34448

drruudzelve

€ 100.000  |  7,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 152
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 8-01-2020 in 3 uur volgeschreven door 152 investeerders

Bedrijfskenmerken

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Drruudzelve Sector Bouw
Rechtsvorm Eenmanszaak Leendoel Werkkapitaal/inventaris
Datum van oprichting 11-09-2012 Website N.v.t.

Leendoel

De ondernemer is als elektrotechnisch installateur werkzaam. De onderneming is groeiende en er komen meerdere grotere projecten aan waardoor er een behoefte is ontstaan aan nieuwe gereedschappen en werkkapitaal voor de aankomende projecten. Er wordt een lineaire lening van € 100.000,- verstrekt met een looptijd van 60 maanden en een vaste rente van 7,0% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Werkkapitaal/inventaris € 100.000
Collin Direct € 100.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden
De debiteuren voor de financiering zijn de heer R.J.J.M.M. Swillens handelend onder de naam Drruudzelve en mevrouw P.J.F. Swillens – Pennings. Vanwege de gekozen rechtsvorm is ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Drruudzelve worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 100.000,- op het woonhuis aan de Lovendaal 7 te Grubbenvorst verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. De WOZ waarde per 01-01-2018 is € 360.000,-.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor Drruudzelve is Verhoogd risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van rentabiliteit, liquiditeit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de historische cijfers van Drruudzelve. De overall Collin Credit Score is Voldoende.

Toelichting Jaarcijfers
De positieve lijn van 2018 heeft zich in 2019 voortgezet

Jaarcijfers

Balans overzicht ultimo 2017-2018 

Activa

  2017 2018
Vaste activa € 15.000 € 26.000
Vlottende activa € 14.000 € 16.000
Overige vlottende activa € 3.000 € 16.000
Totaal € 32.000 € 58.000

Passiva

  2017 2018
Eigen vermogen € -67.000 € -44.000
Langlopende schulden € 18.000 € 10.000
Kortlopende schulden € 81.000 € 92.000
Totaal € 32.000 € 58.000

Winst- en verliesrekening 2018

Omzet € 228.000  
Bruto winst € 132.000  
Kosten € 54.000  
Resultaat € 78.000  

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-11104 heeft € 100 geïnvesteerd.
08-01-2020 om 12:20
investeerder-70563 heeft € 200 geïnvesteerd.
08-01-2020 om 12:18
investeerder-110764 heeft € 100 geïnvesteerd.
08-01-2020 om 12:11
investeerder-4234 heeft € 2.500 geïnvesteerd.
08-01-2020 om 12:10
investeerder-36811 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
08-01-2020 om 12:09

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.30 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Loyaliteitsprogramma
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders