39062

e-Columbus B.V.

€ 50.000  |  8,5% rente  |  36 maanden  Investeerders: 119
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 19-03-2021 in 1 uur volgeschreven door 119 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam e-Columbus B.V.
Sector E-commerce
Rechtsvorm Besloten Vennootschap
Leendoel Voorraad
Datum van oprichting 03-01-2020

Leendoel

e-Columbus B.V. wordt geëxploiteerd door de heer J. Nap. Met zijn onderneming verkoopt de ondernemer producten via onder andere bol.com. Om zijn voorraad uit te breiden is de ondernemer op zoek naar voorraadfinanciering. Daarnaast zou de ondernemer ook graag een (tweedehands) bus aanschaffen.

Er wordt een lineaire lening van € 50.000,- verstrekt met een looptijd van 36 maanden en een vaste rente van 8,5% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Voorraad € 40.000
Aankoop bus € 10.000
Totaal € 50.000
Collin Direct € 50.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteur voor de financiering is e-Columbus B.V.
  • Door de heer J. Nap wordt een persoonlijke borgstelling gegeven ter hoogte van het leenbedrag.
  • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van e-Columbus B.V. worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 50.000,- op het woonhuis aan de Barwoutswaarder 75 te Woerden verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het woonhuis is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 122.000,- en openstaande schuld van € 122.000,- . Op basis van een taxatierapport met waarde peildatum 6 maart 2020 heeft het woonhuis een marktwaarde van € 130.000,-.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor e-Columbus B.V. is Verhoogd risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de historische en prognose cijfers van e-Columbus B.V. De overall Collin Credit Score is Voldoende.

Invloed corona
De ondernemer ervaart geen negatieve effecten inzake het coronavirus op de bedrijfsactiviteiten. Integendeel, de ondernemer ziet juist een groei wegens het toenemen van de online aankopen van de consumenten. Hier wil de ondernemer dan ook graag op inspelen.

Toelichting jaarcijfers
De ondernemer is tevens ook nog in loondienst werkzaam. De prognose is samen met de boekhouder opgesteld.

Jaarcijfers

Balans overzicht ultimo concept 2020

Activa

  concept 2020
Vaste activa € 1.000
Vlottende activa € 59.000
Overige vlottende activa € –
Totaal € 60.000

Passiva

  concept 2020
Eigen vermogen € 14.000
Langlopende schulden € –
Kortlopende schulden € 46.000
Totaal € 60.000

Winst- en verliesrekening concept 2020

Omzet € 133.000  
Bruto winst € 78.000  
Kosten € 61.000  
Belasting € 3.000
Netto winst € 14.000  

 

Winst- en verliesrekening prognose 2021

Omzet € 210.000  
Bruto winst € 113.000  
Kosten € 79.000  
Belasting € 6.000
Netto winst € 28.000  

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-47602 heeft € 200 geïnvesteerd.
19-03-2021 om 11:06
investeerder-22906 heeft € 500 geïnvesteerd.
19-03-2021 om 11:06
investeerder-126623 heeft € 500 geïnvesteerd.
19-03-2021 om 11:06
investeerder-219810 heeft € 200 geïnvesteerd.
19-03-2021 om 11:06
investeerder-210915 heeft € 2.500 geïnvesteerd.
19-03-2021 om 11:06

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.00 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders