26689

Dutch & Dutch

€ 130.000  |  8,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 173
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 6-09-2017 in 1 uur volgeschreven door 173 investeerders

Samenvatting

Dutch & Dutch ontwikkelt en verkoopt hoogwaardige audioproducten voor zowel de professionele als de particuliere markt. De afgelopen jaren hebben de ondernemers technologieën ontwikkeld en gepatenteerd die hen in staat stellen om audioproducten te maken die zich onderscheiden van concurrerende producten. Die technologieën zijn reeds toegepast in het Pro Fidelity systeem, dat inmiddels ook verkocht wordt. Met de nieuw ontwikkelde 8c luidspreker wordt een luidsprekertechnologie toegepast die geluid kan richten zoals een spotlight licht kan richten. Dutch & Dutch is in 2014 opgericht door 5 aandeelhouders, waarvan er thans 4 als bestuurder binnen het bedrijf actief zijn.

Financieringsbehoefte
De totale financieringsbehoefte is € 260.000,-. Hiervan wordt € 130.000,- ingevuld door een achtergestelde lening. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 130.000,-. De looptijd is 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing. De rente bedraagt 8,0% gedurende de gehele looptijd.
 
Risico
Dun & Bradstreet kwalificeert Dutch&Dutch B.V. en Dutch&Dutch Export B.V. als Verhoogd risico. De Collin Credit Score is Ruim voldoende. De debiteuren voor de financiering zijn Dutch&Dutch B.V. en Dutch&Dutch Export B.V. De huidige en toekomstige inventaris, vorderingen en voorraden worden verpand ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Er worden persoonlijke borgstellingen door 4 van de aandeelhouders afgegeven, ter hoogte van € 15.000,- per aandeelhouder. Hiervan zijn er 3 als materieel te kwalificeren en 1 als moreel. De leningen van in totaal € 305.000,- van CDS Beheermaatschappij B.V. worden achtergesteld. Tevens geldt een niet-onttrekkingsverklaring voor Dutch&Dutch B.V. zolang de solvabiliteit lager is dan 40%. 

Video Pitch

Leendoel

De lening van Collin wordt gevraagd ten behoeve van de kosten voor marketing en sales en de promotie van het 8c en Pro Fidelity geluidssysteem. Tevens wordt een gedeelte van de lening besteed aan de inrichting van een representatieve demo- en verkoopruimte. 

Ondernemer

Dutch & Dutch heeft 5 aandeelhouders, waarvan er 4 zich actief bezighouden met de bedrijfsvoering. 

Martijn Mensink (1985) heeft Bedrijfskunde (MSc) en Technische Natuurkunde gestudeerd. Tijdens zijn studie groeide zijn jarenlange hobby luidsprekerbouw uit tot een bedrijf. Samen met twee studiegenoten zette hij een bedrijf op dat hifi systemen ontwikkelde en op de markt bracht. Na die periode heeft hij voor Dutch & Dutch gekozen. Binnen Dutch & Dutch houdt Martijn zich enerzijds bezig met de akoestische aspecten van luidsprekerontwerp, anderzijds is hij verantwoordelijk voor de marketing en neemt hij het voortouw bij het uitzetten van de strategie.

Eric van Duin (1978) heeft Industrieel Ontwerp gestudeerd aan de TU Delft (MSc). Binnen Dutch & Dutch is hij degene die precies weet hoe een product schaalbaar ontworpen kan worden en welke partijen daarbij kunnen helpen. Het ondernemen is Eric met de paplepel ingegoten. Met zijn jarenlange ervaring als ondernemer en zijn oplossingsgerichte manier van denken zorgt hij ervoor dat het team altijd de ‘ogen op de bal’ heeft. Eric is de CEO van Dutch & Dutch.

George Ortega (1972) heeft uitgebreide studio-ervaring, waardoor hij perfect begrijpt welke producteigenschappen belangrijk zijn voor de eindgebruiker. Hij is al zijn gehele professionele leven werkzaam in de evenementen- en audiovisuele industrie. George heeft van nature de hands-on-mentaliteit die vereist is voor die industrie. Die mentaliteit komt goed van pas bij Dutch & Dutch. 

Kevin Kleine (1984) heeft een achtergrond in de evolutionaire epidemiologie (MSc). Binnen Dutch & Dutch is hij verantwoordelijk voor softwareontwikkeling en innovatie. Hij is een softwareman met meer dan 10 jaar ervaring in productontwikkeling en vermarkting. Dat maakt hem tot een goede manager van het softwareteam. Kevin is bovendien altijd goed op de hoogte van de nieuwste trends in IT. Hij komt daardoor geregeld met scherpe inzichten met betrekking tot de marktpositie die Dutch & Dutch nu heeft en in de toekomst kan innemen. 

Onderneming

Dutch & Dutch ontwikkelt en verkoopt hoogwaardige audioproducten voor zowel de professionele als de particuliere markt. Binnen het bedrijf worden de volgende bedrijfsactiviteiten uitgevoerd: 
 
 • Ontwikkeling van hardware: luidsprekertechniek en elektronica
 • Softwareontwikkeling
 • Kwaliteitscontrole
 • Productontwerp en sourcing
 • Verkoop aan de tussenhandel
Binnen Dutch & Dutch proberen de ondernemers zo veel mogelijk de dingen te doen waar ze goed in zijn. Zaken waar men minder affiniteit en ervaring mee heeft, worden doorgaans uitbesteed. Zo worden de productie en assemblage uitbesteed aan daartoe optimaal ingerichte bedrijven. Naast R&D werk voor hun eigen producten, benut het bedrijf hun kennis en kunde om externe partijen te ondersteunen met de ontwikkeling van hun technologie. Het grootste R&D project voor een derde partij is het ontwikkelen van een driedimensionaal geluidssysteem voor 3DEAS uit de Verenigde Staten. Dit project behelst algoritmes, allerlei software en ook hardware. 
 
Missie & visie
Dutch & Dutch biedt een uitkomst voor mensen, die het beste van twee werelden willen. De 8c verenigt het gemak van moderne systemen als Sonos met de geluidskwaliteit van de beste high-end hifi-systemen. Via traditionele high-end hifi klinkt muziek heel goed, maar het vereist dat je huiskamer wordt omgetoverd in een soort studio. Dergelijke systemen zijn groot en onhandig in gebruik. Moderne all-in-one streaming luidsprekers zoals die van bijvoorbeeld Sonos zijn handig in gebruik en nemen niet je hele woonkamer in beslag, maar laten op het vlak van geluidskwaliteit een hoop liggen. Dutch & Dutch wil muziekliefhebbers in hun huiskamers meer laten genieten van hun favoriete muziek, zonder het gedoe dat traditioneel gepaard gaat met een hoogwaardig geluidssysteem. 
 
Het komende anderhalf jaar staat in het teken van het bouwen van het merk en het distributienetwerk. De doelstelling van de ondernemers is om zo snel mogelijk de naamsbekendheid van het bedrijf te vergroten. Ze willlen de ‘buzz’, die er nu al is, vergroten door middel van reviews in de belangrijkste magazines. Er staan al afspraken voor reviews gepland in een aantal vooraanstaande magazines, die normaal gesproken zelden met startups in zee gaan.  
 
Positionering in de markt
Dutch & Dutch levert in Nederland en België direct aan winkeliers. In andere landen levert Dutch & Dutch aan lokale distributeurs, die op hun beurt leveren aan de vakhandelaar (hifi detaillist/speciaalzaak). De doelgroep van Dutch & Dutch is enerzijds de muziekliefhebber die een systeem wil dat hem dichter bij de muziek brengt dan zijn huidige Sonos of Bose systeem. Anderzijds is een belangrijke doelgroep de klant die nu al een high-end hifi systeem heeft, maar de grote invloed dat het heeft op zijn leefomgeving en het beperkte gebruiksgemak beu is. 
 
Beschrijving van de high-end hifi markt
Binnen de high-end hifi markt is het gros van de klanten man, vooral van 45 jaar en ouder. Na ongeveer tien jaar van krimp trekt de markt de laatste jaren weer aan en is er ook serieuze aanwas van jongere klanten (25 – 35 jaar). De high-end hifi-markt wordt gekenmerkt door het gebruik van veel losse componenten en over het algemeen zijn de klanten betrekkelijk conservatief. Dat blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat veel mensen nog altijd gebruik maken van cd-spelers en dat ook platenspelers nog veel worden gekocht. 
 
Kijken we naar de meer mainstream hifi, dan zien we dat de verkoop van losse luidsprekers, versterkers en bronnen flink achteruit is gegaan. De meeste mensen kopen tegenwoordig een soundbar, bluetooth luidsprekers en andere all-in-one oplossingen. De laatste jaren is er een steeds grotere kloof ontstaan tussen de mainstream en high-end hifi. Voor mensen die nu een mainstream product hebben en een stap naar betere geluidskwaliteit willen maken, is er nu weinig andere keus. Er zijn slechts mondjesmaat alternatieven die zich tussen high-end geluidskwaliteit en mainstream gebruiksgemak bevinden. 
 
Structuur

Financieringsbehoefte

Het investeringsbedrag wordt aangewend voor de opbouw van een wereldwijd distributienetwerk en de marketing en sales ten behoeve van het 8c geluidssysteem en Pro Fidelity. Hiervoor heeft men al een stevige fundering gelegd in de vorm van de ontwikkeling van de producten, het inrichten van het productieproces en het ontwikkelen van de eerste afzetkanalen. Het komende jaar staar in het teken van het opbouwen van wereldwijde bekendheid en een distributienetwerk. Daarnaast gaat de doorontwikkeling van de producten door met name op het vlak van software. 

1. Marketing & Sales: € 185.000,- 
Dutch & Dutch zal gedurende 2018 flink investeren in marketing & sales. De grootste marketingposten zijn reviews en beurzen. De kosten van een review bestaan uit productkosten (een reviewpaar kan later niet of slechts tegen een lager bedrag verkocht worden), logistiekkosten, advertentiekosten en reis- en verblijfkosten. De kosten van een beurs bestaan uit de kosten voor deelname, logistiek, marketingmaterialen en reis- en verblijfkosten. De belangrijkste beurs die de ondernemers willen bezoeken is de High End München 2018, waar ze veel distributeurs aan het netwerk willen toe te voegen. 
 

2. Representatieve demo- en verkoopomgeving: € 50.000,-
De nieuwe locatie wil men simpel doch representatief en akoestisch verantwoord inrichten, zodat de ondernemers hier productdemonstraties en trainingen kunnen geven. Het worden twee ruimtes, waarvan één wordt ingericht als entree waar bovendien een 8c systeem opgesteld zal staan. De tweede ruimte is groter en zal gebruikt worden voor zowel demonstraties voor dealers en distributeurs als voor producttrainingen. In het gebudgetteerde bedrag vallen ook de Dutch & Dutch producten ten behoeve van deze ruimtes. 
 
Investeringsoverzicht

Marketing & Sales € 185.000,-
Inrichten demo- en verkoopruimte € 50.000,-
Overig € 25.000,-
Totale investeringsbehoefte € 260.000,-
Lening CDS Beheermaatschappij B.V. € 130.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 130.000,-

Leenbedrag: € 130.000,-
Rente: 8%
Looptijd: 60 maanden, lineaire maandelijkse aflossing.

Risico

Zekerheden en voorwaarden
 • De debiteuren zijn Dutch&Dutch B.V. en Dutch&Dutch Export B.V.
 • E. (Eric) van Duin geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 15.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde.
 • M.G. (Martijn) Mensink geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 15.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde.
 • G. (George) Ortega geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 15.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde.
 • K.I. (Kevin) Kleine geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 15.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment morele waarde.
 • De huidige en toekomstige voorraden, inventaris en vorderingen worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. 
 • De lening van CDS Beheermaatschappij B.V. ter hoogte van € 175.000,- wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Gedurende de looptijd van de lening zal er geen aflossing plaatsvinden op de achtergestelde lening. De rente mag wel betaald worden.
 • De lening van CDS Beheermaatschappij B.V. ter hoogte van € 130.000,- wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Gedurende de looptijd van de lening zal er geen aflossing plaatsvinden op de achtergestelde lening. De rente mag wel betaald worden.
 • Ter handhaving van de solvabiliteit is een niet-onttrekkingsverklaring overeengekomen. Deze houdt in dat er geen onttrekkingen aan het vermogen van Dutch&Dutch B.V. mogen plaatsvinden, zolang de solvabiliteit (werkelijk eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal conform berekening Collin Crowdfund) 40% of lager is.
Dun & Bradstreet
Dun & Bradstreet kwalificeert Dutch&Dutch B.V. en Dutch&Dutch Export B.V. als Verhoogd risico.
 
Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De Collin Credit Score is gebaseerd op de jaarcijfers 2016 en de door de accountant opgestelde prognoses voor de jaren 2017 tot en met 2019. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.
 
Rentabiliteit
Dutch & Dutch realiseerde in 2016 een omzet van € 508.000,- met een nettowinst van € 16.000,-. Het netto cashflow overschot bedroeg € 46.000,- (score Excellent). In 2017 wordt een lichte stijging van de omzet verwacht met een sterke focus op het op gang komen van de productie en verkoop van de 8c speaker. De brede introductie en presentatie van deze speaker vraagt een forse marketinginspanning. Het zijn met name deze kosten die in 2017 toenemen ten opzichte van 2016. Mede door een wat lagere bruto marge (veroorzaakt door meer verkoop van producten in plaats van diensten en het geven van introductiekortingen) wordt er in 2017 € 131.000,- verlies geprognosticeerd. De genormaliseerde cashflow komt uit op een negatieve € 87.000,-. Door de verstrekking van de financiering, komt het netto cashflow overschot in 2017 uit op € 85.000,-. In 2018 komen volgens prognose de verkopen van de 8c écht op gang en wordt een netto cashflow overschot verwacht van € 190.000,- bij een omzet van ruim € 1,5 miljoen (score Excellent). Wij achten het passend om de rentabiliteit van Dutch & Dutch als Voldoende te kwalificeren, aangezien het een en ander op prognoses is gebaseerd. 
 
Solvabiliteit
In het risicodragend vermogen per ultimo 2016 is ook het op dat moment achtergesteld vreemd vermogen van € 175.000,- meegenomen vermeerderd met de niet betaalde rente tot eind 2016. Hierdoor komt de solvabiliteit uit op 70% bij een balanstotaal van € 314.000,- (score Excellent). Per ultimo 2017 daalt de solvabiliteit door het verwachte negatieve resultaat en de balans verlengende investeringen naar 34% (score Ruim voldoende) op een balanstotaal van € 609.000,-. Dit is inclusief de begin 2017 aanvullende verstrekte achtergestelde lening van € 130.000,-. Voor de Solvabiliteit hanteren we de score Ruim voldoende.
 
Liquiditeit
De score voor liquiditeit wordt uitgedrukt in het kengetal current ratio (vlottende activa/vlottende passiva). De score komt per ultimo 2016 uit op 1,8 (score Excellent). Per ultimo 2017 daalt de current ratio naar 1,2 (score Ruim voldoende). Door goede afspraken met de belangrijkste leveranciers en door middel van aanbetalingen op orders wordt de liquiditeitspositie gunstig beïnvloed. Wij achten het daarom passend om de score voor liquiditeit vooralsnog vast te stellen op Ruim voldoende.
 
Samenvattend
Rentabiliteit: Voldoende
Solvabiliteit: Ruim Voldoende 
Liquiditeit: Ruim Voldoende
Overall: Ruim Voldoende

Extra beloning

Iedere investeerder die € 1.500,- of meer investeert in Dutch & Dutch, zal bij aanschaf van een paar 8c speakers een korting krijgen van 10% op de winkelprijs. Dutch & Dutch komt graag een foto nemen van de speakers in de kamer van de trotse eigenaar!

De voucher zal digitaal worden verzonden via Collin Crowdfund, aangezien de investeerders anoniem zijn ten opzichte van elkaar en de ondernemer

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-30668 heeft € 500 geïnvesteerd.
06-09-2017 om 10:11
investeerder-27373 heeft € 500 geïnvesteerd.
06-09-2017 om 10:11
investeerder-41321 heeft € 500 geïnvesteerd.
06-09-2017 om 10:11
investeerder-3011 heeft € 500 geïnvesteerd.
06-09-2017 om 10:11
investeerder-8133 heeft € 500 geïnvesteerd.
06-09-2017 om 10:10

Reacties

Investeerder – 21111
06-09-2017 10:25
Bedankt voor de pitch, veel succes gewenst.
Vraag: wat is de relatie met CDS Beheermaatschappij B.V. en welke rente wordt aan die B.V. betaald over de leningen?

E. van Duin
06-09-2017 10:32
Beste investeerder,

Dank voor investering!
CDS Beheermaatschappij B.V. is een familiegerelateerde holding. De rente is 4,5%.

Vriendelijke groet Eric van Duin

Investeerder – 3181
12-09-2017 10:57
Wat leveren jullie nu met het product voor de consumentenmarkt, is dit een actieve luidspreker (met extra’s)? Waar komt het signaal vandaan (Bluetooth of bekabelde streamer, conventionele audiobronnen (Vinyl / CD)? Binnen welke prijspunten wordt het systeem aangeboden?

E. van Duin
12-09-2017 11:09
Beste investeerder,
Bedankt voor uw vraag.

De 8C (en 8M) speakers zijn actief, met ingebouwde DAC en versterkers. U kunt op dit moment kiezen om een analoog gebalanceerd signaal aan te bieden of eventueel met het digitale AES3 signaal de speakers te bedienen. Dutch & Dutch staat er voor om ook streaming services aan te bieden. Streamen direct naar de speaker via Roon Labs zal over niet lange termijn geïntegreerd zijn (ook met terugwerkende kracht over al geleverde speakers). De 8C speakers compleet per set kost € 9.950,00 en de set 8M kost € 5.950,00. De speakers kunnen op dit moment overigens ook al worden bediend middels een web-app (op bijvoorbeeld uw telefoon). Hiermee kunt u filters instellen, volume regelen, bronkeuze selectie en afstanden tot de wanden instellen.

Met vriendelijke groet,
Eric van Duin

Ondernemer
Martijn Mensink
Eric van Duin
George Ortega
Kevin Kleine

Crowdfund Coach


Peter Stout