41531

DRTJ1 CV

€ 1.100.000  |  6,0% rente  |  24 maanden  Investeerders: 546
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 18-01-2022 in 1 uur volgeschreven door 546 investeerders

Samenvatting

De ervaren vastgoedondernemers willen middels een vastgoed C.V. een voormalig kantoorpand op een perceel van 4.425 m² aankopen om vervolgens te verbouwen, tijdelijke woonruimtes van maken met uiteindelijke doel de locatie te her-ontwikkelen op de middellange termijn. De stille vennoten brengen voldoende eigen middelen in om dit te kunnen realiseren. De LTV (Loan To Value) van deze financiering is 54% ten opzichte van de aankoopprijs.

Invloed coronavirus
Er is geen sprake van een negatieve invloed van het coronavirus op dit project.

Financieringsbehoefte
De totale investering bedraagt € 2.950.000,-. Dankzij de eigen inbreng middels kredietovereenkomsten van de stille vennoten is de gevraagde financiering via Collin Crowdfund € 1.100.000,-. De looptijd is 24 maanden aflossingsvrij. De rente bedraagt 6,0% per jaar gedurende de gehele looptijd. 

Risico
De Dun & Bradstreet kwalificatie is Laag risico. De overall Collin Credit Score is Goed. 
De gestelde voorwaarde en zekerheden zijn:

  • De debiteur is Stichting DRTJ1 ten deze handelend voor zichzelf en als beherend vennoot van DRTJ1 C.V.
  • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 1.100.000,- op het bedrijfspand aan de Rijnsburgerweg 100, 2231 AG te Rijnsburg, kadastraal bekend als sectie C nummers 4649, 4648 en 4028 te Rijnsburg, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een aankoopbedrag van € 2.050.000,- k.k.
  • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van het te financieren onroerend goed worden verpand ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. 
  • De heer K.K.D Law geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 250.000,-. Deze borgtocht heeft op dit moment materiële waarde door de overwaarde in de vastgoedportefeuille in privébezit.
  • De C.V. betaalt, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, altijd minimaal 18 maanden rente, ook indien de lening in de eerste 18 maanden vervroegd wordt afgelost. Na 18 maanden heeft men de mogelijkheid de lening vervroegd af te lossen zonder extra vergoedingsrente.

Leendoel

Het leendoel is de aankoop van onroerend goed aan de Rijnsburgerweg 100, 2231 AG te Rijnsburg.

Ondernemer

De bestuurders van de stichting zijn David Law (1976), Roland Mustert (1962) en Hans Hurkmans (1988). De drie heren zijn ervaren (vastgoed)ondernemers die individueel en gezamenlijk meerdere vastgoedinvesteringen hebben gedaan en in ontwikkelprojecten hebben geïnvesteerd.

Onderneming

In de C.V. zal het onroerend goed aan de Rijnsburgerweg 100, 2231 AG te Rijnsburg  worden aangekocht. 
Het betreft een voormalig kantoorgebouw. Het onroerend goed is in verband met grote belangstelling van kopers aangekocht voor € 2.050.000,-, wat boven de vraagprijs, van oorspronkelijk € 1.950.000,-, is. 

Het aan te kopen vastgoed bestaat uit een perceel (groot 4.425 m²) grenzend aan de Royal Flora met daarop een kantoorgebouw (groot 2.250 m² met BVO (bruto vloeroppervlakte) 1.360 m²) met twee (deels verwarmde) garageboxen van (BVO 100 m²) met een erachter gesitueerd bijgebouw (groot 1.195 m² met BVO 340 m²) met een inpandige garage, en een 35-tal parkeerplaatsen.

Na aankoop van het onroerend goed wil men een tijdelijk woonvergunning verkrijgen. Hiervoor zijn reeds gesprekken geweest met de gemeente. De gemeente heeft positief gereageerd mede door de grote vraag naar tijdelijke woonruimte. Op die basis verwacht men spoedig een vergunning te krijgen om de verhuur nog voor de zomer te kunnen starten.

De locatie zal dan worden verbouwd tot 40 tot 45 wooneenheden voor tijdelijke verhuur aan alleenstaanden. Deze verhuur zal worden uitbesteed aan een gerenommeerde partij die reeds meerdere van dergelijke panden in beheer heeft. Huurprijs per unit zal rond de € 550,- per maand liggen.

Uiteindelijke doel is een permanente woonvergunning op de locatie te krijgen, maar dat zal naar alle waarschijnlijkheid minimaal een aantal jaren duren alvorens dat is te realiseren. Na verkrijging van een permanente woonbestemming zal de locatie volledig worden her-ontwikkeld. Dit zal pas na aflossing van deze crowdfunding gebeuren.

Indien geen tijdelijke woonvergunning wordt verkregen is het alternatief om het pand geschikt te maken voor verhuur van meerdere kleinere kantoorruimtes.

Het pand is aangekocht voor € 2.050.000,-. De LTV (Loan To Value) bedraagt 54%.

Juridische structuur

Stichting DRTJ1 is beherend vennoot en juridisch eigenaar van het onroerend goed.
De drie genoemde personen zijn de bestuurders van de stichting. 

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Aankoop incl. kosten koper € 2.265.000,-
Verbouwing € 360.000,-
Financieringskosten incl. 2 jaar rente € 170.000,-
Overig/onvoorzien € 155.000,-
Totaal € 2.950.000,-
Eigen inbreng middels kredietovereenkomsten € 1.850.000,-*
Lening via Collin Crowdfund € 1.100.000,-

Leenbedrag: € 1.100.000,-
Rente: 6,0%
Looptijd: 24 maanden, aflossingsvrij

*De stille vennoten hebben kredietovereenkomsten voor het genoemde bedrag gesloten met de C.V. De beherend vennoot kan dus opnames vorderen van de stille vennoten binnen deze maximale kredietlimiet. Het totale bedrag zal dus niet direct in de C.V. worden gestort.

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor DRTJ1 C.V. is Laag risico en voor Stichting DRTJ1 is de kwalificatie Minimaal risico. Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. De overall score is gebaseerd op de verwachte exploitatie van de C.V. na aankoop van het onroerend goed. De overall score is Goed.

Afloscapaciteit 
Zoals beschreven wil men na de verkrijging van een tijdelijke woonbestemming het onroerend goed gaan verhuren als tijdelijke huisvesting. Uit die opbrengsten kunnen de rentebetalingen worden betaald. Indien de verhuur niet spoedig mogelijk is, is er vanuit de inbreng van de stille vennoten voldoende liquiditeit om gedurende de looptijd van de financiering te voldoen aan de renteverplichtingen van de crowdfunding. We kwalificeren de afloscapaciteit als Goed.

Solvabiliteit
De totale maximale inbreng van de stille vennoten middels kredietovereenkomsten bedraagt € 1.850.000,-. Gezien het karakter van deze inbreng worden deze overeenkomsten niet achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Doordat de investeerders van Collin Crowdfund wel het eerste hypotheekrecht op het aanwezige onroerend goed in de C.V. hebben, is er wel sprake van een preferente positie. Voorzichtigheidshalve kwalificeren we de solvabiliteit als Voldoende.

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteur is Stichting DRTJ1 ten deze handelend voor zichzelf en als beherend vennoot van DRTJ1 C.V.
  • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 1.100.000,- op het bedrijfspand aan de Rijnsburgerweg 100, 2231 AG te Rijnsburg, kadastraal bekend als sectie C nummers 4649, 4648 en 4028 te Rijnsburg, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een aankoopbedrag van € 2.050.000,- k.k.
  • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van het te financieren onroerend goed worden verpand ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. 
  • De heer K.K.D Law geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 250.000,-. Deze borgtocht heeft op dit moment materiële waarde door de overwaarde in de vastgoedportefeuille in privébezit.
  • De C.V. betaalt, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, altijd minimaal 18 maanden rente, ook indien de lening in de eerste 18 maanden vervroegd wordt afgelost. Na 18 maanden heeft men de mogelijkheid de lening vervroegd af te lossen zonder extra vergoedingsrente.

Door zowel de eerste hypothecaire inschrijving als de persoonlijke borgstelling kwalificeren we de zekerheden als Goed.

Samenvattend
Afloscapaciteit: Goed
Solvabiliteit: Voldoende
Zekerheden: Goed
Overall: Goed

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-60356 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
18-01-2022 om 11:07
investeerder-12079 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
18-01-2022 om 11:07
investeerder-243881 heeft € 1.500 geïnvesteerd.
18-01-2022 om 11:07
investeerder-243817 heeft € 500 geïnvesteerd.
18-01-2022 om 11:07
investeerder-238086 heeft € 500 geïnvesteerd.
18-01-2022 om 11:07

Ondernemer

K.K.D. Law

R.G. Mustert

Crowdfund Coach


Marc Kogels