stal Piershil B.V. en Van der Gaag Boekhouding worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • De geldnemers dienen eenmalig € 150.000,- af te lossen (zonder vergoedingsrente) op de lening bij verkoop van het woonhuis aan de Louise de Colignylaan 34, 3136 CP Vlaardingen, kadastraal bekend als sectie K, nummer 827, te Vlaardingen. De tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 150.000,- op het woonhuis in Vlaardingen, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund, zal worden geroyeerd bij verkoop van het woonhuis en aflossing van € 150.000,-.
 • Aanvullend heeft geldnemer de mogelijkheid om in de laatste zes maanden van de looptijd, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de geldnemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen in dat geval een eerste investeringskans in de nieuwe lening.
 • Geldnemer heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven. De extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn.

Door zowel de eerste hypothecaire inschrijving op het aan te kopen onroerend als de tweede hypothecaire inschrijving op het huidige woonhuis kwalificeren wij de zekerheden als Goed.

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Goed
Solvabiliteit: Voldoende
Zekerheden: Goed
Overall: Goed
 

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-108945 heeft € 5.000 geïnvesteerd.
02-11-2023 om 13:34
investeerder-40895 heeft € 500 geïnvesteerd.
02-11-2023 om 13:21
investeerder-110078 heeft € 500 geïnvesteerd.
02-11-2023 om 13:11
investeerder-405779 heeft € 500 geïnvesteerd.
02-11-2023 om 12:55
investeerder-5809 heeft € 500 geïnvesteerd.
02-11-2023 om 12:36

Ondernemer

Crowdfund Coach


Audrey Franssen