31109

Drukkerij Service Boxtel B.V.

€ 100.000  |  7,5% rente  |  48 maanden  Investeerders: 104
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 27-09-2018 in 1 uur volgeschreven door 104 investeerders

Samenvatting

Drukkerij Service Boxtel B.V. is opgericht in 1997 en richt zich op het verzorgen van handels-, familie-, reclame-, verenigings- en rouwdrukwerk. Het is een kleinschalige organisatie met zes mensen in dienst, waaronder de directeur-grootaandeelhouder Ilse Reizevoort en een van de oprichters van het bedrijf Peter Reizevoort. Ilse is de creatieve kracht van de organisatie en sinds 2016 eigenaar van de drukkerij. Haar vader Peter en zijn vrouw Antoinette Reizevoort zijn de oprichters en hij is op het moment bestuurder van de onderneming.

De drukkerij onderscheidt zich door direct en persoonlijk contact met de klant en biedt een hoge servicegraad en leverbetrouwbaarheid. Het is een echt familiebedrijf en heeft een trouw klantenbestand. 

Naast het bovenstaande verzorgt het bedrijf al meer dan 20 jaar het drukken en de toelevering van alle containerlabels aan de verdeelcentra van een groot Nederlands logistiek bedrijf. Door de stijgende verkoop van producten via internet neemt het aantal te leveren pakketten en dus het verbruik van de labels fors toe. Daarnaast wordt door de klant gestaag het aantal verdeelcentra uitgebreid, waarmee naast de aantallen ook het aantal soorten labels toeneemt. Om aan de behoefte van de klant te kunnen blijven voldoen moet een extra drukpers worden aangeschaft; de huidige drukpers kan de vraag niet aan en de nieuwe pers zorgt voor meer snelheid en meer mogelijkheden.

Financieringsbehoefte
De financiering is bestemd voor de investering in een Heidelberg PM 52-4P 2/2 uit 2007. Het investeringsbedrag is € 130.000,- waarvan € 30.000,- uit eigen middelen wordt ingebracht. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 100.000,-. De looptijd is 48 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing. De rente bedraagt 7,5% gedurende de gehele looptijd. 

Risico
Dun & Bradstreet geeft de score Laag risico aan deze onderneming. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende. Debiteur voor de financiering is Drukkerij Service Boxtel B.V. De onderneemster Ilse Reizevoort geeft een borgstelling af voor € 25.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment morele waarde. De heer P.J.M. Reizevoort  en mevrouw A.H. Reizevoort- van Goch geven een gezamenlijke persoonlijke borgstelling af voor € 25.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde. De nieuwe drukpers Heidelberg PM 52-4P wordt verpand ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Tot slot wordt er een niet-onttrekkingsverklaring overeengekomen met Drukkerij Service Boxtel B.V. zolang de solvabiliteit lager is dan 35%.

Video Pitch

Leendoel

De financiering is bestemd voor aankoop van een Heidelberg drukpers uit het bouwjaar 2007 met slechts acht miljoen druks.

Ondernemer

Ilse Reizevoort (1981) is hbo-opgeleid en sinds 2008 bedrijfsleider bij Drukkerij Service Boxtel B.V. Sinds 1 januari 2016 is zij de directeur-grootaandeelhouder van het bedrijf. Zij heeft veel ervaring opgedaan in de laatste jaren onder de hoede van de oud-eigenaar (haar vader) Peter Reizevoort. 

Onderneming

Historie
Midden jaren tachtig is de onderneming gestart in een schuurtje van een woonhuis in Boxtel. Onder de naam van zijn echtgenote werd van Goch Drukkerij geboren. De zaken gingen goed en het bedrijf groeide gestaag. Na twee jaar verhuisde het bedrijf naar een andere locatie in Boxtel. Gedurende de volgende vijf jaar ontwikkelde het bedrijf zich steeds verder en volgde Peter ook een opleiding aan het grafisch lyceum in Eindhoven en vestigde het bedrijf zich in het buurdorp Gemonde. 

In 1993 ging van Goch Drukkerij op in Binderij Service Boxtel B.V. en verhuisde terug naar Boxtel. Deze onderneming richtte zich echter in de ogen van Peter Reizevoort te veel op het boekbinden en te weinig op het drukken. Reden voor hem om zich twee jaar later uit te laten kopen en samen met zijn vrouw verder te gaan als Drukkerij Service Boxtel v.o.f. Per 1997 is deze v.o.f. overgegaan in Drukkerij Service Boxtel B.V. 

In 1999 zijn de ondernemers en onderneming verhuisd naar een koopwoning met aansluitend bedrijfspand op De Staarten in Boxtel. In januari 2008 is dochter Ilse in de zaak gekomen en per 1 januari 2016 heeft ze de aandelen van Drukkerij Service Boxtel B.V. van haar ouders overgenomen. 

Visie
Het bedrijf wil zich de komende jaren verder ontwikkelen als totaal leverancier van drukwerk, vanaf het ontwerp tot de verzending.

Activiteiten
De activiteiten van Drukkerij Service Boxtel B.V. bestaan uit het verzorgen van handels-, familie, reclame- en verenigings- en rouwdrukwerk. Daarnaast verzorgt het bedrijf al meer dan 20 jaar het drukken en de toelevering van alle containerlabels aan de diverse verdeelcentra van een groot Nederlands logistiek bedrijf. Dit vereist voor Drukkerij Service Boxtel B.V. een grote kennis van het logistieke systeem van de klant. Deze in jaren opgebouwde kennis en de grote afhankelijkheid van deze kennis van de klant maken Drukkerij Service Boxtel B.V. tot een echte strategische partner van de klant. 

Dagelijks
De onderneming wordt feitelijk geleid door vader en dochter. Vader Peter is bestuurder van de onderneming en regelt vooral de zaken rondom de productie van een van hun grote klanten, het Nederlandse logistieke bedrijf. Ilse regelt het andere drukwerk en is de creatieve kracht van de organisatie.

In totaal zijn er, inclusief Ilse en Peter, zes mensen werkzaam: een werkvoorbereider, twee drukkers en een werknemer voor de afwerking. In oktober komt daar vanwege de uitbreiding nog een drukker bij.

Structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Aankoop Heidelberg drukpers           € 130.000,-
Eigen inbreng € 30.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 100.000,-

Leenbedrag: € 100.000,-
Rente: 7,5%
Looptijd: 48 maanden, lineaire maandelijkse aflossing

Het bedrijf heeft op het moment nog een kredietfaciliteit bij de ING. Deze is niet in gebruik en wordt in de komende twee kwartalen afgebouwd naar € 0,-.
Daarnaast heeft Reizevoort Beheer B.V., de B.V. van Peter Reizevoort, nog een lening lopen aan Drukkerij Service Boxtel B.V. van € 163.000,-. Deze lening wordt met € 5.000,- per maand annuïtair afgelost.

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • Debiteur voor de financiering is Drukkerij Service Boxtel B.V.
  • Mevrouw I.A.A. Reizevoort, geboren op 11-10-1981 te Boxtel, geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 25.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment morele waarde.
  • De heer P.J.M. Reizevoort, geboren op 15-05-1954 te Leiden en mevrouw A.H. Reizevoort- van Goch, geboren op 09-11-1951, geven een gezamenlijke persoonlijke borgstelling af voor € 25.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde. 
  • Ter handhaving van de solvabiliteit is een niet-onttrekkingsverklaring overeengekomen. Deze houdt in dat er geen onttrekkingen aan het vermogen van Drukkerij Service Boxtel B.V. mogen plaatsvinden, zolang de solvabiliteit (werkelijk eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal conform berekening Collin Crowdfund) 35% of lager is.
  • De  nieuwe drukpers Heidelberg PM 52-4P van Drukkerij Service Boxtel B.V. wordt verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. 

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Drukkerij Service Boxtel B.V. is Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De score is gebaseerd op de jaarcijfers 2017 van Drukkerij Service Boxtel B.V. alsmede de exploitatieprognose 2018 en 2019. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende. 

Rentabiliteit
Sinds 2015 stijgt de omzet, zo ook het bedrijfsresultaat. Ultimo 2017 had Drukkerij Service Boxtel een netto cashflow overschot van € 77.000,-. Voor 2018 wordt er een omzet van €1.202.000,- geprognosticeerd met een netto cashflow overschot van € 58.000,-. De tussentijdse cijfers 2018 onderbouwen de aankomende omzet. De prognose 2019 is behouden opgesteld. De omzetverwachting ligt op 1.090.000,- met een netto cashflow overschot van € 31.000,- Wij kwalificeren de Rentabiliteit op Ruim voldoende.

Solvabiliteit
Solvabiliteit per ultimo 2017 komt uit op 24% op een balanstotaal van € 362.000,- Ultimo 2018 zal de solvabiliteit naar verwachting uitkomen op 45% op een balanstotaal van € 554.000,- Deze stijgende lijn zal bij het behalen van de verwachtingen doorzetten. De Solvabiliteit kwalificeren wij op Ruim voldoende.

Liquiditeit
De current ratio 2017 komt uit op 1,6. Betalingstermijnen debiteuren en crediteuren liggen op ongeveer 30 tot 35 dagen. Ultimo 2018 zal de liquiditeit naar verwachting uitkomen op 1,9. Eind 2019 is de verwachting dat de liquiditeit uit zal komen op 2,2. Wij kwalificeren de Liquiditeit op Goed. 

Samenvattend
Rentabiliteit: Ruim voldoende
Solvabiliteit: Ruim voldoende
Liquiditeit: Goed
Overall: Ruim voldoende

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-58591 heeft € 500 geïnvesteerd.
27-09-2018 om 10:03
investeerder-55642 heeft € 500 geïnvesteerd.
27-09-2018 om 10:03
investeerder-23531 heeft € 500 geïnvesteerd.
27-09-2018 om 10:03
investeerder-41622 heeft € 500 geïnvesteerd.
27-09-2018 om 10:02
investeerder-9164 heeft € 500 geïnvesteerd.
27-09-2018 om 10:02

Ondernemer
Ilse Reizevoort

Crowdfund Coach


Jeroen Ramekers