31200

Dytter

€ 200.000  |  8,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 182
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 20-06-2019 in 2 uur volgeschreven door 182 investeerders

Samenvatting

Dytter is een nieuw Nederlands zorg platform die zorgvragers en zelfstandige (ZZP) zorgprofessionals met elkaar matcht. Een “Booking Platform” naar voorbeeld van Airbnb, Booking.com en Uber. Bij Dytter.com kunnen zowel cliënten als wijkteam planners en zorgprofessionals zich registreren met de eenvoudig te gebruiken app waarmee ze op elk moment verzekerde zorg aan huis kunnen zoeken en boeken. Vraag en aanbod voor thuiszorg wordt snel, betaalbaar en zonder gedoe samengebracht. Uniek is dat de zorgvragers (consumenten en planners bij zorgorganisaties) op basis van beschikbaarheid zelf kiezen wanneer en wie er thuis zorg verlenen, dit profiel is inclusief skills, ratings en tarieven. Uit onze huidige ervaring blijkt dat de combinatie van slimme communicatie via social media, grondige screening en snelle betaling gecombineerd met een klein zeer ervaren team uit diverse vakgebieden een groot succes is. Door de vakgebieden marketing, zorgverlening en recruiters, kan Dytter landelijk meer zorg aanbieden op basis van lagere kosten. 

Founder André Piso is via zijn personal Holding voor 100% eigenaar van Dytter B.V. Hij heeft een zeer uitgebreide kennis en ervaring in de Zorg ICT. Hij heeft onder andere 18 jaar bij Microsoft Health gewerkt.

Financieringsbehoefte
De totale investeringsbehoefte voor de groeistrategie van Dytter in 2019 is € 850.000,- als volgt verdeeld; 

Uitbreiding platform, innovatie en groeiversnelling door Matchmaking en Artificial Intelligence uitbreiding € 300.000,-
Uitbreiding van het team met product/market fit, sales, recruitment en finance specialisten € 300.000,-
Werkkapitaal als aantrekkingskracht versnelling en loyaliteit door zzp’ers snel te betalen € 250.000,-

Inmiddels heeft Dytter al een samenwerkingsverband met een aantal business partners die dit jaar een bedrag van € 300.000,- zullen bijdragen in de product/market fitkosten. Het benodigde werkkapitaal van € 250.000,- zal via financieel logistieke partners gefinancierd worden, met de mogelijkheid van verhoging van het plafond als de groei van Dytter nog sneller gaat dan verwacht. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund en Knab Crowdfunding bedraagt € 300.000,-. De looptijd is 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing. De rente bedraagt 8% gedurende de gehele looptijd. 

Risico
Dun & Bradstreet geeft Dytter B.V. de kwalificatie Verhoogd risico. De Collin Credit Score is Ruim Voldoende. De debiteuren zijn Llano B.V., Dytter Holding B.V. en Dytter B.V. De heer A.J.H. Piso geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 200.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde. Ter handhaving van de solvabiliteit is een niet-onttrekkingsverklaring overeengekomen. Deze houdt in dat er geen onttrekkingen aan het vermogen van Dytter B.V. mogen plaatsvinden, zolang de solvabiliteit (werkelijk eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal conform berekening Collin Crowdfund) 25% of lager is. De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Dytter B.V. worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. 

De financieringsaanvraag wordt voor € 200.000,- gefinancierd via Collin Crowdfund en voor € 100.000,- via zusterplatform Knab Crowdfunding met wie Collin een samenwerkingsovereenkomst heeft. 
De afgegeven zekerheden in deze financieringsaanvraag gelden naar rato voor de investeerders bij beide platformen. Voor beide aanvragen geldt eenzelfde rentepercentage, looptijd en zekerheidspositie. 
Zowel de lening via Collin Crowdfund als de lening via Knab Crowdfunding wordt rentedragend 14 dagen nadat beide leningen volledig zijn gefund. Om maximaal gebruik te maken van de samenwerking zal op beide platformen de financieringsaanvraag worden opengezet en creëren we zogenaamde communicerende vaten door de mogelijkheid open te houden de hoogte van de leenbedragen bij beide platformen te kunnen verhogen respectievelijk verlagen naar aanleiding van het verloop van de funding op beide platformen. Hiermee maken we optimaal gebruik van de mogelijkheden om een succesvolle funding te realiseren.

Video Pitch

Leendoel

Voor de groeiversnelling en uitbreiding van het platform is werkkapitaal nodig, dat door diverse partijen wordt gefinancierd. Het betreft financiering voor de uitbreiding van het team, marketing en sales, alsmede slimme technologie (Artificial Intelligence (AI) voor nog betere matchmaking. 

Ondernemer

André Piso (Vlissingen, 1969) is co-founder, owner en CEO van Dytter. André woont samen met zijn vrouw Eva en kinderen James en Stijn in Breda. Het jonge gezin Piso geniet van het leven, zijn dol op strand en de zon èn van zelf kunstschilderen. André studeerde organisatiepsychologie in Utrecht. Vanaf het jaar 2000 startte hij zijn carrière bij Microsoft Nederland. André werkte hier de afgelopen 18 jaar bij Microsoft Health. Als talent werd hij al in 2006 de jongste directeur Healthcare bij Microsoft Europa. De laatste 4 jaar tot 2018 lag zijn focus, als business development directeur, met name op 'Platform Business startups' die hij o.a. via zijn tijd in Silicon Valley met zijn brede netwerk bij top bestuurders begeleidde naar de Europese zorgmarkt. Als netwerker en creatief leider combineert hij slimme technologie met meer menselijke aandacht op de toekomst van zorg. Voor Dytter formeerde André een team van 5 sterke persoonlijkheden, met een mix van zorg en business ervaring en allemaal dezelfde ambitie uitdragen: "weten dat ons werk invloed heeft op hoe de toekomst er uit ziet!"

Onderneming

Kernprofiel
Ingegeven door het niet online kunnen boeken van thuiszorg voor zijn vader, krapte op de arbeidsmarkt in de zorg en het sterk groeiende aantal van zzp in de zorg, heeft André in 2014 Dytter bedacht. 

Sinds de oprichting in 2016 gooit Dytter na 3 jaar het roer om. Na de periode van Dytter als App leverancier van een SAAS booking platform aan care organisaties, gaat Dytter vanaf eind 2019 zelf met haar eigen booking platform van start als zelfstandige zzp-zorg-bemiddelingsorganisatie. 

Dytter is een online platform zoals Uber, dat zorgvragers en zorgprofessionals direct met elkaar verbindt. Hiermee wordt thuis-, wijk- en intramurale zorg betaalbaar, snel en zonder gedoe samengebracht.
Het verdienmodel is een boeking fee over het uurtarief voor de zorgverlener en de zakelijke zorgvrager. De zorgvrager betaalt de zorgverlener via het Dytter platform en zorgt zelf voor het declareren van de zorg. Voor de kwaliteitsborging worden alle zorgprofessionals gescreend conform het kwaliteitskader wijkverplegingen, en biedt Dytter opleidingen en een rating systeem.

Momentum en kansen waar Dytter op inzet zijn o.a.: 

 • Explosieve vraag naar Thuiszorg; 
 • Tekort aan zorgpersoneel stijgt; 
 • ZZP'ers verdubbeld in de wijkzorg; 
 • Klanten willen zelf kiezen; 
 • Zorgkostenbeheersing; 
 • Aardverschuiving in business modellenj "the rise of the platforms"; 
 • Dytter ziet sinds haar start in 2019 als zelfstandige zzp-zorg-bemiddelingsorganisatie haar omzet en zzp-uren, maand over maand verdubbelen. 

Geschiedenis en ontwikkeling van Dytter – In het kort
2014: Ingegeven door niet online kunnen boeken van thuiszorg voor zijn vader, bedacht André Piso Dytter.
2015: Start ontwerp Digital Business Platform in Silicon Valley geïnspireerd op Uber, Airbnb, Booking.com.
2016: Bouw eerste versie matchmaking platform met IT bedrijf Wortell. Naamgeving & oprichting Dytter. (De naam Dytter is afkomstig van het Noors; å dytte betekent eenvoudig met één klik/push/duw).
2017: Pilot als thuiszorg boeking platform service (SAAS) voor zorgorganisaties i.s.m. Cordaan – Thuiszorg.
2018: Start in samenwerking met zorgorganisaties met matchmaking platform voor bemiddeling zzp’ers.  
2019: Het roer gaat om. Voormalige Wortell compagnons verkopen hun belangen. Dytter start als zelfstandig zorg-zzp bookingorganisatie. 

2019 → Landelijke opschaling als autonoom Platform Business Model voor het boeken van wijkzorg zzp’ers.

2020 → Landelijke dekking zorg zzp’ers. Consumenten boeken direct. Dytter is favoriet ten opzichte van uitzendbureaus.
2021 → De ambitie is om het concept van Dytter in de loop der jaar internationaal op te schalen.

Doelgroepen
De Zorgvrager
‘Do it yourself’ in de zorg bestaat nog niet: klanten willen zelf de zorgvraag stellen en weten waar, door wie en wanneer dit wordt geleverd.

De Zorgorganisaties
Enorm tekort aan personeel in de zorg, het huidige aanbod kan de groeiende vraag naar thuiszorg nooit invullen; ons platform spreekt zowel de huidige als een nieuwe groep zorgverleners aan en organiseert zorg optimaal door het maken van een rechtstreekse match. Door Dytter hebben zorgorganisaties ook toegang tot de groeiende groep zzp'ers waardoor zij beter in staat zijn hun planning te realiseren. 

De Zorgverlener
Ontevredenheid over loondienst in de zorg, je kunt je eigen tijd niet bepalen, hebt hoge werkdruk; werktijden zijn niet fulltime. Door via ons platform vrijheid te bieden in hoe, waar en wanneer je je vak uitoefent maken wij werken in de zorg weer aantrekkelijk en eigentijds. 

Visie
Samen veranderen we de wereld van de zorg. Wij realiseren toegankelijke zorg en maken dat voor iedereen in Nederland beschikbaar zonder gedoe. Wij geloven in een andere manier van zorgvraag en aanbod verbinden: “de mens staat centraal.”

Missie
Dit doen we door zorgvragers en zelfstandige (zzp) zorgverleners keuzevrijheid te geven over het zorgproces op een persoonlijke manier. Wij bieden een digitaal platform waar zorgvragers op basis van beschikbaarheid van zorgverleners zelf een zorgmoment kunnen samenstellen. Zij kiezen zelf wanneer en wie er zorg bij hun thuis komt verlenen waarbij vanzelfsprekend privacy gewaarborgd is. Om het bereik zo groot mogelijk te maken is ook een zorgorganisatie voor Dytter een zorgvrager.

Doelstellingen
Wij maken ons digitaal zorgplatform beschikbaar voor zorgvragers en zelfstandige zorgprofessionals in de thuis- en intramurale zorg. Ons platform brengt vraag en aanbod betaalbaarder samen op een eenvoudige en transparante wijze. De zorgvrager betaalt via Dytter de zorgverlener en zorgt zelf voor het declareren van de zorg. Dytter ontvangt een fee van de (zzp) zorgverlener en van de zorgorganisatie voor het beschikbaar stellen van ons platform.

Ambitie

In 2019 een landelijke opschaling naar acht regio’s als autonoom Platform Business Model voor het boeken van zorg zzp’ers, in 2020 een landelijke dekking bij de zorgverleners. Consumenten boeken zelf direct en Dytter is de favoriet ten opzichte van de uitzendbureaus, met name vanwege de lagere kosten en directe toegankelijkheid. 

Vanaf 2021 heeft Dytter de ambitie om het concept internationaal op te schalen. Organisatorisch zijn wij tevreden als ons team gestroomlijnd is waardoor we met minimale inzet een groot volume mogelijk kunnen maken en daarbij zelf gelukkig is en Dytter ‘the greatest place to work’ vindt.
Sociaal zijn wij tevreden wanneer wij de zelfredzaamheid en het geluk van zorgvragers en hun familie vergroten en bijdragen aan een hogere (zzp) medewerkerstevredenheid en aan meer zorgcapaciteit en betere zorg in Nederland.
Wat marktaandeel betreft zijn wij tevreden als 2 à 5% van de nu ca. 160.000 zzp’ers = 3.200 à 8000 zzp’ers werken via Dytter. Financieel zijn wij tevreden wanneer we ieder jaar ons marktaandeel, omzet- en fee doelstelling halen.

Concurrentiepositie en onderscheidend vermogen
Platformen als Uber voor de zorg zoals Dytter, voor tegelijkertijd de zakelijke klant als consument, zijn er nog niet.
Het onderscheidend vermogen van Dytter zijn slimme digitale marketing, snelle screening, een klein team, een digitaal platform in plaats van dure gebouwen, lagere bedrijfskosten en door eenvoudig landelijk aan te kunnen bieden blijft ook onze fee laag en de zzp’ers goedkoop.

Structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Uitbreiding van het platform business model voor matchmaking met AI   € 300.000,-
Uitbreiding in team met product/market fit, sales, recruitment en finance   € 300.000,-
Werkkapitaal om zzp'ers snel te betalen   € 250.000,-
Totaal  € 850.000,-
Bijdrage kosten door business partners   € 300.000,-
Financieel logistieke partners   € 250.000,-
Lening via Knab Crowdfunding   € 100.000,-
Lening via Collin Crowdfund   € 200.000,-

Leenbedrag: € 200.000,-
Rente: 8%
Looptijd: 60 maanden, lineaire maandelijkse aflossing

Risico

In verband met de financiele logistiek is aan de financieel logistieke partners een persoonlijke borgstelling afgegeven door de heer A.J.H. Piso ter hoogte van € 62.500,- (25% van de limiet).

De afgegeven zekerheden in deze financieringsaanvraag gelden naar rato voor de investeerders bij beide platformen op een totale financiering van € 300.000,-.

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteuren zijn Llano B.V., Dytter Holding B.V. en Dytter B.V
 • De heer A.J.H. Piso geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 200.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde.
 • Ter handhaving van de solvabiliteit is een niet-onttrekkingsverklaring overeengekomen. Deze houdt in dat er geen onttrekkingen aan het vermogen van Dytter B.V. mogen plaatsvinden, zolang de solvabiliteit (werkelijk eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal conform berekening Collin Crowdfund en Knab Crowdfunding) 25% of lager is.
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Dytter B.V. worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund en Knab Crowdfunding.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Dytter B.V. en Llano B.V. is Verhoogd risico, en voor Dytter Holding B.V. is Laag risico.Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Verhoogd risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De score is gebaseerd op de jaarcijfers 2018 en het onderbouwde businessplan voor de komende jaren.De Collin Credit Score overall is Ruim Voldoende.

Rentabiliteit
In de afgelopen boekjaren is het concept van Dytter (uit)ontwikkeld. De omzet in boekjaar 2018 kwam daardoor uit op € 144.000,- en was er als gevolg van de investeringen en lopende kosten sprake van een netto cashflowtekort van € 119.000,-. Hiermee komt de score voor de Rentabiliteit uit op Matig. Inmiddels zijn er een viertal grote thuiszorgorganisaties gecontracteerd, zijn er een aantal mondelinge toezeggingen van thuiszorgorganisaties en in de loop van 2019 zullen er naar verwachting nog een aantal (grote) thuiszorgorganisaties gecontracteerd worden. Op basis van een prognose zal de omzet in boekjaar 2019 uitkomen op ruim € 6,100.000,- en zal het netto cashflowoverschot uitkomen op € 523.000,-. Aangezien de behaalde omzet in het eerste kwartaal overeenkomt met deze prognose hanteren wij voor de Rentabiliteit de score Ruim voldoende. 

Solvabiliteit
Ultimo 2018 was de solvabiliteit negatief, echter rekening houdend met een lening van een voormalige aandeelhouder, waarop de eerste twee jaar geen aflossing hoeft plaats te vinden, bedroeg de solvabiliteit ruim 20% bij een balanstotaal van € 273.000,-. De score voor de solvabiliteit komt hiermee uit op Voldoende. 
In boekjaar 2019 zal, dankzij een positief verwacht resultaat, de solvabiliteit volgens prognose stijgen naar ruim 37% ondanks de balansverlenging naar € 1.223.000,-, Wij hebben de score voor de Solvabiliteit vastgesteld op Voldoende aangezien de prognose nog gerealiseerd dient te worden.

Liquiditeit
De current ratio (vlottende activa/vlottende passiva) bedroeg per ultimo 2018 1,0 en daarmee kwam de score voor de liquiditeit uit op Voldoende. Na realisatie van de prognose 2019 zal de current ratio verbeteren en uitkomen op 2,7. Vanwege het feit dat Dytter over een flexibele factorfinanciering beschikt en via de thuisorganisaties nog bijdragen (gefaseerd) krijgt in de marketingkosten hebben wij de score voor de Liquiditeit vastgesteld op Ruim Voldoende.

Samenvattend
Rentabiliteit: Ruim Voldoende 
Solvabiliteit: Voldoende
Liquiditeit: Ruim voldoende
Overall: Ruim Voldoende

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-60253 heeft € 500 geïnvesteerd.
20-06-2019 om 11:46
investeerder-75365 heeft € 500 geïnvesteerd.
20-06-2019 om 11:44
investeerder-63069 heeft € 500 geïnvesteerd.
20-06-2019 om 11:39
investeerder-19598 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
20-06-2019 om 11:39
investeerder-40357 heeft € 2.500 geïnvesteerd.
20-06-2019 om 11:36

Ondernemer

André Piso

Crowdfund Coach


Johan Mol & Leon Westmaas