42712

Dynamostraat 27 en 29 Rotterdam

€ 908.000  |  6,0% rente  |  36 maanden  Investeerders: 802
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

33 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Niet van toepassing
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 29-07-2022 in 10 dagen volgeschreven door 802 investeerders

Samenvatting

Wijziging leningaanvraag d.d. 29 Juli 2022

Beste investeerder,

19 Juli jl. is de crowdfunding van Dynamostraat 27 en 29 Rotterdamlive gegaan. De ondergrens van €900.000,- is inmiddels behaald waardoor de ondernemers ervoor hebben gekozen om de campagne te sluiten op een bedrag van € 908.000,-.

Hieronder ziet u de oorspronkelijke pitch waarin bovenstaande wijziging niet is doorgevoerd.

Met vriendelijke groet,

Collin Crowdfund

De heer Mansoor, de heer Ahmad, de heer Rafiq en de heer Jamil zijn naast hun ondernemersactiviteiten actief in het vastgoed. Zij bezitten gezamenlijk sinds 2018 het object aan de Dynamostraat 27 – 29 te Rotterdam. Het object betreft een horecaruimte, waarin een zalencentrum wordt geëxploiteerd, en een bedrijfsruimte, waar een opslag voor auto’s is gehuisvest.  

Het gebied waarin het object is gelegen is volop in ontwikkeling. Herontwikkeling valt in de toekomst niet uit te sluiten. Er zijn al geïnteresseerde projectontwikkelaars geweest die het object willen overnemen, ver boven de getaxeerde waarde. Vanuit strategisch oogpunt willen de aanvragers het object nog in bezit houden.  

De gevraagde financiering bedraagt € 1.050.000,-, met een ondergrens van € 900.000,-, en wordt aangewend ter verkrijging van werkkapitaal om zo meer vastgoedobjecten gezamenlijk te kunnen aantrekken. Tevens wordt de financiering aangewend voor de herfinanciering van de huidige hypotheekhouder. Het object is getaxeerd op € 1.495.000,-. De Loan-to-Value (LTV) bij aanvang van de financiering bedraagt 70%. 

Financieringsbehoefte 

De totale investering bedraagt € 1.050.000,-. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 1.050.000,-, met een ondergrens van € 900.000,-. De looptijd is 36 maanden met een slottermijn € 60.000 lager dan het lening bedrag. Er geldt een lineaire maandelijkse aflossing. De rente bedraagt 6,0% per jaar gedurende de gehele looptijd.  

Risico 

 • De Collin Credit Score is Goed.
 • De debiteuren zijn de heer F.A. Mansoor, de heer I. Ahmad, de heer T. Rafiq en de heer Z. Jamil. Vanwege de gekozen rechtsvorm zijn de ondernemers hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment is de privévermogenspositie van de ondernemers ruim.  
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 1.050.000,- op het onroerend goed aan de Dynamostraat 27 en 29 te Rotterdam, kadastraal bekend als sectie I, nummers 566 en 567, te Charlois, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 1.495.000,-  op basis van een taxatierapport met waarde peil datum 13 juni 2022. 
 • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van het bedrijfsmatig onroerend goed met als adres: Dynamostraat 27 en 29 te Rotterdam worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. 
 • Men heeft de mogelijkheid om gedurende de laatste 24 maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, vervroegd af te lossen tegen drie maanden vergoedingsrente voor de investeerders. Aanvullend heeft de onderneming de mogelijkheid om in de laatste zes maanden van de looptijd, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de ondernemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen in dat geval een eerste investeringskans in de nieuwe lening. 
 • Men heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven. De extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn.  

Leendoel

De gevraagde financiering wordt aangewend ter verkrijging van werkkapitaal, om zo snel te kunnen schakelen op de vastgoedmarkt,  en voor de herfinanciering van de huidige hypotheekhouder.

Ondernemer

De vier eigenaren van het object; de heer Mansoor, de heer Ahmad, de heer Rafiq en de heer Jamil hebben in 2018 samen dit object aangetrokken. Daarnaast hebben de heer Mansoor, de heer Ahmad en de heer Rafiq meerdere objecten in bezit met overall een forse meerwaarde.  

Onderneming

Het te financieren object betreft een bedrijfsgebouw aan de Dynamostraat 27 -29 te Rotterdam met een oppervlakte van 1 403 m2. De marktwaarde voor nummer 27 bedraagt € 1.175.000,- en voor nummer 29 bedraagt deze € 320.000,-. Dynamostraat 27 betreft een horecaruimte en is in gebruik als zalencentrum voor feesten en partijen en de daarbij komende activiteiten. Het is verhuurd aan Danscentrum Jansen B.V. en de huurovereenkomst loopt tot en met 31 maart 2024. De Dynamostraat 29 betreft een bedrijfsruimte en is in gebruik als auto opslag. De huidige huurovereenkomst loopt tot en met 30 juni 2023.  

Het gebied waarin het object is gelegen is volop in ontwikkeling. Het ligt op loopafstand van het gebied Hart van Zuid rond Winkelcentrum Zuidplein en Ahoy, dat op dit moment ook een grote metamorfose ondergaat. Aangezien het object deel uitmaakt van het 'Motorstartgebied' valt eventuele herontwikkeling in de toekomst niet uit te sluiten. De residuele grondwaarde is getaxeerd op € 2.870.000,-. Ook zijn er al geïnteresseerde projectontwikkelaars geweest die het object voor dergelijke bedragen zouden willen overnemen. Vanuit strategisch oogpunt willen de aanvragers het object nog in bezit houden.  

Het object is getaxeerd op € 1.495.000,-. De Loan-to-Value (LTV) bij aanvang van de financiering bedraagt 70%.  

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Herfinanciering huidige schuld € 275.000,-
Werkkapitaal € 775.000,-
Totale investeringsbehoefte € 1.050.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 1.050.000,-

Leenbedrag: € 1.050.000,-, met een ondergrens van € 900.000,- 
Rente: 6,0% 
Looptijd: 36 maanden, met een lineaire maandelijkse aflossing en een slottermijn die € 60.000,- lager ligt dan het leenbedrag

Risico

Dun & Bradstreet 
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. Vanwege het box 3 karakter van de financiering is een Dun & Bradstreet score niet van toepassing. Volledigheidshalve vermelden wij dat de bedrijven van de heer Mansoor (SAS Investments B.V.), de heer Rafiq (Rafiq Holding B.V.) en de heer Jamil (Jamil Holding B.V.) allen een score Laag risico hebben.  

Collin Credit Score 
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Deze score is gebaseerd op basis van de aangeleverde aangiftes inkomstenbelasting, taxatierapport van het object en de huurovereenkomsten. De overall Collin Credit Score is Goed. 

Afloscapaciteit  
Met een huurstroom van € 139.000,- op het object resteert na aftrek van (financierings)kosten en aflossingen een netto cashflow overschot van € 37.000,-. Indien (een gedeelte van) de huurinkomsten weg zou vallen kan dit opgevangen worden met het surplus vanuit de vastgoedportefeuille. Wij kwalificeren de afloscapaciteit als Goed. 

Solvabiliteit 
De solvabiliteit hebben wij bepaald op basis van de vastgoedportefeuilles van de aanvragers in box 3. Gezamenlijk hebben zij een eigen vermogen van € 3.637.000,- op een balanstotaal van € 8.138.000,-. Na kredietverlening en het doorvoeren van een waarde correctie ten aanzien van het te financieren object (opgenomen tegen taxatiewaarde in plaats van WOZ-waarde) komen wij tot een eigen vermogen van € 4.132.000,- op een balanstotaal van € 8.138.000,-. Hiermee bedraagt de solvabiliteit 51%. Wij kwalificeren de solvabiliteit voorzichtigheidshalve als Goed. 

Zekerheden en voorwaarden 

 • De debiteuren zijn de heer F.A. Mansoor, de heer I. Ahmad, de heer T. Rafiq en de heer Z. Jamil. Vanwege de gekozen rechtsvorm zijn de ondernemers hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment is de privévermogenspositie van de ondernemers ruim.  
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 1.050.000,-  op het onroerend goed aan de Dynamostraat 27 en 29 te Rotterdam, kadastraal bekend als sectie I, nummers 566 en 567, te Charlois, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 1.495.000,-  op basis van een taxatierapport met waarde peil datum 13 juni 2022. 
 • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van het bedrijfsmatig onroerend goed met als adres: Dynamostraat 27 en 29 te Rotterdam worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. 
 • Men heeft de mogelijkheid om gedurende de laatste 24 maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, vervroegd af te lossen tegen drie maanden vergoedingsrente voor de investeerders. Aanvullend heeft de onderneming de mogelijkheid om in de laatste zes maanden van de looptijd, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de ondernemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen in dat geval een eerste investeringskans in de nieuwe lening. 
 • Men heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven. De extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn.  

Door zowel de eerste hypothecaire inschrijving op het object als de hoofdelijke aansprakelijkheid van de geldnemers kwalificeren wij de zekerheden als Goed. 

Samenvattend  
Afloscapaciteit: Goed 
Solvabiliteit: Goed 
Zekerheden: Goed 
Overall: Goed 

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-158025 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
29-07-2022 om 16:59
investeerder-65744 heeft € 500 geïnvesteerd.
29-07-2022 om 16:42
investeerder-328732 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
29-07-2022 om 10:04
investeerder-260481 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
29-07-2022 om 9:43
investeerder-110401 heeft € 500 geïnvesteerd.
29-07-2022 om 8:33

Ondernemer

Crowdfund Coach


Lars van Meer